:

Hur taxerar man om en fastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur taxerar man om en fastighet?
 2. Hur mycket betalar man i taxeringsvärde?
 3. Hur räknar man ut marknadsvärdet på en fastighet?
 4. Hur ändrar man typkod på fastighet?
 5. Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?
 6. Kan man sälja en fastighet under taxeringsvärdet?
 7. Kan man sänka taxeringsvärdet?
 8. Måste man lämna in Fastighetsdeklaration?
 9. Kan man ge bort sitt hus till ett av sina barn?
 10. Får man ge bort en fastighet som gåva?
 11. När kommer taxeringsvärdet 2023?
 12. Hur mycket får man dra av för renovering vid försäljning?
 13. Varför skriva över fastighet på barn?
 14. Är det skatt på gåva av fastighet?
 15. Vad kostar lagfart vid gåva av fastighet?

Hur taxerar man om en fastighet?

Som fastighetsägare kan det vara en utmaning att ha koll på fastighetstaxeringen. Alla fastigheter är föremål för allmän fastighetstaxering vart sjätte år och vissa fastigheter är föremål för en förenklad fastighetstaxering som också sker vart sjätte år (mitt emellan de allmänna taxeringarna). Däremellan kan det bli aktuellt med särskild fastighetstaxering. Ett korrekt taxeringsvärde påverkar inte bara uttaget av fastighetsskatt/-avgift, utan även en rad andra faktorer. Den 8 mars är sista dag att deklarera. Här reder vår skatterådgivare Sora Schnürer ut vad som gäller och hur du ska agera.

En fastighet kan taxeras vid allmän fastighetstaxering, förenklad fastighetstaxering och särskild fastighetstaxering. Vilket år allmän fastighetstaxering inträffar beror på vilken slags fastighet det rör sig om. Hyreshusenheter, industrienheter och specialenheter taxerades exempelvis 2019 vid allmän fastighetstaxering och därefter vart sjätte år. Förenklad fastighetstaxering infaller tre år efter att en allmän fastighetstaxering för vissa fastigheter, exempelvis hyreshusenheter, småhusenheter och lantbruksenheter. Under hösten 2021 ska alltså fastighetsdeklarationerna för den förenklade fastighetstaxeringen 2022 lämnas in för hyreshus om inte anstånd med inlämnandet har beviljats. Snart är det alltså dags att börja planera för detta!

Hur mycket betalar man i taxeringsvärde?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Det kan vara både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde beroende på hur ägarförhållandena ser ut. Taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Ju högre taxeringsvärde desto högre avgift. Men äger du ett hus som har ett taxeringsvärde över 1 060 000 kronor betalar du ändå inte mer än takbeloppet för fastighetsavgiften, vilket för inkomståret 2020 är 8 349 kronor för småhus.

Taxeringsvärdet på din fastighet kan också ha betydelse om du behöver ta ett banklån och vill ha din fastighet som säkerhet. Ditt försäkringsbolag kan också titta på taxeringsvärdet om du råkar ut för en skada på huset och de behöver räkna på ersättning. Dessutom använder kommunen taxeringsvärdet när de ska beräkna tomträttsavgälder. Och det används i vissa fall som underlag vid friköp av tomträtter, samt vid en fastighetsvärdering.

Hur räknar man ut marknadsvärdet på en fastighet?

Det är Skatteverket som räknar ut din fastighets taxeringsvärde, men du kan också göra det på egen hand. När man räknar ut en fastighets taxeringsvärde finns det dock många olika variabler att ha i åtanke.

Taxeringsvärdet räknas ut var tredje år och därmed är det inte så konstigt om din bostad kan hinna få ett nytt taxeringsvärde innan Skatteverket beräknar det på nytt.  Allt på grund av den föränderliga bostadsmarknaden.

När Skatteverket räknar ut taxeringsvärdet så baseras det på din fastighets uppskattade marknadsvärde. Här tar man bland annat byggnadens ålder i åtanke, något som går under begreppet värdeår. Det uppskattade marknadsvärdet baseras i sin tur på den prisutveckling som skett under de två första åren sen den senaste beräkningen av ditt taxeringsvärde. Det baseras även på andra bostäders värde i samma område.

Hur ändrar man typkod på fastighet?

Hej RT!

Jag undrar om någon här har mer information hur jag bör tänka vid köp av en kommersiell fastighet. Denna ligger i ett populärt villa-bostadområde och är i princip en villa har en hyresgäst.

Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?

Blanketten ska skickas till Lantmäteriet via vår självservicetjänst eller med bifogat svarskuvert. För att logga in på självservicetjänsten använder du löp- och kontrollnummer som står högst upp till vänster på blanketten.

Ni som har tjänsten Mina meddelanden har fått uppgiftssamlingen digitalt. Ingen pappersblankett har skickats ut. Detta gäller inte Ib-blanketten som endast skickats ut som pappersblankett.

De uppgifter som lämnas på blanketten kommer att användas i förberedelsearbetet inför den allmänna fastighetstaxeringen av hyreshus år 2025 för att kunna fastställa korrekta värdenivåer. Uppgifterna kommer inte att föras över till Skatteverkets fastighetstaxeringsregister.

Sista inlämningsdag hittar du upp till vänster på blankettens första sida. För er som fått uppgiftsinsamlingen via mina meddelanden så hittar ni sista inlämningsdag i meddelandetexten.

Om du inte har möjlighet att skicka in blanketten i tid meddela detta till Lantmäteriet.

Kan man sälja en fastighet under taxeringsvärdet?

I Sverige beskattas inte gåvor, men när det kommer till fastigheter är det inte glasklart vad som ska räknas som gåva eller köp. En ren gåva är en gåva som gåvotagaren får helt gratis, men fastigheter kan faktiskt ges i gåva mot viss betalning. 

Ibland kan en fastighet säljas till ett pris under marknadsvärdet. I andra fall kan fastigheten ges bort gratis eller säljas till ett underpris, i utbyte mot att gåvotagaren tar över betalningsansvaret för fastighetens lån. Både köp till underpris och övertagande av lån är en typ av betalning, men ändå kan fastigheten betraktas som en gåva. Hur kommer det sig?

För att avgöra om överlåtelsen av en fastighet är en gåva eller ett köp används huvudsaklighetsprincipen: Om priset som den nya ägaren betalar för fastigheten är mindre än fastighetens taxeringsvärde, behandlas hela överlåtelsen som en gåva. Om priset motsvarar eller överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen som ett köp. 

Kan man sänka taxeringsvärdet?

Småhus kommer snart att få nya taxeringsvärden. Förändringarna beror på ökningen av fastighetspriser mellan 2020 och 2022. Det och andra nyheter gick Skatteverket ut med i ett pressmeddelande.

 • Över 2,4 miljoner småhus får nya taxeringsvärden.
 • Genomsnittlig ökning: 31 procent.
 • Variation i ökning: Jämtland (43 %), Gotland (38 %), Blekinge (26 %).

Ett taxeringsvärde är det samlade värdet av en ägd fastighet, och ligger till grund till den fastighetsskatt som ska betalas för fastigheten. Standard brukar vara att taxeringsvärdet ska ligga på ungefär 75 procent av fastighetens marknadsvärde och beräknas av Skatteverket.

Eftersom priserna oftast ändras snabbare på bostadsmarknaden än vad Skatteverket hinner registrera kan det vara bra att själv dubbelkolla och räkna ut ett fastighets taxeringsvärde med hjälp av Skatteverket.

Måste man lämna in Fastighetsdeklaration?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

Kan man ge bort sitt hus till ett av sina barn?

För att kunna ge bort en fastighet, ställs vissa krav på hur detta dokumenteras. Som du säkert är bekant med, krävs det att ett avtal om fastighetsöverlåtelse är skriftligt. Detta gäller också när fastigheten överlåts som en gåva.

Gåvan måste dokumenteras av ett gåvobrev som undertecknas av både givaren och mottagaren. Gåvobrevet måste också tydligt innehålla vilken fastighet det gäller, inklusive fullständig fastighetsbeteckning. Om flera personer är mottagare av gåvan måste också förtydliga om varje mottagare har lika rätt till gåvan, eller annars hur den är uppdelad.

Ofta rekommenderas också att gåvobrevet ska bevittnas av två personer. Det är i sig inget krav för att gåvan ska vara giltig, men Lantmäteriet som inskrivningsmyndighet kräver att detta bevittnas och kan annars förklara lagfartsansökan som vilande. För att underlätta för er själva, kan ni därför se till att gåvobrevet bevittnas redan från början.

Får man ge bort en fastighet som gåva?

För att kunna ge bort en fastighet, ställs vissa krav på hur detta dokumenteras. Som du säkert är bekant med, krävs det att ett avtal om fastighetsöverlåtelse är skriftligt. Detta gäller också när fastigheten överlåts som en gåva.

