:

Hur lämnar man en periodisk sammanställning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lämnar man en periodisk sammanställning?
 2. När ska man lämna in periodisk sammanställning?
 3. Vem kan lämna periodisk sammanställning?
 4. Hur redovisar man periodisk sammanställning?
 5. Vad händer om man inte lämnar in periodisk sammanställning?
 6. När ska periodisk sammanställning lämnas kvartal?
 7. Vad innebär periodisk sammanställning?
 8. Vad ska ingå i periodisk sammanställning?
 9. Vad kostar det att inte lämna in deklarationen i tid?
 10. Kan man rätta Periodisk sammanställning?
 11. När ska Kvartalsmoms lämnas in?
 12. Kan man korrigera periodisk sammanställning?
 13. Vad händer om jag inte lämnar in deklarationen i tid?
 14. Vad rapporteras i periodisk sammanställning?
 15. När måste man ha Månadsmoms?
 16. När ska du lämna in periodiska sammanställningen?
 17. Vilka uppgifter ska lämnas i en periodisk sammanställning?
 18. Vad är periodisk sammanställning?

Hur lämnar man en periodisk sammanställning?

Den periodiska sammanställningen är till för att Skatteverket ska veta hur mycket du har sålt momsfritt till företag i andra EU-länder och är en sammanställning över samtliga fakturor som du har skickat till berörda kunder med belopp, datum och mottagare.

Försäljning av varor och tjänster till företag i andra EU-länder är momsfritt under förutsättning att:

 • varan transporteras till eller förbrukas i ett annat EU-land
 • köparen har angett sitt VAT-nummer

När ska man lämna in periodisk sammanställning?

Du som säljer varor och tjänster till företagare (näringsidkare) i andra länder inom EU behöver varje månad eller kvartal lämna in en periodisk sammanställning till Skatteverket.

När du säljer varor och tjänster till andra EU-länder gör du det momsfritt. Detta gäller om:

 • varan transporteras till ett annat EU-land eller om tjänsten förbrukas i ett annat EU-land
 • köparen är ett företag som angett sitt VAT-nummer

En periodisk sammanställning gör du alltså bara om du säljer varor och/eller tjänster till andra näringsidkare, det vill säga företag, i andra EU-länder. Beroende på om du säljer varor eller tjänster redovisar du den periodiska sammanställningen olika ofta:

 • Varje månad om du säljer varor till andra EU-länder
 • Var tredje månad om du säljer tjänster till andra EU-länder
 • Varje månad om du säljer varor och tjänster till andra EU-länder

I Skatteverkets kalender kan du hitta alla viktiga datum för just ditt företag. 

Vem kan lämna periodisk sammanställning?

Prenumerera

Jag har enskild firma och det är dags att lämna in "Periodisk sammanställning" (momsdeklaration) för kvartalet Januari-Mars. Dock har jag det senaste kvartalet inte sålt några tjänster till annat EU-land.

Hur redovisar man periodisk sammanställning?

Du som säljer varor och tjänster till företagare (näringsidkare) i andra länder inom EU behöver varje månad eller kvartal lämna in en periodisk sammanställning till Skatteverket.

När du säljer varor och tjänster till andra EU-länder gör du det momsfritt. Detta gäller om:

 • varan transporteras till ett annat EU-land eller om tjänsten förbrukas i ett annat EU-land
 • köparen är ett företag som angett sitt VAT-nummer

En periodisk sammanställning gör du alltså bara om du säljer varor och/eller tjänster till andra näringsidkare, det vill säga företag, i andra EU-länder. Beroende på om du säljer varor eller tjänster redovisar du den periodiska sammanställningen olika ofta:

 • Varje månad om du säljer varor till andra EU-länder
 • Var tredje månad om du säljer tjänster till andra EU-länder
 • Varje månad om du säljer varor och tjänster till andra EU-länder

I Skatteverkets kalender kan du hitta alla viktiga datum för just ditt företag. 

Vad händer om man inte lämnar in periodisk sammanställning?

Mejla oss på [email protected]. Kom ihåg att uppge ert organisationsnummer.

Ja, det går att få kortare anstånd för enstaka rapporter. Mejla oss på [email protected]. Kom ihåg att uppge ert organisationsnummer och hur lång tid ni behöver.

 • 15 000 000 SEK från och med januari 2023 för införsel (tidigare 9 000 000 SEK)
 • 4 500 000 SEK för utförsel

Det betyder att företag som har tagit emot varor från EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande 15 000 000 kr eller mer är uppgiftsskyldigt för införsel. Företag som har levererat varor till EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande 4 500 000 kr eller mer är uppgiftsskyldigt för utförsel. Om gränserna överskrids för båda flödena, ska företaget lämna både införsel- och utförseluppgifter.

Från och med januari 2023 höjdes tröskelvärdet för införsel från 9 miljoner kronor till 15 miljoner kronor. Uppgiftslämnare som berörs av denna förändring meddelades under februari månad

När ska periodisk sammanställning lämnas kvartal?

