:

Får arbetsgivaren bjuda på frukost?

Innehållsförteckning:

 1. Får arbetsgivaren bjuda på frukost?
 2. Är frukost avdragsgill?
 3. Vad får man bjuda anställda på?
 4. Vad får företaget bjuda på?
 5. Får man köpa frukost till sina anställda?
 6. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 7. Vad räknas som fika Skatteverket?
 8. Får man bjuda sina anställda på alkohol?
 9. Får man bjuda anställda på middag?
 10. Får jag bjuda mina anställda på alkohol?
 11. Kan man få sparken om man dricker på jobbet?
 12. Vad krävs för att chefen ska få sparken?
 13. Vad gör man om en kollega luktar alkohol?
 14. Får chefen ringa mig när jag är ledig?
 15. Får en chef pratar om anställda?

Får arbetsgivaren bjuda på frukost?

Fråga: Mitt företag har köpt lunch till mina anställda. Är det en kostförmån?

Svar från juristen: När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag. 

Är frukost avdragsgill?

Fika på arbetsplatsen ses som en personalvårdsförmån som finns till för att skapa trivsel på arbetsplatsen. Det betyder att du som arbetsgivare får lov att bjuda dina anställda på så kallade förfriskningar eller enklare förtäring skattefritt om dessa kriterier är uppfyllda:

Enligt Skatteverket är enklare förtäring exempelvis kaffe, te, smörgås eller en bulle. Det innebär att såväl kanelbullen som semlan och lussekatten ryms inom ramarna för avdragsgill förtäring för dig som arbetsgivare och är skattefri för de anställda. En måltid som lunch eller middag ses inte som en personalvårdsförmån och ska därför förmånsbeskattas.

Vad får man bjuda anställda på?

Förmånsvärdet för en kostförmån beräknas utifrån en schablon. Följande schablonvärden gäller för fri kost:

Vad får företaget bjuda på?

Innan vi tittar på frågorna ska vi kort redogöra för de övergripande skattereglerna kring personalfester.

Efter coronapandemin är det många som fortfarande arbetar hemifrån. Frågan uppkommer därför fortfarande om man kan ha digitala personalfester eller konferenser utan beskattning av måltider. Tanken är då att de anställda ska äta "tillsammans" framför sina datorer.

Får man köpa frukost till sina anställda?

 • Förmånen behöver erbjudas till alla anställda; alla ska alltså ha samma möjlighet att nyttja den.
 • Det ekonomiska värdet behöver hålla sig inom de fastställda gränserna för respektive förmån (se mer i listan nedan). Förmånen ska inte heller kunna bytas mot pengar.
 • Förmånen behöver antingen ha en naturlig koppling till arbetet (som till exempel arbetskläder) eller vara personalvårdande; det vill säga syfta till att skapa trivsel bland medarbetarna. Exempel på personalvårdsförmåner är 

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

 • Förmånen behöver erbjudas till alla anställda; alla ska alltså ha samma möjlighet att nyttja den.
 • Det ekonomiska värdet behöver hålla sig inom de fastställda gränserna för respektive förmån (se mer i listan nedan). Förmånen ska inte heller kunna bytas mot pengar.
 • Förmånen behöver antingen ha en naturlig koppling till arbetet (som till exempel arbetskläder) eller vara personalvårdande; det vill säga syfta till att skapa trivsel bland medarbetarna. Exempel på personalvårdsförmåner är 

Vad räknas som fika Skatteverket?

Fika på arbetsplatsen ses som en personalvårdsförmån som finns till för att skapa trivsel på arbetsplatsen. Det betyder att du som arbetsgivare får lov att bjuda dina anställda på så kallade förfriskningar eller enklare förtäring skattefritt om dessa kriterier är uppfyllda:

Enligt Skatteverket är enklare förtäring exempelvis kaffe, te, smörgås eller en bulle. Det innebär att såväl kanelbullen som semlan och lussekatten ryms inom ramarna för avdragsgill förtäring för dig som arbetsgivare och är skattefri för de anställda. En måltid som lunch eller middag ses inte som en personalvårdsförmån och ska därför förmånsbeskattas.

Får man bjuda sina anställda på alkohol?

Stefan Lövstrand berättar att hans och även andras avdelningar redan fattat egna beslut om att inte längre bjuda på alkohol. Han menar att det här förhållningssättet är vida spritt inom förbundet. 

Förbundsstyrelsen säger dock nej till motionen. De anser att policyn som ändrades 2019 är tillräckligt restriktiv. I dag gäller att alkohol ska serveras ”med återhållsamhet”. Det innebär högst ett eller två glas vin eller öl per person.

Förbundsstyrelsen får endast dricka alkohol två gånger per år. Men vid exempelvis internationella besök är det tillåtet att anpassa sig till ”internationell sedvänja” och dricka mer. Inför varje representation med alkohol ska det fattas ett beslut som ska dokumenteras och motiveras. 

Får man bjuda anställda på middag?

 • Förmånen behöver erbjudas till alla anställda; alla ska alltså ha samma möjlighet att nyttja den.
 • Det ekonomiska värdet behöver hålla sig inom de fastställda gränserna för respektive förmån (se mer i listan nedan). Förmånen ska inte heller kunna bytas mot pengar.
 • Förmånen behöver antingen ha en naturlig koppling till arbetet (som till exempel arbetskläder) eller vara personalvårdande; det vill säga syfta till att skapa trivsel bland medarbetarna. Exempel på personalvårdsförmåner är 

Får jag bjuda mina anställda på alkohol?

