:

Varför skapa stiftelse?

Innehållsförteckning:

  1. Varför skapa stiftelse?
  2. Vad är fördelen med en stiftelse?
  3. Vem kan starta en stiftelse?
  4. Är stiftelser skattebefriade?
  5. Hur mycket pengar behövs för att starta en stiftelse?
  6. Kan en stiftelse vara vinstdrivande?
  7. Hur mycket kapital behövs för att starta en stiftelse?
  8. Får en stiftelse gå med vinst?
  9. Hur får en stiftelse pengar?
  10. Kan en stiftelse ta lån?

Varför skapa stiftelse?

En stiftelse är en egen juridisk person men som, tillskillnad från ett företag, inte har några ägare. Stiftelsen förvaltas istället av en styrelse (egen förvaltning) eller en anna juridisk person (anknuten förvaltning). Stiftelsens kapital är därför en självstädig förmögenhet som skall användas för att uppnå stiftelsens ändamål. För att se till att kapitalet används i enlighet med stiftelseförordnandet och lagen står stiftelser under tillsyn av Länsstyrelserna.

Vid bildandet av en stiftelse skrivs stiftelseförodnadet med ändamål och stadgar där det specifieras hur kapitalet skall användas och förvaltas. Stiftelselagen innehåller bestämmerlser som behövs tas hänsyn till vid bildandet av en stiftelse men det finns också mycket som behöver formuleras i ett stiftelseförordnande som lagen inte reglerar eller som kan åtsidosättas av stiftelseförordnandet. Det gör att det finns oändligt många valmöjligheter när stiftelseförordnandet formuleras som kan vara helt avgörande för hur stiftelsen kan arbeta och fungera.

Vad är fördelen med en stiftelse?

Syftet med en stiftelse är att stödja ett särskilt ändamål. För det krävs en egendom, till exempel pengar eller fastigheter. Ett vanligt ändamål kan till exempel vara att dela ut stipendier till utbildningar eller att stödja olika typer av forskning. En stiftelse kan också stödja flera olika ändamål.

De flesta stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen. Vinst- och resultatandelsstiftelser, vissa pensions- och personalstiftelser samt stiftelser som riktar sig mot vissa bestämda personer - till exempel familjestiftelser - registreras hos Skatteverket.

Vem kan starta en stiftelse?

För att bilda en stiftelse krävs att det finns en egendom. Egendomen kan vara till exempel  pengar, fastigheter eller aktier. Det måste också finnas ett gåvobrev, ett testamente eller någon annan handling. Det här dokumentet ska ange hur egendomen ska användas, hur styrelsen ska utses och vem eller vilka som får ta del av egendomen.  I stiftelsens namn ska alltid ordet stiftelse ingå.

Är stiftelser skattebefriade?

Enligt Stiftelselagen bildas en stiftelse genom att stiftaren förordnar att han för ett bestämt ändamål vill skapa en varaktigt bestående, självständig förmögenhet som han i enlighet med förordnandet tillskjuter själv.

Det finns en mängd olika typer av stiftelser. Det som kännetecknar en stiftelse är bland annat att den inte har några ägare eller medlemmar. Den har därför inte något organ som kan övervaka och ingripa mot dem som ansvarar för stiftelsens förvaltning.

Hur mycket pengar behövs för att starta en stiftelse?

En stiftelse är en egen juridisk person men som, tillskillnad från ett företag, inte har några ägare. Stiftelsen förvaltas istället av en styrelse (egen förvaltning) eller en anna juridisk person (anknuten förvaltning). Stiftelsens kapital är därför en självstädig förmögenhet som skall användas för att uppnå stiftelsens ändamål. För att se till att kapitalet används i enlighet med stiftelseförordnandet och lagen står stiftelser under tillsyn av Länsstyrelserna.

Vid bildandet av en stiftelse skrivs stiftelseförodnadet med ändamål och stadgar där det specifieras hur kapitalet skall användas och förvaltas. Stiftelselagen innehåller bestämmerlser som behövs tas hänsyn till vid bildandet av en stiftelse men det finns också mycket som behöver formuleras i ett stiftelseförordnande som lagen inte reglerar eller som kan åtsidosättas av stiftelseförordnandet. Det gör att det finns oändligt många valmöjligheter när stiftelseförordnandet formuleras som kan vara helt avgörande för hur stiftelsen kan arbeta och fungera.

Kan en stiftelse vara vinstdrivande?

Syftet med en stiftelse är att stödja ett särskilt ändamål. För det krävs en egendom, till exempel pengar eller fastigheter. Ett vanligt ändamål kan till exempel vara att dela ut stipendier till utbildningar eller att stödja olika typer av forskning. En stiftelse kan också stödja flera olika ändamål.

De flesta stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen. Vinst- och resultatandelsstiftelser, vissa pensions- och personalstiftelser samt stiftelser som riktar sig mot vissa bestämda personer - till exempel familjestiftelser - registreras hos Skatteverket.

Hur mycket kapital behövs för att starta en stiftelse?

Stefan Öhman på Varmt om hjärtat har träffat Anna Dahlström, private banker, som berättar när det kan vara lämpligt att starta en stiftelse och hur du går tillväga.

När jag har träffat och pratat med flera av de som använt och använder sig av Varmt om hjärtat för att finansiera olika projekt har jag även förstått att olika stiftelser har stor betydelse för flera av deltagarna.

Får en stiftelse gå med vinst?

Vad krävs för permutation av en stiftelses föreskrifter?

Enligt kapitel 6 paragraf 1 i stiftelselagen krävs Kammarkollegiets tillstånd för att ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i ett stiftelseförordnande som avser bland annat stiftelsens ändamål, hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad eller om stiftelsen ska ha egen eller anknuten förvaltning.

Hur får en stiftelse pengar?

Hitta rätt bland fonder, stipendier och bidrag för att få pengar. Stipendium är penninggåva, bidrag, till privatpersoner, sjuka, behövande, funktionshindrade, studerande, fotografer, behövande, arbetare, ensamstående, kvinnor, forskare, författare, konstnärer och kulturarbetare osv. Kort sagt, det finns stipendier för de flesta. Det gäller bara att hitta rätt stiftelse. Att söka pengar ur fonder och stiftelser kräver lite arbete och kreativt tänkande. Det finns gratis pengar att hämta för många.

Stipendier söker man genom en ansökan, ofta med en beskrivning av vad man skall använda pengarna till.

Kan en stiftelse ta lån?

Å få kreditt hos en leverandør er å anse som et lån på lik linje med å oppta lån hos en kredittinstitusjon. Det er ingen bestemmelser i stiftelsesloven som er til hinder for at en stiftelse kan oppta lån i en bank eller hos en annen enhet.