:

Kan man se om någon har ansökt om skilsmässa?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man se om någon har ansökt om skilsmässa?
 2. Hur skickar man in skilsmässoansökan?
 3. När syns det att man är skild på Skatteverket?
 4. Kan man neka att skriva på Skilsmässopapper?
 5. Hur ser man om en person är skild?
 6. Kan man se vilka som är gifta?
 7. Kan man bli nekad skilsmässa?
 8. Hur gör vi för att få skilsmässa snarast?
 9. Hur lång tid tar det innan det syns att man är skild?
 10. Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera skilsmässa?
 11. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 12. Var hittar man information om skilsmässa?
 13. Var kan jag se mitt äktenskapsförord?
 14. Kan man se om någon ska gifta sig?
 15. Vem är det oftast som initiativ till skilsmässa?

Kan man se om någon har ansökt om skilsmässa?

Måste jag berätta för min make att jag ska ansöka om skilsmässa?

Nej, du har inte någon skyldighet att berätta för din make att du vill skilja dig. Du kan lämna in ansökan om skilsmässa utan att informera din make. Hen kommer därefter att få reda på att du vill skilja dig när han får en kopia av din skilsmässoansökan.

Hur skickar man in skilsmässoansökan?

 • För att tingsrätten ska kunna behandla er ansökan behöver ni bifoga personbevis för skilsmässa för er båda.
 • Personbevisen beställer ni via Skatteverket. Ange att det gäller skilsmässa.

När syns det att man är skild på Skatteverket?

Ett äktenskap kan enligt svensk lag upplösas genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). Makarna kan gemensamt eller var för sig ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Äktenskapsskillnaden ska i vissa situationer föregås av betänketid (5 kap. 1–5 §§ ÄktB). Äktenskapet är upplöst när tingsrättens dom om äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft (5 kap. 6 § ÄktB).

Domstolen ska underrätta Skatteverket när en dom om äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft (3 a § förordningen [1983:490] om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål om äktenskapsskillnader m.m.).

Ett registrerat partnerskap som ingåtts enligt PskL kan upplösas genom en lagakraftvunnen dom (2 kap. 1 § PskL och 2 § lagen [2009:260] om upphävande av PskL).

Kan man neka att skriva på Skilsmässopapper?

Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

Hur ser man om en person är skild?

I Ratsits register presenteras endast två civilstånd, gift och ogift. Förklaringar till vad som är vad finner du nedan. 

 • Ogift - Ogift, änka, änkling, skild, ensamstående, singel
 • Gift - Gift, i registrerat partnerskap

Kan man se vilka som är gifta?

Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vill du ta reda på om en person är gift och när giftermålet i sådana fall ägde rum kan du kontakta Skatteverket. Se vidare här för kontaktuppgifter till Skatteupplysningen.

Kan man bli nekad skilsmässa?

En första förutsättning för att man ska kunna erhålla en snabb skilsmässa är att skilsmässan inte behöver föregås av en betänketid. Ska skilsmässan föregås av betänketid kommer den att beviljas tidigast efter sex månader. Detta är den kortaste tid som är möjlig vid betänketid. Dessutom måste en make som önskar att fullfölja ansökan om skilsmässa efter betänketiden om sex månader skicka in en ansökan om fullföljd till tingsrätten. Skilsmässan beviljas således inte per automatik efter sex månader när betänketiden löpt ut.

Enligt reglerna i äktenskapsbalken måste en skilsmässa föregås av betänketid om:

Hur gör vi för att få skilsmässa snarast?

Om makarna har lämnat in en gemensam ansökan, räknas betänketiden från det att makarnas gemensamma ansökan inlämnades eller inkom till tingsrätten. Om ansökan lämnades in av den ena maken ensam, räknas betänketiden från det att ansökan delgavs den andra. Tingsrätten ska underrätta parterna om att betänketiden har börjat och meddela vad de ska göra för att skilsmässan ska träda i kraft slutgiltigt.

