:

Vad är intyg om vigsel?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är intyg om vigsel?
 2. Hur får jag ett vigselbevis?
 3. Hur får man Vigselintyg?
 4. Hur får man tag på sitt vigselbevis?
 5. När registreras vigsel hos Skatteverket?
 6. Hur lång tid tar det att få Vigselintyg?
 7. Hur lång tid tar det att få vigselbevis?
 8. Måste man skicka in vigselbevis?
 9. Måste vigsel bevittnas?
 10. Hur lång tid tar det för en vigsel att registreras?
 11. Hur registrerar man vigsel?
 12. Vad krävs för att en vigsel ska vara giltig?
 13. Var kan man beställa vigselbevis?
 14. Var finns vigselbevis?
 15. Kan man gifta sig utan vittnen?

Vad är intyg om vigsel?

I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

Hur får jag ett vigselbevis?

Ansökan sker genom Skatteverkets blankett SKV 7881. Observera att om båda parter är svenska medborgare görs två äktenskapscertifikat, och då behöver båda parter fylla i varsin blankett.

Blanketten lämnas in personligen till Sveriges ambassad i Wien eller till ett svenskt konsulat, tillsammans med följande handlingar i original:

 • Giltigt pass från dig och din framtida maka/make.
 • Österrikisk "Meldebestätigung" för båda parter, eller liknande dokument som visar var ni är folkbokförda. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
 • Personbevis i form av Familjebevis från Skatteverket för den sökande där civilstånd framgår. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
 • Utdrag ur österrikisk folkbokföring där registrerat civilstånd framgår eller "Amtsbestätigung" där det framgår information om äktenskap eller registrerat partnerskap har ingåtts eller inte i Österrike. Om berörd myndighet inte kan ställa ut ett sådant dokument, krävs istället ett intyg där det framgår att myndigheten inte kan ställa ut ett sådant dokument. Dokumentet ska inte vara äldre än 3 månader.
 • Om en part tidigare varit gift behövs lagakraftvunnen skilsmässodom. Till domen ska ett så kallat artikel 39-intyg till domen (intyg om domar i äktenskapsmål enligt artikel 39 i Bryssel II-förordningen) bifogas.

Hur får man Vigselintyg?

Hindersprövning är en statligt genomförd undersökning för att säkerställa att två personer kan ingå äktenskap. Under en hindersprövning undersöks ifall de som ska gifta sig är över 18 år, inte redan är gifta, samt att de inte är nära släkt. En hindersprövning görs enligt lag alltid innan giftermål i Sverige.

Är två personer släkt i rakt upp- eller nedstigande led får de inte lov att gifta sig enligt svensk lag.

Är de däremot halvsyskon är giftermål tillåtet, dock inte utan särskilt tillstånd från Länsstryrelsen. Kusiner får däremot lov att gifta sig utan att ansöka om annat än hindersprövning.   

Ni bör ansöka om hindersprövning senast en månad innan bröllopet men gärna så tidigt som möjligt. Ni kan som tidigast ansöka om hindersprövning 4 månader innan bröllopet eftersom intyget inte är giltigt längre än så.

Anledningen till att ni bör söka åtminstone en månad innan vigseln är främst på grund av skatteverkets handläggningstider (som kan variera något).

Dessutom vill vissa anordnare av vigslar, till exempel kommuner, ha in intyget om hindersprövning en tid (vanligtvis 14 dagar) innan den planerade vigseln om ni tänker gifta er borgerligt.

Det finns ett par olika sätt att ansöka om hindersprövning hos skatteverket. 

Hur får man tag på sitt vigselbevis?

Jag har ett behov av ett Äktenskapsbevis/Vigselbevis, och jag har absolut ingen aning om var man kan hitta det. Jag har kolla på Skatteverket, men det närmsta de har är "Familjebevis."

Har provat att googla men alla resultat är bara frågor om var man kan hitta Vigselbevis, utan konkreta svar.

När registreras vigsel hos Skatteverket?

Det kan till exempel handla om datum och andra uppgifter om skilsmässor och bodelningar.

Vissa familjerättsliga handlingar måste registreras. Det är Skatteverket som beslutar om registrering. Vänd dig därför till Skatteverket för registrering av

Hur lång tid tar det att få Vigselintyg?

Hindersprövning är ett intyg som visar att det inte finns några juridiska hinder för er att gifta er.

Hur lång tid tar det att få vigselbevis?

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Det är dessvärre svårt för mig att uttala mig om exakt hur lång tid det kommer att ta för dig innan du får besked om att ditt vigselbevis har blivit registrerat. Skatteverket verkar dock på sin hemsida göra en uppskattning om att besked normalt ska komma inom två veckor från det att du betalat ansökningsavgiften, förutsatt att du och din make undertecknat och skickat in registreringsansökan till Skatteverket och om ärendet i övrigt är rätt skött.

Måste man skicka in vigselbevis?