Men vad gäller om företaget vill bjuda de anställda på afterwork efter jobbet en fredag? Är nötter/tilltugg och ett par öl per person avdragsgillt? 

Se till after worken inte blir förmånsbeskattad för de anställda genom att organisera den på rätt sätt. Bestämmer ni er bara för att gå ut och ta en öl efter jobbet en fredag så är det i princip en skattepliktig förmån för den anställde och arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. Då får företaget i och för sig avdrag för hela kostnaden men får inte lyfta någon moms. 

Kan man få sparken om man dricker på jobbet?

Om du tror att någon på jobbet har alkoholproblem är det bra att fråga hur den mår och berätta att du är orolig. Var saklig. Säg vad du ser och hur det påverkar dig och jobbet. Om det känns för svårt kan du gå till din närmsta chef och skyddsombud i stället. 

Är någon påverkad på jobbet ska du kontakta chefen direkt. Det är en fråga om säkerhet.

Alla arbetsplatser ska ha en alkoholpolicy. Det ska också finnas rutiner för hur arbetsgivaren ska agera om en medarbetare missbrukar alkohol. Kolla upp om det finns på ditt jobb.

Om ni inte har en policy är det arbetsgivarens ansvar att skriva en i samverkan med skyddsombud och fack. 

Vad krävs för att chefen ska få sparken?

Du kan bli uppsagd av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist.

Personliga skäl är kopplade till dig som individ och kan handla om att arbetsgivaren upplever att du till exempel har misskött dig, haft stora samarbetssvårigheter eller varit illojal. Om du är chef ställs extra höga krav på din lojalitet. Innan en uppsägning är möjlig ska din arbetsgivare ha pratat med dig om vad du behöver göra annorlunda och hur du ska bete dig för att uppfylla arbetsgivarens krav i anställningen. Orsaken, eller en av orsakerna, till uppsägningen får inte ligga längre tillbaka i tiden än två månader.

Arbetsbrist har med verksamheten att göra, och inte dig personligen. Det kan vara följden av en omorganisation, rationalisering eller förändrad inriktning på verksamheten.

Vid både personliga skäl och arbetsbrist finns regler som bland annat syftar till att skydda dig som anställd.

 • Omplaceringsskyldighet – arbetsgivaren är skyldig att utreda möjligheterna att omplacera dig innan du kan sägas upp. På sidan om uppsägning hittar du mer information om omplacering.
 • Förhandlingsskyldighet – innan arbetsgivaren beslutar om arbetsbrist måste förhandlingar genomföras.
 • Inför en uppsägning av personliga skäl ska du underrättas minst två veckor i förväg, och ditt fackförbund ska varslas. Du eller ditt fackförbund kan begära överläggning, och uppsägningen kan inte genomföras förrän den är klar. Uppsägningsbeskedet ska lämnas till dig personligen, eller om det inte är skäligt, skickas som ett rekommenderat brev.
 • Uppsägningsbeskedet ska innehålla information om hur du kan ogiltigförklara uppsägningen eller yrka skadestånd med anledning av den.
 • Vid arbetsbrist ska den också innehålla besked om företrädesrätt till återanställning. I förekommande fall ska det också finnas information om att du behöver anmäla ditt intresse för företrädesrätt.
 • Du har rätt att begära skriftlig information om skälen till uppsägningen.
 • Du har rätt till uppsägningstid enligt LAS eller det eventuella kollektivavtal du omfattas av.

Det är arbetsgivaren som måste styrka att det finns sakliga skäl för uppsägning. Det är möjligt för en arbetsgivare och arbetstagare att komma överens om en uppsägning och villkoren för den. Reglerna om turordning och företrädesrätt i LAS kan sättas ur spel genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och kollektivavtalsbärande fackförbund.

Vad gör man om en kollega luktar alkohol?

Enligt Alna, som är experter på skadligt bruk i arbetslivet, är alkoholmissbruk den allra vanligaste typen. Därefter kommer läkemedel följt av spel och droger.

Det finns förstås tydliga tecken på alkoholmissbruk som att någon luktar alkohol, ofta är bakfull på jobbet, eller blir väldigt berusad på personalfester.

En missbrukande person kan också visa ett eller flera mindre tydliga tecken på sitt problem:

 • En tendens att isolera sig.
 • Rastlös, irriterad, nervös eller nedstämd.
 • Hyperaktiv.
 • Rödögd.
 • Svårt att fokusera och prestera och gör fler misstag.
 • Sen ankomst, särskilt på måndagar.
 • Kommer sent, går tidigt och tar längre pauser.
 • Ansöker om semester eller kompensationsledighet utan förvarning, eller till och med i efterskott.
 • Är sjukfrånvarande i samband med helger och/eller löneutbetalning.

Får chefen ringa mig när jag är ledig?

Måste en anställd svara när en arbetsgivare ringer tex på en ledig dag? Jag vet att en arbetsgivare kan ha rätten att inbeordra en anställd men om den anställde helt enkelt inte svarar i telefon?

Får en chef pratar om anställda?

Alla medarbetare bör få möjlighet att prata sitt modersmål till exempel under pauser och raster på arbetsplatsen. Ett totalt förbud mot att använda andra språk än svenska riskerar därför att diskriminera medarbetare med ett annat modersmål än svenska.

Men diskrimineringslagen ger arbetsgivare ett visst utrymme att reglera när medarbetarna ska prata svenska. Lagen ställer då följande krav: