:

Hur gör man manuell bokföring?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man manuell bokföring?
 2. Vad är en Bokföringsmall?
 3. Finns det gratis bokföringsprogram?
 4. Kan man göra bokföring själv?
 5. Kan man sköta bokföringen själv?
 6. Får man göra bokföring för hand?
 7. Är det tillåtet att bokföra i Excel?
 8. Hur mycket kostar ett bokföringsprogram?
 9. Vad kostar en bokförare i timmen?
 10. Vilket är det enklaste Bokföringsprogrammet?
 11. Varför får man inte bokföra i Excel?
 12. Kan man bokföra i Excel?
 13. Måste man bokföra varje månad?
 14. Kan man bokföra utan kvitto?
 15. Måste man bokföra samma dag?

Hur gör man manuell bokföring?

En fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna. Bokföringsskyldigheten innebär att en enskild näringsidkare ska följa bokföringslagen och BFN:s normgivning. Detta innebär bl.a. att

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Vad är en Bokföringsmall?

Ett annat sätt att avgöra vilka som kan anses vara höginkomsttagare är att definiera dem som de 10 % av Sverige befolkning som har de högsta inkomsterna. SCB listar regelbundet statistik över svenskarnas inkomst på sin hemsida. För år 2019 så krävdes en inkomst på över 52 000 kr per månad för att en person ska kvalificera sig till de 10 % med högst inkomst. Detta är ca 10 000 kr mer i månaden än om man definierar höginkomsttagare som de som betalar statlig inkomstskatt.

Man kan också sätta inkomsten av en höginkomsttagare i perspektiv till ”vanliga” inkomster i samhället. Den genomsnittliga inkomsten i Sverige 2019 var 368 018 kr eller motsvarande 30 668 kr i månaden. Medianinkomsten var 340 959 kr eller motsvarande 28 413 kronor i månaden. Även om skillnaderna låter stora när man pratar om bruttoinkomster, dvs. inkomster före skatt, så är skillnaderna inte lika stora när man räknar bort skatterna-inbetalningarna, just på grund av det progressiva elementet i det svenska inkomstskattesystemet.

Finns det gratis bokföringsprogram?

När du skall börja bokföra är det viktigt att du hittar ett enkelt bokföringsprogram, som har de funktioner och produktdelar som passar just din verksamhet och din bokföringsvana. Faktorer som kan spela in kan exempelvis vara möjligheten att skapa fakturor, funktioner som underlättar debet och kredit, eller möjlighet att bokföra dagskassor på ett enkelt sätt. Det kan även skilja sig gällande support och rådgivning. Exempelvis ingår både rådgivning och support SpeedLedger bokföringsprogram utan någon extra kostnad. För SPCS bokföringsprogram har man endast teknisk support inkluderad. I gratisprogram kan support i alla former vara någonting du behöver betala extra för.

Nedan ser du exempel på olika delar som är bra att tänka på när du väljer bokföringsprogram och som gör det enklare att sköta bokföringen.

 • Webbaserat eller ej?
 • Produktdelar – vad kan du göra i programmet?
 • SIE-import – kan du importera gammal bokföring och exportera filer till konsulter?
 • Support – är det bara programsupport eller får du även bokföringssupport?
 • Pris – vad får du och för hur mycket?
 • Fördelar med ett webbaserat bokföringsprogram är att du slipper betala startavgift. Istället fungerar programmet som en abonnemangstjänst och du betalar månadsvis för programmet. Du behöver heller inte köpa eventuella uppdateringar.

De flesta webbaserade (eller molnbaserade) program fungerar som abonnemangstjänster. Av dessa finns även gratisversioner. Ofta är gratisprogrammen något mindre sofistikerade, har mindre antal funktioner och inte alltid samma möjlighet till backup och support. Har du dock en liten firma, goda kunskaper inom bokföring och datorvana brukar det fungera bra ändå.

Med ett webbaserat bokföringsprogram kommer du enkelt åt din bokföring med vilken dator som helst som har internetuppkoppling. De uppdateringar som görs i programmet sker löpande av leverantören och du behöver själv inte göra några uppdateringar i programmet. All information i din bokföring sparas och lagras på säker plats, vilket innebär att ifall din dator går sönder eller eventuellt blir stulen, kan du enkelt komma åt din bokföring igen.

