:

Vad är Lunchförmån?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Lunchförmån?
 2. Hur mycket är förmånsbeskattning på lunch?
 3. Hur beräknas förmån av fri lunch?
 4. Kan företaget betala min lunch?
 5. Varför Lunchförmån?
 6. Är arbetslunch avdragsgill?
 7. Får man bjuda sina anställda på lunch?
 8. Vad betyder Måltidsavdrag inkl kostförmån?
 9. Hur många timmar ska man jobba för att få lunch?
 10. Får chefen bjuda på lunch?
 11. Får man ta lunch när man vill?
 12. Hur bokför man arbetslunch?
 13. Hur bokföra representation lunch?
 14. Vilka förmåner vill anställda ha?
 15. Vad är skillnaden mellan kostförmån och Kostavdrag?

Vad är Lunchförmån?

Kost som en anställd får tack vare sin anställning ska alltid beskattas, oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som betalar.

Det finns dock vissa undantag då förmån av fri kost kan vara skattefri. Det gäller:

Hur mycket är förmånsbeskattning på lunch?

 • hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa
 • kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera
 • representation (intern och extern), som till exempel personalfest
 • måltider som nyttjas av FN-personal.

Du beskattas inte heller för kostförmån om du får en måltid från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan krav på en motprestation från dig.

Hur beräknas förmån av fri lunch?

Det kan uppstå en skattepliktig förmån om du bjuder dina anställda på exempelvis lunch. Den anställde ska alltså beskattas för förmånen om måltiden inte är skattefri. Som arbetsgivare behöver du därför tänka på att fri eller subventionerad kost till en anställd är en skattepliktig kostförmån. Oavsett om den anställde får förmånen varje dag eller vid enstaka tillfällen ska personen beskattas för fri kost. Det spelar ingen roll om den anställde får kosten av dig som arbetsgivare eller om någon annan betalar.

Låt säga att den anställde ska beskattas för måltiden, då värderas kostförmånen schablonmässigt. För inkomstår 2022, enligt Skatteverket, är detta schablonvärdet:

 • Fri lunch eller middag: 100 kronor/dag

 • Fri frukost: 50 kronor/dag

 • Helt fri kost (minst tre måltider): 250 kronor/dag

Kan företaget betala min lunch?

Utgifter för mat i enskild firma

När en företagare med aktiebolag låter företaget betala en lunch blir han beskattad för en kostförmån på 90 kronor (2017). Bolaget får göra avdrag med hela restaurangnotans belopp och drar moms på belopp över 90 kronor. Men vad gäller när en företagare med enskild firma är ute och reser och låter firman stå för måltiderna.

Varför Lunchförmån?

Om en bostad ställs till ditt förfogande på basis av ett anställnings- eller tjänsteförhållande eller om bostaden ingår i lönen, utgör detta en skattepliktig bostadsförmån. Bostadens värde påverkas av bostadens ålder, ombyggnader och areal. Dessutom är beskattningsvärdet för bostäder inom huvudstadsregionen högre än för bostäder på annat håll i Finland.

För bostadsförmånen fastställer Skatteförvaltningen ett månadsspecifikt och kvadratmeterspecifikt värde som läggs till grundvärdet. Bostadsförmånens beskattningsvärde kan inte överskrida detta, men i vissa fall kan värdet sänkas. Detta är möjligt exempelvis då det är fråga om en gårdskarlsbostad eller en bostad som också används som representationslokal.

Om arbetsgivaren ställer ett garage eller en parkeringsplats i anslutning till eller i närheten av bostaden till ditt förfogande, är det fråga om en skattepliktig garageförmån. Däremot är en garageplats som ställs till förfogande på arbetsplatsen under arbetstid inte en skattepliktig förmån.

Är arbetslunch avdragsgill?

Reglerna om representation ändrades den 1 januari 2017. De nya reglerna innebär att om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms. Detta gäller på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Får man bjuda sina anställda på lunch?

Fråga: Mitt företag har köpt lunch till mina anställda. Är det en kostförmån?

Svar från juristen: När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag. 

Vad betyder Måltidsavdrag inkl kostförmån?

En tjänsteresa som omfattar max tre månader ger dig rätt till ett schablonbelopp som är 240 kronor (inkomståret 2021) i dagtraktamente utan att din arbetsgivare måste betala några arbetsgivaravgifter. 

För tjänsteresa utomlands finns det i stället bestämda normalbelopp per land. Det bör noteras att när en tjänsteresa pågått i mer än tre månader gäller ytterligare reducerade belopp.