Gåvan måste dokumenteras av ett gåvobrev som undertecknas av både givaren och mottagaren. Gåvobrevet måste också tydligt innehålla vilken fastighet det gäller, inklusive fullständig fastighetsbeteckning. Om flera personer är mottagare av gåvan måste också förtydliga om varje mottagare har lika rätt till gåvan, eller annars hur den är uppdelad.

Ofta rekommenderas också att gåvobrevet ska bevittnas av två personer. Det är i sig inget krav för att gåvan ska vara giltig, men Lantmäteriet som inskrivningsmyndighet kräver att detta bevittnas och kan annars förklara lagfartsansökan som vilande. För att underlätta för er själva, kan ni därför se till att gåvobrevet bevittnas redan från början.

När kommer taxeringsvärdet 2023?

När får jag reda på det nya taxeringsvärdet?

Om du har anslutit dig till en digital brevlåda får du ditt beslut skickat till dig digitalt, i mitten av juni taxeringsåret. Du som inte har anslutit dig till en digital brevlåda får ditt beslut skickat med posten i slutet av juni taxeringsåret.

Hur mycket får man dra av för renovering vid försäljning?

Vinstskatt kallas även för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt - och är en skatt du måste betala om du säljer din bostad med vinst. (Om du har sålt med förlust - går vi igenom det lite längre ned i artikeln.) Skatten ligger idag på 22 procent av vinsten - och du ska deklarera och betala skatten till Skatteverket. Vilka avdrag du får göra beror på om du sålt en bostadsrätt eller en fastighet.

Ordet reavinst - eller realisationsvinst - är ett äldre uttryck för kapitalvinst.

Försäljningen ska deklareras året efter du skrivit kontrakt. Vinstskatten ska betalas in samma år som du deklarerar. För att undvika kostnadsränta kan du göra en egen inbetalning, ävenkallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Tänk på: Du deklarerar din fastighetsförsäljning samma inkomstår som du och köparen skrev under köpekontraktet. Dagen för tillträde till bostaden spelar ingen roll. (Inkomstår är kalenderåret före året då deklarationen lämnas in).

Eventuell vinst vid en försäljning ska tas upp i inkomstdeklarationen tillsammans med övriga inkomster. Du behöver dock inte skatta på hela vinsten om du har sålt en privatbostad utan endast 22/30 tas upp till beskattning. Så här fungerar det:

Om vi säger att du köper en lägenhet för 2 miljoner kronor - och säljer den för 3 miljoner kronor och du inte har några andra avdrag. Då har du alltså gjort en vinst på 1 miljon kronor.

Varför skriva över fastighet på barn?

Bostad & Fastighet

Jag har två söner. Kan man upprätta ett gåvobrev till dem om vardera 50% av totala gåvan och vidarebefordra hela gåvan direkt till en av deras söner? Gåvobrevet avser en av mig ägd fastighet.

Är det skatt på gåva av fastighet?

För att kunna ge bort en fastighet, ställs vissa krav på hur detta dokumenteras. Som du säkert är bekant med, krävs det att ett avtal om fastighetsöverlåtelse är skriftligt. Detta gäller också när fastigheten överlåts som en gåva.

Gåvan måste dokumenteras av ett gåvobrev som undertecknas av både givaren och mottagaren. Gåvobrevet måste också tydligt innehålla vilken fastighet det gäller, inklusive fullständig fastighetsbeteckning. Om flera personer är mottagare av gåvan måste också förtydliga om varje mottagare har lika rätt till gåvan, eller annars hur den är uppdelad.

Ofta rekommenderas också att gåvobrevet ska bevittnas av två personer. Det är i sig inget krav för att gåvan ska vara giltig, men Lantmäteriet som inskrivningsmyndighet kräver att detta bevittnas och kan annars förklara lagfartsansökan som vilande. För att underlätta för er själva, kan ni därför se till att gåvobrevet bevittnas redan från början.

Vad kostar lagfart vid gåva av fastighet?

Lagfart är ett bevis för att du äger en fastighet eller tomträtt.

Avgiften* är 1,5 procent på det belopp som är störst av köpeskillingen eller taxeringsvärdet.

Exempel: Köper du en fastighet som kostar 1 000 000 kronor och har ett taxeringsvärde på 500 000 kronor så betalar du 1,5 procent på 1 000 000 kronor. Utöver det tar Lantmäteriet en avgift på 825 kronor som ska täcka arbetskostnaden vid själva inskrivningen. Totalt 15 000 kronor för lagfarten och 825 kronor för inskrivningen totalt 15 825 kronor.

Den dag du säljer din bostad, så är det bra att veta att kostnaden både för lagfart och för pantbrev är avdragsgilla i deklarationen.