Om du väljer ett gratis bokföringsprogram är det bra att kontrollera följande:

 • Vad har programmet för begränsningar?
 • Kan du få support från leverantören?
 • Får du någon hjälp med bokföringsfrågor om du skulle fastna?
 • Kostar det att uppdatera programmet?
 • Finns risk att programmet inte kommer finnas kvar?
 • Kan du ta bort reklam från leverantören?
 • Kan du importer och exportera SIE-filer?
 • Kan du få ut alla rapporter du behöver?
 • Kan du ha hur många händelser/verifikationer som helst eller är det begränsat?
 • Vad finns det för andra begränsningar?

Om du exempelvis vill kunna skicka fakturor, kan du göra det i gratisversionen?

Ofta ingår det i affärsidén med att programmet erbjuds just gratis. Leverantören vill kunna tjäna pengar på extratjänster eller räknar med att tillräckligt många skall uppgradera till pro-versionen för att nyttja alla programfunktioner. Jämför gärna gratisversionen mot den version som kostar pengar för att hitta skillnaderna.

Börja gärna med ett gratisprogram för att känna av vilka behov du har men se till att du när som helst kan exportera dina SIE-filer om du så önskar, så att du inte fastnar i ett program som inte klarar alla dina behov.

Kan man göra bokföring själv?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Kan man sköta bokföringen själv?

Vad är bokföring? Varför ska man bokföra? Alla företag börjar med en budget Vad behöver du för att bokföra? Dags att börja bokföra 7 vanliga bokföringsexempel Bokföra och deklarera moms Bokföra periodiseringar Avstämningar och uppföljning av bokföring Följ upp företagets resultat i bokföringen   Avsluta bokföringsåret Spara räkenskapsinformationen

Det finns områden som vi inte berör eftersom reglerna är omfattande och det finns många undantag och specialregler. Det gäller t ex lön. Det finns billiga och bra löneprogram som det ofta lönar sig att köpa även om du bara har några få anställda. På så sätt får du hjälp med regler för t ex frånvaro och semestrar, och bokföringsunderlagen skapas automatiskt.

Ett annat område med många regler är anläggningstillgångar. Det kan t ex vara maskiner, inventarier, bilar och fastigheter. Om du bara har några få anläggningstillgångar räcker det med att du samlar kopior av leverantörsfakturorna du fick när du köpte tillgången i en särskild pärm. Annars lönar det sig ofta att köpa ett anläggningsregister så att du får kontroll på vilka tillgångar du har. Då får du också automatiska bokföringsunderlag med avskrivningar per månad och underlag för bokföring av resultat om du säljer eller skrotar en anläggningstillgång.

Bokföring är helt enkelt en sammanställning av de inkomster och utgifter som en verksamhet har. I bokföringstermer brukar man främst prata om intäkter och kostnader. Intäkter och kostnader kan utgöras av pengar, varor, arbete utfört av personal, skatter med mera. Varje affärshändelse som sker i en bokföringsskyldig verksamhet ska bokföras. Affärshändelser inkluderar till exempel köp, försäljningar, utbetalning av lön, skatter, när verksamheten tar ett lån eller ger en kund kredit. För varje affärshändelse ska det finnas ett dokument som styrker att en transaktion har genomförts, till exempel ett kvitto eller en faktura. Denna handling kallas i bokföringstermer för verifikation. 

Alla företag ska bokföra enligt Bokföringslagen. Men det är inte bara för att följa lagen du ska bokföra. Bokföring utgör en av grunderna i att driva företag och har varit så ända sedan människan började göra affärer. Med ordning och reda på siffrorna kan du som företagare hela tiden följa hur din verksamhet mår och utvecklas. Bokföringen är också till för att andra som vill ha inblick i verksamheten ska få det på ett sätt som går att förstå. Det kan t ex vara Skatteverket som behöver underlag till inkomstdeklarationen eller momsdeklarationen, banken som vill ha underlag för att kunna bevilja lån eller aktieägare som vill ha insyn. På Skatteverkets hemsida finns en kort och bra sammanfattning av bokföringskravet.

Får man göra bokföring för hand?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Är det tillåtet att bokföra i Excel?

