:

Vad händer om man gör fel i deklarationen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man gör fel i deklarationen?
 2. Kan man ändra deklaration efter man skickat in?
 3. Kan man ta tillbaka sin deklaration?
 4. Hur begär man omprövning av deklaration?
 5. Hur lång tid tar omprövning av deklaration?
 6. Hur ändrar man en förtryckt uppgift i deklarationen?
 7. Hur noga granskar Skatteverket min deklaration?
 8. Vad är straffet för skattebrott?
 9. Hur långt tillbaka kan man rätta en inkomstdeklaration?
 10. När får man skatteåterbäring 2023 om man gjort ändringar?
 11. Hur länge kan man begära omprövning av deklaration?
 12. Hur gör man en omprövning?
 13. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 14. Hur vet jag om min deklaration granskas?
 15. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Vad händer om man gör fel i deklarationen?

Bakgrunden är att Skatteverket beslutade att påföra en kvinna skattetillägg med cirka 21 000 kronor. Beslutet motiverades huvudsakligen med att kvinnan i sin deklaration hade begärt avdrag för resor till och från arbetet med 111 000 kronor. Hon hade sedan uppgett att den riktiga siffran skulle vara 11 100 kronor och att det rörde sig om ett skrivfel. Hon menade alltså att det råkat bli en nolla för mycket.

Skatteverket ansåg dock inte att oriktigheten var uppenbar och påförde därför ett skattetillägg för kvinnan, ett straff helt enkelt. Kvinnan överklagade och yrkade att hon helt skulle befrias från skattetillägget. Kvinnan anförde att hon var uppväxt i Kina och bara kunde räkna på kinesiska för att sedan översätta summan från kinesiska till svenska. Enligt kvinnan hade hon alltid haft svårigheter med sifferkonverteringen och felet i deklarationen berodde delvis på slarv, delvis på språkförbistring.

Kan man ändra deklaration efter man skickat in?

Om du eller din make inte gjorde några ändringar i skattedeklarationen förblir det beskattningsbeslut, det beskattningsintyg och de giroblanketter för kvarskatt som du fick i våras i kraft. Då får du inte ett nytt beskattningsbeslut per post på hösten.

Kan man ta tillbaka sin deklaration?

Ja, du kan göra ändringar i en deklaration som du har skickat in. Du kan göra ändringar upp till sex år efter inkomståret. Det innebär att du under 2023 kan göra ändringar som gäller inkomståret 2017 eller senare.

Har du ännu inte fått slutskattebeskedet kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och skicka in deklarationen på nytt efter att du gjort ändringen. Har du redan fått slutskattebeskedet kallas det för att du begär en omprövning. Hur du ska göra beror på vilket inkomstår som ändringen gäller.

Hur begär man omprövning av deklaration?

Om en deklaration blir godkänd, meddelas vanligen inget särskilt beslut men rent juridisk är en godkänd deklaration ett beslut. Man brukar kalla det för ett grundbeslut.

Ett grundbeslut kan dock ändras och då kallas det ändrade beslutet för omprövningsbeslut. Om Du är missnöjd med ett omprövningsbeslut, hjälper vi Dig gärna med att argumentera för en ändring av beslutet.

Hur lång tid tar omprövning av deklaration?

Med handläggningstid avses den tid som börjar när en anmälan, deklaration eller ansökan kommer in till Skatteförvaltningen. Handläggningstiden påverkas väsentligen av om vi måste be dig om tilläggsuppgifter för din anmälan, deklaration eller ansökan.

Den förväntade handläggningstiden är en bedömning av den nuvarande genomsnittliga handläggningstiden för en anmälan, deklaration eller ansökan.

 • Momsdeklaration: 1 vecka
 • Momsdeklaration, fall som kräver tilläggsutredningar: 9 veckor
 • Skriftlig handledning: 9 veckor

Handläggningen av momsdeklarationer som kräver ytterligare utredning är för tillfället överbelastad. Vi beklagar de olägenheter detta medför för kunderna.

Hur ändrar man en förtryckt uppgift i deklarationen?

