:

Varför har Skatteverket ringt mig?

Innehållsförteckning:

 1. Varför har Skatteverket ringt mig?
 2. Vad menas med SKV?
 3. När kan man se sin skatteåterbäring 2023?
 4. Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?
 5. Vad är en SKV fil?
 6. Hur mycket kan du tjäna utan att betala skatt?
 7. När får jag skatteåterbäring ändring?
 8. Vad ska Skatteverket granska 2023?
 9. Hur ofta gör Skatteverket kontroller?
 10. Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?
 11. Vad händer om man blir granskad av Skatteverket?
 12. Vilka filformat tar Skatteverket emot?
 13. Hur öppnar jag en SKV fil?
 14. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 15. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Varför har Skatteverket ringt mig?

Om din deklaration väljs ut för vidare kontroll kommer vi att kontakta dig per telefon eller brev. Vi berättar då vad det är vi vill kontrollera och varför vi gör kontrollen. Du får också veta vilken information vi behöver för att kunna ta ställning i ditt ärende.

När vi har påbörjat en kontroll kommer vi att ha kontakt med dig tills ditt ärende är avslutat. Oftast kan kontrollen avslutas snabbt, men ibland tar den längre tid och då har vi löpande kontakt. Om vi skriver till dig för att få in uppgifter anger vi alltid när du senast ska svara. Det är viktigt att vi gör det för att vi ska kunna hålla en rimlig arbetstakt så att du kan få ett slutligt besked så snabbt det går. 

Vad menas med SKV?

Den här webbplatsen använder cookies.

Vi använder cookies för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Mer information

När kan man se sin skatteåterbäring 2023?

Den 14 mars öppnar tjänsten för att deklarera och då kan nästan alla logga in för att deklarera på skatteverket.se. Bara den som saknar bank-id behöver invänta pappersdeklarationen som kommer med posten mellan 15 mars och 15 april.

För att kunna få skatteåterbäringen i april behöver deklarationen godkännas digitalt senast den 30 mars utan några ändringar eller tillägg.

Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?

 • Skatteåterbäring 5 – 7 april 2023
 • Andra viktiga datum kring deklarationen
 • Skatteregler som påverkar din skatt

Skatteåterbäring är en återbetalning från Skatteverket som du får om du betalat in för mycket skatt under föregående år. Du kan också få skatteåterbäring om din beskattningsbara inkomst har blivit mindre under året som gått.

En vanlig orsak till att man betalat in för mycket skatt är att du har lån eller andra skulder som du betalar ränta för. Räntekostnader är nämligen avdragsgilla. Om du har varierande inkomst och inte jämkar ökar också sannolikheten för att du betalat in för mycket skatt. Personer som bara jobbar under del av året, till exempel säsongsarbetare och studenter som sommarjobbar tenderar också betala in för mycket skatt under året.

Det är också möjligt att ha betalat in för lite skatt under året. Om du betalat in för lite skatt kommer du att få restskatt istället för skatteåterbäring, vilket innebär att du måste betala in mellanskillnaden till Skatteverket.

Vad är en SKV fil?

En SKV-fil kallas också ett semikolon separerade värden fil, och innehållet i dessa semikolonseparerad värden filer kan innehålla text och statistiska eller numeriska data som åtskilda av semikolon. Dessa bitar av semikolon-separerad numeriska, text och statistiska uppgifter, då sparas som en semikolonseparerade värden fil, separeras och strukturerade i rader och kolumner, liknande de uppgifter som lagras och visas på ett tabelldokument. Dessa semikolonseparerad värden filer förs med kodningsspecifikationer som används för SKV filformat och filer som fästs med .skv anknytning semikolon separerade värden filer. Dessa semikolonseparerade värden filer är också integrerade med stöd för att exportera data som lagras i dessa SKV-filer i kalkylbladsformat som CSV och XLS bland annat. Microsoft Excel 2012 programvara är ett kalkylprogram som utvecklats för Mac-plattformar som också kan användas för att öppna och redigera innehållet i dessa SKV-filer i Microsoft Windows och Microsoft Excel 2010 ansökan om Microsoft Windows-baserade system genomförs också med stöd för Dessa semikolonseparerade värden filer. CSV-dokument är fliken och kommaavgränsade tabelldokument, medan dessa SKV-filer är semikolonseparerade kalkyl datafiler.

Hur mycket kan du tjäna utan att betala skatt?

För de flesta ungdomar har skolan ringt ut och sommarlovet tagit vid. En lite annorlunda sommar i spåren av pandemin men för den som ska jobba under lovet kan det vara bra att känna till att man inte behöver betala skatt på det man tjänar upp till en viss summa.

(Tips: Är du förälder, mor/farförälder eller har någon ungdom i din närhet som du vet ska sommarjobba? Tipsa om denna artikel så slipper din ungdom betala skatt i onödan.)

När får jag skatteåterbäring ändring?

Om du som fysisk person lämnar in din inkomstdeklaration innan den 30 mars så har du möjlighet att få tillbaka skatten redan i april. Pengarna kommer att betalas ut den 5-6 april om du uppfyller förutsättningarna.

Det är tre villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna får pengarna tidigt:

Vad ska Skatteverket granska 2023?

Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska granska befintliga och nya konton för att identifiera vilka konton som är rapporteringspliktiga konton. Kravet på hur granskningen ska utföras varierar beroende på vilken sorts konto granskningen avser. Vissa konton är dock undantagna från rapporteringsplikt. Dessa behöver varken granskas eller rapporteras (prop. 2014/15:41 s. 140).

Om en kontohavare har öppnat ett konto senast den 30 juni 2014 är det ett befintligt konto.

Vissa befintliga konton behöver inte granskas av de finansiella instituten. Det gäller

 • konton vars saldo eller värde uppgick till 50 000 US-dollar eller lägre den 30 juni 2014
 • inlåningskonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 1, vars saldo eller värde uppgår till 50 000 US-dollar eller lägre.

Hur ofta gör Skatteverket kontroller?

Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.

Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Hon tror att just manuell bokföring ställer till det för många företagare – snarare än medvetet ”fusk”. Om de istället använt sig av ett bokföringsprogram hade många problem kunnat undvikas:

– Med ett digitalt bokföringsprogram registreras alla företagets affärshändelser löpande – som överföringar, in- och utbetalningar, försäljningar och inköp. Du stämmer av din bokföring i realtid så att du kan upptäcka och rätta till felaktigheter direkt. Dessutom har du allting samlat när det är dags att deklarera.

Struthers pekar på att digitaliserad bokföring framförallt ger en trygghet i att all data och siffror är korrekta inför deklarationen:

Vad händer om man blir granskad av Skatteverket?

01 / 06 / 16Aktuellt Coelis jurist

I korthet går det till så att när Skatteverket har fått in deklarationerna väljs ett visst antal deklarationer ut för granskning. Detta sker genom att Skatteverket maskinellt gör ett urval utifrån frågeparametrar som kan indikera att det är något konstigt med deklarationen. Det kan exempelvis vara att utgifter för tjänsteresor överstiger en viss procent av löneinkomsterna eller att avdrag för räntekostnader verkar orimligt hög i förhållande till den skattskyldiges inkomster. Utöver detta gör Skatteverket varje år riktade kontroller mot vissa företeelser som de bedömer behöver utredas extra noga. Detta innebär att endast ett mindre antal av de inlämnade deklarationerna blir fysiskt granskade av en handläggare.

Vilka filformat tar Skatteverket emot?

Här kan du som är företagare föra över filer till Skatteverket, till exempel periodisk sammanställning, hela Inkomstdeklaration 1 och 2 samt alla bilagor till Inkomstdeklaration 3 och 4. För att kunna använda e-tjänsten behöver du ett program som kan skapa SRU-filer. Observera att du inte kan använda denna e-tjänst för att lämna in kontrolluppgifter.

Hur öppnar jag en SKV fil?

När det finns ett problem med att öppna filer med filtillägget SKV(*.SKV eller *.skv)behöver du ingen datorekspert. I de flesta fall kan du själv lösa problemet med SKV-filen med hjälp av de hjälpsamma förslag från experter på vår hemsida och lämpliga program.

Det finns 2 filtyper med SKV filtillägg i vår databas. På den andra sidan av denna sida hittar du detaljerad information om alla SKV-filerna med en kort beskrivning och en lista över program som stöder SKV-filer sorterade efter operativsystem. Tabellen nedan ger användbar information om filtillägget SKV. Den svarar på frågor som:

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Har du någon som sköter din ekonomi? I e-tjänsten Ombud och behörigheter kan du enkelt lägga till en person som ombud för att lämna dina deklarationer och hantera ditt skattekonto. Observera att du har automatiskt behörighet att använda många av Skatteverkets e-tjänster för ditt företags räkning om du är registrerad hos Bolagsverket som vd eller ensam firmatecknare.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.