För att myndigheterna ska kunna kontrollera handeln och för att de ska få in statistikuppgifter ska du lämna in en periodisk sammanställning över din försäljning av momspliktiga varor och huvudregelstjänster till andra EU-länder. Även vid en enstaka försäljning ska en periodisk sammanställning lämnas. I den periodiska sammanställningen ska du ange vem du sålt till och värdet av det du sålt. Inköp av varor eller tjänster redovisas inte i sammanställningen.

Du kan lämna den periodiska sammanställningen på tre sätt:

Vad innebär periodisk sammanställning?

Du som säljer varor och tjänster till företagare (näringsidkare) i andra länder inom EU behöver varje månad eller kvartal lämna in en periodisk sammanställning till Skatteverket.

När du säljer varor och tjänster till andra EU-länder gör du det momsfritt. Detta gäller om:

 • varan transporteras till ett annat EU-land eller om tjänsten förbrukas i ett annat EU-land
 • köparen är ett företag som angett sitt VAT-nummer

En periodisk sammanställning gör du alltså bara om du säljer varor och/eller tjänster till andra näringsidkare, det vill säga företag, i andra EU-länder. Beroende på om du säljer varor eller tjänster redovisar du den periodiska sammanställningen olika ofta:

 • Varje månad om du säljer varor till andra EU-länder
 • Var tredje månad om du säljer tjänster till andra EU-länder
 • Varje månad om du säljer varor och tjänster till andra EU-länder

I Skatteverkets kalender kan du hitta alla viktiga datum för just ditt företag. 

Vad ska ingå i periodisk sammanställning?

En periodisk sammanställning är en rapport över värdet av varor och tjänster som sålts momsfritt till bolag som är momsregistrerade i andra EU-länder. Rapporten är en sammanställning av samtliga fakturor som skickats till berörda kunder med mottagare, belopp och datum.

Vad kostar det att inte lämna in deklarationen i tid?

För det första, håll dig lugn. Det är mänskligt att göra fel och du är knappast den enda företagaren som glömt bort skattedeklarationen, bland alla hundra andra måsten i ett företag. Det kan finnas giltiga skäl till att du inte hunnit deklarera din årliga moms, därför bör du hjälpa Skatteverket förstå din situation genom att snarast ringa dem på 0771–567 567 och berätta hur det ligger till.

Inkomstdeklaration är inte samma sak som skattedeklaration. Skattedeklaration är den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare månadsvis lämnar till Skatteverket. Inkomstdeklaration , även kallad självdeklaration eller bara deklaration, är en årlig handling där inkomsttagare, privatpersoner och företag, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Du som vet att du kommer ha en försenad deklaration kan begära uppskov hos Skatteverket: Begära uppskov/anstånd med deklaration  – så gör du

Kan man rätta Periodisk sammanställning?

Mejla oss på [email protected]. Kom ihåg att uppge ert organisationsnummer.

Ja, det går att få kortare anstånd för enstaka rapporter. Mejla oss på [email protected]. Kom ihåg att uppge ert organisationsnummer och hur lång tid ni behöver.

 • 15 000 000 SEK från och med januari 2023 för införsel (tidigare 9 000 000 SEK)
 • 4 500 000 SEK för utförsel

Det betyder att företag som har tagit emot varor från EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande 15 000 000 kr eller mer är uppgiftsskyldigt för införsel. Företag som har levererat varor till EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande 4 500 000 kr eller mer är uppgiftsskyldigt för utförsel. Om gränserna överskrids för båda flödena, ska företaget lämna både införsel- och utförseluppgifter.

Från och med januari 2023 höjdes tröskelvärdet för införsel från 9 miljoner kronor till 15 miljoner kronor. Uppgiftslämnare som berörs av denna förändring meddelades under februari månad

När ska Kvartalsmoms lämnas in?

Momsdeklarationen ska innehålla information om företagets momspliktiga försäljning eller uttag, utgående moms på försäljning eller uttag, momspliktiga inköp vid omvänd skatteskyldighet, utgående moms på inköp, import, utgående moms på import, försäljning som är undantagen från moms samt ingående moms.

Momspliktig försäljning omfattar i princip försäljning av alla typer av varor och tjänster. Det finns några undantag som inte är momspliktigt, exempelvis sjukvård, tandvård och social omsorg, grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet, bank- och finansieringstjänster. Utgående moms är den moms som avser det som företaget sålt, som läggs på beloppet och är angivet på fakturor och kvitton. Med uttag menas här utvärdet på sådant som inte har sålts, men exempelvis använts för privat bruk eller för en vara eller tjänst som har givits bort. Momspliktiga inköp syftar på moms som avser det som företaget köpt, som är angivet på fakturor och kvitton.

Omvänd skatteskyldighet gäller för sådana situationer där köparen är skatteskyldig för momsen, vilket brukar anges på fakturan. Det innebär att ditt företag inte ska ta ut moms på fakturan som tas emot från en leverantör. Med utgående moms på inköp menas den moms som ska läggas på beloppet. Omvänd skatteskyldighet gäller bland annat för digitala tjänster som säljs från leverantörer utanför Sveriges gränser.

Alla typer av företag, oavsett företagsform, som driver en momspliktig verksamhet ska lämna in Momsdeklaration. Företaget ska då först registrera sig för moms.

