:

Vad är skillnaden mellan en värdepappersfond och en specialfond?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden mellan en värdepappersfond och en specialfond?
 2. Hur ofta kan du köpa och sälja specialfonder?
 3. Vilka fondtyper finns det?
 4. Vad är en AIF?
 5. Vilken fond ska man spara i Swedbank?
 6. Vilket fondsparande är bäst?
 7. Vilken fond är bäst att sälja?
 8. Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?
 9. Vilken typ av fond är bäst?
 10. Vad ska man välja för fond?
 11. Vad är skillnaden mellan ETF och fond?
 12. Vad gäller för en specialfond AIF fond som marknadsförs i Sverige?
 13. Vilka fonder ska man satsa på 2023?
 14. Vilken fond ska man spara i 2023?
 15. Vilken fond går bäst 2023?

Vad är skillnaden mellan en värdepappersfond och en specialfond?

En viktig skillnad mellan värdepappersfonder och specialfonder är att värdepappersfonder lyder under det som på lagspråk kallas “kontraheringsplikten”. Det innebär att en värdepappersfond måste vara öppen för investeringar från allmänheten. Specialfonder däremot får vända sig till en begränsad krets av investerare.

Andra viktiga skillnader är att en värdepappersfond ska vara öppen för daglig handel medan det för en specialfond räcker med att fonden är öppen för handel minst en gång om året (ofta sker månatlig handel). Vidare finns det krav på att en värdepappersfond följer placeringsregler i lagen om värdepappersfonder medan en specialfond, efter Finansinspektionens godkännande, kan avvika från placeringsreglerna och placera i instrument som inte är tillåtna för värdepappersfonder.

Både i termer av antal fonder och fondförmögenhet är värdepappersfonder i särklass den mest vanligt förekommande fondtypen. Detta borde också innebära att de flesta fonder i Sverige är öppna för dig som investerare att investera i. Så är tyvärr inte alltid fallet och det bygger på undantag från den grundläggande principen om att en fond ska vara öppen för allmänheten.

Hur ofta kan du köpa och sälja specialfonder?

När du investerar i en fond köper du andelar i fonden och när du tar ut pengar ur fonden säljer du andelar i fonden. Handel i fonder sker alltid till okänd kurs och priset på dina andelar bestäms normalt en gång per dag, till skillnad från aktier som handlas till en viss kurs i realtid. En fond kan även läggas ner, gå i konkurs eller liknande som gör att ditt innehav måste säljas.

Vilken kurs du får handla fondandelarna till beror på när på dagen du har lagt din order och vad som gäller för din fond. Det beror på att handeln inte sker i realtid som i handel med aktier. Att handeln inte sker i realtid beror på att värdet för andelarna bestäms enligt förutbestämda principer och vid specifika tider som följer av fondbestämmelserna. Det kan även ta tid innan du får dina andelar eller pengar på ditt konto men priset sätts den dagen din order kommer fondbolaget tillhanda, normalt inom en dag.

Vilka fondtyper finns det?

Hej! Vilka är de vanligaste fondtyperna? Vad är en aktiefond, indexfond, hedgefond, blandfond och fond-i-fond? Detta tar vi upp i dagens avsnitt. Vi avslutar även med 4 snabba! Hoppas ni gillar det!

Vad är en AIF?

Skogsfond Baltikum klassas som en alternativ investeringsfond (AIF) i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) med explicita krav på investerarskydd och förvaringsinstitut. Syftet med AIF-förvaltningen är att fondens tillgångar förvaltas på ett effektivt och säkert sätt till förmån för fondens investerare.

En alternativ investeringsfond är ett företag som bildats för kollektiva investeringar och som tar emot kapital från ett flertal investerare för att investera i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för investerarna. Definitionen inkluderar olika verksamheter samtidigt som särskilda undantag finns. Att investera i skogstillgångar tillsammans med ett stort antal andra faller inom definitionen för en alternativ investeringsfond (AIF).

Vilken fond ska man spara i Swedbank?

Topp-5-listan över de bästa Roburfonderna.

Observera att investering i fonder alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. I fondernas avkastning har ingen hänsyn till inflation tagits. Läs mer

Vilket fondsparande är bäst?

Topp-5-listan över de bästa Roburfonderna.

Observera att investering i fonder alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. I fondernas avkastning har ingen hänsyn till inflation tagits. Läs mer

Vilken fond är bäst att sälja?