Alla som ska deklarera har rätt att välja att lämna deklarationen på en manuell huvudblankett. När deklarationen sker på manuell blankett måste samtliga inkomster, avdrag etc redovisas av den som deklarerar. Du måste även ta med belopp för vilka du vet att Skatteverket redan fått kontrolluppgift.

En deklaration på manuell blankett kan lämnas in till Skatteverket redan från januari månad.

En manuell blankett kan i sin helhet skrivas ut från detta skatteprogram med lämplig skrivare installerad.

Alla som ska deklarera får en förtryckt huvudblankett hemskickad.

På förtryckt blankett har Skatteverket summerat de kontrolluppgifter som kommit från arbetsgivare, banker etc.

Den som deklarerar på förtryckt blankett ska ändra förtryckta uppgifter som är felaktiga samt komplettera med uppgifter om inkomster och avdrag som inte kunnat förtryckas av Skatteverket.

Hur noga granskar Skatteverket min deklaration?

Under pandemiåren fick Skatteverket många frågor om vad som kunde deklareras för hemmakontoret. Många ville ha ersättning för möbler, bredbandskostnader eller ökade kaffe och- fruktinköp.

Vad är straffet för skattebrott?

SFS nr: 1971:69 Departement/myndighet: Finansdepartementet S3 Utfärdad: 1971-04-02 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:159 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

Hur långt tillbaka kan man rätta en inkomstdeklaration?

Det du behöver göra om du har glömt att redovisa något, det kan både vara ett avdrag eller en inkomst, är att rätta den inlämnade deklarationen. Det gör du genom att begära en omprövning av beslutet om skatt. En omprövning innebär att Skatteverket bedömer frågan en gång till och fattar ett nytt beslut.

När du vill begära en omprövning av ett beslut skriver du vad du vill ska ändras och varför. Ibland kan det vara lättare att lämna en ny deklaration och lämna de korrekta uppgifterna. Du kan, om det behövs, bifoga kopia på de handlingar som visar ditt avdrag eller liknande. Du behöver ange vilket beskattningsår som din begäran avser. Du kan antingen skriva brevet själv eller använda en blankett från Skatteverket. Om du använder blanketten är du säker på att du får med alla uppgifter som du behöver. Din begäran lämnar du till Skatteverket.

När får man skatteåterbäring 2023 om man gjort ändringar?

Skatteåterbäring är de pengar du får tillbaka av staten om du har betalat in för mycket skatt under året. Om du har betalat mer skatt än vad du är skyldig att betala, får du helt enkelt tillbaka den överskjutande summan som skatteåterbäring.

Hur länge kan man begära omprövning av deklaration?

Har du upptäckt att du fyllt i fel siffror och behöver rätta en inkomstdeklaration för ditt aktiebolag? Då kan du göra en självrättelse och skicka in de riktiga uppgifter till Skatteverket, vi kommer nedan att beskriva hur du går tillväga.

Om Skatteverket inte har beslutat om den slutliga skatten kan du skicka in en komplettering på dina ändringar. Om deklarationen istället redan är fastställd behöver du begära omprövning. För att begära omprövning fyller du i blanketten ”Begäran om omprövning (SKV 6891)” alternativet skriver ett brev som ska innehålla namn, organisationsnummer, att du rättar ett tidigare fel, vilket inkomstår som skall rättas samt underlag till rättelsen. Ofta önskar skatteverket också att du bifogar sidan S samt förstasidan av den rättade inkomstdeklarationen. Blanketten eller brevet med underlag skickar du sedan till ditt skattekontor.

Hur gör man en omprövning?

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att vi omprövar beslutet. Det innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ditt ärende. Vi tittar på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare.

Vi måste få din begäran inom två månader från den dag du tagit del av beslutet. Använd blanketten Begäran—Omprövning av beslut. Du kan däremot inte använda blanketten för att överklaga ett beslut.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.

Hur vet jag om min deklaration granskas?

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om en överföring från utlandet. Överföringen i sig utlöser ingen skattskyldighet, däremot har din bank en skyldighet att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket om att pengar har förts in. Kontrolluppgiftsskyldigheten möjliggör för Skatteverket att kontrollera om de införda pengarna borde ha beskattats i mottagarlandet. Om Skatteverket begär in underlag kommer de nog specificera vad de vill ha in. Det är nog möjligt att begära avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration.