:

Hur beskattas Direktpension?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas Direktpension?
 2. Hur fungerar Direktpension?
 3. Vad är fördelarna med Direktpension?
 4. Hur bokför man en utbetalning av Direktpension?
 5. Hur undviker man att skatta bort pensionen?
 6. Kan man flytta Direktpension?
 7. Kan man få pension och lön samtidigt?
 8. Vilken pension ska man välja?
 9. Hur mycket är avdragsgillt för pensionssparande?
 10. Hur bokför man utbetalning från Skatteverket?
 11. Hur mycket sänks skatten för pensionärer 2023?
 12. Hur mycket får en pensionär i månaden efter skatt?
 13. Vilken del av pensionen kan man placera själv?
 14. Kan jag flytta mitt privata pensionssparande?
 15. Hur mycket får en pensionär tjäna utan att betala skatt 2023?

Hur beskattas Direktpension?

Som arbetsgivare kan du betala in pension till dina anställda utöver vanlig tjänstepension. Direktpension är ett komplement till tjänstepensionen och ekonomiskt fördelaktigt för företag, ägare och anställda. Direktpension kan användas när tjänstepensionen av någon anledning inte kan tecknas för någon eller några medarbetare, när företaget vill skydda pensionskapital eller när en pension är villkorad.

Hur fungerar Direktpension?

Tjänstepension framstår som en allt viktigare del av den framtida pensionen för varje svensk. Det gäller alltså de pensionsbelopp som genom arbete tjänas in utöver den allmänna inkomstpensionen. För vanliga anställda handlar det om tjänstepension från stat eller kommun eller från privata arbetsgivare via utbetalningar från försäkringsbolag som Alecta, FORA, med flera.

Du som försörjer dig på ett eget företag måste själv ordna din tjänstepension om det ska bli någon – och fram till nu har nästan alla valt lösningar som bygger på pensionsförsäkring. Men den som driver sitt företag som aktiebolag kan tjäna massor på att sluta betala premier till pensionsförsäkringar. Lösningen är att byta till en direktpension utan någon försäkring inblandad.

Direktpension är en form av tjänstepension för företagare. Till skillnad från traditionell pensionsförsäkring bygger du själv upp ett pensionskapital från beskattad vinst inom det egna företaget. Vid lika avkastning ger direktpension större pension jämfört med pensionsförsäkring hos marknadens dominerande aktörer.

Det är tyvärr en relativt okänd metod, som nästan ingen talar om. Orsaken är att i stort sett alla som finns på pensionsmarknaden tjänar pengar på att sälja försäkringar till dig. Och de skulle förlora jättelika inkomster om företagarna väljer direktpension utan försäkring.

Vad är fördelarna med Direktpension?

För dig som är egenföretagare i ett aktiebolag kan direktpension vara ett bra alternativ för ditt pensionssparande. Viktigt att komma ihåg är dock att direktpension uppnår sin fulla potential när den fungerar som ett komplement till tjänstepension. Med tjänstepension möjliggörs större avsättningar till pensionen samtidigt som ditt sparande är separerat från bolagets tillgångar. När du får frågan ”tjänstepension eller direktpension” bör du därför svara ”båda!”.

Det råder en vanlig missuppfattning om att tjänstepension och direktpension inte hör ihop, så är inte fallet. Om du är egenföretagare som äger ett aktiebolag kan direktpension och tjänstepension vara en utmärkt kombination.

Hur bokför man en utbetalning av Direktpension?

Premier för pensionsförsäkringar är avdrags­gilla inom vissa ramar (skattereglerna för pensionskostnader). Kapitalförsäkringspremier är inte avdragsgilla och ersättningen är inte skatte­pliktig när den faller ut. Utbetalningen är skattefri på grund av att försäkrings­bolaget redan betalat avkastningsskatt.

Om kapitalförsäkringen inte faller ut till företaget utan till exempelvis en anställd (den som står som ägare till försäkringen eller som förmånstagare) ska den anställde beskattas så som för en vanlig lön i samband med betalningen av försäkringspremien. Företaget ska samtidigt betala socialavgifter såsom för en vanlig lön. I detta fall blir premien avdragsgill (egentligen lönen) och försäkringen redo­visas alltså inte som en tillgång i företaget.

Hur undviker man att skatta bort pensionen?