Att spara dina pengar långsiktigt i fonder är ett bra val. En bra tumregel är att du sätter av 10% av din månadsinkomst direkt in i ett långsiktigt sparande för att ha inför framtiden.

När du sparar långsiktigt (på mer än 5 års sikt) i fonder så bör du investera dina pengar i en aktiefond och ingenting annat.

Om du är nybörjare så är det bra att börja med att spara i fonder som har en låg avgift för ditt långsiktiga sparande. Anledningen till att du vill ha en låg avgift på ditt långsiktiga fondsparande är för att avgifterna äter upp dina sparpengar på lång sikt.

Vilka fonder är på uppgång? Under 2022 har vi sett en nedgång på börsen, men det finns faktiskt fonder som under 2022 har börjat visa en tydlig uppgång.

Letar du efter fonder som går bra? Då är det aktiefonder du ska satsa på. Över lång sikt så har börsen alltid presterat bäst, men det är också den som har svängt upp och ned mest i avkastning. Därför är det rekommenderat att du väljer en 100% exponerad aktiefond ifall du vill ha den fond som går bäst.

Exempelvis rekommenderar jag en passivt förvaltad aktiefond om du har en sparhorisont i fonder om minst 5+ års tid framåt, då kommer du få mest avkastning för pengarna. Exempelvis Spiltan Aktiefond Investmentbolag till 0.2% avgift eller Avanza Zero eller Nordnet Indexfond Sverige som är helt kostnadsfria.

Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?

Att gå från 0 till 12 aktier direkt är dock för mycket att begära. Som första steg kan du därför ta en mellanväg. Köpa aktier i tre till fyra olika investmentbolag, för ca 2 000 kronor per aktie. Då har du en bra bas.

Investmentbolag är riktigt bra nybörjaraktier som ger en automatisk riskspridning. Deras affärsidé är att äga aktier i andra bolag och de fungerar därför lite som en fond, fast med färre innehav. Bakom investmentbolag finns i princip alltid en stark ägarfamilj som huvudägare.

På Stockholmsbörsen finns idag drygt 10 noterade investmentbolag, med flera olika inriktningar. Vissa fokuserar på att äga aktier i världsledande stora bolag, andra fokuserar på mindre tillväxtbolag. Vissa favoriserar börsnoterade innehav, andra har en stor del onoterade innehav eller en mix av båda kategorierna. Vissa investmentbolag är passiva ägare, andra desto mer aktiva med löpande operativt engagemang. Här kan du se en lista över noterade investmentbolag.

Sen är det dags att själv välja ut en eller ett par (på sikt säkerligen fler) aktier att plocka in i portföljen. Här kan du med fördel välja stabilare bolag som visat upp långsiktig vinsttillväxt och som ger utdelning. Men stirra dig inte blind direktavkastningen. Det är inte så att högst direktavkastning per definition är bäst. En hög direktavkastning kan även vara ett tecken på att bolaget förväntas sänka utdelningen. Aktierna på Stockholmsbörsen ger i snitt en direktavkastning på 3-4 procent. Tittar du på en aktie vars direktavkastning vida överstiger det, kan det även vara en anledning till att kika lite extra noga på den bakomliggande orsaken. På samma sätt som det kan finnas anledning att titta lite extra noga på varför ett bolag inte ger utdelning. Är det kanske ett tillväxtbolag som inte går med vinst ännu och i så fall varför?

Vilken typ av fond är bäst?

Bästa Sverigefond: Spiltan Aktiefond Stabil Priset för Best Swedish Equity Fund går till Spiltan Aktiefond Stabil som lyckas upprepa förra årets vinst även i år. En starkt bidragande faktor till vinsten är hur förvaltarna lyckades hantera nedåtgående marknader åren 2020 och 2018 under en femårsperiod som i övrigt varit kraftigt stigande. Fonden har förvaltats av Erik Brändström sedan fonden lanserades år 2002 där Pär Andersson anslöt 2008.

Vad ska man välja för fond?

Som fondsparare i Sverige har du flera tusen fonder att välja mellan fördelade i några hundra olika kategorier vilket skapar stora möjligheter. Att känna till de olika fondtyperna kan hjälpa dig för att hitta just vilka fonder du söker efter.

En aktiefond fungerar så enkelt att den köper aktier åt dig. Inriktningen på vilka aktier fonden skall köpa kan du avläsa i namnet. Exempel; en Sverigefond köper aktier över svenska marknaden, en Bioteknikfond köper aktier bara från bioteknikbranschen och Småbolagsfond köper mindre företag.