Bokföring i Excel (läs mer om det här) är inte tillåtet enligt Bokföringslagen. I programmet går det nämligen att ändra siffror i efterhand. Och det är inte tillåtet om du ska följa lagen. Dessutom blir du helt utlämnad till din egen kunskap om du skulle använda Excel, medan ett modernt och digitalt bokföringsprogram (som exempelvis Visma eEkonomi) hjälper dig att göra rätt.

Ett digitalt bokföringsprogram som uppfyller kraven för bokföringsskyldigheten är en smart och trygg investering för dig som företagare. Då kan du vara säker på att lagar och regler följs, samtidigt som själva administrationen av bokföringen tar mindre tid.

För att hänga med och framtidssäkra ditt företag behöver du fokusera på digitalisering, automatisering och effektivisering. Då skapar du utrymme för kontroll, nya affärer och nöjdare medarbetare. I den tuffa konkurrensen krävs både idag och i framtiden ett hållbart digitalt företagande.

Hur mycket kostar ett bokföringsprogram?

Vi arbetar företrädesvis med en fast prisstruktur. Detta ger dig som kund en stor trygghet. Vårt fast pris kan antingen omfatta samtliga löpande tjänster du normalt behöver under ett år, eller bara valda delar. Efter överenskommelse kan vårt fasta pris även omfatta kostnadsfria möten under året. Tillkommer extra uppdrag får du självklart ett fast pris även för detta. För en indikativ prisnivå kan man utgå från följande struktur:

För aktiebolag där vi hanterar all löpande redovisning blir kostnaden per månad ca 1 950 kr + 10 kr per transaktion. Vid enskild firma eller handelsbolag sjunker kostnader med ca 400 kr per månad.

Vad kostar en bokförare i timmen?

Enligt svensk lag måste alla aktiebolag ha en revisor. Sedan 2010 är lagkravet på att mindre aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag måste ha en revisor borttaget i Sverige. Anledningen var att man ville införa en bättre anpassning till de europeiska reglerna.

Kostnaden för en revisor är något som alla större aktiebolag är nödgade att räkna med årsbudgeten. En revision kan ses som en försäkring för att den information som bolaget uppger om de ekonomiska förhållandena i årsredovisningen verkligen stämmer överens med de reella förhållandena i företaget. Revisionen är alltså en granskning av ditt företag och en sådan ska utföras av en oberoende part, i det här fallet en revisor. 

En revision kan även ses som en kvalitetssäkring som gör det enklare för dig och ditt företag att bygga externa relationer med allt från kunder och leverantörer till investerare. Utöver det kan myndigheter som Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket begära granskning av ditt företag för att kontrollera att bokföringen är uppställd och genomförd enligt bokföringslagen. 

För en nybliven företagare kan det vara svårt att veta vad en revisor gör mer konkret. Alla arbetsuppgifter handlar så klart om revision men de är även tätt knutna till bokföring. Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en revisor är att gå igenom och granska ditt bolags bokföring och kontrollera eventuella brister och fel. Det gäller oavsett om du själv har gjort bokföringen eller har överlåtit arbetet till en redovisningskonsult.

Den revisor som du har anlitat börjar med att gå igenom ditt företags bokföring och sammanställer sedan granskningen av bolagets ekonomi i en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen konstaterar den anlitade revisorn huruvida bokföringen är korrekt, om den är tillförlitlig och utförd på ett sådant sätt att den uppfyller kraven i bokföringslagen samt följer den praxis som gäller för den bransch som ditt företag verkar i. 

Revisorn kontrollerar även att bokföringen för ditt bolag är uppställd enligt det som kallas för god redovisningssed. Enkelt uttryckt innebär det att bokföringen är utförd i enlighet med alla gällande redovisningslagar och det allmänt accepterade tillvägagångssättet. Definitionen och utvecklingen av god redovisningssed bestäms och drivs av Bokföringsnämnden, och god redovisningssed är något som alla företagare enligt lag måste visa på.

Vilket är det enklaste Bokföringsprogrammet?

Ett bokföringsprogram är ett dataprogram som företag kan använda för att göra bokföringsprocessen snabbare, enklare och säkrare. Istället för att man sedan själv ska sitta och sammanställa alla uppgifter använder man bokföringsprogrammet som automatiskt räknar ut och sammanställer olika typer av rapporter som behövs. Exempelvis balansrapport, resultatrapport och momsrapport. 

