:

Måste man ha fysiskt kvitto?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man ha fysiskt kvitto?
 2. Var hittar man digitala kvitton?
 3. Hur gör man digitala kvitton?
 4. Hur ska ett kvitto se ut Skatteverket?
 5. Måste kvitton sparas i pappersform?
 6. Hur ser ett giltigt kvitto ut?
 7. Hur får man tag på kvitton?
 8. Vad är ett digitalt kvitto?
 9. Hur skriver man ett kvitto som privatperson?
 10. Vilka företag har digitala kvitton?
 11. Kan man skriva ett eget kvitto?
 12. Kan man spara kvitton digitalt?
 13. Måste man ha Papperskvitto?
 14. Hur fixar man kvitto?
 15. Vad krävs för att ett kvitto ska vara giltigt?

Måste man ha fysiskt kvitto?

Köpa, hyra ut & sälja

Vid ett par tillfällen har jag blivit erbjuden elektroniska kvitton i samband med köp. I det ena fallet krävde jag papperskvitto, vilket jag fick. I det andra fallet skickades kvittot till min mailadress - och försvann i skräpposten.

Var hittar man digitala kvitton?

Nu inför vi möjligheten att få dina kvitton digitalt! Det betyder att du, förutom att få bättre koll på din vardagsekonomi, även gör en stor insats för miljön. Tack vare detta kan nedskräpning och onödig trädskövling undvikas och vi fortsätter vara ledande i vårt hållbarhetsarbete. Börja med digitala kvitton du med!

För att få dina kvitton digitalt behöver du vara medlem i vårt bonuskundsprogram och ha en användarprofil. Om du redan är medlem och har en användarprofil kan du gå direkt till Mina uppgifter.

Hur gör man digitala kvitton?

Så vad händer när det digitala kvittot väl har fotats? Enligt bokföringslagen ska ett kvitto sparas i den form det togs emot. Med andra ord ska papperskvittot sparas i pappersform och det digitala kvittot i digital form.

Om man fotat ett papperskvitto, så behöver papperskvittot endast sparas i 3 räkenskapsår om det finns en digital kopia som sparas i 7 räkenskapsår. Har du tagit emot ett digitalt kvitto som du vidarebefordrat till Expense (antingen via kvittolådan eller appen), så ska även detta sparas digitalt i 3 räkenskapsår om en digital kopia finns. Hur företaget arkiverar dessa kvitton är upp till organisationerna själva.

Hur ska ett kvitto se ut Skatteverket?

Genom att alltid ta ett kvitto när du handlar vet du att försäljningen har slagits in i kassan och att säljaren betalar skatt på köpet. Då bidrar du till konkurrens på lika villkor bland företagen. Företag som gör rätt ska inte konkurreras ut av företag som fuskar.

De företag som inte betalar skatt för sin försäljning kan sätta lägre priser och på så sätt konkurrera ut seriösa företag som gör rätt för sig.

Måste kvitton sparas i pappersform?

Så vad händer när det digitala kvittot väl har fotats? Enligt bokföringslagen ska ett kvitto sparas i den form det togs emot. Med andra ord ska papperskvittot sparas i pappersform och det digitala kvittot i digital form.

Om man fotat ett papperskvitto, så behöver papperskvittot endast sparas i 3 räkenskapsår om det finns en digital kopia som sparas i 7 räkenskapsår. Har du tagit emot ett digitalt kvitto som du vidarebefordrat till Expense (antingen via kvittolådan eller appen), så ska även detta sparas digitalt i 3 räkenskapsår om en digital kopia finns. Hur företaget arkiverar dessa kvitton är upp till organisationerna själva.

Hur ser ett giltigt kvitto ut?

Genom att alltid ta ett kvitto när du handlar vet du att försäljningen har slagits in i kassan och att säljaren betalar skatt på köpet. Då bidrar du till konkurrens på lika villkor bland företagen. Företag som gör rätt ska inte konkurreras ut av företag som fuskar.

De företag som inte betalar skatt för sin försäljning kan sätta lägre priser och på så sätt konkurrera ut seriösa företag som gör rätt för sig.

Hur får man tag på kvitton?

Nu kan du får kvittot i mobilen istället för på en papperslapp. Ladda ner Kivra och aktivera kvittotjänsten så är du igång! Digitala kvitton är en tjänst för dig som är stammis på ICA.

Smidigare, bättre överblick och mer plats i plånboken. Dessutom mindre papper som åker rakt ner i soptunnan. Vad finns att ogilla med digitala kvitton? I takt med att fler företag ansluter sig till Kivras kvittotjänst så kommer du också kunna säga hejdå till papperskvittot hos fler butiker än ICA.

Är du inte stammis? Bli det enkelt nu på en gång.

Vad är ett digitalt kvitto?

En vanlig fråga är huruvida det går bra att spara kopior av kvitton i digital form, utan att spara originalkvittona. Under vissa förhållanden är det möjligt att spara kvitton elektroniskt.

Skovik är en lösning som ger dig möjlighet att hantera kvitton digitalt: Gå till Skovik & spara kvittot digitalt »

Hur skriver man ett kvitto som privatperson?

Trött på att skriva kvitto för hand vid försäljning? Använd vår enkla kontantkvittomall, som innehåller rätt information för att Skatteverket ska godkänna kvittot. Ladda ner vår kostnadsfria kvittomall för att skapa och överlämna dina egna kvitton. Perfekt för torghandlaren eller hobbyverksamheten!

Observera att alla belopp du för in i mallen automatiskt räknas på 25 procents moms. För att ändra momsunderlaget skriver du in beloppet bredvid den momssats som gäller, längre ner till vänster i mallen. Då räknas momsunderlaget om automatiskt.

Vilka företag har digitala kvitton?

1. Hantering och arkiveringGenom att investera i ett system för kvitto- och utläggshantering minimerar du risken att kvitton slarvas bort eller inte går att läsa. Attesten sker elektroniskt och dessutom får du, genom de flesta lösningar, kvittounderlag direkt in i din bokföring – oavsett om du fotograferar kvitton och skickar dem till ditt bokföringsprogram, sparar ner kvitton från mejl eller har ett helt hanteringssystem. Det här är något som är smidigt både för företagare och eventuell redovisningskonsult.

2. Sparar pengarEn digital tjänst kan spara upp till 85 procent av administrationstiden och tid är alltid pengar. Med en integration mot banken så importeras alla köp direkt. Den anställde kopplar transaktionen med rätt kvitto.

3. Lättare att spåraIngen gillar att leta efter skrynkliga kvitton. Vid digital hantering ökar spårbarheten och risken för fel minskar. Alla kvitton finns på ett ställe och samtliga uppgifter som behövs är lätt tillgängliga.

Kan man skriva ett eget kvitto?

För dig som vill använda en färdig och bra kvittomall så kan du ladda ner en våra godkända kvittomallar för Microsoft office nedan.

Kan man spara kvitton digitalt?

Grundregeln i bokföringslagen är att räkenskapsinformation du tar emot från andra ska lagras i den form du får dem. När du skapar räkenskapsinformationen själv så kan du själv välja i vilken form den lagras. 

Undantaget är grundbok, huvudbok och behandlingshistorik som alltid måste finnas i elektronisk form (förutsatt att du har ett bokföringsprogram) eftersom de uppdateras kontinuerligt. Tre år efter räkenskapsårets utgång får du i båda fallen arkivera om räkenskaperna i en annan form, om du skulle vilja. 

 • Bokföringslagen 7 kap §1Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som företaget har tagit emot från någon annan skall bevaras i det skick materialet hade när det kom till företaget.
 • Bokföringslagen 7 kap §6Ett företag får förstöra sådant material för bevarande av räkenskapsinformationen som avses i §1, om räkenskapsinformationen på ett betryggande sätt överföres till någon annat sådant material.
 • Om materialet är sådant som avses i §1, får det dock förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 

Måste man ha Papperskvitto?

Den som anmält sig som användare av Kivra kan inte räkna med att få ett papperskvitto i butiken.

Kivra är en digital tjänst där man kan samla och lagra dokument som brev, fakturor och kvitton.– Saker man annars hade haft i pärmar, byxfickor eller i olika pappershögar. Säkert, tillgängligt och bra för miljön, säger kommunikationschefen Henrik Höglin.Men alla är inte nöjda med hur den snabba digitaliseringen fungerar. Användare av Kivra har hört av sig till Senioren om svårigheter att få sina kvitton i pappersform i butiken.Man upplever inte att man har gått med på att inte längre få sitt papperskvitto i butiken bara för att man har tackat ja till att få det lagrat digitalt i Kivra.

Hur fixar man kvitto?

Både Bokföringslagen och Mervärdesskattelagen reglerar vilken information en verifikation ska innehålla. Här går vi igenom vilken information ett kvitto ska innehålla i olika situationer.

Ifall du vill ha ett enklare sätt att hantera kvitton kan du testa Skovik: Gå till Skovik för att hantera kvitton »

Vad krävs för att ett kvitto ska vara giltigt?

Genom att alltid ta ett kvitto när du handlar vet du att försäljningen har slagits in i kassan och att säljaren betalar skatt på köpet. Då bidrar du till konkurrens på lika villkor bland företagen. Företag som gör rätt ska inte konkurreras ut av företag som fuskar.

De företag som inte betalar skatt för sin försäljning kan sätta lägre priser och på så sätt konkurrera ut seriösa företag som gör rätt för sig.