:

Hur mycket får man dra av vid förlust bostadsrätt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man dra av vid förlust bostadsrätt?
 2. Hur mycket får jag tillbaka om jag säljer med förlust?
 3. Vad kan man dra av i deklarationen när man sålt en bostadsrätt?
 4. Hur mycket får jag tillbaka på skatten vid förlust?
 5. Kan man äga 10 av en bostadsrätt?
 6. Vad menas med förlustavdrag?
 7. Måste man deklarera förlust?
 8. Kan skilja vinst från förlust?
 9. Vad händer om man säljer med förlust?
 10. Kan man dra av hela mäklararvodet?
 11. Kan man bli tvingad att sälja sin bostadsrätt?
 12. Är det rätt läge att köpa bostadsrätt?
 13. Hur länge kan man spara förlustavdrag?
 14. Hur fungerar förlustavdrag?
 15. Hur redovisa förlust?

Hur mycket får man dra av vid förlust bostadsrätt?

Vinsten eller förlusten vid bostadsförsäljningen räknas samman med kapitalinkomster och kapitalutgifter i din deklaration.

Lägg ihop dina kapitalinkomster med dina kapitalvinster och dra bort dina kapitalutgifter och dina kapitalförluster. Då får du antingen ett överskott eller ett underskott av kapital.

Hur mycket får jag tillbaka om jag säljer med förlust?

Att sälja en lägenhet med förlust är något som ingen önskar, men det händer ibland. Ibland kan marknadens svängningar och oförutsedda händelser leda till situationer där du som ägare måste sälja din bostad till ett lägre pris än vad du ursprungligen betalade för den. Trots att detta kan kännas svårt och stressande finns det flera saker att tänka på för att kunna göra det bästa av situationen.

För det första är det viktigt att ha en realistisk uppfattning om lägenhetens värde på marknaden. Försök att objektivt bedöma vad ditt hem är värt genom att jämföra med liknande objekt som nyligen sålts i ditt område. Prata gärna med en mäklare eller göra egna efterforskningar för att få en bättre bild av situationen.

Vad kan man dra av i deklarationen när man sålt en bostadsrätt?

Grattis till bostadsförsäljningen! Kom ihåg att försäljningen ska deklareras året efter att du har sålt din bostad. Här går vi igenom vad du ska tänka på – innan, under och efter deklarationen.

Du ska deklarera din bostadsförsäljning innan den 2 maj, året efter försäljningen. Att deklarera är enklare än många tror, det viktigaste är att du har koll på alla uppgifter som rör bostadsförsäljningen. För att deklarera loggar du in på Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1. Under fliken ”bilagor” finner du blanketten ”Försäljning av privatbostad”. Klicka på den för att börja deklarera din bo-stadsförsäljning.

Hur mycket får jag tillbaka på skatten vid förlust?

Oavsett om din försäljning av bostad har gått med vinst eller förlust ska du när du säljer den deklarera din försäljning. Du ska deklarera din försäljning av bostad året efter det år du skrev på köpeavtalet (överlåtelseavtalet). Säljer du din bostad eller tomt 2023 deklarerar du alltså för försäljningen i inkomstdeklarationen 2024. Vid vinst på din försäljning betalar du vinstskatt och vid förlust kan du göra avdrag och få tillbaka en del av förlusten.

Vid försäljning av bostad betalar man 22% (30% på 22/30-delar) i vinstskatt på den vinst som blir kvar efter alla avdrag. Avdragen som får göras kan du läsa mer om nedan.

Kan man äga 10 av en bostadsrätt?

Vid ett delat ägande står ofta föräldrarna för 80–90 procent och barnet för resten. Fördelningen av ägandet bestämmer parterna om själva och har ingen betydelse för föreningen. Medlemskapet är odelbart och alla som står på överlåtelsehandlingen är fullvärdiga medlemmar. De har samma rättigheter och skyldigheter enligt lag och stadgar, vilket betyder att de är solidariskt ansvariga för att till exempel månadsavgifterna betalas i rätt tid. Äger flera en bostadsrätt har de bara en röst tillsammans på en föreningsstämma. Kan de inte enas om hur de ska rösta får de avstå. Om en av två delägare närvarar på stämman behöver hen inte visa fullmakt från den andre för att få rösta.

Om föreningen nekar delat ägande är alternativet att föräldrarna ensamma köper bostadsrätten och sedan ansöker om att få hyra ut den i andra hand till sitt barn, en ansökan som bör godtas då uthyrning till närstående utgör skäl. Då kommer föreningen kanske varje år att få ansökan om andrahandsuthyrning på sitt bord och troligen ett sämre engagemang från den unga boende i föreningen.

Vad menas med förlustavdrag?

Allt sälja bostad med förlust är såklart inte roligt men visste du att du kan får dra av en del av förlusten när du deklarerar? Detta kallas förlustavdrag. Vi reder ut begreppet och hjälper dig att få förståelse för hur mycket du kan få tillbaka i förlustavdrag.

Om du säljer din bostad med förlust, alltså säljer den för mindre än vad du köpte den för, kan du göra avdrag på en del av skatten när du deklarerar. Du får göra förlustavdrag med 50 % av förlusten. Av den summan får du göra avdrag med 30 % upp till 100 000 kr och 21 % på överstigande belopp.

Måste man deklarera förlust?

Enligt ett förhandsavgörandet i högsta förvaltningsdomstolen har det klargjorts att handel med kryptovalutor, ur ett skatteperspektiv inte ska jämföras med utländsk valuta eller värdepapper. Kryptovalutor ska istället behandlas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kap. inkomstskattelagen. Detta innebär att avyttring av bitcoin ska redovisas som kapitalvinst. En avyttring sker om du:

 • Säljer kryptovaluta mot en fiat valuta (Kronor, Euro, USD mm)
 • Nedan går vi igenom olika situationer och hur de beskattas.

  Du som privatperson ska alltid betala skatt på inkomster från mining av bitcoin och andra kryptovalutor. Normalt beskattas dessa som inkomst av tjänst (hobby) och i enskilda fall kan dessa inkomster beskattas som inkomst från näringsverksamhet.

  Kriterier för att det ska klassas som näringsverksamhet är att verksamheten drivs under en längre period på ett professionellt sätt med utrustning anpassad för mining. Samt att det förväntas att verksamheten ska generera vinst och att kapaciteten antas kunna generera 25 bitcoin eller mer årligen.

  Kan skilja vinst från förlust?

  Investeringen utgörs av ej marknadsnoterade värdepapper (fordringar). Det innebär att avdrag för kapitalförlust medges till 70 procent vid konkursutbrottet. Hela lånebeloppet tas upp i ruta 8.4 (Avdrag kapital - Förlust ej marknadsnoterade fondandelar m.m.).

  Effekten av skatteavdraget blir således att skatten minskar med 21 procent (30 procent av 70 procent) av det förlorade lånebeloppet. För ett lån på 50 000 kronor, innebär det således en skatteminskning på 10 500 kronor. I deklarationen kommer detta att visas som 30 procent av 35 000 kronor (70 procent av 50 000 kronor).

  Vad händer om man säljer med förlust?

  Under de senaste åren har bostadspriserna stigit och många säljare har kunnat räkna hem en vinst på försäljningen. Men vad händer om man måste sälja sin fastighet med förlust? Vad får man göra avdrag för? Hur mycket måste man betala i skatt? Det är frågor som du som mäklare behöver ha koll på i ett osäkrare marknadsläge.

  Om du säljer din fastighet eller ägarlägenhet till ett lägre försäljningspris än vad du köpte för, och fastigheten är en privatbostadsfastighet, räknas förlusten som en kapitalförlust. Kapitalförluster för privatbostadsfastigheter är avdragsgilla till 50 procent. Du kan bara göra avdraget det år du har haft förlusten. Den avdragsgilla delen av förlusten drar du av från vinster och andra inkomster som du tar upp i kapital. Skulle förlusten vara större än vinsterna och inkomsterna får du ett underskott i kapital.

  Kan man dra av hela mäklararvodet?

  När du har sålt en bostad ska du deklarera försäljningen. Det gäller alla sorters bostäder, till exempel bostadsrätt, villa, radhus och fritidshus. Här är en guide som innehåller det du behöver veta och göra när du säljer en bostad.