Det finns olika typer av bokföringsprogram. Vissa är rena dataprogram medan andra är webbaserade och endast kan användas online via en molntjänst. Nackdelen med dessa är att om internet skulle gå ner kan du inte använda programmet. Vilket kan vara ett störande moment i arbetsdagen, speciellt om man råkar ha ett svajigt internet i byggnaden. 

Ett företag (och ekonomiska föreningar) oavsett storlek måste bokföra alla ekonomiska händelser under året på något sätt. En del väldigt små bolag väljer att göra detta på det traditionella sättet, via dagboksblad man får från Skatteverket, men majoriteten företagare idag använder sig dock av ett bokföringsprogram eftersom det är det moderna och bästa sättet. 

Bokföring kan göras dagligen, veckovis eller månadsvis. Är det ett stort företag med mycket transaktioner samt in- utbetalningar kanske det är bäst att bokföra dagligen eller iallafall veckovis. De flesta medelstora bolag gör det månadsvis. Man samlar ihop alla fakturor och inbetalningar etc i pärmar i datumordning och tar sedan tag i det vid veckoslutet eller månadsslutet. Då för man in allt i bokföringssystemet.

Olika bokföringsprogram används på olika sätt men de liknar varandra. I de flesta fall ingår det också olika smarta och smidiga tjänster som underlättar arbetet ytterligare. Normalt sett består ett sådant program av olika moduler som är; huvudbok, fakturering, leverantörsreskontra, lager, kundfordringar, kundorder, inköpsorder, lönehantering, utläggshantering och bokföring. 

Som företagare måste man inte ha ett bokföringsprogram och som sagt finns det de som använder Skatteverkets dagboksblad och gör en manuell bokföring i pappersform. Men då handlar det om väldigt små enskilda firmor i största utsträckning. Bokföringsprogram är trots allt att föredra i de flesta fall.

Något som kan vara frestande är att vända sig till ett helt vanligt Excel-ark för att göra bokföringen, men här får man tyvärr tänka om. Visst är det en form av bokföring, men, eftersom posterna i excel kan ändras i efterhand och utan att det framgår att en ändring har skett så innebär det att man bryter mot bokföringsskyldigheten – och därmed kan man inte använda excel som bokföringsprogram.  

Varför får man inte bokföra i Excel?

Det låter som ett missförstånd. Det är förbjudet att bokföra i Excel för att ändringar inte loggas. Men det är helt ok att göra fakturor i Excel så länge man skriver ut dom på papper och/eller skapar PDF:er. Det viktiga är att fakturan måste skrivas ut i en beständig form som inte går att ändra, antingen digitalt eller fysiskt. Det kan bli ett problem om man bara har själva Excelfilen som bilaga eller i en mapp för underlag eftersom den lätt kan ändras i efterhand.

Kan man bokföra i Excel?

Det låter som ett missförstånd. Det är förbjudet att bokföra i Excel för att ändringar inte loggas. Men det är helt ok att göra fakturor i Excel så länge man skriver ut dom på papper och/eller skapar PDF:er. Det viktiga är att fakturan måste skrivas ut i en beständig form som inte går att ändra, antingen digitalt eller fysiskt. Det kan bli ett problem om man bara har själva Excelfilen som bilaga eller i en mapp för underlag eftersom den lätt kan ändras i efterhand.

Måste man bokföra varje månad?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Kan man bokföra utan kvitto?

 • när verifikationen har upprättats
 • när affärshändelsen har ägt rum
 • vad affärshändelsen avser
 • vilket belopp det gäller
 • vilka köpare och säljare som är inblandade
 • vilka dokument som har legat till grund för affärshändelsen och var originalhandlingarna förvaras (om den inte finns bland verifikationerna)
 • verifikationsnummer eller något annat identifikationstecken samt andra uppgifter som är nödvändiga för att man ska kunna sammankoppla verifikationen med den bokförda händelsen.

Måste man bokföra samma dag?

Vid tillämpning av kontantmetoden bokförs kund- och leverantörsfakturor i samband med att betalningen av dessa äger rum. Det innebär att intäkter, kostnader och moms bokförs på samma datum och verifikat som själva betalningen. Kontantmetoden anses ofta vara en enklare metod än faktureringsmetoden då du inte behöver boka någon kundfordran eller leverantörsskuld, vilket du gör med den sistnämnda metoden.