:

Hur mycket kostar det att starta en förening?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar det att starta en förening?
 2. Vad krävs för att starta förening?
 3. Kan vem som helst starta en förening?
 4. Hur mycket pengar får en ideell förening ha?
 5. Kan man ta ut lön ideell förening?
 6. Hur finansieras oftast en förening?
 7. Måste man betala medlemsavgift i en förening?
 8. Får man lön i en ideell förening?
 9. Får en förening gå med vinst?
 10. Får en ideell förening gå med vinst?
 11. Måste man ha en kassör i en ideell förening?
 12. Hur mycket får en förening tjäna utan att betala skatt?
 13. Får en förening vara vinstdrivande?
 14. Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?

Hur mycket kostar det att starta en förening?

Giva Sverige får ibland frågan om hur man kan starta en ideell organisation och därför har vi samlat information om hur man går till väga. Här beskriver vi kortfattat vad som gäller när man vill starta en ideell förening, en stiftelse eller ett trossamfund i Sverige.

Starta en ideell förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas, vilket betyder att man kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Däremot finns det lagar och regler till exempel för skatter och bokföring som man självklart måste följa. För att starta en ideell organisation finns den här checklistan som Skatteverket har skapat;

Vad krävs för att starta förening?

För att starta en förening behöver man vara tre personer, förslagsvis då tre som har ett gemensamt mål eller intresse. Man behöver också välja vilken form av förening det är som ska startas. De två vanligaste föreningsformerna är ideella och ekonomiska föreningar. Men vad är skillnaden mellan en ideell och en ekonomisk förening?

Jo, skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening är att en ideell förening arbetar för sina medlemmars ekonomiska intressen, men gör det genom ideell verksamhet. En ekonomisk förening syftar till att arbeta för sina medlemmars ekonomiska intressen, men då genom en ekonomiskt inriktad verksamhet.

När ni startat föreningen tillkommer en rad förmåner, bland annat att ni kan söka bidrag till föreningen men också få skatteavdrag eller rabatter om ni behöver hyra lokal. Eftersom en förening är en juridisk person innebär det också en viss form av ansvarsfriskrivning, vilket ofta känns tryggt för medlemmar och styrelse.

Kan vem som helst starta en förening?

Det viktigaste för en förening är dess stadgar, som reglerar föreningens namn, syfte och beslutsgång, samt tillsatta företrädare (styrelse). Innan starten behöver ni:

Hur mycket pengar får en ideell förening ha?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Kan man ta ut lön ideell förening?

Ni behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller dra skatt på ersättningar under 26 250 kronor per idrottsutövare under år 2023 och 24 150 kronor 2022. Det gäller för ideella föreningar som främst ägnar sig åt idrottslig verksamhet. Föreningen ska ha ett syfte som är till nytta för allmänheten, en öppen medlemsantagning och en verksamhet som bidrar till att stödja föreningens syfte.

Ni ska alltså betala arbetsgivaravgifter och dra skatt på hela beloppet om ersättningen, per idrottsutövare, sammanlagt är 26 250 kronor eller mer under 2023.

Traktamenten, bilersättningar eller andra kostnadsersättningar som idrottsutövaren får göra avdrag för ska inte räknas med i beloppet.

Hur finansieras oftast en förening?

Kommunala bidrag De flesta kommuner ger ekonomiska bidrag till ideella föreningar som bedriver verksamhet inom kommunen. Oftast prioriteras verksamhet för vissa grupper, t.ex. barn och ungdomar. Olika kommuner har olika typer av bidrag. Vanliga bidrag är:

Kommunen ställer ofta ett antal villkor för att föreningen ska kunna ansöka om bidrag. Det kan handla om att föreningen ska ha ett visst antal medlemmar eller att föreningen ska bedriva verksamhet för en speciell målgrupp. Ofta ställs kravet att föreningen måste vara uppbyggd enligt vedertagna demokratiska principer. Den grundläggande principen är att medlemmarna ska ha möjlighet att på årsmötet besluta vem som ska sitta i styrelsen och att föreningen har antagit stadgar som reglerar detta.

Måste man betala medlemsavgift i en förening?

