:

Hur får man en apostille stämpel?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man en apostille stämpel?
 2. Hur mycket kostar en apostille stämpel?
 3. Hur visar jag att jag är barnets vårdnadshavare?
 4. Hur beställer man födelsebevis?
 5. Vem gör apostille?
 6. Hur lång tid tar det att få apostille?
 7. Hur lång tid tar apostille?
 8. Hur ser en apostille ut?
 9. När är man olämplig som vårdnadshavare?
 10. Får vårdnadshavare läsa barnets journal?
 11. Vem utfärdar födelsebevis?
 12. Hur lång tid efter födelsen är föräldrarna skyldiga att anmäla ett eller flera förnamn till Skatteverket?
 13. När behövs en apostille?
 14. Vem vinner oftast en vårdnadstvist?
 15. Kan familjerätten besluta om ensam vårdnad?

Hur får man en apostille stämpel?

Du behöver apostille-intyget då du måste intyga behörigheten hos den som undertecknat handlingen. Intyget används för dokument som tillställs myndigheterna i de stater som omfattas av det s.k. apostille-avtalet.

Du kan endast få ett apostille-intyg för en handling som utfärdats av en myndighet eller en därmed jämförbar instans (t.ex. auktoriserad translator, legitimerad läkare).

För ett privat dokument kan du få ett apostille-intyg först efter att notarius publicus har styrkt undertecknarens befogenheter eller underskrift.

Hur mycket kostar en apostille stämpel?

Behöver du Apostille av en Notarius Publicus? Vi hjälper dig direkt och du har dina dokument klara inom några minuter. Hos oss slipper du handläggningstider på 1-2 dagar utan får dokumenten stämplade direkt.

Vårt kontor ligger på Kungsgatan 37, 5 trappor upp (Hiss finns), och vi har Drop- In mellan 09.00-16.00 alla vardagar. Övriga tider kan vi hjälpa via överenskommelse. Åk upp till 5e våningen vid Kungsgatan 37, gå sedan längst ner längst korridoren för att hitta vårt kontor. Ring 08-502 353 37 om ni har problem med att hitta.

 •  En Apostille är giltig i de länder som har skrivit under Haagkonventionen
 • Hur visar jag att jag är barnets vårdnadshavare?

  Som särskilt förordnad vårdnadshavare ska du se till att barnet får sina behov tillgodosedda. Exakt vilka uppgifter det rör sig om och omfattningen på uppdraget beror på barnets behov, ålder och boendesituation. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du kan dela uppdraget med din sambo eller make/maka.

  Barnet kan antingen bo hos dig eller i ett familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende. Om barnet bor i ett annat hem har familjehemsföräldrarna eller personalen ansvar för den dagliga omsorgen, till exempel att handla mat till barnet eller att skjutsa barnet till skolan eller läkarbesök.

  Oberoende av var barnet bor ansvarar du vanligtvis för att

  Hur beställer man födelsebevis?

  För följande typer av intyg behövs ingen apostille-stämpel:

  • Födelsebevis
  • Levnadsintyg
  • Dödsbevis
  • Namn
  • Äktenskapsbevis, inklusive hindersprövning och civilstånd
  • Skilsmässa
  • Hemskillnad eller annullering av äktenskap
  • Registrerat partnerskap, inklusive hindersprövning och civilstånd
  • Upplösning av registrerat partnerskap, hemskillnad eller annullering av registrerat partnerskap
  • Föräldraskap
  • Adoption
  • Hemvist och/eller folkbokföringsadress
  • Medborgarskap
  • Kriminalregisterutdrag samt rösträtt och valbarhet i kommunalval och EU-val 

  Vem gör apostille?

  We use some essential cookies to make this website work.

  We’d like to set additional cookies to understand how you use GOV.UK, remember your settings and improve government services.

  Hur lång tid tar det att få apostille?

  En notarius publicus utses av länsstyrelsen med uppdraget att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Vanligt förekommande uppdrag är att bestyrka underskrifter samt kopior av dokument såsom betyg eller examina vid studier eller arbete utomlands. Vi utfärdar även apostille.

  Hos oss är det advokaten Jennifer Jankevics som är förordnad notarius publicus i Sollentuna och Sundbybergs kommun. Vi hjälper dock till i hela Västerort (Hässelby, Vällingby, Blackeberg) Norrort (Solna, Kista), Ekerö  samt Stockholm med omnejd. Vi kan även vara behjälpliga vid våra mottagningskontor i Norrtälje, Uppsala och Västerås. Så söker du Notarius Publicus i Hässelby, Vällingby, Tensta, Rinkeby, Kista, Bromma, Ekerö, Sundbyberg, Solna så har du  kommit rätt.

  Hur lång tid tar apostille?

  Hos Uppsala Advokatbyrå, i samarbete med Advokat Eva K Gustafsson har du möjlighet att få hjälp av en Notarius Publicus med olika tjänster, till exempel utfärdandet av en apostille eller ett intygande på att en handling är äkta. I Uppsala är advokat Eva K Gustafsson ordinarie Notarius Publicus och advokat Peter Nordström är biträdande Notarius Publicus.

  Notarius Publicus verkar på uppdrag av länsstyrelsen och tar betalt för sina tjänster.

  En Notarius Publicus kan vara till stor hjälp när du behöver intyga äktheten av en signatureller ett dokument. Det kan till exempel behövas när du ska visa upp ett dokument från enstatlig myndighet för en utländsk myndighet.

  Hur ser en apostille ut?

  Behöver du en apostille? Då hjälper vi dig snabbt och effektivt. Du kommer då till vårt kontor med handlingen varefter vi stämplar den med apostille. Nedan ser du exempel på vilka handlingar som kan erhålla apostille samt hur dessa ska vara utformade. De vanligast handlingarn som behöver apostille är personbevis, handlingar som är legaliserade av en notarius publicus samt handlingar från Bolagsverket. 

  Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje annan form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. 

  När är man olämplig som vårdnadshavare?

  Huvudregeln i svensk rätt är att vårdnaden utövas gemensamt av båda föräldrarna. Det kan dock finnas flera olika skäl till att vårdnaden bäst utövas av en förälder ensam. Det kan handla om bristande engagemang hos en förälder vilket gör att kontakten med barnet blir sporadisk. En vårdnadshavare ska kunna fatta beslut kring barnet som är förenliga med barnets bästa vilket innebär att föräldern behöver ha en god kontakt med sitt barn för att kunna bedöma vad som är bäst för barnet. Om en förälder är konstant frånvarande så är det sällan till gagn för barnet att vårdnaden utövas gemensamt. Tvärtom kan en gemensam vårdnad försvåra för barnet i kontakten med myndigheter och organisationer om vårdnadshavaren inte finns tillgänglig.

  Det finns situationer där en förälder är olämplig att utöva vårdnaden. Det kan handla om en förälder som har egna svårigheter som följd av missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa vilket innebär att barnet kan komma att drabbas negativt. Vårdnadshavare har det juridiska ansvaret för barnet och ska således agera i enlighet med barnets intresse. Det kan också finns risker förenade med ett gemensamt vårdnadsansvar där barnet eller den andre föräldern kan komma att utsättas för våld, hot om våld eller sexuella övergrepp. I sådana fall finns det skäl för tingsrätten att upplösa den gemensamma vårdnaden eller låta den ensamma vårdnaden bestå. Detsamma gäller om det finns risk för att barnet kan komma att föras bort och kvarhållas i ett annat land vilket till viss del kan förhindras om föräldern inte kan agera i egenskap av vårdnadshavare då bör den gemensamma vårdnaden upplösas.

  Får vårdnadshavare läsa barnets journal?

  För att göra ditt barns vårdärenden behöver du logga in. Därefter klickar du på barnets namn under rubriken Agera ombud. Nu kan du göra barnets ärenden.  

  Här är några exempel på vad du kan göra åt ditt barn:

  För att göra ditt barns vårdärenden behöver du logga in. Därefter klickar du på barnets namn under rubriken Agera ombud. Nu kan du göra barnets ärenden.  

  Här är några exempel på vad du kan göra åt ditt barn:

  • Du kan boka tid åt barnet.
  • Du kan avboka och omboka tider åt barnet.
  • Du kan kontakta mottagningen för att förnya ett recept.
  • Du kan hantera ditt barns Stöd- eller behandlingsprogram.
  • Du kan beställa egenprovtagning. 

  Du som är registrerad som vårdnadshavare hos Skatteverket kan agera ombud och boka en tid åt barnet tills den dagen barnet fyller 13 år.

  Vem utfärdar födelsebevis?

  Det är viktigt att komma ihåg att ett personbevis inte kan användas för att styrka din identitet. Det är bara ett utdrag som visar vad som finns registrerat i folkbokföringsregistret.

  Hur lång tid efter födelsen är föräldrarna skyldiga att anmäla ett eller flera förnamn till Skatteverket?

  Skatteverket skickar en blankett inom en vecka från att barnet har fötts, efter att födelsen har registrerats i folkbokföringen. Vi skickar blanketten till den som har fött barnet. Du ansöker om både förnamn och efternamn för barnet på samma blankett.

  Om du inte ansöker om efternamn inom tre månader från att barnet föddes får barnet samma efternamn som den förälder som har fött barnet.  

  Ett förnamn får inte kunna leda till obehag hos den som ska ha det, eller väcka anstöt hos någon annan. Det får inte heller uppfattas som ett efternamn eller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning.

  I samband med att du ansöker om förnamn kan du också meddela vilket avnamnen som ska vara barnets tilltalsnamn.

  Skatteverket prövar samtliga namn var för sig. Detta innebär att verket kan komma att godkänna ett eller flera namn i en ansökan och samtidigt avslå ett eller flera av de andra sökta namnen. Detta förutsatt att du inte vill att ansökan ska prövas i sin helhet.

  När behövs en apostille?

  Behöver du Apostille av en Notarius Publicus? Vi hjälper dig direkt och du har dina dokument klara inom några minuter. Hos oss slipper du handläggningstider på 1-2 dagar utan får dokumenten stämplade direkt.

  Vårt kontor ligger på Kungsgatan 37, 5 trappor upp (Hiss finns), och vi har Drop- In mellan 09.00-16.00 alla vardagar. Övriga tider kan vi hjälpa via överenskommelse. Åk upp till 5e våningen vid Kungsgatan 37, gå sedan längst ner längst korridoren för att hitta vårt kontor. Ring 08-502 353 37 om ni har problem med att hitta.

 •  En Apostille är giltig i de länder som har skrivit under Haagkonventionen
 • Vem vinner oftast en vårdnadstvist?

  Mammor vinner vårdnadstvister i större utsträckning än pappor. Varför det ser ut på detta vis kan bero på en rad olika omständigheter. Båda föräldrarna ska inbördes ha lika stor möjlighet att få vårdnad om sina barn. Trots detta är det få pappor som vinner i en vårdnadstvist. 

  I denna text kommer pappans roll i vårdnadstvister att redogöras för. Gällande rätt och saker att tänka på vid en vårdnadstvist kommer att förklaras för att underlätta pappans ställning i en eventuell vårdnadstvist.  

  Kan familjerätten besluta om ensam vårdnad?

  Familj & barn

  Hej . Min pojkvän har en son med sitt ex. Hon ansökte om enskild vårdnad. Fick med ett papper hem. Han skrev aldrig på. Blev aldrig kallad till familjerätten och inga vittnen fanns. Pappret togs med tillbaka till familjerätten och godkändes . Dom har erkänt att detta var helt fel gjort. Så mamman fick ensam vårdnad utan att pappan blev uppringd eller kallad till möte. Hjälp! Dom säger att dom inte kan rätta till felet nu?? Här finns en mkt frustrerad och ledsen pappa. Modern till sonen höll sig även undan under några år. Ändrade mobilnummer,blockerade på sociala medier och lämnade ingen mailadress. Vi fick tillslut tag i dom genom familjerätten där barnet är folkbokfört. Så mamman har gjort mänga fel! Skrivit på pappret för båda. Hållt undan barnet i flera år och nu dragit ut på processen att ses i snart 10 månader. Hjälp!!!!