:

Hur registrerar man sitt tilltalsnamn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur registrerar man sitt tilltalsnamn?
 2. Kan man ändra tilltalsnamn?
 3. Vad är det för skillnad på förnamn och tilltalsnamn?
 4. Vad är tilltalsnamn Skatteverket?
 5. Måste man ha ett tilltalsnamn?
 6. Hur lång tid tar det att ändra tilltalsnamn?
 7. Kan man ha sitt mellannamn som tilltalsnamn?
 8. Kan mellannamn vara tilltalsnamn?
 9. Måste man ha tilltalsnamn först?
 10. Vilket efternamn blir tilltalsnamn?
 11. Varför kan man inte lägga till ett mellannamn?
 12. Kan man använda mellannamn som tilltalsnamn?

Hur registrerar man sitt tilltalsnamn?

Vill börja med att säga att detta inte är relaterat till något med mitt kön eller liknande.

Jag har alltid tyckt att mitt nuvarande namn inte passar mig. Jag har bara aldrig gillat det.

Kan man ändra tilltalsnamn?

Om du har ett giltigt pass rekommenderar vi i så fall att du bokar resan i det namn som står i ditt pass och gör ett nytt pass efter resan när namnändringen är klar. Du kan också vänta med att skicka in namnansökan till efter resan.

Om du inte har något giltigt pass eller om ditt pass snart går ut rekommenderar vi att du

1. skaffar ett nytt pass i ditt nuvarande namn2. bokar resan i ditt nuvarande namn3. skickar in ansökan om namnändring efter att du fått ditt nya pass4. skaffar ett nytt pass med ditt nya namn när du kommit hem och namnändringen är klar.

I tjänsten kan du som är över 18 år och har Swish ansöka om följande ändringar:

 • lägga till eller ta bort förnamn
 • ändra stavning på förnamn
 • ändra ordningsföljd mellan dina förnamn
 • ändra ditt tilltalsnamn.

Det kostar 250 kronor att ansöka om att ändra ditt förnamn. Vi handlägger din ansökan när vi har fått in betalningen. Betalningen är däremot inte en garanti för att du kommer att få namnet.

Vad är det för skillnad på förnamn och tilltalsnamn?

Vi tar de fiktiva personerna Anna och Anders som exempel. Annas fullständiga namn är Anna Kristina Lovisa Margareta Johansson där Anna är hennes tilltalsnamn. Anders heter Anders Jakob Larsson Lindberg och Anders är hans tilltalsnamn.

– Vad heter du i förnamn? På den frågan svarar nog Anna just Anna men skulle även kunna inkludera sina andranamn och svara Anna Kristina Lovisa Margareta. Anders skulle svara Anders eller Anders Jakob.

Om Anna skulle ha Anna Kristina som tilltalsnamn, kallas det dubbelnamn (dubbelt förnamn) och kan skrivas med eller utan bindestreck (Anna-Kristina). Utan bindestreck blir det lite svårare att veta om det är tilltalsnamn och andranamn, eller ett dubbelnamn. (Däremot skulle man kunna höra på betoningen vilket det är, när man säger det.)

Vad är tilltalsnamn Skatteverket?

Ansökan om förvärv eller ändring av förnamn görs till Skatteverket och i vissa fall är det en ansökningsavgift. Förvärvet eller ändringen gäller från den dag då namnet registreras i folkbokföringen (35 § PNL).

Det finns inga begränsningar mot upprepade ansökningar om förvärv eller ändring av förnamn.

Om en ansökan om förvärv eller ändring av förnamn gäller ett barn som har fyllt 12 men inte 18 år, krävs att barnet skriftligen samtycker till ansökan (46 § första stycket PNL).

Varje barn som föds ska ha ett eller flera förnamn.

Barnets vårdnadshavare ska inom tre månader från barnets födelse ansöka om ett eller flera förnamn för barnet. Ansökan ska göras till Skatteverket (3 § PNL och 26 § PNL).

En ansökan om förvärv av förnamn för ett nyfött barn innebär att Skatteverket prövar om förnamnet kan godkännas utifrån kraven i 28 § PNL. Skatteverket ska pröva om förnamnet kan väcka anstöt, kan antas leda till obehag för barnet eller av någon annan anledning är olämpligt som förnamn.

Måste man ha ett tilltalsnamn?

Namnlagen är den lag som reglerar vilka rättigheter, men också skyldigheter, svenska och nordiska medborgare har gällande personnamn, även kallat borgerligt namn, i Sverige. Lagen bestämmer i korthet hur namn blir förvärvade och hur du ändrar namn. Namnlagen blev senast ändrad den 1 juli 2017.

Namnlagen fastställer vilka olika namntyper som finns. Den reglerar även vilka namn som är olämpliga att ha, exempelvis får ett barn inte heta något som kan väcka anstöt eller riskera att vålla obehag för bäraren. Förnamn som liknar ett efternamn, smeknamn eller ortsnamn är inte heller lämpliga enligt namnlagen och riskerar att bli nekade.