Om du ordnar med eget boende under en tjänsteresa kan din arbetsgivare betala ut ett skattefritt nattraktamente istället för att betala logikostnaderna. Med natt menas kl 00.00–06.00. Det högsta skattefria nattraktamente vid tjänsteresor inom Sverige är 120 kr per natt (inkomståret 2021). Och för nattraktamente utomlands gäller hälften av schablonbeloppet för respektive land.

Hur många timmar ska man jobba för att få lunch?

Övrigt/annat

Hej! Jag jobbar i en liten kiosk som säljer glass, tidningar m.m., där jobbar jag året om. Det är ett extrajobb varför jag endast jobbar cirka 4-5 timmar varje pass. Jag jobbar dock ensam och kan därför inte gå ifrån om jag skulle behöva gå på toa eller liknande. Jag har börjat tycka att detta är väldigt jobbigt, har jag inte rätt till rast? Det är också jobbigt om jag jobbar mitt under lunchtid då jag inte får äta lunch. Hälsningar Maria

Får chefen bjuda på lunch?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Får man ta lunch när man vill?

De flesta som arbetar har någon gång funderat på om man får lön när man sitter på lunchen eller rasten och vilar sig eller äter sin mat. Reglerna kring lön på lunch/rast kan se lite olika ut beroende på arbetsgivare och vi ska därför gå igenom vilka generella regler och villkor som finns i den här artikeln.

Rasten eller lunchen är vanligtvis inte betald eftersom den inte räknas in i arbetstiden. Trots att vissa arbetsgivare väljer att betala lön även under rast/lunchtid finns det varken några lagar, regler eller kollektivavtal som säger att man ska få betalt under rast. En bestämd arbetslunch är däremot betald eftersom detta räknas som arbetstid.

Hur bokför man arbetslunch?

Intern representation kan bokföras under kontogrupp 7630 på konto 7631 Personalrepresentation, avdragsgill eller 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill.

Ett företags representationskostnader är omkostnader som uppstår i samband med till exempel personalfester, kundluncher och enklare förtäring vid ett personalmöte. För att en aktivitet ska få räknas som en representationskostnad måste den gynna och ha ett direkt samband med företagets verksamhet. Intern representation riktar sig till företagets personal och extern representation riktar sig till bland annat kunder och leverantörer.

Hur bokföra representation lunch?

Kostnader för mat och dryck som går under representation får du göra avdrag för moms, på ett underlag som får högst vara 300 kr exklusive moms per person och tillfälle. Sen 2017 beräknas utgifter för förtäring ej som avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Detta bokförs därför på konto 6072 - Representation, ej avdragsgill. Vid enklare förtäring och förfriskningar som inte kan anses som måltid så anses utgiften som avdragsgill och detta bokförs då på konto 6071 - Representation, avdragsgill. Använder du bokföringsmallen Representation löser systemet automatiskt åt dig. 

Hos Skatteverket kan du beräkna momsavdraget för lunch, middag och enklare förtäring.

Vilka förmåner vill anställda ha?

Men många av dagens förmåner nyttjas bara av små grupper, som arbetsgivare bör du därför satsa på förmåner som gynnar den stora massan. De senaste årens undersökningar visar att den i särklass mest populära förmånskategorin för anställda är hälsa och friskvård. Och i relation till det är det inte konstigt att den vanligaste förmånen är det statligt subventionerade friskvårdsbidraget. Men trots friskvårdens popularitet är det bara drygt hälften av alla anställda som nyttjar möjligheten att exempelvis gå på gym eller simma gratis. Men friskvårdsbidraget är inte den enda förmånen i kategorin hälsa och friskvård.

På senare år har lunchförmånen uppenbarat sig som en tronarvinge på fler och fler arbetsplatser. Tre av fyra svenskar menar att bra kostvanor är en av de viktigaste sakerna för god hälsa. Samtidigt håller mer än hälften av de anställda som erbjuds subventionerade luncher av arbetsgivaren med om att det bidrar till att de är piggare, mer kreativa och presterar bättre. Men de positiva effekterna slutar inte där.

Vad är skillnaden mellan kostförmån och Kostavdrag?

Kostförmån, vad är det? Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Fråga:Jag har fått min första lönespecifikation på mitt jobb och då står det »Kostförmån 51 kr« och »Kostavdrag -47 kr«. Att jag får ett avdrag på 47 kronor för personalmaten förstår jag. Men varifrån kommer detta med en förmån på 51 kronor? Vad innebär det?