:

Varför behövs externredovisning?

Innehållsförteckning:

 1. Varför behövs externredovisning?
 2. Vad menas med internredovisning?
 3. Vad är en extern revisor?
 4. Vad menas med redovisning?
 5. Vad består externredovisning av?
 6. Vad är extern rapportering?
 7. Vad menas med intern och extern service?
 8. Hur mycket får en revisor i lön?
 9. När behövs en extern revisor?
 10. Vad innebär bokföring och redovisning?
 11. Hur mycket tjänar en redovisningskonsult?
 12. Vad är en god redovisningssed?
 13. Vad är skillnaden mellan intern och extern?
 14. Kan man Visselblåsa anonymt?
 15. Vad menas med extern service?

Varför behövs externredovisning?

Redovisning innefattar flera områden, däribland årsbokslut och bokföring. Det lagen reglerar gällande redovisning är vilka bolag som behöver skicka in vilka typer av underlag till Bolagsverket. I grund och botten handlar allt som rör redovisning om att rapportera om finansiella förändringar i verksamheten. Den här rapporteringen sker på löpande basis genom bokföringen, och sammanfattas sedan i ett bokslut när ett räkenskapsår kommer till sin ända. I redovisningen ska det gå att utläsa företagets utgifter och intäkter, kort och gott vilken ekonomisk ställning som finns för tillfället i bolaget. 

Alla som är näringsidkare, oavsett om det är ett aktiebolag eller en enskild firma måste ha en kontinuerlig redovisning. Den har inte bara till syfte att fylla lagkraven utan fungerar också som underlag för beslut som ska tas om verksamheten. Det kan också hända att det finns intressenter som inte är verksamma i bolaget som vill veta hur ekonomin ser ut, och de ska kunna ta del av sådan information genom redovisningen. Det kan exempelvis handla om investerare, leverantörer eller kunder. Det är även här den externa redovisningen kommer in i bilden, som vi kommer gå djupare in på om en liten stund. 

Intern redovisning är den redovisning som görs löpande och som är till för alla som sitter i styrelsen eller som på något annat sätt driver bolaget i fråga. Den interna redovisningen behöver inte offentliggöras utan används främst för att den kan hjälpa ledningen att ta rätt affärsbeslut. Den här typen av redovisning ger en aktuell insyn i företagets ekonomi vilket underlättar när man ska planera en budget eller när man ska göra kalkyler och rapporter. Man kan kombinera den interna och externa redovisningen för att undvika extra arbete om man vill, men man måste inte göra det. Den interna redovisningen regleras inte i lagen. 

Vad menas med internredovisning?

Internredovisning ger information om företagets verksamhet och situation till interna intressenter, till exempel chefer och anställda.

Företagets redovisning ska ge en grundläggande och rättvisande bild av dess verksamhet och resultat. Redovisningen delas ibland in i två delar: internredovisning och externredovisning. Externredovisningen är den obligatoriska, offentliga redovisningen som innehåller information om verksamhetens utveckling och balansräkning och resultaträkning under en viss period. Den externa redovisningen styrs av till exempel bokföringslagen och årsredovisningslagen. Internredovisningen används inom företaget för interna intressenter, till exempel ägare, ledning och medarbetare, och används som underlag för verksamhetens styrning, kontroll och utveckling. Det finns ingen lagstiftning som reglerar internredovisningens innehåll och omfattning, men vanligtvis används internredovisningen för att ta fram och följa upp företagets budget och andra ekonomiska kalkyler och rapporter.

Vad är en extern revisor?

Externrevisorn är en opartisk bedömare, som har erfarenhet från många olika organisationer. Sträva efter ett öppet samtalsklimat med revisorn, råder Therese Göthberg som är revisor på Svensk Certifiering.

Vad gör, i korthet, en externrevisor som arbetar med ISO-certifiering?En revisors uppgift är att analysera och bedöma att organisationen uppfyller de krav som standarden ställer.       

Vad menas med redovisning?

Bokföring och redovisning används ofta som synonymer, men det finns små skillnader som kan vara bra att känna till.