När betänketiden har löpt ut kan makarna tillsammans eller den ena av dem yrka att de döms till skilsmässa. Detta yrkande ska dock framställas inom ett år från betänketidens början. Yrkandet lämnas in på samma sätt som ansökan om skilsmässa.

Hur lång tid tar det innan det syns att man är skild?

Om du vill skilja dig ska du ansöka om det hos tingsrätten där du bor. Ansökan kan vara gemensam eller enskild.

Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera skilsmässa?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Hur många ångrar sin skilsmässa?

Jag förstår inte hur jag ska kunna gå vidare. Jag ältar detta dagligen och har hamnat i en djup depression. Har även legat inlagd på psyk. Under flera år har jag gått och funderat på att separera och tillslut gjorde jag det. Allt var frid och fröjd till en början men efter en månad träffade mitt ex en ny tjej. Och då slog svartsjukan till och jag ångrade mig. Jag har ångrat mig så sjukt så jag kan inte ta mig vidare. Det här har pågått över ett halvår. Mitt ex vill inte tillbaka och han ville aldrig separera från början men nu har han tydligen insett att vi inte hade det så bra. Vi har en son på 9 år som vi har delad vårdnad av. Och nu får jag bara tillbringa hälften av hans uppväxt med honom och det gör så in det gör så jävla ont. Jag kan inte fatta hur jag tänkte. Hur FAN kunde jag välja bort mitt barn??? Och nu har exet blivit värsta superpappan som han inte riktigt var förrut. På det hela har vi båda blivit bättre föräldrar åt våran son och men jag önskar vi kunde vara bättre föräldrar tillsammans. Jag e så jävla svartsjuk på mitt ex nya så jag går sönder. Jag har konstant ångest och gråter hela tiden. Framtiden känns otrygg och ensam. Har förlorat hans sida av släkt och vänner. Och det enda jag tänker är att varför gjorde jag slut? För att jag trodde gräset var grönare på andra sidan?? Jag skulle vilja slå ihjäl mig själv. Fyfan vad jag hatar mig. Jag kommer aldrig komma över det här…

dec '18

Var hittar man information om skilsmässa?

Om makarna har lämnat in en gemensam ansökan, räknas betänketiden från det att makarnas gemensamma ansökan inlämnades eller inkom till tingsrätten. Om ansökan lämnades in av den ena maken ensam, räknas betänketiden från det att ansökan delgavs den andra. Tingsrätten ska underrätta parterna om att betänketiden har börjat och meddela vad de ska göra för att skilsmässan ska träda i kraft slutgiltigt.

När betänketiden har löpt ut kan makarna tillsammans eller den ena av dem yrka att de döms till skilsmässa. Detta yrkande ska dock framställas inom ett år från betänketidens början. Yrkandet lämnas in på samma sätt som ansökan om skilsmässa.

Var kan jag se mitt äktenskapsförord?

Gör så här för att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket:

 • Skriv äktenskapsförordet. Eftersom det kan se ut på olika sätt finns ingen särskild blankett. Det kan därför vara bra att kontakta en jurist för att få hjälp att formulera äktenskapsförordet.
 • Ange era personnummer i äktenskapsförordet, så att Skatteverket kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter.
 • Kan man se om någon ska gifta sig?

  I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

  Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

  Vem är det oftast som initiativ till skilsmässa?

  • Skilsmässor senaste året
  • Antal skilsmässor över tid
  • Hur avslutas äktenskapen?
  • Ålder när man skiljer sig
  • Källor
  • Relaterat innehåll

  Skillnader mellan antal skilsmässor och antal nyblivna skilda beror på att en del av dem som skilt sig har gjort det med någon som inte varit folkbokförd i Sverige. I de fallen räknas det som en skilsmässa, men i statistiken syns bara den folkbokförda personen.

  Skillnader mellan antal skilsmässor och antal nyblivna skilda beror på att en del av dem som skilt sig har gjort det med någon som inte varit folkbokförd i Sverige. I de fallen räknas det som en skilsmässa, men i statistiken syns bara den folkbokförda personen.