:

Vad krävs för att få skuldsanering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att få skuldsanering?
 2. Kan man få skuldsanering direkt?
 3. Måste man vara på Kronofogden för att få skuldsanering?
 4. Vilka beviljas skuldsanering?
 5. Hur stor är chansen att man får skuldsanering?
 6. Hur mycket får man leva på under skuldsanering?
 7. Kan man bli nekad skuldsanering?
 8. Hur mycket måste man ha i skuld för att få skuldsanering?
 9. Vad får man inte göra under en skuldsanering?
 10. Vad händer om man vinner pengar när man har skuldsanering?
 11. Kan man låna pengar om man har skuldsanering?
 12. Hur stor chans är det att man får skuldsanering?
 13. Är man kreditvärdig efter en skuldsanering?
 14. Hur mycket skulder krävs för skuldsanering?
 15. Hur mycket pengar får man ha kvar vid skuldsanering?

Vad krävs för att få skuldsanering?

I dagens samhälle spelar krediter en viktig roll. Att kunna ta lån eller handla på kredit innebär större möjligheter för privatpersoner och bidrar också till tillväxten i samhället. Problem kan dock uppstå när en person inte kan betala sina skulder. Betalningssvårigheter kan leda till betalningsanmärkningar och i värsta fall överskuldsättning. Överskuldsättning orsakar inte bara den skuldsatta och dennes familj lidande, utan påverkar även näringslivet och samhället i stort negativt. Mot denna bakgrund har staten ansett att det ska finnas ett sätt för en överskuldsatt person att ta sig ut ur skuldfällan. Staten har därför infört möjligheten till skuldsanering. Skuldsanering är inte bara positivt för den skuldsatte utan också för borgenärer som grupp, det vill säga de som har rätt att få betalt, eftersom de på detta sätt får en del av sina fordringar betalade istället för att inte få någon betalning över huvud taget.

Möjligheten till skuldsanering infördes 1994 i Sverige. Sedan 2016 gäller en ny lag om skuldsanering. Bakgrunden till den nya lagen var att regeringen ansåg att det behövdes regler som gjorde att fler personer än tidigare skulle få en möjlighet att starta om på nytt utan en betungande skuldbörda. De ändringar man gjorde handlade bland annat om att förenkla ansökningsförfarandet, nyansera kravet på överskuldsättning, underlätta gäldenärens betalningar och snabba på förfarandet. Det infördes även en möjlighet till skuldsanering för företagare.

Efter att den nya lagen trätt i kraft har fler personer ansökt om och beviljats skuldsanering. Under 2018 ansökte 17 812 personer om skuldsanering. Samma år beviljades 10 752 personer skuldsanering.

Kan man få skuldsanering direkt?

Den som har varit skuldsatt under en tid och inte kan betala sin skulder kan få skuldsanering beviljad. Din ålder spelar ingen roll och du kan få skuldsanering även om du är arbetslös eller har låg inkomst.

Det finns heller ingen gräns för hur stor skulden ska vara. Det är din totala skuld i relation till vad du kan betala som avgör. Alla dina skulder behöver inte finnas hos just Kronofogden för att du ska få hjälp, det har ingen betydelse var skulderna finns för tillfället.

För att få skuldsanering en andra gång i livet måste det dock finnas särskilda skäl.

Måste man vara på Kronofogden för att få skuldsanering?

Enbart fysiska personer kan få skuldsanering. Bolag och andra juridiska personer med ekonomiska problem är hänvisade till konkurs eller företagsrekonstruktion.

Vilka beviljas skuldsanering?

Enbart fysiska personer kan få skuldsanering. Bolag och andra juridiska personer med ekonomiska problem är hänvisade till konkurs eller företagsrekonstruktion.

Hur stor är chansen att man får skuldsanering?

Att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden kan för många innebära en stor lättnad – om ansökan beviljas. Det innebär nämligen att en stor del av de skulder du har kommer att avskrivas efter fem år. Under dessa år lever du på existensminimum och allt du tjänar utöver det går åt till att betala av skulderna. Om skulder kvarstår efter skuldsaneringen så avskrivs de.

