:

Vad är egenavgifter aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är egenavgifter aktiebolag?
 2. Hur räknar man ut egenavgifter?
 3. Är skatt och egenavgifter samma sak?
 4. Hur räknar man ut skatt och egenavgifter?
 5. Hur mycket ska jag betala i egenavgifter?
 6. Hur mycket kan man ta ut i lön som egen företagare?
 7. Vilka avgifter betalar man som egen företagare?
 8. Vilka avgifter har man som egen företagare?
 9. Hur mycket skatt betalar man som egen företagare?
 10. Måste jag betala egenavgifter?
 11. Hur mycket skatt ska jag betala som egen företagare?
 12. Hur betalar man ut lön till sig själv aktiebolag?
 13. Hur mycket kostar det att ha eget företag?
 14. Hur mycket får en egen företagare ut i lön som?
 15. Hur mycket skatt betalar man som egenföretagare aktiebolag?
 16. Vad är nedsättning av egenavgifter?
 17. Hur ska man betala egenavgifter på näringsverksamheten?
 18. Hur beräknas egenavgifterna på verksamheten?
 19. Vad är nedsättning av egenavgifter?
 20. Hur ska man betala egenavgifter på näringsverksamheten?
 21. Hur beräknas egenavgifterna på verksamheten?

Vad är egenavgifter aktiebolag?

Egenavgifter är sociala avgifter för dig som driver en enskild näringsverksamhet med ett överskott på över 1 000 kronor. Avgifterna, som är avdragsgilla i deklarationen, finansierar socialförsäkringen som bland annat betalar din sjuk- och föräldraförsäkring samt din framtida pension.

När du driver en enskild firma är företaget inte en juridisk person, vilket till exempel ett aktiebolag eller handelsbolag är. Juridiska personer är arbetsgivare och bär därmed ansvaret för att betala in arbetsavgifter för sina anställda, inklusive personen som driver företag.

Som enskild näringsidkare har du däremot personligt ansvar för att betala in alla skatter och avgifter till staten i tid.

Normalt sett ligger full egenavgift på 28,97 procent för alla som är födda år 1955 eller senare.

Precis som F-skatten beräknas egenavgifterna på överskottet i din verksamhet. Detta innebär att du måste göra en uppskattning av årets resultat för att ta reda på hur mycket du kommer att betala i egenavgifter. Därefter gör du ett schablonavdrag på 25 procent för egenavgifter.

Det är förstås svårt att förutse hur det kommer att gå för verksamheten under året. Du kan dock alltid rätta till överskottsbeloppet i efterhand genom att skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. På så sätt undviker du att få kvarskatt eller att betala för mycket i skatt.

Hur räknar man ut egenavgifter?

Nu finns verktyget Lönekalkylatorn som räknar ut lön och hur mycket du behöver lägga undan till skatt och egenavgifter när du driver en enskild firma. Fyll i din ålder, ungefär vad du har för intäkter och kostnader under en månad. PANG så är det uträknat och klart!

Är skatt och egenavgifter samma sak?

Är du född 1956 eller senare betalar du full egenavgift, det vill säga 28,97 procent. Då gör du ett schablonavdrag på dina inkomster för egenavgifter med 25 procent.

Är du äldre betalar du en lägre egenavgift och gör därför ett mindre schablonavdrag. Andra anledningar till att du ska betala lägre egenavgifter kan vara att du har hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

Hur räknar man ut skatt och egenavgifter?

Få en snabb uträkning på hur mycket du borde lägga undan för skatt i din enskilda firma. Det här är en grov beräkning som ger dig en ganska bra uppfattning om hur du ligger till, men vi tar inget ansvar för resultatet eller hur du använder det. Gå till Skatteverket Räkna ut din skatt för ett komplett och grundligt räkneverktyg.

Hur mycket ska jag betala i egenavgifter?