Innan ni gifter er behöver ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Det är ett intyg om att ni får gifta er. När ni har fått intyget om hindersprövning ska ni lämna det till vigselförrättaren.

I vissa länder finns det svenska vigselförrättare som har fått den svenska regeringens tillstånd att viga utomlands. Ni måste själva ta reda på om det finns en svensk vigselförrättare med tillstånd i det land där ni vill gifta er. Innan ni gifter er behöver ni ansöka om hindersprövning.

Måste vigsel bevittnas?

Innan ni kontaktar Ludvika kommuns vigselförrättare för bokning av tid måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Syftet med hindersprövningen är att kontrollera att det inte finns några hinder för er att gifta er.

Ni beställer blanketterna ”Intyg hindersprövning” och ”Intyg vigsel” från Skatteverket Länk till annan webbplats..

Hur lång tid tar det för en vigsel att registreras?

Posta äk­ten­skaps­för­or­det i ori­gi­nal till Skat­te­ver­ket. Ni be­hö­ver inte posta kopior ef­tersom ni får till­ba­ka för­or­det när Skat­te­ver­ket re­gi­stre­rat det.

Det kostar 275 kronor att re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­or­det.

Ni väljer själv om ni vill betala via Swish eller via in­sätt­ning. Det är även möj­ligt att betala från ett ut­ländskt bank­kon­to.

Det tar cirka tre veckor från det att ni be­ta­lat av­gif­ten och Skat­te­ver­ket mot­ta­git ert äk­ten­skaps­för­ord till att det är re­gi­stre­rat. När det är re­gi­stre­rat skic­kar Skat­te­ver­ket till­ba­ka äk­ten­skaps­för­or­det till er.

⚠️ Re­gi­stre­ring­en kan dock ta längre tid, spe­ci­ellt under som­ma­ren då många re­gi­stre­rar äk­ten­skaps­för­ord. Även COVID har på­ver­kat hand­lägg­nings­ti­der­na.

Hur registrerar man vigsel?

Innan ni gifter er behöver ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Det är ett intyg om att ni får gifta er. När ni har fått intyget om hindersprövning ska ni lämna det till vigselförrättaren.

I vissa länder finns det svenska vigselförrättare som har fått den svenska regeringens tillstånd att viga utomlands. Ni måste själva ta reda på om det finns en svensk vigselförrättare med tillstånd i det land där ni vill gifta er. Innan ni gifter er behöver ni ansöka om hindersprövning.

Vad krävs för att en vigsel ska vara giltig?

För att kunna boka behöver ni ha giltig hindersprövning och vigselintyg. Hindersprövning och vigselintyg beställer ni hos Skatteverket. Handlingarna kan ta några veckor att få. Läs mer om vad ni ska tänka på innan ni bokar vigsel, till exempel hur ni beställer hindersprövning och intyg om vigsel. 

Våra vigslar sker i Rådhusets vigselrum, men ni kan också hitta en egen plats för er vigsel. Vigseln kan bokas in tidigast fyra månader och senast två veckor innan önskat datum.

Vid vigsel i Rådhuset kan upp till 20 personer närvara under ceremonin. Detta inkluderar vigselförrättaren, paret och de två vittnena

Ni bokar vigsel via e-tjänst. För att använda e-tjänsten borgerlig vigsel måste ni ha en e-legitimation, som exempelvis bank-ID eller mobilt bank-ID. På webbplatsen e-legitimation.se kan ni läsa mer om e-legitimation och hur ni skaffar den. 

Var kan man beställa vigselbevis?

Kommunen erbjuder vigslar på torsdagar, fredagar och lördagar mellan klockan 11 och 16.

Du beställer en vigsel via vår e-tjänst och det måste göras minst två veckor innan ni vill gifta er. 

Du får bekräftelse via e-post om den önskade tiden går att boka med vigselförrättaren. Om vigselförrättaren redan är upptagen just den tiden kommer vi att ge er ett  förslag på annan tid eller dag om vigselförättaren redan är bokad.

Det är länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun. Via Kristianstads kommun kan du boka fem vigselförrättare. De är Ann-Louise Krantz, Anna-Kerstin Larsson, Ewa Wemby, Peter Isacson och Sven Hermansson.

Var finns vigselbevis?

Foto: Ulrika Robsarve /Ikon

Störst av allt är kärleken och att fira den behöver varken kosta särskilt mycket tid eller pengar. Fria till din partner, få ett JA, beställ hindersprövning och kom till ett av de tillfällen där våra församlingar anordnar drop-in-vigsel. Svårare är det inte.

Kan man gifta sig utan vittnen?

En borgerlig vigsel är en vigsel utan religösa inslag och är likt en vigsel i kyrkan rättsligt bindande. I Åstorps kommun finns det av Länsstyrelsen sex förordnade vigselförrättare.

Innan vigsel måste ni tillsammans ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Blankett för ansökan kan laddas ner från Skatteverkets hemsida eller fås vid besök på närmaste skattekontor. Bevis om hindersprövning är giltigt i fyra månader.