Ett alternativ till skuldsanering hos Kronofogden är att teckna ett skuldsaneringslån. Då använder du ett lån med låg ränta till att betala av dina skulder. Ett sådant lån kan du ansöka om hos oss på Nstart. I den här guiden kommer vi att gå igenom hur både skuldsanering hos Kronofogden och skuldsaneringslån fungerar.

Hur mycket får man leva på under skuldsanering?

Existensminimum kallas även för förbehållsbelopp och är den summa pengar som en person eller hushåll får behålla av sin lön när de genomgår en löneutmätning eller skuldsanering. Beloppet ska vara tillräckligt för att personen eller hushållet ska gå runt varje månad, och täcker endast det absolut nödvändigaste. 

Kan man bli nekad skuldsanering?

Om det är någonting i beslutet som du inte förstår eller undrar över är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Hur mycket måste man ha i skuld för att få skuldsanering?

Enbart fysiska personer kan få skuldsanering. Bolag och andra juridiska personer med ekonomiska problem är hänvisade till konkurs eller företagsrekonstruktion.

Vad får man inte göra under en skuldsanering?

Att genomgå en skuldsanering innebär att du kommer bli skuldfri från de skulderna som ingick i din sanering och är en lösning för när det ser riktigt hopplöst ut för tillfället.

Tillika får du en bekräftelse att du gör rätt för dig, vilket ger en psykologisk lättnad, samtidigt som du inte behöver oroa dig för alla som du tidigare varit skyldig pengar, då det är du äntligen på väg att lösa tillsammans med Kronofogden.

En stor fördel för dig som har det riktigt tufft och redan lever på existensminimum är att du kan få beslut utan betalningsplan, vilket innebär att du behöver inte betala något alls på dina skulder, utan Kronofogden ser till att lösa situationen genom att använda egna resurser.

Även om du ser till att leva på existensminimum, så måste du alltid betala något om du ansöker om skuldsanering för företagare. Vad du ska betala beror på den situation du befinner dig i.

Ett av kraven för företagare som för genom skuldsanering hos Kronofogden är att de ska kunna betala minst en sjundedel av sitt prisbasbelopp per kvartal av sin skuldsanering.

En av de få nackdelar med skuldsanering är att du får en betalningsanmärkning när du ska inleda skuldsanering. Detta gör att du till exempel kanske inte kan få ta lån och krediter, hyra en lägenhet eller liknande tills skuldsaneringen har upphört och dina skulder återbetalda.

Vad händer om man vinner pengar när man har skuldsanering?

Och ja, borgenärerna gör en UC en gång om året, oftast i juni på mig. De gjorde en UC i juni 2021, en i juni 2022 och nu säkert en igen i juni för att se så uppgifterna stämmer och det gör dom förutom att jag tjänade 5 000 kr mindre 2022 än 2021.

Och ja, borgenärerna gör en UC en gång om året, oftast i juni på mig. De gjorde en UC i juni 2021, en i juni 2022 och nu säkert en igen i juni för att se så uppgifterna stämmer och det gör dom förutom att jag tjänade 5 000 kr mindre 2022 än 2021.

Kan man låna pengar om man har skuldsanering?

En skuldsanering kan bli aktuell om en person befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation med skulder som den inte kan betala inom en överskådlig framtid. Processen för skuldsanering inleds vanligen genom att den skuldsatte ansöker om en sanering hos Kronofogden. För att kunna bli beviljad sin ansökan ska den skuldsatte ha gjort ansträngningar på egen hand för att ha försökt lösa den ekonomiska situationen. Om personen i fråga blir beviljad sin ansökan om skuldsanering sätts det upp en betalningsplan som personen behöver hålla sig till, som vanligen sträcker sig mellan 3-5 år beroende på hur stor skuldsättningen är. Under saneringstiden kommer personen i fråga leva på existensminimum, där resten av lönen går till att betala tillbaka skulden. 

Syftet med skuldsanering är att ge personer en chans till en nystart, genom att minska eller helt eliminera skuldbördan. Om personen i fråga inte har betalat tillbaka hela skulden efter genomförd skuldsanering, avskrivs resterande skulder, för att på så vis ge personen ett nytt skuldfritt liv. 

Hur stor chans är det att man får skuldsanering?

Innan vi tittar på vem som kan få en skuldsanering, hur man ansöker om en sådan och så vidare ska vi visa dig vad en skuldsanering egentligen är för något.

