:

Kan man bedriva verksamhet utan F-skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man bedriva verksamhet utan F-skatt?
 2. Vad är skillnaden mellan företag och verksamhet?
 3. Vad är en verksamhet?
 4. Vem bedriver näringsverksamhet?
 5. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 6. Hur startar man en hobbyverksamhet?
 7. Vad innebär bedriva näringsverksamhet?
 8. Måste man registrera hobbyverksamhet?
 9. Hur beskriver man sin verksamhet?
 10. Vad betyder enskild verksamhet?
 11. Är enskild näringsverksamhet samma som enskild firma?
 12. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 13. När kollar Skatteverket Swish?
 14. Hur mycket får man tjäna på hobbyverksamhet utan att betala skatt?
 15. Hur mycket får man tjäna på sin hobby utan att betala skatt?

Kan man bedriva verksamhet utan F-skatt?

Om du är företagare kan Skatteverket efter ansökan godkänna dig för F‑skatt. Om du är godkänd för F-skatt betalar du själv din preliminärskatt och dina socialavgifter. 

Du som har enskild näringsverksamhet eller som är behörig företrädare för de vanligast förekommande typerna av juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller bostadsrättsförening) kan ansöka om godkännande för F-skatt via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se.

Vad är skillnaden mellan företag och verksamhet?

Att ta ett beslut om att starta egen verksamhet kan vara enkelt, men när det kommer till vilken företagsform man ska välja blir det helt plötsligt svårare. Utifrån kan det verka som att skillnaderna är små, men det finns saker som skiljer olika företagsformer åt. Vi går igenom vad du behöver veta för att välja vilken företagsform som passar dig bäst.

Vad är en verksamhet?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Vem bedriver näringsverksamhet?

"En fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten" (1 § 4 st konsumentköplagen).

Begreppet defineras på samma eller liknande sätt i ett stort antal andra lagar, framförallt på konsumenträttens område. Med näringsverksamhet avses att verksamheten ska vara av ekonomisk art, samt att den ska drivas yrkesmässigt och med viss omfattning och varaktighet. Verksamheten bedrivs vanligtvis av en juridisk person genom någon bolagsform, exv aktiebolag, men kan också drivas av enskilda fysiska personer.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.

Hur startar man en hobbyverksamhet?

Det är lätt att tro att en hobbyverksamhet är ett jobb som man också tycker är väldigt roligt, men det är ett riktigt begrepp och det finns regler att förhålla sig till.

Vad innebär bedriva näringsverksamhet?

En verksamhet som drivs av en juridisk person såsom ett aktiebolag eller handelsbolag beskattas oftast alltid som näringsverksamhet. 

Måste man registrera hobbyverksamhet?

Deklarera inkomst från Hobbyverksamhet. Vilken brytgräns gäller för inkomst av hobby? När måste man registrera företag? När måste man momsregistrera sig? När blir man rörelseidkare eller yrkesutövare?

Finska skatteverket definierar hobbyverksamhet som något som inte bedrivs i avsiktligt förvärvssyfte.

"Ett centralt kännetecken för näringsverksamhet är att verksamheten utövas i syfte att förvärva stadig inkomst."

Du behöver inte momsregistrera dig förens omsättningen kommer över 15000 Euro (före 2021 var det 10000). Men se upp om du förväntar dig att passera den gränsen, då måste du betala moms på hela årets försäljning även om du inte tagit ut någon moms tidigare för att du trodde att du var momsbefriad! Du kan alltså ska på en rejäl skattesmäll som i praktiken blir en extra dold skatt på din vinst. Här har vi ett tydligt exempel på vansinnig dubbelbeskattning! Att betala in moms som man inte samlat in borde vara olagligt i ett civiliserat land. Istället borde regeln vara att bara betala moms på försäljningen över 15000 Euro, inte retroaktivt från första försäljningen. Detta måste vi upplysa politikerna om att det behöver ändras. Det är denna typ av skatteregler som dödar nästa Spotify, Amazon och Rovio innan de ens har hunnit komma igång.

Det här med inkomst från hobbyverksamhet ger upphov till många frågor, speciellt beträffande beskattningen. Många har idag hemsidor eller små internetshoppar/webbshoppar och liknande som ger lite extra inkomst varje månade. Många har det mest som en hobbyverksamhet och man kanske tjänar lite pengar på Adsense annonser och liknande. Dessa inkomster måste tas upp i deklarationen och beskattas.

Du måste skatta på vinsten redan från första kronan om det är fråga om regelbunden försäljning som ger intäkter.