Medlemsavgifter och ideella krafter En av de viktigaste inkomster en ideell förening har är medlemsavgiften. Man kan se medlemsavgiften som ett tecken på att medlemmen frivilligt har valt att stödja föreningen. Många kommuner ställer detta villkor på ideella föreningar som ansöker om bidrag, dvs. att man tar ut årlig medlemsavgift från sina medlemmar. Man kan använda sig av olika metoder för att få in dessa avgifter. Det vanligaste sättet är att be medlemmen att sätta in medlemsavgiften på föreningens giro. När detta är gjort bör medlemmen få någon typ av intyg över sitt medlemskap, kanske ett medlemskort. Ofta är det kassören som är ansvarig för att registrera nya medlemmar och notera vem som har betalt in sin medlemsavgift. Kontaktuppgifter till föreningens medlemmar ska sedan sammanställas i ett medlemsregister. Läs mer om medlemsregistrets funktion under Verka i förening.

Det ideella engagemang som medlemmar och andra bidrar med i föreningen, är en del av föreningens ekonomiska finansiering. Personerna som verkar oavlönat med att leda, skapa, arrangera, informera, värva osv. är nödvändiga för den ideella föreningens existens. Läs mer under rubriken Ideell och anställd.

Får man lön i en ideell förening?

Vissa föreningar väljer att betala ut arvode till sina ledare eller förtroendevalda. Om föreningen bestämmer sig för att ge ekonomisk ersättning till någon av sina utövare, ledare eller förtroendevalda så måste föreningen förhålla sig till de regler som finns om skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Läs mer om vilka villkor som finns under rubriken Arbetsgivare och anställd.

Får en förening gå med vinst?

Det krävs minst tre medlemmar i föreningen. Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. Alla medlemmar betalar medlemsinsats och har rätt att vara med och besluta om grundläggande regler som ska gälla för föreningen. Medlemsinsatsen kan vara från 1 krona och uppåt. 

En ekonomisk förening måste ha stadgar. Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Stadgarna ska bland annat innehålla information om föreningens namn och verksamhet. Stadgarna innehåller också regler om föreningsstämman, när den ska hållas och vilka ärenden som ska tas upp på stämman. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. 

Varje år ska ni hålla en föreningsstämma där medlemmarna fattar beslut om föreningen. Varje medlem har en röst. Föreningen kan göra undantag i stadgarna som begränsar vem som får rösta, till exempel att medlemmar måste ha betalat sina avgifter till föreningen för att få rösta. På stämman utser medlemmarna också styrelse

Får en ideell förening gå med vinst?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Måste man ha en kassör i en ideell förening?

Anmäl kassaregister om det här stämmer in på er förening:

 • Föreningen tjänar mer än 210 000 kronor om året på försäljning av varor och tjänster.
 • Föreningen tar emot betalning via kontanter, kort eller andra digitala betalningstjänster.

Hur mycket får en förening tjäna utan att betala skatt?

Ni behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller dra skatt på ersättningar under 26 250 kronor per idrottsutövare under år 2023 och 24 150 kronor 2022. Det gäller för ideella föreningar som främst ägnar sig åt idrottslig verksamhet. Föreningen ska ha ett syfte som är till nytta för allmänheten, en öppen medlemsantagning och en verksamhet som bidrar till att stödja föreningens syfte.

Ni ska alltså betala arbetsgivaravgifter och dra skatt på hela beloppet om ersättningen, per idrottsutövare, sammanlagt är 26 250 kronor eller mer under 2023.

Traktamenten, bilersättningar eller andra kostnadsersättningar som idrottsutövaren får göra avdrag för ska inte räknas med i beloppet.

Får en förening vara vinstdrivande?

Det krävs minst tre medlemmar i föreningen. Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. Alla medlemmar betalar medlemsinsats och har rätt att vara med och besluta om grundläggande regler som ska gälla för föreningen. Medlemsinsatsen kan vara från 1 krona och uppåt. 

En ekonomisk förening måste ha stadgar. Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Stadgarna ska bland annat innehålla information om föreningens namn och verksamhet. Stadgarna innehåller också regler om föreningsstämman, när den ska hållas och vilka ärenden som ska tas upp på stämman. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. 

Varje år ska ni hålla en föreningsstämma där medlemmarna fattar beslut om föreningen. Varje medlem har en röst. Föreningen kan göra undantag i stadgarna som begränsar vem som får rösta, till exempel att medlemmar måste ha betalat sina avgifter till föreningen för att få rösta. På stämman utser medlemmarna också styrelse

Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande ideella föreningar återfinns inte i någon särskild lag, utan man söker istället vägledning i lagen om ekonomiska föreningar (LEF) och praxis. Jag kommer nedan att redogöra vad som gäller för personligt betalningsansvar inom ideella föreningar.