:

Kan man kolla upp enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man kolla upp enskild firma?
 2. Hur kollar man F-skatt?
 3. Kan man se om ett företag har skatteskulder?
 4. Vad händer om man inte är registrerad för F-skatt?
 5. Kan man sälja varor utan F-skatt?
 6. Kan man jobba utan F-skatt?
 7. När skickar Skatteverket till Kronofogden?
 8. Hur vet man om det går dåligt för ett företag?
 9. Vad är risken med enskild firma?
 10. Kan man sälja utan F-skatt?
 11. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 12. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 13. Måste det stå godkänd för F-skatt på fakturan?
 14. Kan jag sälja varor utan F-skatt?
 15. Kan Kronofogden ta pengar från Skatteverket?

Kan man kolla upp enskild firma?

Jag ska bråka lite med en enskild firma som inte har gjort rätt för sig. Jag skulle vilja kolla upp lite uppgifter angående omsättning och annat. Går det att göra gratis på nätet?

http://www.allabolag.se/ sa inte så mycket mer än ålder och adress till företagaren.

Hur kollar man F-skatt?

Om du inte deklarerar eller betalar dina skatter kan ditt godkännande för F-skatt återkallas. Det kan innebära problem för dig att få nya uppdrag. Många företag anlitar bara uppdragstagare med F-skatt. Även kreditgivare kan kolla F-skatten i samband med låneansökningar eftersom den visar att man skött sina skattebetalningar.

När det gäller verksamhet som bedrivs av en fysisk person

ska tre villkor vara uppfyllda för att det ska vara näringsverksamhet. Villkoren är självständighet, vinstsyfte och varaktighet. Om något av dessa villkor inte är uppfyllt är det i stället fråga om inkomst av tjänst i form av uppdragsinkomster eller hobby.

Kan man se om ett företag har skatteskulder?

Du kan lösa din skuld på olika sätt. Om du betalade in din skatt för sent kan du:

 • betala din skuld hos oss och då få ett överskott på skattekontot
 • kontakta Skatteverket och begär att de gör en överföring till oss av det du har tillgodo där. Det innebär att Skatteverket drar av den delen från skulden hos oss. Kom ihåg att om du väljer detta alternativ måste du själv betala in mellanskillnaden – grundavgift, eventuell ränta och kapital – till oss.
 • tänk på att Skatteverket enbart kan meddela oss att din betalning har kommit in om inga andra skatter eller avgifter har förfallit. Du kan kontrollera ditt skattekonto i Skatteverkets e-tjänst för att se hur det ser ut.
 •  

Om du inte kunde eller glömde att betala din skatt:

Vad händer om man inte är registrerad för F-skatt?

F-skatt, företagsskatt eller F-skattesedel, utfärdas av Skatteverket för den som på egen ansökan eller efter bedömning av Skatteverket bedriver eller planerar att bedriva näringsverksamhet. Den praktiska innebörden kring F-skatt är att man själv ansvarar för inbetalning av inkomstskatt och eventuella sociala avgifter. Man kan se det som en sorts motpol till anställning där det är arbetsgivaren som istället hanterar skattefrågorna via A-skatt. Förekomsten av F-skatt ska generellt sett framgå senast i samband med fakturering.

Är du på gång att starta eget? Hitta rådgivare vid bolagsbildning

F-skatten är något lägre än den skatt du betalar som anställd och därför får du ut lite mer av din lön. Dessutom kan du göra avdrag för utgifter som är kopplade till företaget, exempelvis kontorsmaterial eller resor. För att få avdrag måste alla kvitton sparas och redovisas i deklarationen.

I princip alla som bedriver näringsverksamhet, oavsett om det sker i formen av enskild näringsverksamhet, aktiebolag eller annan företagsform, ska ansöka om f-skatt. Det är Skatteverket som avgör huruvida man tilldelas F-skatt, men efter godkännande så ansvarar man själv, eller i egenskap av företagsansvarig, för inbetalning av preliminärskatt och eventuella sociala avgifter. Vid fakturering, offert eller anbud ska det även framgår huruvida man är registrerad för F-skatt. Detta är för att mottagaren ska veta att ansvaret för skattefrågor ligger hos innehavaren av F-skatt.

 • Som arbetstagare, det vill säga när du arbetar för en arbetsgivare, kallas den skatt du betalar för A-skatt.
 • När du som löntagare bedriver näringsverksamhet vid sidan av ska du godkännas för både A-skatt och F-skatt eftersom F-skatten inte får användas i en anställning.
 • När du som egen företagare kan visa att du är godkänd för F-skatt, till exempel när du skickar en faktura, innebär det att den som ska betala fakturan inte betalar skatt eller sociala avgifter.
 • Det finns inte någon arbetsgivare som betalar skatter eller sociala avgifter utan det ska du själv göra varje månad.

För att kunna ansöka om F-skatt ska du bedriva näringslivsverksamhet, det vill säga driva ett företag självständigt och med vinstsyfte, exempelvis enskild firma eller som representant för någon av de vanligaste bolagsformerna så som aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller bostadsförening. För att få F-skatt krävs också att du lämnat in deklareraration samt betalat skatter och avgifter.

Kan man sälja varor utan F-skatt?

Om man vill sälja något egentillverkat (ren allmän fundering) hur blir det med skatt och ex egenavgifter då?

Som jag förstår så behöver man inte ha F-skatt för att enbart sälja, men momsregistrera sig ska man göra. Sociala avgifter ska ju in?

Kan man jobba utan F-skatt?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

När skickar Skatteverket till Kronofogden?

När skulden har lämnats till Kronofogden skickar de ut ett kravbrev. I brevet framgår skatteskulden samt Kronofogdens avgift och ränta . Om företaget har gjort en inbetalning till Skattekontot, som inte automatiskt förts över till Kronofogden vid kontoavstämningen, kan ni ringa till skatteupplysningen och få hjälp med att föra över överskottet till Kronofogden. Överskottet kan bara täcka skatteskulden. Kronofogdens avgift samt ränta måste företaget betala direkt till Kronofogden tillsammans med eventuell obetald skuld.

Om företaget har gjort en inbetalning till Skattekontot och ni inte hör av er, kommer eventuellt överskott på skattekontot användas till skatter och avgifter som förfaller under månaden innan eventuellt överskott förs över till Kronofogden automatiskt vid nästa kontoavstämning. Även vid automatisk överföring är det bara skuldbeloppet som förs över till Kronofogden. Kronofogdens avgift samt ränta måste ni alltid betala direkt till Kronofogden tillsammans med eventuell obetald skuld. Det är viktigt att komma ihåg att om ni väntar till nästa avstämning kan sista betalningsdagen passera hos Kronofogden och då finns det risk att Kronofogden påbörjar utredning och eventuell utmätning.

Hur vet man om det går dåligt för ett företag?

En konkurs kommer sällan plötsligt. Oftast finns tidiga varningssignaler. Den vanligaste är likviditetsproblem, det vill säga att det saknas pengar på banken, vilket gör det svårare att betala räkningar och lönsamheten går ner.

Niklas Emthén tycker att man ska se upp med kunder som inte längre betalar sina räkningar i tid, eller leverantörer som inte kan få fram varor.

– Om du misstänker ekonomiska svårigheter bör du försöka ha en nära dialog med din kund. Dennes obestånd kan drabba även dig hårt. Kräv förskottsbetalning eller säkerhet för dina leveranser. Du kan kolla upp kunden genom att till exempel ta en kreditupplysning, eller vända dig till domstolen där företaget har sitt säte och ta reda på om det finns några pågående tvister.

Vad är risken med enskild firma?

Hur ser verksamheten ut och vilka inkomster har du i övrigt som privatperson? Det är faktorer som påverkar valet av företagsform när du vill starta eget.

Som egen företagare har företagsformen en stor påverkan på hur ekonomin ska struktureras – både för bolaget och privat. Därför är det bra att känna till vad som gäller och hur verksamheten i bolaget ska bedrivas innan du gör ditt val.

Kan man sälja utan F-skatt?

Om du inte deklarerar eller betalar dina skatter kan ditt godkännande för F-skatt återkallas. Det kan innebära problem för dig att få nya uppdrag. Många företag anlitar bara uppdragstagare med F-skatt. Även kreditgivare kan kolla F-skatten i samband med låneansökningar eftersom den visar att man skött sina skattebetalningar.

När det gäller verksamhet som bedrivs av en fysisk person

ska tre villkor vara uppfyllda för att det ska vara näringsverksamhet. Villkoren är självständighet, vinstsyfte och varaktighet. Om något av dessa villkor inte är uppfyllt är det i stället fråga om inkomst av tjänst i form av uppdragsinkomster eller hobby.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

 • Om du får överskott från din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt. Du ska då också betala egenavgifter på överskottet.
 • Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som gått med underskott (förlust) men du måste spara alla underlag för verksamheten.
 • Om du inte får någon vinst och det blir underskott ett år får du spara det och dra av det från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem följande åren.
 • Du får bara göra avdrag för de utgifter som hör till hobbyverksamheten och som du har betalat under inkomståret.

Skattereglerna om hobbyverksamhet kan bara användas om verksamheten inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.

Måste det stå godkänd för F-skatt på fakturan?

Är du godkänd för F-skatt ska detta anges tydligt på både fakturor och offerter. På så sätt kan du informera dina kunder om att ditt företag betalar in din preliminärskatt och egenavgifter. Detta kan nämligen ha flera fördelar.

Godkännandet för F-skattsedel kan bland annat vara fördelaktigt när du ansöker om lån eftersom det visar att du sköter dina skatteinbetalningar. Det kan dessutom leda till fler samarbeten och ökad försäljning eftersom många väljer att enbart anlita företag som har F-skatt.

Kan jag sälja varor utan F-skatt?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Kan Kronofogden ta pengar från Skatteverket?

Övrigt/annat

Har haft skuldsanering i ett år. Min fråga är får jag behålla skattepengarna som blir över? Enligt betalningsplanen står det samma summa som dom andra månaderna. Hittar inget om detta i papperna.