Detta betyder i klartext att gör du vinst på 10K, har kostnader på 2K så ska du skatta på 8K. Det betyder även att säljer du för 10 Euro (intäkt) och har kostnader på 9 Euro så har du en vinst på 1 Euro. Då måste du fortfarande skatta på den enda kronan i vinst enligt rådande regelverk. Det finns inget formellt fribelopp för skatten på vinst i hobbyverksamhet, bara för momsregistreringen.

Hur beskriver man sin verksamhet?

Vid start av ett nytt företag gäller det att på ett omsorgsfullt sätt precisera för omvärlden vad det är som just detta företag ska syssla med, dvs. lägga fram en gedigen verksamhetsbeskrivning.

Det är viktigt att beskrivningen tydliggör syftet med verksamheten och att det noggrant preciseras vad företaget ska syssla med. Beskrivningen får således inte vara för generell utan det ska vara enkelt att förstå vad företaget ska syssla med.

Exempelvis är det inte tillräckligt att i verksamhetsbeskrivningen ange att bolaget ska bedriva handel med varor. Det ska i detta fall framgå vilken typ av varor det rör sig om. Ibland krävs ytterligare förklaring, t.ex. måste konsumentprodukter förklaras mer ingående.

Verksamhetsbeskrivningen ska vara kort och koncis. För det mesta räcker det med en mening, men det kan ibland krävas två. Se exemplen nedan för inspiration.

Vad betyder enskild verksamhet?

En enskild firma bildas, när du som privatperson börjar bedriva en vinstgivande verksamhet som du fakturerar för. Du som ensam ägare har helt eget ansvar för att din verksamhet sköts korrekt. Du står ensam ansvarig för avtal som knyts, samt att kunna betala eventuella skulder och kostnader som ditt företag drar på sig.

Om du startar exempelvis bolagsformen aktiebolag så får din verksamhet ett eget organisationsnummer och blir en egen juridisk person (egen juridisk person betyder att det står till svars för kostnader, avtal, skulder etc.). Har du enskild firma så är det ditt eget personnummer som kommer stå på företaget.

Ditt namn behöver såklart inte vara detsamma som ditt företagsnamn eller ditt personnummer. Det kan du välja det (nästan) helt själv. Bolagsverket listar vad du bör tänka på när du väljer företagsnamn. Är det nu så att du vill skydda ditt företagsnamn, så krävs det att du registrerar detta hos bolagsverket. Om din ansökan godkänns så skyddas ditt företagsnamn i ditt län, vill du komplettera så det skyddas i fler län är det 800 kr / län som gäller.

Är enskild näringsverksamhet samma som enskild firma?

När en privatperson själv startar och driver ett företag kallas det för enskild firma eller enskild näringsverksamhet (formellt). Detta är en företagsform som innebär att företagaren själv är personligt ansvarig för alla skulder och avtal företaget har. Företagaren kallas då för enskild näringsidkare.

De flesta företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är så kallade juridiska personer, vilket innebär att de har samma skyldigheter och rättigheter som en fysisk person men existerar inte i fysisk form. En enskild firma är däremot en fysisk person, eftersom företaget drivs av en enskild näringsidkare. En enskild firma har inget organisationsnummer, utan använder istället den enskilda näringsidkarens personnummer som identitetsbeteckning.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om en överföring från utlandet. Överföringen i sig utlöser ingen skattskyldighet, däremot har din bank en skyldighet att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket om att pengar har förts in. Kontrolluppgiftsskyldigheten möjliggör för Skatteverket att kontrollera om de införda pengarna borde ha beskattats i mottagarlandet. Om Skatteverket begär in underlag kommer de nog specificera vad de vill ha in. Det är nog möjligt att begära avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration.

När kollar Skatteverket Swish?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt att säga om du ska skatta dessa 9000kr du fått av en kompis utan att veta bakgrunden till varför du fick dem. Är dessa 9000kr bara en gåva så behöver du inte skatta på dem (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om det är så att du utfört ett arbete åt din vän eller sålt något åt honom eller henne så hänför sig dessa pengar antingen till inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet eller kapital 10, 13 respektive 41 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att dessa ska beskattas genom att summan tas upp i din deklaration. Så för att ge svar på din fråga det beror på om pengarna är en gåva, hänför sig till ett arbete eller försäljning. Om de hänför sig till en försäljning så ska de endast skattas om du gjort en vinst genom försäljningen.

Hur mycket får man tjäna på hobbyverksamhet utan att betala skatt?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Hur mycket får man tjäna på sin hobby utan att betala skatt?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som