:

Vad hände med Azelio idag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad hände med Azelio idag?
 2. Vad är Azelio ur?
 3. Är Azelio en bra aktie?
 4. Vilka är ägare i Azelio?
 5. Vad gör Azelio?
 6. Vad händer med Embracer aktien?
 7. Hur går det för Azelio?
 8. Varför går Azelio ner?
 9. Vilken aktie är bäst att investera i?
 10. Vem äger Avanza?
 11. Varför faller Azelio?
 12. Varför köpa tillbaka aktier?
 13. Hur tjänar Embracer pengar?
 14. Varför sjunker Avanza?
 15. Vilka aktier kommer att gå bra 2023?
 16. What is Azelio AB?
 17. Where does Azelio have an office?
 18. What is Aurelio?
 19. Who is Aurelio Umali?
 20. What is Azelio AB?
 21. Where does Azelio have an office?
 22. Who is Aurelio Umali?

Vad hände med Azelio idag?

För prenumerationsärenden, ring 08-573 651 00 · Tillhandahållare av innehåll: Dagens industri, 105 16 Stockholm, org.nr: 556221-8494 · Ansvarig utgivare:

Peter Fellman

Vad är Azelio ur?

Energibolaget Azelios styrelse avser besluta om en företrädesemission om cirka 80 miljoner kronor för att stärka bolagets finansiella ställning. Azelio fortsätter samtidigt arbetet med att anpassa kostnadsstrukturen genom bland annat personalneddragningar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kostnadsåtgärderna förväntas när de får fullt genomslag sänka bolagets kostnader med cirka 100 miljoner kronor i årstakt, varav personalminskning motsvarar cirka 65 miljoner kronor.

Är Azelio en bra aktie?

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Azelio AB (publ) (”Azelio” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 12 maj 2022, beslutat om en fullt garanterad företrädesemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner, om cirka 300 MSEK (”Företrädesemissionen”), i enlighet med det tidigare publicerade pressmeddelandet utfärdat den 15 september 2022. Teckningskursen har fastställts till 10,36 SEK per unit, motsvarande 1,48 SEK per ny aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Aktieägare i Azelio på avstämningsdagen har för varje fyra (4) befintliga aktier företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av sju (7) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption. Bolagets största aktieägare, styrelseledamoten Kent Janér, har åtagit sig, direkt och genom bolag, att teckna units i Företrädesemissionen för cirka 25,6 MSEK. Ytterligare personer ur styrelsen har tillsammans ingått teckningsförbindelser om totalt cirka 4,3 MSEK. Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna till cirka 31 MSEK, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen. Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 269 MSEK, vilket motsvarar cirka 90 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans med teckningsförbindelserna är Företrädesemissionen därmed fullt säkerställd.

Vilka är ägare i Azelio?

Azelio genomförde nyligen en övertecknad företrädesemission om 350 miljoner kronor. I samband med emissionen tillkom bland annat Ilija Batljan som femte största aktieägare i Azelio, tillsammans med ett stort antal privata och institutionella investerare.

I slutet av december 2019 meddelade Azelio en överteckning av sin företrädesemission om 350 miljoner kronor. Annonseringen gjordes tillsammans med nyheten om att Azelio startat upp sitt verifieringsprojekt i Marocko. Efter emissionen är Blue Marlin AB kvar som största aktieägare i bolaget och Back in Black Capital Ltd är numera den andra största aktieägaren. Många nya privata och institutionella investerare har även tillkommit, däribland Ilija Batljan som femte största aktieägare i Azelio.

Vad gör Azelio?

Det svenska cleantechföretaget Azelio har fått sin första amerikanska order på sitt långvariga energilagringssystem, TES.POD, från Handi Stop Market i Fresno, Kalifornien. Handi Stop ska kombinera två TES.POD-enheter med solenergi för att täcka halva energibehovet på en av sina stationer.

Det kombinerade systemet kommer att leverera 140 MWhe ren energi årligen, motsvararande hälften av stationens totala energibehov och en startpunkt för resiliens som säkrar stabil elförsörjning under strömavbrott.

Vad händer med Embracer aktien?