Hur lång tid tar det att ändra tilltalsnamn?

Vill börja med att säga att detta inte är relaterat till något med mitt kön eller liknande.

Jag har alltid tyckt att mitt nuvarande namn inte passar mig. Jag har bara aldrig gillat det.

Kan man ha sitt mellannamn som tilltalsnamn?

Hej,

Bokade precis en resa till London till mig, mannen och våra två barn. Läser noga att man ska skriva namnen exakt så som det står i passet. Kollar mitt pass eftersom jag har ett norskt ö i namnet, men glömmer helt bort barnens mellannamn och flera förnamn!! Hur kan jag... Men barnen har bara ett efternamn, fast i passet står deras mellannamn som efternamn också! Ser att Norwegian och resebolaget har skrivit att detta måste vara 100% rätt, så nu är jag jätteorolig. Barnen heter alltså "Tilltalsnamn Extranamn Mellannamn och Efternamn" i passet. På biljetten står nu "Tilltalsnamn Efternamn" medan det i passet står hela ramsan.... Även mannen har två andra extranamn som går under förnamn, men som inte står med på biljetten. Jag skäms... Får vi problem? Någon som varit med om detta?? Jättetacksam för svar!

Kan mellannamn vara tilltalsnamn?

Sedan den 1 juli 2017 finns det en ny namnlag i Sverige. Namnlagen reglerar i Sverige boende svenska medborgaren skyldigheter och rättigheter rörande personnamn. Det fanns tidigare enligt namnlagen tre typer av namn; förnamn, mellannamn och efternamn. I den uppdaterade lagen så har man tagit bort möjligheten att ansökan om mellannamn.

Namnlagen gäller för alla svenska, finska, danska och norska medborgare som bor i Sverige. Är du inte medborgare i ett nordiskt land kan du ändå, om du vill, anmäla namn och byte av namn till Skatteverket enligt svensk lag om du bor i Sverige. Även statslösa personer omfattas av den svenska namnlagen om de bor i Sverige.

Det är dock inte säkert att ett namnbyte som du gör i Sverige godkänns i ditt hemland. Vill du undvika problem med ditt hemlands myndigheter bör du därför, innan du byter namn, ta kontakt med ditt hemlands ambassad och ta reda på vad som gäller.

Måste man ha tilltalsnamn först?

Sedan den 1 juli 2017 finns det en ny namnlag i Sverige. Namnlagen reglerar i Sverige boende svenska medborgaren skyldigheter och rättigheter rörande personnamn. Det fanns tidigare enligt namnlagen tre typer av namn; förnamn, mellannamn och efternamn. I den uppdaterade lagen så har man tagit bort möjligheten att ansökan om mellannamn.

Namnlagen gäller för alla svenska, finska, danska och norska medborgare som bor i Sverige. Är du inte medborgare i ett nordiskt land kan du ändå, om du vill, anmäla namn och byte av namn till Skatteverket enligt svensk lag om du bor i Sverige. Även statslösa personer omfattas av den svenska namnlagen om de bor i Sverige.

Det är dock inte säkert att ett namnbyte som du gör i Sverige godkänns i ditt hemland. Vill du undvika problem med ditt hemlands myndigheter bör du därför, innan du byter namn, ta kontakt med ditt hemlands ambassad och ta reda på vad som gäller.

Vilket efternamn blir tilltalsnamn?

Sedan den 1 juli 2017 finns det en ny namnlag i Sverige. Namnlagen reglerar i Sverige boende svenska medborgaren skyldigheter och rättigheter rörande personnamn. Det fanns tidigare enligt namnlagen tre typer av namn; förnamn, mellannamn och efternamn. I den uppdaterade lagen så har man tagit bort möjligheten att ansökan om mellannamn.

Namnlagen gäller för alla svenska, finska, danska och norska medborgare som bor i Sverige. Är du inte medborgare i ett nordiskt land kan du ändå, om du vill, anmäla namn och byte av namn till Skatteverket enligt svensk lag om du bor i Sverige. Även statslösa personer omfattas av den svenska namnlagen om de bor i Sverige.

Det är dock inte säkert att ett namnbyte som du gör i Sverige godkänns i ditt hemland. Vill du undvika problem med ditt hemlands myndigheter bör du därför, innan du byter namn, ta kontakt med ditt hemlands ambassad och ta reda på vad som gäller.

Varför kan man inte lägga till ett mellannamn?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett mellannamn är ett namn som man har mellan sina förnamn och sitt efternamn. I år fick vi en ny lag som ändrade reglerna för mellannamn. Den nya lagen innebär att man inte längre kan lägga till mellannamn. Du kan däremot ändra mellannamn som du redan har. Ditt mellannamn kan du antingen ta bort eller omvandla till efternamn.

Kan man använda mellannamn som tilltalsnamn?

Övrigt/annat

Kan jag lägga till mitt mellannamn som mitt andra tilltalsnamn för att sedan lägga till ett efternamn (utan att bli av med några namn)?