:

Vad är skillnaden mellan bokföring och bokslut?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden mellan bokföring och bokslut?
 2. Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?
 3. Hur bokför man bokslut?
 4. Hur ska ett bokslut se ut?
 5. Hur förklarar man bokföring?
 6. Vad menas med bokföring?
 7. När brukar man ha bokslut?
 8. Vad är en bokföring?
 9. Hur gör man ett bokslut steg för steg?
 10. I vilken ordning görs ett bokslut?
 11. Vad ska man tänka på vid bokslut?
 12. Hur kan man lära sig bokföring?
 13. Hur ska bokföring se ut?
 14. Vad är ett bokslut?
 15. Vilka måste göra bokslut?

Vad är skillnaden mellan bokföring och bokslut?

 • Årsbokslut för enskild näringsverksamhet
 • Årsredovisning för aktiebolag
 • Årsbokslut eller årsredovisning för handelsbolag eller kommanditbolag
 • Årsredovisning för ekonomisk förening

Reglerna för årsbokslut och årsredovisning finns i Bokföringsnämndens K-regelverk.

Bokföringsnämnden har också tagit fram handledningen Att föra bok. I handledningen finns bland annat information om arbetet med och innehållet i årsbokslutet och årsredovisningen.

Att föra bok på Bokföringsnämndens webbplats  Vägledningar om årsbokslut och årsredovisning på Bokföringsnämndens webbplats

Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

 • Årsbokslut för enskild näringsverksamhet
 • Årsredovisning för aktiebolag
 • Årsbokslut eller årsredovisning för handelsbolag eller kommanditbolag
 • Årsredovisning för ekonomisk förening

Reglerna för årsbokslut och årsredovisning finns i Bokföringsnämndens K-regelverk.

Bokföringsnämnden har också tagit fram handledningen Att föra bok. I handledningen finns bland annat information om arbetet med och innehållet i årsbokslutet och årsredovisningen.

Att föra bok på Bokföringsnämndens webbplats  Vägledningar om årsbokslut och årsredovisning på Bokföringsnämndens webbplats

Hur bokför man bokslut?

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring vid en viss tidpunkt. I grunden består bokslutet av en resultaträkning, en balansräkning och vissa tilläggsupplysningar eller noter. Alla företag ska avsluta den löpande bokföringen för varje räkenskapsår med ett bokslut. Vissa företag gör även periodbokslut under räkenskapsåret, t.ex. kvartalsvis eller månadsvis. I denna artikel skriver vi om det bokslut man gör i slutet på räkenskapsåret.

Hur ska ett bokslut se ut?

Alla företag är skyldiga att upprätta ett årsbokslut vid räkenskapsårets slut. Bolagsformen och storleken på företaget styr enligt vilket regelverk årsbokslutet ska upprättas samt om en årsredovisning ska göras eller inte.

Tips! Om du ska upprätta ett förenklat årsbokslut kan du läsa vår guide här »

Hur förklarar man bokföring?

Vad är bokföring? Varför ska man bokföra? Alla företag börjar med en budget Vad behöver du för att bokföra? Dags att börja bokföra 7 vanliga bokföringsexempel Bokföra och deklarera moms Bokföra periodiseringar Avstämningar och uppföljning av bokföring Följ upp företagets resultat i bokföringen   Avsluta bokföringsåret Spara räkenskapsinformationen

Det finns områden som vi inte berör eftersom reglerna är omfattande och det finns många undantag och specialregler. Det gäller t ex lön. Det finns billiga och bra löneprogram som det ofta lönar sig att köpa även om du bara har några få anställda. På så sätt får du hjälp med regler för t ex frånvaro och semestrar, och bokföringsunderlagen skapas automatiskt.