Den utbetalare som betalar ut det högsta beloppet, huvudutbetalaren, är för många pensionärer Pensionsmyndigheten (eller arbetsgivaren om man fortfarande jobbar). Huvudutbetalaren drar som regel skatt enligt skattetabellen för den kommun du bor i och som om det är den enda inkomsten du har. Övriga utbetalare gör ett schablonavdrag på 30 procent.

Om du har en hög tjänstepension eller privat pension eller bor i en kommun med hög skattesats kan det då bli ett för lågt sammanlagt skatteavdrag. Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Det sker ingen samordning mellan dina olika utbetalare så därför behöver du själv titta på de skatteavdrag som görs av olika utbetalare och också titta på om det är tillräckligt skatteavdrag som görs.

Kan man flytta Direktpension?

I den förra tråden konstaterade vi att de optimala stegen för uttag av pengar från bolag ska följa den här trappan:

 • Maximal lön under statlig brytgräns - För 2021 är den: 537 200 SEK (44 766 SEK/mån) och för 2022 kommer det vara 554 900 SEK per år (46 241 SEK/mån) för löntagare.

 • Maximal utdelning per år - Det finns ingen anledning att “spara K10” utan ta ut maximal mängd pengar som du kan ta ut enligt 3:12-reglerna, antingen enligt schablonregeln (2021: 183 700 SEK, 2022: 187 550 SEK) eller enligt huvudregeln baserat på löneutrymme.

  Överkurstips! Har du två bolag du äger som fysiker så kan du ta ut enligt schablonregeln på det ena och enligt huvudregel på det andra.

 • Så långt är allt fortfarande korrekt och @JanH höll med. Däremot när det kom till de två andra stegen som är gängse rekommendationer - både i vår tråd och “där ute”:

  • Sätt av mellan 10 - 20 % i tjänstepension

  • Investera företagets pengar i en kapitalförsäkring

  så ansåg han det felaktigt. Rådet enligt honom skulle istället vara:

  Som vanligt är det ofta antaganden som gör att saker går åt skogen, således listar jag de antaganden som ligger till grund för resonemanget i tråden.

  • Du äger bolaget till 100 %

  • Du tar ut lön upp till brytgränsen för statlig skatt (ca 45 000 SEK/mån brutto)

  • Du tar ut maximal utdelning enligt 3:12-reglerna.

  • Vi utgår från ett långsiktigt sparande på 10 - 20 år

  • Statslåneräntan utgår vi från på 3.6 % över 10 - 20 år (ja, mycket högre än idag)

  • Vi utgår från likvärdiga regler för skatt i framtiden som nu

  • AF = reavinstbeskattad depå för företaget där man betalar 20.6 % skatt på vinsten

  • KF = företagsägd kapitalförsäkring där man betalar en årlig skatt

  I det specifika räkneexemplet nedan utgår jag från mig själv:

  Kan man få pension och lön samtidigt?

  Men det här gäller endast dem som har den ena varianten av ITP, kallad ITP1, vilket i huvudsak yngre som är födda tidigast 1979, har.

  Enligt Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef och förhandlingsledare i PTK, var målet med förhandlingen att åldersgränsen skulle höjas för alla med ITP.

  Men dit nådde facken alltså inte. För när det gäller den som har en variant kallad ITP2 kommer arbetsgivarna också i fortsättningen bara behöva betala in pensionspremier till 65-årsdagen.

  Vilken pension ska man välja?

  Pyramiden symboliserar de olika delarna i pensionssystemet som består av allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande till pension. Hur stora de olika delarna är i din framtida pension, eller om alla delar finns med är individuellt. Eget sparande är till exempel ett frivilligt komplement till den övriga pensionen som du själv avgör om du behöver. Se hur din pensionspyramid ser ut

  Hur mycket är avdragsgillt för pensionssparande?

  Personer som saknar pensionsrätt i sin anställning kan göra allmänt avdrag för eget pensionssparande med högst 35% av sin inkomst från denna anställning, dock maximalt 10 prisbasbelopp (motsvarar 525 000 kr inkomståret 2023 och 483 000 kr inkomståret 2022).

  Från och med beskattningsåret 2016 är avdrag för pensionssparande i form av allmänt avdrag med ett fast belopp slopat.

  Hur bokför man utbetalning från Skatteverket?

  Om det uppstår ett överskott på ditt skattekonto, och du har anmält ett mottagande bankkonto, får du en automatisk utbetalning i följande fall:

  Utbetalningen görs först när samtliga moms-, arbetsgivar- och punktskattedeklarationer lämnats för redovisningsperioden.

  Hur mycket sänks skatten för pensionärer 2023?

  Pensionen höjs genom en ny förmån, ett så kallat inkomstpensionstillägg. Tanken är att höja pensionen för personer som har arbetat ett helt liv med låg lön. Som mest kan tillägget bli 600 kr/månad för pensionärer som har mellan 9 000–17 000 kr i pension.

  Detta kommer att innebära höjd inkomst för 55% av de som är äldre än 65 år.

  Hur mycket får en pensionär i månaden efter skatt?

  De flesta av oss får mindre pengar att röra oss med när vi blir pensionärer. En ganska normal pension ligger idag på omkring 20.000 kronor, före skatt. Men frågan är hur mycket pengar en pensionär behöver. 

  Vi har tittat på tre olika budgetar som passar för tre olika pensionärsplånböcker; bas-, medel- och plusplånboken. Du ser dem här nedanför. Beräkningarna utgår i från att du är ensamstående. Om du har gemensam ekonomi med någon blir vissa saker billigare. Men tänk på att i princip alla förhållanden slutar med att en blir ensam kvar – så ensambudgeten kan vara en bra tankeställare. Siffrorna gäller för 2023. 

  Vilken del av pensionen kan man placera själv?

  De flesta av oss får mindre pengar att röra oss med när vi blir pensionärer. En ganska normal pension ligger idag på omkring 20.000 kronor, före skatt. Men frågan är hur mycket pengar en pensionär behöver. 

  Vi har tittat på tre olika budgetar som passar för tre olika pensionärsplånböcker; bas-, medel- och plusplånboken. Du ser dem här nedanför. Beräkningarna utgår i från att du är ensamstående. Om du har gemensam ekonomi med någon blir vissa saker billigare. Men tänk på att i princip alla förhållanden slutar med att en blir ensam kvar – så ensambudgeten kan vara en bra tankeställare. Siffrorna gäller för 2023. 

  Kan jag flytta mitt privata pensionssparande?

  Aktiedepå, ISK och kapitalförsäkring är inga rena pensionskonton, men i och med att avdragsrätten på IPS och pensionsförsäkring har tagits bort är det numera vanligt att pensionsspara privat även på dessa kontoformer. Ett ISK och en aktiedepå går i princip alltid att flytta till den aktör du vill. Från en kapitalförsäkring får man bara flytta pengar. För att flytta en kapitalförsäkring behöver man därför sälja av eventuella värdepapper och sedan flytta pengarna till den bank man vill. Det går bra att flytta pengarna till en aktiedepå, ett ISK eller en kapitalförsäkring.

  Hur mycket får en pensionär tjäna utan att betala skatt 2023?

  Hos Nordiska sparar du både säkert och smart till några av marknadens mest fördelaktiga villkor. Vi erbjuder fasträntekonton med löptider mellan 1-5 år. Självklart omfattas ditt sparande av den statliga insättningsgarantin.

  Spara enkelt, ingen bindningstid, fria uttag, insättningsgaranti, trygg sparform med god ränta. Digital ansökan i 4 steg.

  Erik Penser Bank erbjuder tryggt sparande genom sina fastränteplaceringar med statlig insättningsgaranti. Ingen öppningsavgift, årsavgift eller annan fast avgift.

  Insättningsgarantin täcker upp till 1 050 000 kronor per kund och institut. Erik Penser Bank erbjuder sparkonto under eget namn samt genom sparprodukten Rocker. Skulle du ha två eller fler konton hos både Erik Penser Bank och Rocker läggs beloppen samman och omfattas av den maximala gränsen på 1 050 000 kronor.

  Mangold erbjuder depåkonto för värdepappershandel med hög ränta och fria uttag. Inga avgifter eller bindningstider. Depåkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

  Mangolds depåkonto är en värdepappersdepå från vilken du kan köpa och sälja värdepapper. Den fungerar även som ett sparkonto där du får ränta på ditt insatta kapital som du inte köper värdepapper för.