:

Vad är högsta fastighetsavgiften?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är högsta fastighetsavgiften?
 2. Hur mycket betalar man i fastighetsskatt?
 3. Hur hög är fastighetsskatten i Sverige?
 4. Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?
 5. Hur mycket är fastighetsskatten 2023?
 6. När betalar man fastighetsskatten 2023?
 7. Hur vet man vilken fastighetsskatt man har?
 8. Är fastighetsskatten på väg tillbaka?
 9. När behöver man inte betala fastighetsskatt?
 10. När slipper man fastighetsskatt?
 11. Vad innebär höjd fastighetsskatt?
 12. När ska fastighetsskatten betalas 2023?

Vad är högsta fastighetsavgiften?

Avgiften är det lägsta av ett krontal per småhus och 0,75 % av taxeringsvärdet för inkomståret.

Maxavgiften för inkomstår 2023 är i krontal 9 287 kr. Ägare av småhus på ofri grund betalar alltid högst en halv avgift.

Hur mycket betalar man i fastighetsskatt?

Den 1 januari inkomståret 2008 slopades den statliga fastighetsskatten på bostäder. I stället infördes ett nytt system med kommunal fastighetsavgift.

Fastighetsavgiften för inkomståret 2008 hade ett fast maxbelopp på 6 000 kronor för varje småhus. Det fasta maxbeloppet är indexbundet och för inkomståret 2020 har det ökat till 8 349 kronor.

Hur hög är fastighetsskatten i Sverige?

Trots att de flesta vill kunna äga sin egen bostad syftar det skattepolitiska förslag som nyligen lades fram till att göra det svårare för privat ägande av bostad. Det nygamla förslaget till fastighetsskatt, som också är tänkt att omfatta bostadsrätter, skulle chockhöja boendekostnaderna för landets småhusägare och bostadsrättshavare. Det skulle få genomgripande konsekvenser för den enskilda, men också för landets bostadsmarknad i stort. Någon sådan konsekvensanalys tycks dock inte ha gjorts.

Finanspolitiska rådet motiverar sina reformförslag med att det idag är svårt för den individen att beräkna förändringen av nettoinkomsten om bruttoinkomsten förändras. (Ett enklare och effektivare skattesystem, sidan 4). Därför vill de se mer likformighet i beskattningen. Deras egna förslag är dock allt annat än begripliga. Fastighetsskatten ska exempelvis utgå ifrån ett ”tioårigt medelvärde av statslåneräntan plus två procent”. Detta multipliceras sedan med 30 procent. Därefter tar man denna summa, i år 0,97 procent, och multiplicerar den med taxeringsvärdet. Då får man fram fastighetsskatten. Inte en helt enkel beräkning, men i år skulle fastighetsskatten hamna på 9 700 kronor för ett småhus taxerat till 1 miljon. Ligger taxeringsvärdet på 5 miljoner kronor blir skatten 48 500 kronor per år, en stor förändring i en familjs privatekonomi.

Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Den som står som ägare till fastigheten på lagfarten vid årets ingång ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften till Skatteverket. Vanligtvis fördelas denna kostnad mellan köparen och säljaren i likvidaavräkningen. När en fastighet har flera ägare fördelas kostnaden för fastighetsskatten eller fastighetsavgiften mellan dem.

Hur mycket är fastighetsskatten 2023?

Dina cookies, ditt val!. Vi använder cookies och andra liknande tekniker för att ge dig en förbättrad upplevelse, sammanställa statistik och för att viss nödvändig funktionalitet ska fungera på webbplatsen. Du väljer själv vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst. Läs mer om vår cookiepolicy här.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

När betalar man fastighetsskatten 2023?

För fastigheter betalas antingen statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. I vissa fall kan bägge dessa behöva betalas. Denna situation uppstår exempelvis om en hyresfastighet både har bostäder och lokaler för andra ändamål. För privatpersoner sker det däremot ytterst sällan. 

Det är den juridiska person som står som ägare på fastigheten den första januari som kommer att behöva betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift uträknat på taxeringsvärdet föregående år.  Vid flera ägare kommer summan att fördelas på dessa utifrån deras ägarandel. 

Hur vet man vilken fastighetsskatt man har?

Fastighetsavgift och fastighetsskatt är två olika typer av avgifter som du kan behöva betala om du är fastighetsägare i Sverige.  

Är fastighetsskatten på väg tillbaka?

Hittills är det bara Vänsterpartiet som fastslagit hur de vill förändra fastighetsskatten. De vill införa en extra fastighetsskatt på 1,5 procent på den del av taxeringsvärdet som överstiger fyra miljoner kronor och där den kommunala fastighetsavgiften finns kvar i botten. Samtidigt inför Vänsterpartiet en begränsningsregel på fyra procent av inkomsten.

Förslaget har sin udd riktad mot framför allt ett antal kommuner i Stockholms län. Om hänsyn inte tas till begränsningsregeln, kommer skatten i Vaxholm i snitt att öka med cirka 11 000 kronor per år, i Täby och Sollentuna cirka 21 000 kronor, Stockholm 25 000 kronor, Nacka 30 000 kronor, Sundbyberg 33 000 kronor, Solna 41 000 kronor, Lidingö 65 000 kronor, och Danderyd 81 000 kronor.

Begränsningsregeln skulle innebära att det hushåll som exempelvis har 50 000 kronor i samlad hushållsinkomst per månad får ett ”tak” på 24 000 kronor per år i fastighetsskatt och den som har en hushållsinkomst på 100 000 kronor per månad skulle få betala 48 000 kronor per år.  

Miljöpartiet är inne på en annan linje. De vill i stället höja taket. Idag finns 1,4 miljoner småhus i kommuner där det genomsnittliga taxeringsvärdet överstiger takbeloppet. Hur mycket taket ska höjas har inte Miljöpartiet uttalat sig om. Men om de höjer det till låt säga 15 000 kronor, kommer det totala skattetrycket på landets småhusägare öka från ca 16 miljarder kronor till 23 miljarder kronor. Miljöpartiets förslag kommer att slå brett och beröra många småhusägare.

När behöver man inte betala fastighetsskatt?

Sedan den 1 januari 2008 är det kommunal fastighetsavgift som gäller för bostäder i stället för statlig fastighetsskatt. Alla bostäder i hyreshus, ägarlägenheter och småhus har en kommunal fastighetsavgift. Statlig fastighetsskatt är en skatt som ägare till skattepliktiga fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder ska betala.

När slipper man fastighetsskatt?

Den som står som ägare till fastigheten på lagfarten vid årets ingång ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften till Skatteverket. Vanligtvis fördelas denna kostnad mellan köparen och säljaren i likvidaavräkningen. När en fastighet har flera ägare fördelas kostnaden för fastighetsskatten eller fastighetsavgiften mellan dem.

Vad innebär höjd fastighetsskatt?

Fastighetsskattereformen 2008 är Villaägarnas största framgång. Men vi kan aldrig slå oss till ro. Vi tar debatten varje gång frågan om återinförd fastighetsskatt kommer upp igen. Så att du kan vara trygg.

När ska fastighetsskatten betalas 2023?

Avgiften är det lägsta av ett krontal per småhus och 0,75 % av taxeringsvärdet för inkomståret.

Maxavgiften för inkomstår 2023 är i krontal 9 287 kr. Ägare av småhus på ofri grund betalar alltid högst en halv avgift.