Ett annat område med många regler är anläggningstillgångar. Det kan t ex vara maskiner, inventarier, bilar och fastigheter. Om du bara har några få anläggningstillgångar räcker det med att du samlar kopior av leverantörsfakturorna du fick när du köpte tillgången i en särskild pärm. Annars lönar det sig ofta att köpa ett anläggningsregister så att du får kontroll på vilka tillgångar du har. Då får du också automatiska bokföringsunderlag med avskrivningar per månad och underlag för bokföring av resultat om du säljer eller skrotar en anläggningstillgång.

Bokföring är helt enkelt en sammanställning av de inkomster och utgifter som en verksamhet har. I bokföringstermer brukar man främst prata om intäkter och kostnader. Intäkter och kostnader kan utgöras av pengar, varor, arbete utfört av personal, skatter med mera. Varje affärshändelse som sker i en bokföringsskyldig verksamhet ska bokföras. Affärshändelser inkluderar till exempel köp, försäljningar, utbetalning av lön, skatter, när verksamheten tar ett lån eller ger en kund kredit. För varje affärshändelse ska det finnas ett dokument som styrker att en transaktion har genomförts, till exempel ett kvitto eller en faktura. Denna handling kallas i bokföringstermer för verifikation. 

Alla företag ska bokföra enligt Bokföringslagen. Men det är inte bara för att följa lagen du ska bokföra. Bokföring utgör en av grunderna i att driva företag och har varit så ända sedan människan började göra affärer. Med ordning och reda på siffrorna kan du som företagare hela tiden följa hur din verksamhet mår och utvecklas. Bokföringen är också till för att andra som vill ha inblick i verksamheten ska få det på ett sätt som går att förstå. Det kan t ex vara Skatteverket som behöver underlag till inkomstdeklarationen eller momsdeklarationen, banken som vill ha underlag för att kunna bevilja lån eller aktieägare som vill ha insyn. På Skatteverkets hemsida finns en kort och bra sammanfattning av bokföringskravet.

Vad menas med bokföring?

En enkel förklaraing är att bokföring är en sammanställning av din verksamhets inkomster och utgifter, eller intäkter och kostnader som är en vanligare benämning inom bokföring. Alla affärshändelser inom en bokföringsskyldig verksamhet ska bokföras. Några exempel på en affärshändelse är en försäljning, ett köp, löner och skulder. För att bokföringen ska vara komplett ska det till varje affärshändelse också finnas ett dokument som visar på att någon form av transaktion har skett till eller ifrån din verksamhet. Detta dokument kallas inom bokföring för en verifikation.

Att sköta din bokföring innebär alltså att du sammanställer men också värderar alla de affärshändelser som sker inom din verksamhet. Alla affärshändelser påverkar sedan ditt företags resultat och finansiella ställning.

Hur du ska sköta din bokföring regleras i Sverige av Bokföringslagen. Din bokföring ska skötas löpande och måste sparas i läsbar form i minst sju år framåt från det datum att en händelse har skett. Du måste även välja vilken typ av bokföringsmetod som passar bäst för ditt företag. Vi kommer till detta senare.

När brukar man ha bokslut?

En stor del av bokslutsarbetet går åt till att jämföra siffror mot budget eller tidigare år för att se hur det har gått för företaget. Ett mycket användbart tips är ta hjälp av analysfunktionerna i bokslutsprogrammet där du snabbt kan se vilka konton som har onormala belopp eller vilka procentsatser som inte verkar stämma.

Vad är en bokföring?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Hur gör man ett bokslut steg för steg?

Vi kommer nu gå igenom processen för att göra bokslut för aktiebolag och integrera med Årsredovisning Online. Bokslut hittar du under Bokföring i vänstermenyn. Gå in på det räkenskapsår du vill göra bokslut för.

För att färdigställa bokslutet ska alla intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret vara redovisade. Samtliga leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer måste hamna på rätt räkenskapsår. Har du intäkter eller kostnader vars faktura du ej skickat eller mottagit vid årets slut ska dessa periodiseras i bokslutet. Har du däremot mottagit en leverantörsfaktura eller skickat en kundfaktura (för kontantmetoden) och ej betalat eller mottagit betalning måste dessa bokföras enligt fakturametoden på rätt räkenskapsår. Läs mer om fakturor som betalas i nästa räkenskapsår.