Enaktiefondmåste placera i minst 16 olika aktier och väldigt ofta består fonden av många fler aktier än så. Vill du sprida dina risker mer så köp fonder med olika inriktning.Aktiefonder är idag det vanligaste fondalternativet för fondsparare hos Nordnet. Tänk på att aktiefonder, likt aktier, innebär en risk och kan både öka och minska i värde.

Vad är skillnaden mellan ETF och fond?

Eftersom ETF:er är noterade på börsen kan du handla med dem flera gånger per dag, till skillnad från vanliga fonder som handlas max en gång per dag, ibland mer sällan än så. En fördel med ETF:er är att de är billigare än till exempel aktivt förvaltade fonder eller aktiefonder. En annan är att du med börshandlade fonder inte tar någon kreditrisk mot emittenten, till skillnad från bull & bear-certifikat, warranter och mini futures.

Vad gäller för en specialfond AIF fond som marknadsförs i Sverige?

1 § Dessa föreskrifter gäller för AIF-förvaltare som ska tillämpa lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

9 § Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, om inte något annat anges.

Därutöver har nedanstående termer och uttryck följande betydelse:

 • Anställda i ledande strategiska befattningar: Anställda som, utöver den verkställande ledningen, leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i AIF-förvaltaren, t.ex. anställda ansvariga för portföljförvaltning, personal, administration eller marknadsföring.
 • 1 § En AIF-förvaltares anmälan om registrering av verksamhet enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, utöver det som anges i den paragrafen och i artikel 5 i kommissionens delegerade förordning, innehålla

  1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd att

 • förvalta alternativa investeringsfonder enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller
 • 1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd att

 • förvalta alternativa investeringsfonder enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller
 • utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt 3 kap. 2 § första stycket samma lag.
 • 2 § En AIF-förvaltare ska i sin ansökan ange vilket eller vilka tillstånd som den ansöker om. Ansökan ska undertecknas av en behörig företrädare för förvaltaren.

  Notera även de regler avseende innehållet i tillståndsansökan som finns i 3 kap. 5 § LAIF.

  3 § En AIF-förvaltare ska, utöver vad som anges i 3 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, bifoga följande till sin ansökan:

  10 § Verksamhetsplanen ska innehålla en utförlig beskrivning av AIF-förvaltarens verksamhet, och det ska anges om den avser att

  38 § En AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar enligt 3 kap. 10 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder som gäller ändringar i ägarkretsen, ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 för en fysisk person och bilaga 2 för en juridisk person. När förvärvaren är en juridisk person ska bilaga 2 användas för uppgifter om den juridiska personen och bilaga 3 för uppgifter om styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, ställföreträdare för den verkställande direktören eller en annan motsvarande ledande befattningshavare i AIF-förvaltaren i den förvärvande juridiska personen.

  1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en AIF-förvaltares marknadsföring av andelar eller aktier i alternativa investeringsfonder i Sverige enligt 4 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

  1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en AIF-förvaltares marknadsföring av andelar eller aktier i alternativa investeringsfonder i Sverige enligt 4 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

  2 § En AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 4 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla följande:

 • en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
 • 6 § I 4 kap. 9 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder finns bestämmelser om innehållet i en underrättelse till Finansinspektionen om marknadsföring till professionella investerare av andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond enligt 4 kap. 6 § första stycket samma lag. Marknadsföring av icke EES-baserade alternativa investeringsfonder samt vissa matarfonder till professionella investerare

  7 § En AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till professionella investerare enligt 4 kap. 8 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla följande:

 • en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
 • 8 § En anmälan om väsentliga ändringar enligt 4 kap. 11 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla en verksamhetsplan som uppdaterats i fråga om ändringen. Om ändringen innebär att fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk för en alternativ investeringsfond ändras, ska AIF-förvaltaren även bifoga dessa uppdaterade handlingar till anmälan.

  Som framgår av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder krävs Finansinspektionens tillstånd om ändringarna innebär att fondbestämmelserna för en specialfond ska ändras.

  1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige enligt 5 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

  1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige enligt 5 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

  2 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att förvalta en specialfond enligt 5 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla följande:

 • ett styrelseprotokoll eller motsvarande handlingar eller skriftliga uppgifter som anger när ledningen har fastställt fondbestämmelserna,
 • 9 § En icke EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till professionella investerare enligt 5 kap. 10 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla följande:

 • en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kraven i 10 kap. 1 och 4–10 §§, 11 kap. samt 13 kap. 2–5 §§ lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 • 1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 eller 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder som avser att driva verksamhet utomlands enligt 6 kap. samma lag.