 • Syftet med skuldsaneringen är att folk som är skuldsatta och inte klarar av att betala sina skulder ska få en ny chans. 
 • Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogden.
 • Om du ansöker om en skuldsanering och blir beviljad kommer Kronofogden att ge dig ett förslag.  I förslaget står det tydligt vilka skulder som omfattas, hur mycket du ska betala in till dem och under hur många år din betalningsplan ska följas. Tidigare var avbetalningsplanen alltid 5 år men idag bestämmer Kronofogden från fall till fall hur länge skuldsaneringen ska pågå. Ofta handlar det om 3 – 5 år.
 • Oftast omfattas alla skulder av avbetalningsplanen. Det kan gälla skulder hos inkasso och Kronofogden, men även skulder som inte skickats vidare för indrivning hos inkassobolag och Kronofogden. Skulder hos factoringbolag (som köper krav för att sedan driva in skulderna till sig själva) kan också omfattas. 
 • Under skuldsaneringen måste du leva på det som ofta kallas för existensminimum. Det innebär att det mesta du får över efter dina räkningar och det du måste ha kvar att leva på ska betalas in till Kronofogden. 
 • När det har gått några år och avbetalningsplanen löpt ut är du skuldfri och kan få en ny start! 

Det går inte med hundra procents säkerhet säga exakt vilka som kan få en skuldsanering. Kronofogden bedömer varje ärende enskilt och det är många faktorer som påverkar möjligheterna att få en skuldsanering. Dessa kriterier brukar dock behöva uppfyllas.

 • Du kan få en skuldsanering om det ser ut som att du inte kan betala dina skulder inom överskådlig framtid. Det finns ingen exakt definition av vad som menas med ”överskådlig framtid” i sammanhanget, det bedöms från fall till fall. Ofta handlar det dock om 7 – 15 år, enligt Kronofogden.
 • Skuldsanering är ingen lösning på tillfälliga betalningsproblem. Oftast måste skulderna funnits i flera år utan att du lyckats bli av med dem. 
 • Normalt måste Kronofogden se att du gjort allt för att lösa dina ekonomiska problem själv. Det kan handla om att du har försökt få en ackordsuppgörelse med en borgenär (den du är skyldig pengar, t ex en bank) eller tagit allt ditt ekonomiska överskott för att bli av med dina skulder. Du bör också gjort allt för att öka dina inkomster och minska dina utgifter.
 • Skuldsaneringen måste vara skälig med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden. 
 • Du måste ha en stark anknytning till Sverige, t ex bo, arbeta eller ha dina skulder här. 
 • Om du har haft en enskild firma eller varit delägare i ett bolag men har fått näringsförbud får du tyvärr ingen skuldsanering.

Du har möjlighet att få en skuldsanering även om du:

Är man kreditvärdig efter en skuldsanering?

Dom här, för mig, nya termerna, tänkte jag någon kunde förklara hur det fungerar med mina förutsättningar.

Verkar vara riktigt hett ämne att fråga om, det här med kreditvärdighet osv, när tom Lasseman, som jag bad om hjälp att fixa tråden , lägger den under rubriken: Lån efter skuldsanering????? Trodde detta var ett seriöst hjälpforum, men blir lite tveksam när man hugger direkt negativt på en enkel fråga?

Hur mycket skulder krävs för skuldsanering?

För att få skuldsanering måste man ha en betydande mängd skulder. Men hur mycket skulder behöver man egentligen för att kvalificera sig för skuldsanering? Det är en vanlig fråga som många människor har när de befinner sig i en ekonomisk kris. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på detta ämne och ge dig några insikter om skuldsanering och vilka krav som vanligtvis ställs.

Skuldsanering är en process där en person eller ett företag får hjälp att bli av med sina skulder genom att betala av en del av skulderna och resten avskrivs. Detta kan vara en livlina för dem som har en överväldigande mängd skulder och inte kan betala tillbaka dem på egen hand. Skuldsanering kan ge en person en ny start och möjlighet att bygga upp sin ekonomi igen.

Hur mycket pengar får man ha kvar vid skuldsanering?

Jag tog ett sk uppstartslån hos en bank, och starta mitt egna företag.

Det har tyvärr gått väldigt mycket sämre än planerat, och mer utgifter varje månad än inkomster.