Strax före klockan 9.30 hade OMXS30 sjunkit 1,2 procent till 2.240 och aktier för 2,0 miljarder kronor var omsatta på Stockholmsbörsen. I övriga Europa var tyska DAX ned 1,3 procent medan det franska CAC 40 tappade 1,1 procent.

Inom OMXS30 var Sinch ensam aktie på plus med en uppgång på 3,4 procent. Aktien har höjts till övervikt, från tidigare neutral, av JP Morgan.

Hur går det för Azelio?

Energilagringsbolaget Azelio kommer inte att nå leveransmålet för 2023 och prognosen för när positivt kassaflöde nås kommer att försenas. Det uppger bolaget i en uppdatering på måndagskvällen.

”Som tidigare indikerats medför detta ett behov av ytterligare finansiering under 2023. Styrelsen och ledningen arbetar med att säkra ytterligare finansiering via lån och/eller equity. Azelios ledning är fortsatt övertygad om att många nya order kommer att säkras under 2023”, heter det.

Varför går Azelio ner?

Azelio är verksamma inom solenergi. Bolaget har utvecklat en egen teknik för termisk energilagring som används för små- och medelstora installationer. Kunderna återfinns bland EPC-leverantörer, som i sin tur monterar olika system hos sina slutkunder. Verksamhet återfinns på global nivå, med störst närvaro på den nordiska och afrikanska marknaden. Bolaget grundades under 2006 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Som alltid när det kommer till investeringar finns det inget givet rätt eller fel, utan det beror helt på vad du är för typ av investerare, om du investerar på lång sikt eller handlar aktivt (trading), vad du har för risktolerans osv. På denna sida vill vi ge dig som är intresserad av att köpa aktier i Azelio en bättre möjlighet att lära dig mer om bolaget, följa nyhetsflödet samt tipsa om aktörer som vi själva gillar för att fortsätta analysera och handla aktier i Azelio.

Vi understryker att alla investeringar är förenade med risk och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Gör alltid din egen analys!

Vilken aktie är bäst att investera i?

Som investerare vill vi hitta de aktier som ger bäst framtida avkastning. För att uppnå detta tittar vi på kortsiktigt momentum och trender.

Investtech har en omfattande databas med upp till 20 års data, och har genomfört forskning inom matematisk identifikation av trender i aktiekursen. Forskningsresultaten visar att aktier i stigande trender har presterat betydligt bättre än aktier i fallande trender under nästkommande månader. Se Investtechs forskningsrapport om trender.

Vem äger Avanza?

 • Introduktion till de populära nätmäklarna Avanza och Nordnet
 • Om nätmäklaren Avanza – “Årets nöjdaste sparkunder” 12 år i rad
 • Låt oss börja med att presentera nätmäklarna så att du får en överblick.

  Hur har Avanza och Nordnet kunnat växa sig så stora? Det huvudsakliga svaret på den frågan är digitaliseringen. Idag är det enklare än någonsin att använda mobilen eller datorn för att överföra en del av lönen till ett sparkonto eller köpa aktier.

  Men även de traditionella bankerna har ju skapat digitala plattformar för sina kunder, och kan trots detta inte mäta sig med de två nätmäklarna vad gäller aktie- och fondhandel. Varför är det så?

  Varför faller Azelio?

  — OBS, inledningen till detta inlägg är i stort sett kopierat rakt av från ett inlägg på Placera

  Angående Jonas Eklind och historien bakom hans tid på kollapsade bolaget MORPHIC

  Varför köpa tillbaka aktier?

  En anledning till varför man gör återköp är att företaget har mycket kapital och man vill justera kapitalstrukturen. Det kan man göra genom att återköpa sina egna aktier till ett bra pris och på så sätt föra över kapital från bolaget till aktieägarna. Detta är dessutom mer skattemässigt fördelaktigt för aktieägarna än en vanlig kontantutdelning (om man inte har aktierna på ett ISK eller en Kapitalförsäkring) eftersom man slipper kapitalvinstbeskattningen.

  En annan fördel med återköp av aktier är att det är lättare att justera än en vanlig utdelning. Medan en sänkning av en kontantutdelning kan tolkas negativt av marknaden, är det lättare att minska återköp av aktier utan samma reaktion.

