:

Vilka kontor utfärdar id-kort?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka kontor utfärdar id-kort?
 2. Måste man boka tid hos Skatteverket?
 3. Kan man gå till Skatteverket och få hjälp?
 4. Hur kontaktar Skatteverket mig?
 5. Måste man boka tid för id-kort Skatteverket?
 6. Vad kostar det att göra pass och id-kort?
 7. Vad kan man fråga Skatteverket om?
 8. Vad händer om man inte svarar på frågor från Skatteverket?
 9. Hur får man snabbast ett id-kort?
 10. Hur mycket kostar id-kort från Skatteverket?
 11. Hur lång tid tar det för att få ett id-kort?
 12. Måste man ta med sitt gamla pass?
 13. Hur mycket kostar pass 2023?
 14. Kan man ringa till Skatteverket?
 15. När ska man ringa Skatteverket?

Vilka kontor utfärdar id-kort?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Måste man boka tid hos Skatteverket?

Läs noga igenom informationen nedan. Nyfödda barn som aldrig innehaft svenskt pass, Nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller Nationellt identitetskort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt. Boka tid för att lämna in ansökan om samordningsnummer, barnet måste komma personligen med minst en vårdnadshavare till ambassaden. Ta med de blanketter som anges nedan. Man kan inte ansöka om pass samtidigt som man lämnar in ansökan om samordningsnummer.

Information och nya regler från 1 Januari 2023

Kan man gå till Skatteverket och få hjälp?

Av regeringens budgetförslag för 2024 framgår bland annat att taket för rotarbete tillfälligt höjs, skatten för bensin och diesel sänks och skatten på plastbärkassar avskaffas.

Hur kontaktar Skatteverket mig?

Om du har fått ett mejl eller sms som ser ut att komma från Skatteverket, men som du misstänker är falskt ska du

 • inte klicka på länkar i det
 • inte öppna bilagor
 • inte svara på meddelandet.

Måste man boka tid för id-kort Skatteverket?

Varför är det bra att ha ett id-kort? Vad ska jag ha med mig när jag vill ansöka om ett id-kort?

Vad kostar det att göra pass och id-kort?

För att få pass eller nationellt id-kort måste du vara svensk medborgare. Detta gäller även provisoriska pass. Alla som ansöker måste personligen komma till polisens passexpedition, det gäller även barn och ungdomar. Pass/nationellt id-kort är de enda handlingar som kan styrka ditt medborgarskap.

Vad kan man fråga Skatteverket om?

Mejla oss genom att använda något av våra formulär om du har tekniska problem med våra e-tjänster, webbplatsen, våra API:er eller våra öppna data.

Du kan få svar på vissa frågor på dessa sidor. Här finns  allmän information samt svar och lösningar på de vanligaste problemen.

Vad händer om man inte svarar på frågor från Skatteverket?

Skatteverket meddelar ett stort antal beslut där enskildas uppgifter i deklarationer inte följs. Sådana beslut kan meddelas inom de tidsfrister som gäller för ordinarie omprövning i 66 kap. 21 och 22 §§ SFL, om t.ex. en enskild inte kan göra sannolikt att hen har haft en kostnad eller om Skatteverket har gjort sannolikt att en inkomst inte har redovisats.

För att Skatteverket vid dessa beslut dessutom ska kunna ta ut skattetillägg på grund av oriktig uppgift ställs andra krav på bevisningen än de som gäller vid den ordinarie beskattningen. Övriga uppgifter i en deklaration kan också innebära att en i och för sig felaktig uppgift inte är att bedöma som en oriktig uppgift. Man måste alltså alltid göra en kontroll av deklarationens innehåll för att kunna avgöra om en oriktig uppgift har lämnats.

Skattetillägg ska tas ut av den som på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning (49 kap. 4 § första stycket 1 SFL).