- Hur vet jag att allt är bokfört?Gör en bankavstämning för att kontrollera så att kontot i bokföringen stämmer överens med saldot på banken. Om det inte gör det behöver du gå igenom din bokföring för att leta efter eventuella fel. Det här gäller även skattekontot. Så här gör du en bankavstämning. Det kan också vara lätt att missa att bokföra om föregående års resultat. När du kontrollerat både bank- och skattekonto så går du vidare genom att klicka på Bekräfta och fortsätt.

I vilken ordning görs ett bokslut?

 • Betala och fakturera allt som har med året att göra
 • Bokför allt som har med året att göra, inbetalningar och utbetalningar och eventuella andra saker som ännu inte bokförts

Vad som behövs göras i bokslutet beror på verksamheten och dess bokföring. En balansrapport är en väldigt bra utgångspunkt för bokslutsarbetet.

Att ha koll på och förstå dessa saldon är en viktig del i bokslutet.

Vad ska man tänka på vid bokslut?

En stor del av bokslutsarbetet går åt till att jämföra siffror mot budget eller tidigare år för att se hur det har gått för företaget. Ett mycket användbart tips är ta hjälp av analysfunktionerna i bokslutsprogrammet där du snabbt kan se vilka konton som har onormala belopp eller vilka procentsatser som inte verkar stämma.

Hur kan man lära sig bokföring?

I den här onlinekursen lär du dig hur du sköter bokföringen i ett företag eller en förening. Vi tittar också på varför, vad och när man ska bokföra.

Du lär dig bland annat att förstå hur dubbel bokföring – att man bokför en affärshändelse i både debet och kredit med lika stort belopp – fungerar. Vi går igenom hur kontoplanen är uppbyggd, hur momsen hanteras i bokföringen och hur du stämmer av bokföringen.

Hur ska bokföring se ut?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Vad är ett bokslut?

Bokslutet visar företagets resultat och ekonomiska situation. Ditt företags storlek, bolagsform och bransch påverkar om bokslutet är obligatoriskt eller ej. I bokslutet ingår åtminstone resultatkalkylen, balansräkningen, noter samt en bokförings- och materialförteckning. De bokslutsuppgifter som hamnar i handelsregistret r offentliga.

Se relaterade tjänster och servicekanaler.

Vilka måste göra bokslut?

Då var det dags igen. Dags för julklappar. Nytt år. Och för många som är egenföretagare: bokföringsstress. Stressen över att du inte hunnit göra det tidigare, och att du egentligen inte har tid för att göra det nu heller, när det är jul och allt.

Men ta det lugnt! Bokslutet behöver inte vara klart 1 januari. Är ditt räkenskapsår likadant som ett vanligt år, det vill säga tar slut 31/12, behöver ditt bokslut inte vara klart den 1 januari utan du kan med gott samvete ta sovmorgon på nyårsdagen.

När bokslutet skall vara klart beror på vilken bolagsform du har, men för en enskild firma är det i samband med deklarationen som gäller. Har du ett aktiebolag brukar du behöva lämna in det till bolagsverket först 7 månader efter årsskiftet. Vilka viktiga datum som gäller för just dig kan du se i skatteverkets kalender för företag.

När räkenskapsåret är slut behöver årets bokföring sammanställas för att ge en rättvisande bild över hur det har gått för företaget. Detta kallas bokslut. Ditt bokslut blir ett underlag för beslut om hur du ska ta ditt företag vidare. Det mynnar också ut i rapporter som måste skickas in till berörda myndigheter, till exempel Skatteverket och bolagsverket.

Bokslutet måste vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande och skickas till Bolagsverket där den blir en offentlig handling. Läs mer nedan om vad som gäller för din bolagsform.