Att bokföra innebär att du tar hand om de fakturor, kvitton och underlag som kommer till företaget och som verksamheten producerar, och att du registrerar dem i ett bokföringsprogram. Det innebär också att du har reda på underlagen digitalt eller i en pärm. Alltså själva det praktiska arbetet som du lägger ner på dina underlag som när du bokför blir verifikationer.

Vad består externredovisning av?

Redovisningens omfattning och uppbyggnad varierar beroende på företagsstorlek och bransch. Den externa redovisningen ingår normalt som en del i ett företags ekonomisystem, där andra komponenter exempelvis kan vara budgetering, produkt- och projektkalkylering eller efterkalkylering. De sistnämnda delarna kallas intern redovisning.

Vad är extern rapportering?

Redovisningens omfattning och uppbyggnad varierar beroende på företagsstorlek och bransch. Den externa redovisningen ingår normalt som en del i ett företags ekonomisystem, där andra komponenter exempelvis kan vara budgetering, produkt- och projektkalkylering eller efterkalkylering. De sistnämnda delarna kallas intern redovisning.

Vad menas med intern och extern service?

  • 1. INTRODUCTION
   • 1.1 A Brief Overview of the Measures
   • 1.2 Legislative Background
   • 1.3 Date of Application
   • 1.4 How the Rules Restrict Franking Entitlements
    • 1.4.1 Persons qualified by holding shares or interests in shares for a prescribed number of days during a qualification period: proposed s 160APHO.
    • 1.4.2 Persons qualified by holding interests in shares as beneficiaries of a widely held trust for a prescribed number of days during a qualification period: proposed s 160APHP.
    • 1.4.3 Persons qualified by holding shares or interests in shares where the shares were issued in connection with a winding up: proposed s 160APHQ.
    • 1.4.4 Persons qualified by electing to have franking credit ceilings and franking rebate ceilings applied by reference to franking credits or rebates on a benchmark portfolio of shares: proposed s 160APHR.
    • 1.4.5 Individuals qualified by electing to have a franking rebate ceiling applied: proposed s 160APHT.
  • 2. QUALIFIED PERSON ONE - THE HOLDING PERIOD RULE
   • 2.1 Summary of Key Definitions
   • 2.2 The Relevant Qualification Period
   • 2.3 Acquisitions and Disposals
   • 2.4 Material Diminution of Risk
   • 2.5 Positions and Net Positions
   • 2.6 Related Payments
   • 2.7 Interests in Shares - Partnerships and Non-Widely Held Trusts
   • 2.8 Interests in Shares - Widely Held Trusts
   • 2.9 Determining an Interest in a Share
    • 2.9.1 Partners
    • 2.9.2 Beneficiaries of a Non-widely Held Trust
    • 2.9.3 Beneficiary of a Widely Held Trust
    • 2.9.4 Discretionary Trusts
    • 2.9.5 Split Trusts
    • 2.9.6 Family Trusts
   • 2.10 Related and Substantially Identical Securities
  • 3. QUALIFIED PERSON NUMBER TWO - BENEFICIARIES OF A WIDELY HELD TRUST
   • 3.1 The Widely Held Trust
   • 3.2 Implications
  • 4. QUALIFIED PERSON THREE - DIVIDENDS ON WINDING UP
  • 5. QUALIFIED PERSON FOUR - FORMULA BASED CEILING ELECTION
   • 5.1 Per Fund Basis
   • 5.2 How is the Test Applied?
   • 5.3 Example Calculation of the "Ceiling Amount"
  • 6. QUALIFIED PERSON FIVE - INDIVIDUAL'S CEILING ELECTION
  • 7. RECENT DEVELOPMENTS
  • 8. ARE THE RULES NECESSARY?
  • 9. CONCLUSION

Dividend imputation was incorporated into the Australian taxation system on 1 July 1987. The basic premise underlying an imputation system is the prevention of double taxation of company profits in the hands of resident shareholders. This is achieved by imputing tax paid at the company level to resident shareholders in the form of credits and rebates. The view of recent governments has been that a degree of "wastage" (eg, franking credits flowing to non-residents), was always an intended feature of the Australian system.

