:

Hur mycket får man ge i sommarpresent till anställda?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man ge i sommarpresent till anställda?
 2. Får man ge gåvor till anställda?
 3. Hur bokför man en gåva till anställd?
 4. Vilka regler gäller för gåvor?
 5. Är gåvor skattefritt?
 6. Är gåvor skattefria?
 7. Vad kan man ge sina anställda?
 8. Hur mycket skatt på gåva från arbetsgivare?
 9. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 10. Är gåvor inkomst?
 11. Måste man redovisa gåvor?
 12. Vad räknas som gåva Skatteverket?
 13. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 14. Hur mycket pengar får man ge till någon utan den ska behöva skatta för pengarna?
 15. Hur mycket pengar får man ge i gåva utan att betala skatt?

Hur mycket får man ge i sommarpresent till anställda?

En sommargåva till personalen ses enligt reglerna helt enkelt som ersättning för utfört arbete och är därmed skattepliktig som lön. Arbetsgivaren måste betala arbetsgivaravgifter på beloppet och det ska redovisas i AGI. 

Det finns några typer av gåvor som är skattefria för arbetsgivaren. Julgåvor (värde högst 450 kr inklusive moms), jubileumsgåvor (endast företagets eget jubileum, till exempel 25-årsfirande; högst 1 350 kr inklusive moms) och minnesgåvor* (när den anställde till exempel fyller 50 år eller avslutar sin anställning; högst 15 000 kr inklusive moms).

Får man ge gåvor till anställda?

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda kan vara skattefria under vissa förutsättningar. I annat fall är gåvor från dig som arbetsgivare skattepliktiga.

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga.

Hur bokför man en gåva till anställd?

När du bokför en skattepliktig gåva bokförs hela beloppet som en kostnad. Hela gåvans värde skall sedan förmånsbeskattas i samband med att lönen till den anställda betalas ut.

Vilka regler gäller för gåvor?

Historiskt har gåvoskatten varit en statlig skatt som applicerades i samband med att man får en gåva som överskrider ett visst värde. I Sverige har det alltid varit gåvotagaren som betalar för gåvoskatten när lagen gällde. Tidigare betalade gåvotagaren en gåvoskatt i de fall där de mottog en gåva vars värde översteg ett visst belopp. Värdet på gåvan gällde för alla slags gåvor såsom pengar, värdepapper, bilar, djur eller värdeföremål. Du var även skattskyldig i de fall där du inom en treårsperiod fått flera gåvor av samma gåvogivare och gåvornas sammanlagda värde överskred ett visst belopp. Dessutom behövde man som gåvotagare i de fallen lämna en gåvoskattedeklaration.

Under sista tiden som gåvo- och arvsskatten gällde uppgick intäkterna från dem till 6,5 miljarder kronor under 2004. Tillsammans utgjorde de ungefär 7 promille av de totala skatteintäkterna. Det vill säga, ur ett statsfinansiellt perspektiv var de inte så väsentliga. Gåvoskatten förekommer generellt oftast i de länder som även tillämpar arvsskatt. I Finland finns exempelvis gåvoskatten kvar. Normalt är gåvor skattefria även där upp till ett visst värde.

Gåvoskatten är idag avskaffad sedan 1 januari 2005 med retroaktiv effekt tillbaka till 17 december 2004. Gåvoskatten och arvsskatten avskaffades samtidigt i Sverige. Beslutet mottogs positivt av många då skatten ansågs dränera Sverige på investeringskapital. Investeringskapital som idag istället kan användas för att stimulera ekonomin. Denna syn återspeglades av en enhällig riksdag som avskaffade arv- och gåvoskatten 2005.

Är gåvor skattefritt?

Trygga min framtid

Önskar ge bort en summa pengar till mina 3 syskonbarn.De är mina arvingar då mina syskon är avlidna. Hur mycket kan jag ge bort utan skatt för dem?

Är gåvor skattefria?

Det finns många regler kring hur företag ska hantera gåvor till anställda. Huvudregeln är att alla gåvor som en anställd får av sin arbetsgivare är skattepliktig, men det finns undantag.

För att minimera risken för felhantering avseende gåvor till anställda är det viktigt med bra processer och policydokument där det tydligt framgår vad som gäller inom verksamheten. Våra specialister ger er svar på frågor om regelverket och kan utbilda medarbetare, chefer och befattningshavare på ert företag samt ta fram förslag på policydokument.

Vad kan man ge sina anställda?

Något av det mest självklara du bör överväga när du ska ge bort en julklapp till personalen är den klassiska julkorgen. En färdig korg med godis, delikatesser eller en kombination med det bästa från båda världarna, brukar uppskattas av de allra flesta.

Med hjälp av sajter som Julkorgen.nu kan du hitta en rad olika alternativ, som exempelvis korgar med allt du behöver till julbordet, men också med andra typer av godsaker.

Misstänker du att de anställda är aningen trötta på maten och godiset från alla julbord, så kan det vara en bättre idé att avstå från de klassiska julkorgarna och istället ge bort en delikatesskorg. Julmat är fantastiskt, men med alla rester som tenderar att bli över är det lätt att bli trött på det så fort julafton är över. Med det i åtanke kan exklusiva delikatesser från exempelvis Medelhavsländer som Italien, Frankrike och Spanien vara mer än välkommet.

Hur mycket skatt på gåva från arbetsgivare?

Gåvor till anställda har i många år varit en intressant fråga. Som givare av en gåva vill man kanske uppvakta en anställd vid en födelsedag eller belöna en anställd för en prestation. Som anställd mottagare vill man sannolikt ha många och skattefria gåvor av sin arbetsgivare. 

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Inom skatterätten finns ett generellt avdragsförbud för gåvor. Från detta finns några undantag, exempelvis julgåvor till anställda. Men huvudprincipen för gåvor är inget avdrag för givaren och skattefritt för gåvomottagaren.

Ett avsteg från avdragsförbudet är möjligheten för fysiska personer att få skattereduktion.

Är gåvor inkomst?

En gåva som ges utan krav på motprestation är skattefri för mottagaren (8 kap. 2 § IL). Om gåvan är en ersättning för utfört arbete eller annan motprestation är den skattepliktig för mottagaren.

En gåva kännetecknas av tre rekvisit: förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt.

Skatteverket anser att skattefriheten gäller även om gåvan ges till en näringsverksamhet, exempelvis ett bolag eller en stiftelse, och används för kostnader som dras av i näringsverksamheten.

Måste man redovisa gåvor?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Sverige beskattas de olika inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Även andra inkomster, exempelvis gåvor, arv osv betraktas som inkomster eftersom de medför en förhöjning av mottagarens förmögenhet.

Vad räknas som gåva Skatteverket?

Reglerna om skattereduktion för gåva finns i 67 kap. 20–26 §§ IL. Rätt till skattereduktion har de fysiska personer som uppfyller samtliga följande krav:

 • vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år
 • är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret
 • har haft utgifter för gåvor till en godkänd gåvomottagare, eller ska ta upp värdet av sådana gåvor som inkomst.

För att kunna få skattereduktion för en gåva måste gåvan ges till en i förväg godkänd gåvomottagare. Det kan vara en svensk stiftelse, en svensk ideell förening eller ett svenskt registrerat trossamfund. Det kan också vara en utländsk motsvarighet till dessa. Gåvomottagaren måste vara godkänd vid gåvotillfället. En lista över all godkända gåvomottagare med datum för godkännande, finns på Skatteverkets webbplats.

Ett godkännande som gåvomottagare kan återkallas. Gåvogivaren har då rätt till skattereduktion för gåvor som ges fram till dess att beslutet om återkallelse har fattats.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.

Hur mycket pengar får man ge till någon utan den ska behöva skatta för pengarna?

Tillbaka

Jag vill skänka bort en större summa pengar till mina fem barnbarn, men jag är osäker på hur mycket man måste betala i gåvoskatt?

Hur mycket pengar får man ge i gåva utan att betala skatt?

Historiskt har gåvoskatten varit en statlig skatt som applicerades i samband med att man får en gåva som överskrider ett visst värde. I Sverige har det alltid varit gåvotagaren som betalar för gåvoskatten när lagen gällde. Tidigare betalade gåvotagaren en gåvoskatt i de fall där de mottog en gåva vars värde översteg ett visst belopp. Värdet på gåvan gällde för alla slags gåvor såsom pengar, värdepapper, bilar, djur eller värdeföremål. Du var även skattskyldig i de fall där du inom en treårsperiod fått flera gåvor av samma gåvogivare och gåvornas sammanlagda värde överskred ett visst belopp. Dessutom behövde man som gåvotagare i de fallen lämna en gåvoskattedeklaration.

Under sista tiden som gåvo- och arvsskatten gällde uppgick intäkterna från dem till 6,5 miljarder kronor under 2004. Tillsammans utgjorde de ungefär 7 promille av de totala skatteintäkterna. Det vill säga, ur ett statsfinansiellt perspektiv var de inte så väsentliga. Gåvoskatten förekommer generellt oftast i de länder som även tillämpar arvsskatt. I Finland finns exempelvis gåvoskatten kvar. Normalt är gåvor skattefria även där upp till ett visst värde.

Gåvoskatten är idag avskaffad sedan 1 januari 2005 med retroaktiv effekt tillbaka till 17 december 2004. Gåvoskatten och arvsskatten avskaffades samtidigt i Sverige. Beslutet mottogs positivt av många då skatten ansågs dränera Sverige på investeringskapital. Investeringskapital som idag istället kan användas för att stimulera ekonomin. Denna syn återspeglades av en enhällig riksdag som avskaffade arv- och gåvoskatten 2005.