:

Får näringsidkare Elstöd?

Innehållsförteckning:

 1. Får näringsidkare Elstöd?
 2. Hur bokföra Elstöd?
 3. Vilka företag får Elstöd?
 4. Hur bokföra Elstöd enskild firma?
 5. Vilka får Elstöd 2023?
 6. När kommer Elstödet betalas ut 2023?
 7. Vilket konto bokför man elräkning på?
 8. När kommer Elstödet för företag?
 9. Vad ska jag göra för att få Elstödet?
 10. Vem betalar ut Elstöd?
 11. Får man Elstöd om man har enskild firma?
 12. Måste man bokföra i enskild firma?
 13. Hur vet man om man får Elstöd 2023?
 14. Hur mycket får jag i Elstöd 2023?
 15. Vad bokförs på 6991?

Får näringsidkare Elstöd?

Elstödet kommer att betalas ut till de näringsidkare och juridiska personer som har elnätsavtal med elnätsföretag för uttagspunkter i södra Sverige (elområde 3 eller 4) och som var innehavare av elnätsavtalet den 17 november 2022.

Ett exempel på en juridisk person är en organisation, som bland annat kan sluta avtal, äga egendom, ha fordringar eller skulder och vara part i domstol. Exempelvis ett aktiebolag, ett handelsbolag, en förening, en bostadsrättsförening, en stiftelse, ett konkursbo eller en kommun.

Hur bokföra Elstöd?

På Bokföringsnämndens (BFN) webbplats finns nu frågor och svar om redovisning av elstöd till enskilda näringsidkare samt redovisning av elkostnadsstödet till elintensiva företag.

Från den 6 mars till och med den 17 april kan elintensiva företag ansöka om elkostnadsstöd på Energimyndighetens webbplats. Stödet riktar sig till företag i hela Sverige som använder mycket el i sina processer och drabbades hårt av höga elpriser förra året. De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober till december 2022. På energimyndighetens webbplats finns ett beräkningsverktyg där företag kan se om de uppfyller kriterierna.

Vilka företag får Elstöd?

Publicerad 30 maj 2023

I dag öppnar ansökningsförfarandet för elstödet till företag. Företagen ansöker om elstödet via Skatteverkets webbplats och sista dagen för ansökan är den 25 september 2023.

Hur bokföra Elstöd enskild firma?

På Bokföringsnämndens (BFN) webbplats finns nu frågor och svar om redovisning av elstöd till enskilda näringsidkare samt redovisning av elkostnadsstödet till elintensiva företag.

Från den 6 mars till och med den 17 april kan elintensiva företag ansöka om elkostnadsstöd på Energimyndighetens webbplats. Stödet riktar sig till företag i hela Sverige som använder mycket el i sina processer och drabbades hårt av höga elpriser förra året. De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober till december 2022. På energimyndighetens webbplats finns ett beräkningsverktyg där företag kan se om de uppfyller kriterierna.

Vilka får Elstöd 2023?

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Så här använder Försäkringskassan kakor

När kommer Elstödet betalas ut 2023?

Anmäl ditt konto till Swedbanks kontoregister före den 10 maj för att få elstödet insatt på kontot när utbetalningarna påbörjas i slutet av maj. Det går att anmäla sitt konto även efter den 10 maj för att snabba på processen och undvika en aviutbetalning. Du som får pension eller har ett bankkonto registrerat hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan behöver inte göra någonting utan kommer få pengarna automatiskt. 

Vilket konto bokför man elräkning på?

Har du skickat en kundfaktura i nuvarande räkenskapsår som blir betald i nästa? Då gäller det att ha extra koll på denna vid räkenskapsårets slut, speciellt om du har kontantmetoden som bokföringsmetod.

Eftersom försäljningen ägt rum i nuvarande räkenskapsår, så vill vi ha med den i årets bokföring (även om den ännu inte är betald). Detta för att ge en mer rättvis bild på verksamhetens resultat men också för att registrera momsen på rätt period. Bokför du enligt fakturametoden så görs det här automatiskt eftersom en försäljning alltid Bofors som en kundfordring på fakturadatum. Sedan när kunden betalar så "nollas" kundfordran.