The current perception in Canberra appears to be that franking credit trading, or investing with a view to maximising imputation credits, poses an increasing threat to the revenue base, and must be addressed.

The response, a series of complex qualifications to an investor's entitlement to franking rebates and credits, has proven to be robust. The provisions have colloquially been branded "the 45 day rule" or "the holding period rule". The measures are consistent with cl 15.27 of the Taxation of Financial Arrangements document, released in 1996. They apply an integration approach (or taxing shares and any derivatives relating to those shares as one security) to the taxation of investments in resident companies.

There are two principal elements to the measures, which can be broadly summarised as follows:

  ▪ the holding period rule - which prevents investors from accessing the benefits of franking credits and rebates where the underlying shares have not been effectively held at risk, or have only been held for a short period of time; and

  ▪ the formula based ceiling election - which is only available to certain institutional investors and limits the investor's entitlement to franking credits and rebates to a ceiling that is calculated by reference to the investor's average portfolio of shares.

On 31 December 1997, the Federal Government released draft legislation to give effect to the holding period rule. Prior to the official release, many participants in the superannuation and funds management industries and the tax profession (the groups that were potentially to be most affected by the rules) were consulted. These groups made several recommendations and raised the likely practical implications of the proposed rules. These comments were considered by the Government and, to some extent, incorporated into the draft legislation.

After the draft legislation's official release on 31 December 1997, taxpayers and their advisers considered the rules in more detail and began to comprehend the administrative burden and potential for misapplication they presented.

The draft legislation was first presented to Federal Parliament in Taxation Laws Amendment (No 5) Bill 1998 ("TLAB5") on 2 July 1998 in a substantially amended form. The thrust of the rules had not changed, although the revisions (mainly to clarify or address some of the identified compliance problems) did have substantial effect. Additionally, TLAB5 now contained the previously unseen related payments rule.

Generally speaking, the holding period rule is to apply to shares or interests in shares acquired on or after 1 July 1997. The holding period rule as it relates to beneficiaries of a trust is, in the most part, to apply from 31 December 1997.

The rules apply to any related payment made after 13 May 1997, irrespective of whether the relevant shares or interest in shares were acquired before or after that time.

The difficulty with a 1 July 1997 start date is that at 30 June 1998 and in the lead up to 30 June 1999, the holding period rule has yet to become law, though taxpayers are expected to assume that it will. In the meantime, systems have to be introduced to monitor the potential loss of credits or rebates. Trusts that distribute their income shortly after 30 June will find themselves making those distributions in a situation where they are unsure of the precise amount of rebates that can be distributed to unitholders.

In order to be eligible for a dividend rebate under s 46 or a franking credit or franking rebate under Pt IIIAA of the ITAA36, TLAB4 requires the recipient of the dividend/distribution to be a "qualified person". A taxpayer who is not a qualified person is not entitled to a franking credit or rebate. A person can be a qualified person in a number of different circumstances.

Essentially, this can occur in one of five ways which are listed below.

Hur mycket får en revisor i lön?

En revisor granskar en verksamhets ekonomiska redovisning och förvaltning. Verksamheten kan vara allt från stora multinationella företagskoncerner till enskilda firmor eller bostadsrättsföreningar, stiftelser och idrottsklubbar, kort sagt alla verksamheter som har någon typ av ekonomisk verksamhet.

När behövs en extern revisor?

Vilka regler gäller kring aktiebolag och krav på revisor? Driva Eget tog hjälp av experter på området.

En grundregel är att ett aktiebolag alltid ska ha revisor. Men det finns undantag och den gäller för de flesta nybildade aktiebolag och de som är under en viss storlek, de kan välja att inte ha revisor. Enkelt sett så slipper ett enmansbolag revision om omsättningen är under tre miljoner eller om bolagets totala tillgångar ligger under 1,5 miljoner.

Vad innebär bokföring och redovisning?