Det ska vidare tas ut skattetillägg av den som på något annat sätt än muntligen har lämnat en oriktig uppgift i ett mål om beskattning och uppgiften inte har godtagits i sak (49 kap. 4 § första stycket 2 och andra stycket SFL). I dessa fall måste alltså domstolen ha prövat den materiella beskattningsfrågan för att skattetillägg ska kunna tas ut.

Oriktig uppgift är det centrala rekvisitet i 49 kap. 4 § SFL. Läs översiktligt om oriktig uppgift nedan.

Hur får man snabbast ett id-kort?

En svensk medborgare bosatt i utlandet eller på tillfälligt besök kan ansöka om ett nytt ordinarie pass, provisoriskt pass eller id-kort på vissa ambassader och konsulat som också är passmyndigheter.

Tidsbokning Tidsbokning sker online fr.o.m. den 1 juli 2021. Du bokar tid för att ansöka om ett nytt pass eller för att hämta ut passet vi följande länk: Tidsbokning online

Hur mycket kostar id-kort från Skatteverket?

Du måste personligen besöka ett servicekontor för att kunna ansöka om id-kort. Innan du kommer till servicekontoret ska du boka tid för besöket. Tänk på att det bara går att ansöka om id-kort på vissa servicekontor.

 • Boka tid för ansökan om id-kort Länk till annan webbplats.
 • Servicekontor som utfärdar id-kort

När du besöker ett servicekontor för att ansöka om id-kort måste du:

 • Mer om godkända id-handlingar när du ansöker om id-kort
 • Mer om uppehållstillstånd när du ansöker om id-kort
 • Mer om godkända intygsgivare

Hur lång tid tar det för att få ett id-kort?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Måste man ta med sitt gamla pass?

En svensk medborgare bosatt i utlandet eller på tillfälligt besök kan ansöka om ett nytt ordinarie pass, provisoriskt pass eller id-kort på vissa ambassader och konsulat som också är passmyndigheter.

Tidsbokning Tidsbokning sker online fr.o.m. den 1 juli 2021. Du bokar tid för att ansöka om ett nytt pass eller för att hämta ut passet vi följande länk: Tidsbokning online

Hur mycket kostar pass 2023?

Har du en tid bokad från och med 1 januari kommer du få betala den ursprungliga ansökningsavgiften på 400 kronor. Detta gäller även om du bokat tiden innan årsskiftet.

Kan man ringa till Skatteverket?

Skattekort för lön, arvode, pension och förmån. Bekanta dig med anvisningar om skattekort.

 • Förhandsifylld skattedeklaration
 • Lön- och pensionsinkomster, dividendinkomster, hyresinkomster
 • Hushållsavdrag och övriga avdrag
 • Försäljning av egendom
 • Inkomster från utlandet, arbete utomlands, flytt utomlands (ärendet inleds när du ringer till detta nummer och du kommer att kontaktas av en handläggare som specialiserat sig på internationell beskattning)
 • Beskattning av arbetstagare som kommer till Finland från utlandet.
 • Servicenumret är öppet klockan 9–12. Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12–16. Vi ringer dig under följande vardag.
 • Överlåtelsevinst eller -förlust vid försäljning av egendom som fåtts som arv eller gåva: 029 497 003 (personkunders inkomstbeskattning)
 • Arvskatt
 • Gåvoskatt
 • Går det att ansöka om förlängd tid för bouppteckningen?
 • Kan jag be om en kopia av bouppteckningsinstrumentet från Skatteförvaltningen?

När ska man ringa Skatteverket?

Skatteupplysningen svarar på allmänna frågor. Undrar du över något som står i ett brev eller en handling från oss, ska du ringa din handläggare i första hand.Om det saknas telefonnummer till handläggaren i brevet, ringer du 0771–567 567 och säger att du vill prata med XX (handläggarens namn). Växelpersonal som kan hjälpa dig finns tillgänglig vardagar mellan 8:00-16:00.