Bokför du enligt kontantmetoden så måste du alltså justera samtliga kundfakturor som går över över två räkenskapsår. Det vi vill göra är att bokföra dessa som kundfordringar, dvs enligt fakturametoden.

När kommer Elstödet för företag?

När du går på ett event, eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter såsom namn och e-post med mera till Företagarna, önskar vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i  EUs allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”. (Tidigare personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”)

Vad ska jag göra för att få Elstödet?

Om du inte har fått någon utbetalning kan det bero på att du tidigare har anmält ett konto till Swedbanks kontoregister, till exempel ett lönekonto. Det kan också vara ett konto som du tidigare har anmält till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Kontrollera om fått en utbetalning märkt ”elstöd” eller ”insättning” till ett sådant konto.

Att du inte fått någon utbetalning kan också bero på att elnätsföretaget inte har lämnat de uppgifter om dig som vi behöver för att betala ut elstödet. Kontrollera med elnätsföretaget vilka uppgifter de har lämnat till oss, (namn, adress, personnummer eller samordningsnummer och elförbrukning). Om något saknas måste de skicka nya uppgifter till oss.

Vi har skickat en förfrågan till dig som bor utomlands om vi inte hittat något konto att betala elstödet till. Om du inte har fått något brev kan du behöva kontakta oss.

Vem betalar ut Elstöd?

Elprisstödet ligger på totalt 55 miljarder kronor och tillgodoser ungefär fem miljoner elkunder – privatpersoner, företag, organisationer och föreningar. Försäkringskassan sköter utbetalningarna till privatpersoner, vilka kommer att påbörjas den 20 februari. Pengarna betalas ut succesivt och de flesta ska ha fått sitt elstöd den 7 mars. Beloppet beräknas i sin tur på elförbrukningen du hade mellan oktober 2021 och september 2022.

Får man Elstöd om man har enskild firma?

För företag innebär elstödet att alla näringsidkare och juridiska personer med elutag i elområde 3 och 4 nu kan ansöka om elstöd för för fjolårets extraordinärt höga elpriser. Stödet ska kompensera för höga elpriser under perioden oktober 2021 till och med september 2022 och ges med fast öresbelopp per förbrukad kilowattimme.

Måste man bokföra i enskild firma?

Något som underlättar arbetet med löpande bokföring märkbart är att använda ett bokföringsprogram. Det finns många olika programvaror och leverantörer att välja bland. Bokföringsprogram finns både som kostnadsfria varianter och som programvara man betalar en summa för. Vanligt är att man betalar en summa per månad för att använda programmet. 

Om man inte har så många transaktioner kan man ofta klara sig bra med ett kostnadsfritt bokföringsprogram. Har man däremot en större omsättning, eller om man funderar på att expandera verksamheten och exempelvis har många kunder i andra länder eller på något annat sätt har mer krävande verksamhet, kan det vara bättre att investera ett månatligt belopp på ett kostnadsbelagt bokföringsprogram. Något man ska tänka på när man väljer bokföringsprogram är att om man köper ett sådant så får man ofta också tillgång till en kundtjänst. De som arbetar på supporten är experter på den specifika programvaran och kan därmed ge svar på frågor som rör hur bokföringen ska föras in i programmet. Det är inte riktigt lika vanligt att kostnadsfria bokföringsprogram har en gratis support.

När man väljer bokföringsprogram ska man fundera över:

Hur vet man om man får Elstöd 2023?

Den 27 oktober 2022 meddelade Svenska kraftnät tillsammans med statsministern och energiministern att de lämnat in en ansökan till Energimarknadsinspektionen för att kompensera elkonsumenter för höga elpriser i elområde 3 och 4. Elstödet grundas på förbrukning.

Försäkringskassan har fått uppdraget betala ut stödet till privathushåll och meddelade den 25 januari 2023 att utbetalningarna för hushåll kommer att starta den 20 februari. Vi på E.ON har rapporterat in det underlag till Försäkringskassan som regeringen och Svenska kraftnät har satt upp som krav för utbetalning. 