  Vilka fonder ska man satsa på 2023?

  Att spara dina pengar långsiktigt i fonder är ett bra val. En bra tumregel är att du sätter av 10% av din månadsinkomst direkt in i ett långsiktigt sparande för att ha inför framtiden.

  När du sparar långsiktigt (på mer än 5 års sikt) i fonder så bör du investera dina pengar i en aktiefond och ingenting annat.

  Om du är nybörjare så är det bra att börja med att spara i fonder som har en låg avgift för ditt långsiktiga sparande. Anledningen till att du vill ha en låg avgift på ditt långsiktiga fondsparande är för att avgifterna äter upp dina sparpengar på lång sikt.

  Vilka fonder är på uppgång? Under 2022 har vi sett en nedgång på börsen, men det finns faktiskt fonder som under 2022 har börjat visa en tydlig uppgång.

  Letar du efter fonder som går bra? Då är det aktiefonder du ska satsa på. Över lång sikt så har börsen alltid presterat bäst, men det är också den som har svängt upp och ned mest i avkastning. Därför är det rekommenderat att du väljer en 100% exponerad aktiefond ifall du vill ha den fond som går bäst.

  Exempelvis rekommenderar jag en passivt förvaltad aktiefond om du har en sparhorisont i fonder om minst 5+ års tid framåt, då kommer du få mest avkastning för pengarna. Exempelvis Spiltan Aktiefond Investmentbolag till 0.2% avgift eller Avanza Zero eller Nordnet Indexfond Sverige som är helt kostnadsfria.

  Vilken fond ska man spara i 2023?

  Att spara dina pengar långsiktigt i fonder är ett bra val. En bra tumregel är att du sätter av 10% av din månadsinkomst direkt in i ett långsiktigt sparande för att ha inför framtiden.

  När du sparar långsiktigt (på mer än 5 års sikt) i fonder så bör du investera dina pengar i en aktiefond och ingenting annat.

  Om du är nybörjare så är det bra att börja med att spara i fonder som har en låg avgift för ditt långsiktiga sparande. Anledningen till att du vill ha en låg avgift på ditt långsiktiga fondsparande är för att avgifterna äter upp dina sparpengar på lång sikt.

  Vilka fonder är på uppgång? Under 2022 har vi sett en nedgång på börsen, men det finns faktiskt fonder som under 2022 har börjat visa en tydlig uppgång.

  Letar du efter fonder som går bra? Då är det aktiefonder du ska satsa på. Över lång sikt så har börsen alltid presterat bäst, men det är också den som har svängt upp och ned mest i avkastning. Därför är det rekommenderat att du väljer en 100% exponerad aktiefond ifall du vill ha den fond som går bäst.

  Exempelvis rekommenderar jag en passivt förvaltad aktiefond om du har en sparhorisont i fonder om minst 5+ års tid framåt, då kommer du få mest avkastning för pengarna. Exempelvis Spiltan Aktiefond Investmentbolag till 0.2% avgift eller Avanza Zero eller Nordnet Indexfond Sverige som är helt kostnadsfria.

  Vilken fond går bäst 2023?

  Fondrobotar som sparform har vuxit kraftigt i popularitet under de senaste åren, då sparare uppskattar enkla och moderna lösningar som kombinerar de bästa egenskaperna från "människa och maskin" för att skräddarsy den bästa fondlösningen för varje individ. Beroende på dina personliga förutsättningar, tidshorisont och riskvilja kan du sen låta fondroboten välja ut och placera i de bästa fonderna för just dig!

  För dig som letar efter ett smidigt långsiktigt sparande med chans till bra avkastning är fonder ett utmärkt val. Du som vill spara varje månad, lite i taget, kan göra det utan att förlora några pengar eftersom fonder inte har någon handelsavgift, till skillnad från aktier där du betalar courtage för att köpa. När du placerar i fonder så sprider du dessutom ut riskerna per automatik eftersom varje fond består av ett antal värdepapper, till exempel aktier i olika bolag.

  Tack vare ny teknik hos de största nätmäklarna Avanza och Nordnet går det snabbt och enkelt att köpa fonder med ditt BankID. Du kan även använda dig av automatiskt månadssparande och få hjälp av en fondrobot eller portföljgenerator med att fördela pengarna. Tänk dock på att det inte är säkert att du får bäst placering av pengarna med dessa metoder och att fonder kan både minska och öka i värde.