  Räkna ut om försäljningen gick med vinst eller förlust genom att använda beräkningshjälpen. Ju fler uppgifter du har om din försäljning, desto mer exakt kommer din beräkning att bli. Du behöver veta vad du köpte din bostad för och vad du sålde den för.

  Kan man bli tvingad att sälja sin bostadsrätt?

  Bostadsrättsföreningen kan även agera på något av följande sätt i denna situation. Den kan ansöka om:

  • att bostadsrättsinnehavaren ska betala avgifterna (betalningsföreläggande)
  • att bostadsrättsinnehavaren ska flytta (vräkas). Då står personen kvar som ägare.

  Är det rätt läge att köpa bostadsrätt?

  – Vi räknar med att bolåneräntorna kommer att fortsätta stiga under 2023. Riksbanken kommer att fortsätta höja styrräntan för att få bukt med inflationen och det innebär att bolånetagare kan räkna med att den genomsnittliga tremånadersräntan stiger till omkring 5 procent i år. Om inflationen nu successivt avtar, i enlighet med våra bedömningar, så räknar vi med att bolåneräntorna sjunker efter nästa sommar 2024, säger Stefan Westerberg.

  – Bostadspriserna sjönk markant under 2022, men i år har de visat på motståndskraft. Samtidigt försämras konjunkturutsikterna, arbetslösheten kommer troligtvis att stiga och de flesta tvingas prioritera ännu hårdare i sin ekonomi. Därför ser vi risk för att bostadspriserna sjunker ytterligare under 2023, men i mindre omfattning än i fjol. Merparten av prisnedgången är därmed bakom oss. Hur räntorna och arbetsmarknaden utvecklar sig framöver kommer att vara avgörande, säger Stefan Westerberg.

  Hur länge kan man spara förlustavdrag?

  Med ägarförändring i ett underskottsföretag menas att ett företag får bestämmande inflytande över ett företag som har underskott beskattningsåret före ägarförändrings­året. Med bestämmande inflytande menas att underskottsföretaget blir ett dotterföretag enligt civilrättsliga bestämmelser. Som exempel kan nämnas att ett företag köper andelar i ett underskottsföretag som gör att de får mer än 50 procent av rösterna i företaget.

  Spärrar som skjuter upp rätten till avdrag för kvar­varande underskott under en viss tid finns även enligt bestämmelserna om verksamhetsavyttring, partiella fissioner samt om kvalificerade fusioner och fissioner.

  • Begränsad avdragsrätt vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner (Rättslig vägledning) Länk till annan webbplats.

  Hur fungerar förlustavdrag?

  Vinstskatt kallas även för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt - och är en skatt du måste betala om du säljer din bostad med vinst. (Om du har sålt med förlust - går vi igenom det lite längre ned i artikeln.) Skatten ligger idag på 22 procent av vinsten - och du ska deklarera och betala skatten till Skatteverket. Vilka avdrag du får göra beror på om du sålt en bostadsrätt eller en fastighet.

  Ordet reavinst - eller realisationsvinst - är ett äldre uttryck för kapitalvinst.

  Försäljningen ska deklareras året efter du skrivit kontrakt. Vinstskatten ska betalas in samma år som du deklarerar. För att undvika kostnadsränta kan du göra en egen inbetalning, ävenkallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

  Tänk på: Du deklarerar din fastighetsförsäljning samma inkomstår som du och köparen skrev under köpekontraktet. Dagen för tillträde till bostaden spelar ingen roll. (Inkomstår är kalenderåret före året då deklarationen lämnas in).

  Eventuell vinst vid en försäljning ska tas upp i inkomstdeklarationen tillsammans med övriga inkomster. Du behöver dock inte skatta på hela vinsten om du har sålt en privatbostad utan endast 22/30 tas upp till beskattning. Så här fungerar det:

  Om vi säger att du köper en lägenhet för 2 miljoner kronor - och säljer den för 3 miljoner kronor och du inte har några andra avdrag. Då har du alltså gjort en vinst på 1 miljon kronor.

  Hur redovisa förlust?

  Så här bokför du årets resultat i ett aktiebolag.

    Årets vinst [8999] är 245 000 kr och bokas mot eget kapital [2099], Årets resultat.