Tidigare elstöd har riktat sig till elområde 3 och 4, men den 9 januari 2023 presenterade regeringen ett nytt förslag om ett elstöd som berör alla hushåll i landet. Det betyder att även Norrland får elstöd för höga elpriser. Perioden för stöd är november och december 2022.

Stödet riktar sig till personer som hade ett gällande elnätsavtal med ett elnätsbolag den 31 december 2022 för en uttagspunkt där el förbrukades någon gång under november till och med december 2022. Elstödet ges för 80 procent av den uppmätta elförbrukningen i en uttagspunkt under perioden. 

Hur mycket får jag i Elstöd 2023?

För att få det första elstödet måste du uppfylla tre kriterier:

 • Du ska vara en elanvändare, som köper el för eget bruk i Sverige. Det kallas att du är en ”elslutskund”, och i den gruppen ingår inte bara privatpersoner utan även exempelvis företag, föreningar och samfälligheter.
 • Du ska ett eget avtal med ett elnätsföretag för en så kallad uttagspunkt vid en viss tidpunkt, som kallas brytpunkt. Stödet kommer att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Vad är uttagspunkten då? Jo, uttagspunkten är anslutningen mellan din elanläggning och ditt elnätsföretag elnät.
 • Din elanläggning ska vara ansluten till elnätet i södra Sverige, i elområde SE3 eller SE4.

Det finns tre grupper som inte får något elstöd enligt den första modellen:

 • Elanvändare i de två norra elområdena SE1 och SE2 blir utan. Stödet beräknas utifrån användarens förbrukning från 1 oktober 2021 till 30 september 2022 i elområden där medelpriset var högre än ett så kallat ”nationellt referenspris” på 75 öre per kWh. Och elens medelpris var inte ”tillräckligt högt” i norra Sverige under den perioden. I SE1 och SE2 låg medelpriset på 43 respektive 46 öre per kWh. (Se fråga om nationellt referenspris.)
 • Om el ingår i din hyra kommer inga stödpengar att betalas direkt till dig. Du har ju inget eget elnätsavtal. Men din hyresvärd eller bostadsrättsförening, som får stödet, kan naturligtvis välja att dela ut pengarna till dig och dina grannar.
 • Personer på EU:s sanktionslista får inga stödpengar.

Regeringen meddelade 9 januari att det ska tas fram ytterligare ett elprisstöd. Det ska gå till hushåll i hela Sverige, alltså i alla fyra elområden. Stödet ska baseras på elförbrukning och elpris under november och december 2022.

Svenska kraftnät fick i uppdrag att utforma en modell, och den 30 januari lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen, Ei. Den tredje februari gav Ei grönt ljus. Maximalt 10 miljarder kronor får betalas ut till den fysiska person som hade ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022.

Ersättningen går till hushåll där elpriset i snitt har legat över 75 öre per kWh under de två månaderna. Därmed inkluderas hushåll i hela Sverige, alltså i alla fyra elområden. Detta eftersom snittpriset låg över 75 öre per kWh i hela landet.

I förslaget finns inget tak för stora elförbrukare, något som tidigare har diskuterats.

Så här beräknas stödet för de olika elområdena:

Vad bokförs på 6991?

Du har anordnat en konferens och slutfakturan landar på 50 000 kr inklusive moms. Momsen är 25% och blir då 10 000 kr. Du bokför enligt kontantmetoden. Om du bokför enligt faktureringsmetoden byter du ut konto 1930 Företagskonto i exemplet till konto 2440 Leverantörsskulder.

Vilket kostnadskonto du använder beror på syftet med konferensen. I exemplet antar vi att ni har varit på en kongress och kostnaden avser då utbildning.

När du har en konferens med dina anställda är det inte bara själva utbildningen som kommer dyka upp som kostnad. Till exempel kan det tillkomma kostnader för resor, kost och logi med mera. I så fall behöver du välja det konto som passar för den specifika händelsen.