:

Hur snabbt inpå har man begravning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur snabbt inpå har man begravning?
 2. Vilken veckodag brukar man ha begravning?
 3. Vilka regler gäller vid begravning?
 4. Hur kan jag få reda på när en begravning ska ske?
 5. Hur länge kan en kropp ligga i kylrum?
 6. Vem bestämmer var man ska bli begravd?
 7. Kan man planera sin egen begravning?
 8. Måste man ta ledigt för begravning?
 9. Får man gå på begravning utan inbjudan?
 10. Måste man gå fram till kistan vid begravning?
 11. Hur lång tid tar det innan dödsfall registreras?
 12. Kan man skippa begravning?
 13. Vad händer med ögonen när man dör?
 14. Vad händer med kroppen när man dör timme för timme?
 15. Hur mycket kostar det att begravas?

Hur snabbt inpå har man begravning?

Kroppen tar i de flesta fall sjukhuset, servicehuset eller - vid en olycka, polisen hand om. De ser till att kroppen förs till bårhuset.

De anhöriga planerar oftast för begravningen tillsammans med en begravningsbyrå. Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

Vilken veckodag brukar man ha begravning?

Man måste inte ha en begravningsceremoni, men för de allra flesta är ceremonin ett tillfälle att få ta farväl av den döda.

Om den döda inte var medlem i Svenska kyrkan, kan det ändå vara möjligt att få en kyrklig begravning. Det ska dock inte strida mot den dödas vilja. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döda personen till Gud. 

En kyrklig begravningsgudstjänst kostar ingenting för den som varit medlem i Svenska kyrkan.   

Läs mer om övriga kostnader för en begravning och vad som täcks av begravnings- och kyrkoavgiften.

Vilka regler gäller vid begravning?

Om du är en nära vän eller anhörig är det en självklarhet att besöka begravningen. Men även om du inte tillhör de allra närmaste kan din närvaro vara värdefull. Dels betyder det ofta mycket för familjen att du kommer, dels är det din egen möjlighet till ett sista avsked. I vissa fall vill familjen hålla begravningen i kretsen av de närmaste, det brukar i så fall stå i dödsannonsen.

Många vill ge en minnesgåva i samband med att någon avlider. Ofta är det ett bidrag till e...

Hur kan jag få reda på när en begravning ska ske?

Vi får ibland frågor från företag och föreningar hur man ska gå till väga när en kollega har gått bort. Den här vägledningen handlar om den praktiska delen och är avsedd att hjälpa såväl chefer, kollegor och föreningar som kan gå igenom en kaotisk period när en arbetskamrat gått bort. Du får råd om hur du meddelar dödsfallet internt och till anhöriga, tyst minut, minneshögtid, dödsannons från företaget/föreningen, själva begravningen och personaladministrativa uppgifter.

I normalfallet vet anhöriga om dödsfallet före arbetsgivaren och arbetskamrater. Ofta går informationen först till någon arbetskamrat som stod den döde nära som i sin tur får meddela cheferna.

Hur länge kan en kropp ligga i kylrum?

Publicerat torsdag 28 juli 2016 kl 05.00

Nu ökar väntetiden mellan dödsfall och begravning igen. För fyra år sedan halverades den tillåtna tiden att vänta med begravning från två månader till en månad, när begravningslagen ändrades. Men nu är väntetiden snart lika lång som före lagändringen.

Vem bestämmer var man ska bli begravd?

Juridik vid dödsfall

Min bror avled genom självmord under pågående äktenskapsskillnad. Enligt både Ärvdabalken och Äktenskapsbalken är hon därmed inte arvtagare men hon anser sig ha rätt att besluta om begravningsceremonin vilket vi syskon och en vuxen son ej anser. Räknas efterlevande makan fortfarande som nära anhörig, kan hon titulera sig som änka samt har hon rättighet att besluta något om bland annat platsen för själva begravningsceremonin?(PS. vi är dock alla överens om plats för urnsättning så detta gäller enbart ceremonin) Tacksam för svar i denna tragiska situation

Kan man planera sin egen begravning?

Den som idag får ladda sin privata elbil eller förmånsbil kostnadsfritt på arbetsplatsen ska enligt dagens regler förmånsbeskattas. Som reglerna ser ut idag är förmån av fritt drivmedel en skattepliktig förmån. Detta gäller alla typer av drivmedel, även el.

Måste man ta ledigt för begravning?

När någon nära anhörig dör har du enligt lag rätt till ledighet från ditt arbete. Lagen reglerar endast rätt till ledighet, inte rätt till betald ledighet (så kallad permission).

Permission innebär kort ledighet utan löneavdrag. Reglerna för att få permission regleras oftast i ditt kollektivavtal. Genom kollektivavtalet får rätten till ledighet begränsas till ett visst antal dagar om året, till ett visst antal dagar för varje tillfälle eller till bådadera. Det är upp till arbetsgivaren att bestämma omfattningen av permissionen.

Får man gå på begravning utan inbjudan?

 • Försäkra er om att alla anhöriga är ense om att ha en begravning utan ceremoni, i synnerhet om den avlidne inte har uttryckt en egen önskan om det.
 • Vid ett dödsfall skall, enligt svensk lag, gravsättning eller kremering ske inom 30 dagar. Väljer du kremering utan att först hålla en ceremoni, har du upp till ett år på dig att bestämma hur och var gravsättning skall ske. Naturligtvis kan begravningsceremoni med urnan ske i samband med gravsättningen.
 • En begravning utan ceremoni kan ske om ni som anhöriga inte vill ha någon begravningsakt alls.
 • Det kan också vara ett lämpligt alternativ om ni vill ha en privat ceremoni i stillhet, utan kista.
 • Vid direktkremation sker ofta gravsättning utan att de anhöriga är närvarande.
 • Om askan skall spridas till havs är det vanligt att man håller en begravningsceremoni ombord på båten.
 • Kista är obligatorisk, även vid en begravning utan ceremoni.

Många kan tycka att det verkar lite känslokallt att begrava en anhörig utan att hålla en begravningsceremoni. Men det finns flera anledningar till att man väljer att gå tillväga på det sättet.

Många gånger handlar det om att man inte har möjlighet att samla släkt och vänner förrän senare. Därför väljer man direktkremation för att kunna hålla en ceremoni vid ett senare tillfälle. Antingen i samband med gravsättning på en begravningsplats eller för att sprida askan i naturen eller till havs.

Många som avlider har uttryckt en önskan om att få begravas i hemlandet. När detta är avsikten håller man i regel ingen ceremoni här, utan väljer att kremera kroppen för att därefter föra askan utomlands och genomföra begravningsakten där.

Måste man gå fram till kistan vid begravning?

När du ska gå på begravning är det bra om du anländer till ceremonilokalen åtminstone 15–20 minuter innan det börjar. Om det förväntas komma många gäster kommer du tidigare än så. Då finns det tid att hälsa på de närmast anhöriga och att hinna hänga av sig ytterkläder innan man går in och sätter sig.

Det händer lite då och då att gäster på en begravning blir stående i lokalen och inte vet vart de ska ta vägen. Traditionellt sett sitter de närmast anhöriga längst fram i kyrkan, på höger sida. Övrig släkt sitter i bänkraderna bakom dem. Vänner och bekanta sitter i regel på motsatt sida. Men detta är inte hugget i sten. I vissa kyrkor och kapell sitter de närmaste på vänster sida.

Ofta faller det sig naturligt var du ska sitta, då man ser vart de andra sätter sig. Är du osäker så fråga värden eller värdinnan, som oftast möter upp i entrén till ceremonilokalen.

Hur lång tid tar det innan dödsfall registreras?

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.

De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.

Kan man skippa begravning?

Vad behöver man tänka på vid begravningen? Här kan du som begravningsgäst få svar på några vanliga frågor. Hittar du inte det du söker är du varmt välkommen att kontakta oss.

Förr var reglerna eller kutymen kring en begravning striktare. Då skulle den närmaste familjen sitta till höger och vänner eller andra släktingar till vänster. Idag är det friare och ofta sitter man samtliga gäster bara på ena sidan i kyrkan om man är ett mindre sällskap. Vanligast är dock fortfarande att de allra närmaste sitter till höger, men det kan skilja sig åt beroende på hur kyrkan eller kapellet är byggda. Fråga representanten från begravningsbyrån, prästen eller officianten vid begravningen om du är osäker.

Vad händer med ögonen när man dör?

Efter att man har dött så förändras kroppen en del. Förändringarna ter sig olika beroende på temperatur och luftfuktighet. Om en död kropp blir balsamerad så sker inga förändringar och den ser ut precis som vanligt även flera veckor efter dödsfallet.

När någon har avlidit så går kroppen igenom en del olika stadier efter dödstillfället. Ganska snart efter att personen i fråga har dött så börjar förändringen. Det allra första tecknet är att magen blir missfärgad och börjar lukta konstigt. Det blir så när enzymer och bakterier bryter ner proteinet i kroppen och bildar svavelväte.

Vad händer med kroppen när man dör timme för timme?

Under de första 12 timmarna efter att vi dött utvecklas den så kallade likstelheten ”Rigor mortis”. Likstelhet uppstår när kalium tränger in i musklerna och binder protein, som i sin tur skapar muskelsammandragningar. Först drabbas mindre muskler, exempelvis fingrar, innan de större musklerna tar vid. Likstelhet varar normalt i 1–2 dygn. Även likstelheten påverkas av yttre omständigheter som temperatur.

Hur mycket kostar det att begravas?

Det är mycket att tänka på vid en begravning och priserna varierar en hel del beroende på i vilken omfattning ceremonin ska hållas och hur många som kommer. Även val av kista och/eller urna spelar en roll för kostnaden. Din begravningsbyrå hjälper dig att hitta de alternativ som känns rätt.

Det vanligaste är att en begravning brukar kosta runt 25 000 kronor. Du kan dock komma undan med ett pris runt 10 000 kronor om begravningen är i det enklare laget, eller ännu mindre om ingen ceremoni önskas alls. Det finns även människor som lägger närmare 100 000 kronor på begravningen, men det är ytterst ovanligt. Mellan 20 000 och 30 000 brukar man få räkna med. De stora kostnadsdrivarna är valet av kista, minnesstundsservering samt eventuell gravsten.