 • Du får ett förhöjt jobbskatteavdrag från januari det år du ska fylla 66 år. Det gör att du betalar lägre skatt på din arbetsinkomst om du har aktiebolag och tar ut lön eller på din inkomst av aktiv näringsverksamhet.
 • Från januari det år du fyller 67 år får du lägre arbetsgivaravgifter/egenavgifter. Du betalar då bara ålderspensionsavgiften som är 10,21 procent, istället för arbetsgivaravgiften på 31,42 procent för aktiebolag eller egenavgiften på 28,97 procent för aktiv näringsverksamhet.
 • Från och med januari det år du fyller 67 år får du ett förhöjt grundavdrag vilket innebär lägre skatt på arbetsinkomst för dig som tar ut lön från ditt aktiebolag samt lägre skatt på inkomst av aktiv näringsverksamhet. Det förhöjda grundavdraget ger också lägre skatt på pension. Som företagare kan du driva företaget vidare även om du har börjat ta ut delar av eller hela din pension.
 • Hur mycket kan man ta ut i lön som egen företagare?

  SpeedLedger e-bokföring det mest omtyckta bokföringsprogrammet på marknaden enligt Trustpilot. Nu ger de dig som nystartad 50% rabatt första året. 

  Bokföring och fakturering så enkel att du kan klara det själv

  • Bokföringen skapas automatiskt från din bank
  • Färdiga förslag - godkänn med ett klick!
  • Gratis rådgivning och steg-för-steg guider

  Vilka avgifter betalar man som egen företagare?

  Egenavgifterna beräknas på företagarens nettointäkt, det vill säga verksamhetens överskott. För att räkna fram den beräknade vinsten gör man en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna för året. Från det beloppet räknar man som huvudregel av 25 procent, vilket är ett schablonavdrag som ska motsvara de egenavgifter företagaren ska betala. Det belopp man får fram benämns nettointäkt efter schablonavdrag och motsvarar den skattemässiga nettointäkten. Egenavgifter ska endast betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas istället särskild löneskatt.

  Med anledning av coronaviruset och dess ekonomiska följder sänktes egenavgifterna tillfälligt under beskattningsåret 2020. Därför måste två beräkningar göras: schablonavdrag medges med 10 procent upp till ett överskott om högst 111 111 kronor. På överskott som överstiger 111 111 kronor får avdrag med 25 procent göras.

  Vilka avgifter har man som egen företagare?

  ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

  Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

  Hur mycket skatt betalar man som egen företagare?

  Få en snabb uträkning på hur mycket du borde lägga undan för skatt i din enskilda firma. Det här är en grov beräkning som ger dig en ganska bra uppfattning om hur du ligger till, men vi tar inget ansvar för resultatet eller hur du använder det. Gå till Skatteverket Räkna ut din skatt för ett komplett och grundligt räkneverktyg.

  Måste jag betala egenavgifter?

  Undantagsvis är du själv skyldig att betala socialavgifter (egenavgifter), trots att inkomsten skattemässigt är att se som inkomst av tjänst och inte som näringsverksamhet.

  Det kan bland annat gälla inkomster från självständig verksamhet som inte är näringsverksamhet, till exempel inkomst av hobby och vissa internetinkomster.. Det kan också gälla ersättning från privatpersoner i vissa fall om ersättningen understiger 10 000 kronor under året.

  Hur mycket skatt ska jag betala som egen företagare?

  I Sverige finns det runt 800 000 företagare som driver enskild firma, trots det är det många som inte vet vilka skatteregler som gäller för enskild firma och de flesta skatteexperter är också inriktade på aktiebolag. Urban Rydin, skattechef på skogsfastighetskonsulten Ludvig & Co, är dock specialiserad på skatter för enskild firma och svarar här på några frågor.

  Först och främst, hur uppstår ett resultat i enskild firma? Du startar din verksamhet och får intäkter för uppdrag som du fakturerar och du har även lite kostnader. Intäkterna minus kostnaderna blir ditt resultat och det är det du som utgångspunkt skattar för om du inte använder dig av de planeringsinstrument som skattereglerna fullt lagligt ger.

  Hur betalar man ut lön till sig själv aktiebolag?

  Nu har vi gått igenom alla parametrar som påverkar när du räknar ut din lön i ett aktiebolag. Beroende på ålder och lönens storlek påverkas lönekostnaden för ditt företag. Här är ett konkret exempel på hur en uträkning kan se ut:

  Stina har intäkter på 100 000 SEK och utgifter på 20 000 SEK. Hon vill dessutom spara 30 000 SEK i företaget som buffert. Pengarna som finns kvar vill hon ta ut i lön. Stina är 32 år gammal och ska betala ut lön till sig själv.

  Hur mycket kostar det att ha eget företag?

  Att starta eget företag innebär allt ifrån att bli sin egen arbetsgivare i ett enmansföretag, till att ha ett större företag med flera anställda. Kanske har du funderat på att hyra ut dig själv och dina kompetenser som egenkonsult? Eller starta ett kafé ihop med en kompis? Att förverkliga din affärsidé kan vara enklare än du tror.

  Hur mycket får en egen företagare ut i lön som?

  Egna uttag ska bokföras som kapitaluttag och ska inte beskattas, utan det är resultatet i din verksamhet som du blir beskattad för. Du blir alltså beskattad för ett resultat där du inte får några avdrag för lön till dig själv. I gengäld ska du inte deklarera någon lön från din enskilda näringsverksamhet. Du kan läsa mer om bokföring av egna uttag i broschyren Bokföring, bokslut och deklaration del 1 (SKV 282).

  Hur mycket skatt betalar man som egenföretagare aktiebolag?

  I den här artikeln tittar vi på skattereglerna för enskild firma, dvs vilken skatt du betalar som enskild näringsidkare, och tipsar om åtgärder för att sänka skatten. 

  All din enskilda näringsverksamhet betraktas som en och samma verksamhet. Detta betyder att överskott och underskott från olika verksamheter automatiskt kvittas mot varandra både när det gäller skatten och socialavgifterna.

  Vad är nedsättning av egenavgifter?

  Nedsättning av egenavgifter. För dig som betalar hela egenavgiften medges nedsättning med 7,5 % av inkomster upp till 200 000 kr om du har mer än 40 000 kr i inkomst från ditt företag. Du kan max få 15 000 kr i nedsättning.

  Hur ska man betala egenavgifter på näringsverksamheten?

  Egenavgifter Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-21. Du som har enskild näringsverksamhet får själv betala in socialavgifterna i form av egenavgifter. Egenavgifter ska betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas särskild löneskatt.

  Hur beräknas egenavgifterna på verksamheten?

  Egenavgifterna beräknas på verksamhetens överskott. Egenavgifterna beräknas på företagarens nettointäkt, det vill säga verksamhetens överskott. För att räkna fram den beräknade vinsten gör man en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna för året.

  Vad är nedsättning av egenavgifter?

  • Nedsättning av egenavgifter. För dig som betalar hela egenavgiften medges nedsättning med 7,5 % av inkomster upp till 200 000 kr om du har mer än 40 000 kr i inkomst från ditt företag. Du kan max få 15 000 kr i nedsättning.

  Hur ska man betala egenavgifter på näringsverksamheten?

  • Egenavgifter Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-21. Du som har enskild näringsverksamhet får själv betala in socialavgifterna i form av egenavgifter. Egenavgifter ska betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas särskild löneskatt.

  Hur beräknas egenavgifterna på verksamheten?

  • Egenavgifterna beräknas på verksamhetens överskott. Egenavgifterna beräknas på företagarens nettointäkt, det vill säga verksamhetens överskott. För att räkna fram den beräknade vinsten gör man en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna för året.