Kan man korrigera periodisk sammanställning?

För att myndigheterna ska kunna kontrollera handeln och för att de ska få in statistikuppgifter ska du lämna in en periodisk sammanställning över din försäljning av momspliktiga varor och huvudregelstjänster till andra EU-länder. Även vid en enstaka försäljning ska en periodisk sammanställning lämnas. I den periodiska sammanställningen ska du ange vem du sålt till och värdet av det du sålt. Inköp av varor eller tjänster redovisas inte i sammanställningen.

Du kan lämna den periodiska sammanställningen på tre sätt:

Vad händer om jag inte lämnar in deklarationen i tid?

Men om du glömmer, eller helt enkelt struntar i, att skicka in din deklaration kan det bli en dyr historia. Då åker du nämligen på en förseningsavgift, enligt Skatteverkets hemsida.

Om du missar att skicka in deklarationen innan den 2 maj måste du betala 1 250 kronor. Om det går ytterligare tre månader tillkommer ytterligare en förseningsavgift på 1 250 kronor, och väntar du fem månader gäller det att hosta upp samma summa igen.

Totalt kan du alltså åka på att betala 3 750 kronor. Men skulle det vara så att förseningen berott på ålder, hälsa eller annat skäl som motiverar förseningen kan man befrias från avgiften.

Vad rapporteras i periodisk sammanställning?

Fyll i uppgifterna nedan i e-tjänsten Periodisk sammanställning för moms.

 • Värdet av varor som du säljer momsfritt till företag i andra EU-länder, när varan transporteras från Sverige till ett annat EU-land och köparen har uppgett sitt VAT-nummer.
 • Värdet av tjänster som du säljer momsfritt enligt huvudregeln för försäljning till företag i andra EU-länder när köparen har uppgett sitt VAT-nummer. » Huvudregeln för försäljning till företag i andra EU-länder
 • Värdet av vidareförsäljning av varor vid så kallad trepartshandel inom EU.
 • Värdet av varor som du överför från din verksamhet i Sverige till en verksamhet som du bedriver i ett annat EU-land. Det finns vissa undantag. » Undantag för vissa varuöverföringar
 • Överföring av varor till avropslager i ett annat EU-land. Du ska inte redovisa några belopp utan bara den avsedda köparens VAT-nummer.
 • Återtagande av varor till Sverige från ett avropslager i ett annat EU-land. Du ska inte redovisa några belopp utan bara den avsedda köparens VAT-nummer.
 • Byte av avsedd köpare av varor i ett avropslager i ett annat EU-land. Du ska inte redovisa några belopp utan bara den avsedda köparens VAT-nummer och den tidigare köparens VAT-nummer.

Du kan även lämna dina uppgifter i e-tjänsten Filöverföring och läsa mer om tjänsten.

Fyll i uppgifterna nedan i e-tjänsten Periodisk sammanställning för moms.

Köparens VAT-nummer består av landskoden med två bokstäver, följd av upp till tolv tecken. Giltiga tecken är siffrorna 0–9 och bokstäverna A–Z. Du ska inte ta med eventuella bindestreck, punkter eller mellanslag. Vid överföring av varor till egen verksamhet i ett annat EU-land ska du som köpare ange det VAT-nummer som ditt företag har i det andra landet.

När måste man ha Månadsmoms?

22 juni, 2015

Vilken momsperiod ska man egentligen välja? Enkelt sagt kan man alltid välja att redovisa momsen oftare än vad lagen kräver, men inte mer sällan. Det finns 3 olika momsperioder, och dessa är månadsvis, kvartalsvis och årsvis. För bolag som omsätter under 1 miljon på årsbasis kan man välja att redovisa momsen så sällan som en gång per år. De bolag som omsätter under 40 miljoner kan välja att redovisa en gång per kvartal. Och omsätter man över 40 miljoner måste man redovisa varje månad. Notera att man alltid kan välja att redovisa oftare, oavsett hur ”liten” man är. Detta innebär att även om man bara omsätter 1 miljon kan man ha momsredovisning en gång per månad.

När ska du lämna in periodiska sammanställningen?

Du som lämnar in din periodiska sammanställning på blankett ska ha lämnat in senast den 20:e månaden efter den månad eller kvartal du redovisar. Lämnar du in din periodiska sammanställning via e-tjänst är det den 25:e som gäller. Lämna periodisk sammanställning till Skatteverket via blankett eller e-tjänst

Vilka uppgifter ska lämnas i en periodisk sammanställning?

Den periodiska sammanställningen ska innehålla uppgifter om omsättning, förvärv och överföringar av varor som transporteras mellan EU-länder (35 kap. 2 § första stycket 1 SFL). Skatteverket har meddelat föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en periodisk sammanställning (SKVFS 2009::23).

Vad är periodisk sammanställning?

Periodisk sammanställning - Vad är periodisk sammanställning? 2020-01-22. En periodisk sammanställning, även kallad eu periodisk sammanställning, är till för att Skatteverket ska veta hur mycket du har sålt momsfritt till företag i andra EU-länder.