8 januari, 2015

Enkelt sagt kan man säga att bokföra är att skapa ordning på alla affärshändelser i ett företags ekonomi genom att sammanställa alla verifikationer, och därmed redovisa vad som skett. Bokföring är alltså själva processen att t.ex. få ordning på alla verifikationer (dvs alla kvitton och fakturor som ett bolag samlat på sig under en viss period). När detta är klart, och man har en resultaträkning är detta alltså redovisningen. Man kan säga att bokföring är sammanställandet, och redovisning är produkten när sammanställningen är klar.

Hur mycket tjänar en redovisningskonsult?

Att bli en vanlig redovisningskonsult kräver inte samma åtgärder som att bli en auktoriserad redovisningskonsult. Auktoriseringen är ett bevis på att dina tjänster håller en viss standard och kvalité samt att du har vissa teoretiska kunskaper i kombination med praktisk erfarenhet. När du har denna “stämpel” kan du automatiskt ta högre betalt av kunden och har du dessutom extra lång erfarenhet kan du öka intäkterna ytterligare på grund av detta. Auktoriseringen brukar bli ett naturligt steg efter att du arbetat några år (minst 3) på en redovisningsbyrå som extern konsult. Även hela redovisningsbyråer kan ansöka om att bli auktoriserade.

Att vara en auktoriserad redovisningskonsult skiljer sig inte så hemskt mycket från originaltiteln redovisningskonsult. Det är samma uppgifter som utförs i praktiken och att ha detta yrke innebär en hel del praktiskt arbete med deklarationer, bokslut, moms och årsredovisningar med mera. Kommer man direkt från sin civilekonomutbildning och ut i arbetslivet som konsult kan det bli en stor omställning eftersom det är mycker mer praktiskt än vad man kanske tror eller förväntar sig efter en lång teoretisk utbildning. Som redovisningskonsult oavsett om du är auktoriserad eller ej, kan du arbeta antingen som egenföretagare eller söka jobb på en redovisningsbyrå.  

Det finns många olika typer av redovisningskonsulter som jobbar inom olika områden. Du kan till exempel jobba mer brett som administratör för ett helt företag i kombination med redovisning etc. Eller så specialiserar du dig på ett specifikt område som exempelvis koncernredovisning eller löner. Man kan även arbeta inom företagsrådgivning och affärsutveckling som specialområde. 

Det finns många möjligheter inom yrket som gör det enklare att anpassa ditt arbete utefter din personlighet och intressen. Med andra ord så kan det finnas intressanta områden att specialisera sig på och du måste inte nödvändigtvis syssla med de klassiska redovisningskonsult-uppdragen. Kanske du har en talang för ett specifikt område och kan göra det till din grej.  

Vad är en god redovisningssed?

I internationella sammanhang hänvisar man ofta till den internationellt accepterade redovisningsstandarden GAAP. GAAP är i redovisningssamanhang en välkänd förkortning som står för Generally Accepted Accounting Principles. GAAP innehåller främst tre delar; riktlinjer gällande bokföringsprinciper, regler och standarder från Financial Accounting Standards Board och vedertagen industripraxis. Svenska företag som handlar med andra länder skall även de använda GAAP.

Vad är skillnaden mellan intern och extern?

… mellan intern och extern kommunikation, är vad jag har tänkt att skriva om i det här inlägget. 

Intern och extern kommunikation handlar om yrkesmässig kommunikation. Intern kommunikation kallas all kommunikation som sker inom organisationen, det vill säga inom företag, myndigheter, klubbar med flera. Extern kommunikation kallas all kommunikation som sker mellan organisationen och världen. Extern kommunikation kan alltså till exempel vara kommunikation med intressenter såsom banker, leverantörer och kunder.

Kan man Visselblåsa anonymt?

En ny visselblåsarlag började gälla den 17 december 2021. Enligt lagen ska man kunna larma om missförhållanden både på en arbetsplats och till en myndighet.

Vad menas med extern service?

intern kommunikation så riktar man sig mellan medarbetaren och chef. PM= promemoria som är ett samlingsnamn för interna dokument.

medans den externa kommunikationen riktar sig till kunder,leverantörer,samhället. de finns även masskommunikation där man använder sig av reklam eller pr= public relations.