  Hur tjänar Embracer pengar?

  Tillväxtraketen Embracer Group har haft en kursuppgång på över 2 500 procent sedan börsintroduktionen 2016 och har tagit position som en lysande stjärna på gaminghimmelen. Men resan för den värmländska kometen har bara börjat. “Vi är fortfarande ett litet bolag jämfört med våra konkurrenter och det finns mycket mer att leverera”, säger vd:n och grundaren Lars Wingefors.

  Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 4 2020

  Varför sjunker Avanza?

  Ett bolag strävar efter att ha optimal balans när det kommer till kapital - varken för mycket eller för lite. Det behövs precis tillräckligt med pengar för att bolaget ska kunna betala kostnader, fortsätta växa och öka sin vinst – men inte mer än så. Det är vanligt att mäta ett företags prestation i lönsamhetsmått, såsom vinsten i förhållande till bolagets eget kapital. Av den anledningen blir resultatet av för mycket pengar negativt, ungefär som att fylla ett decilitermått med en liter vatten.

  Vilka aktier kommer att gå bra 2023?

  Verkstadssektorn har haft en stark utveckling där Paretos analytiker Anders Roslund tror på en mild konjunkturavmattning. ABB kan överraska och har en bra marginal. Bolaget Munthers går snabbt framåt och Volvo samt Sandvik är bra bland de lågt värderade bolagen. Det har dock gått lite för snabbt inom verkstad så man kan fundera över om man snarare ska behålla aktierna istället för att köpa nya i bolagen.

  Inom sektorn Cleantech syns en återhämtning efter ett tufft år och det ser ut att finnas många möjligheter. Orren är ett exempel som skapat ett nytt spännande renewal-bolag och avgiftat sina oljetillgångar förklarar Niclas Wahlström, analytiker på Pareto.

  Banksektorn har gått urstarkt under 2022, pådrivna av de högre räntorna. Kristin Dahlberg, analytiker på Pareto menar att för bankerna gäller ökat räntenetto och rätt god kreditkvalitet. Det finns stora kapitalbuffertar hos bankerna och de kan låna pengar till privata sektorn. Bankerna kommer att gynnas av ökade intäkter 2023. Analytikerna föredrar banker som har lägre exponering mot fastigheter.

  What is Azelio AB?

  Azelio focuses on the design and manufactures Stirling system which offering distributed and dispatchable solar electricity, on-demand all hours of the day, to a low cost. The Company operates worldwide. What is the Azelio AB share price?

  Where does Azelio have an office?

  Since 2018, Azelio has an office in Madrid. Our stockholm office is the base for Azelio's commercial organisation with Business Development, Aftersales, Marketing & Communication. Australia is market with ambitious renewable energy targets with a great potential for Azelio's technology. Here is the base for our Australian business.

  What is Aurelio?

  Thanks for downloading AURELIO. We hope you enjoy it!! Aurelio has subtle rounded corners and finishing details that keep it contemporary while paying homage to design features from the Industrial Age types. Originally, it was created as a logotype for the ltima Forma design studio in the 1990s.

  Who is Aurelio Umali?

  Aurelio Umali, a candidate for Governor in the upcoming Philippine elections, is running under the Unang Sigaw (SIGAW) ticket. Umali is hoping to be elected to office and serve the people of Nueva Ecija Province. His ballot number is 2. This candidate is running for the position of Governor.

  What is Azelio AB?

  • Azelio focuses on the design and manufactures Stirling system which offering distributed and dispatchable solar electricity, on-demand all hours of the day, to a low cost. The Company operates worldwide. What is the Azelio AB share price?

  Where does Azelio have an office?

  • Since 2018, Azelio has an office in Madrid. Our stockholm office is the base for Azelio's commercial organisation with Business Development, Aftersales, Marketing & Communication. Australia is market with ambitious renewable energy targets with a great potential for Azelio's technology. Here is the base for our Australian business.

  Who is Aurelio Umali?

  • Aurelio Umali, a candidate for Governor in the upcoming Philippine elections, is running under the Unang Sigaw (SIGAW) ticket. Umali is hoping to be elected to office and serve the people of Nueva Ecija Province. His ballot number is 2. This candidate is running for the position of Governor.