:

Vilket datum ska momsen betalas 2022?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket datum ska momsen betalas 2022?
 2. När ska momsen betalas månadsvis?
 3. När ska momsen vara inne 2023?
 4. Hur redovisas momsen och när?
 5. Vad händer om man inte betalar in momsen i tid?
 6. När måste man redovisa moms kvartalsvis?
 7. När Kvartalsmoms?
 8. Är momsen alltid 25?
 9. Hur ändrar man Momsperiod?
 10. Vilken Momsperiod?
 11. Hur och när ska momsen betalas?
 12. När skall momsen vara betald?
 13. När ska Periodisk sammanställning lämnas kvartal?
 14. Kan man ändra Momsperiod?
 15. När ska momsen in kvartal?

Vilket datum ska momsen betalas 2022?

Tidtabellen beror på hur lång skatteperioden för ditt företag är: en månad, ett kvartal eller ett år. Om betalnings- och deklarationsdagen infaller på en lördag eller helgdag flyttas den till följande vardag.

När ska momsen betalas månadsvis?

Redovisning av moms ska göras i en särskild momsdeklaration. För den som har kalenderår som redovisningsperiod och som fram till 2 maj 2013 redovisade momsen i inkomstdeklarationen skall nu också redovisa i en särskild momsdeklaration.

Alternativen får tillämpas efter ansökan hos Skatteverket.

När ska momsen vara inne 2023?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Hur redovisas momsen och när?

Innan du bokför in- eller utbetalning av moms måste du redovisa momsen till Skatteverket i form av en momsdeklaration. För att den ska bli rätt är det viktigt att all försäljning och inköp i företaget har bokförts med rätt summa moms och att du har använt korrekta bokföringskonton. I Bokio görs detta automatiskt!

Det första du behöver göra är att skicka in din momsrapport till Skatteverket. I samband med detta bör du också föra över pengar till ditt skattekonto som täcker din momsskuld. Beroende på skattekontots balans kan du göra något av följande:

 • Betala in hela skulden om skattekontot saknar pengar
 • Betala in en del av skulden om du redan har en del av summan på skattekontot
 • Du kan också slå ihop momsen med andra avgifter som ska betalas till Skatteverket och göra en gemensam överföring

Vad händer om man inte betalar in momsen i tid?

Skulle du eller ditt företag inte betala en eller flera skulder, kan detta leda till en betalningsanmärkning. Dessa sätts av ett kreditupplysningsföretag som ofta har fått informationen från Kronofogdemyndigheten. Den här informationen är sen synlig för alla som tar en kreditupplysning på en potentiell kund, vilket ofta innebär att kreditmöjligheterna begränsas, eller försvinner helt. 

För en privatperson tas betalningsanmärkningen bort senast efter tre år, men för företag gäller normalt en regel på fem år. 

Viktigt att komma ihåg är att även om du betalar skulden efter att Kronofogden har meddelat ett utslag, registreras ändå anmärkningen. 

När måste man redovisa moms kvartalsvis?

Den 12 maj är första gången under inkomståret som du behöver lämna en momsdeklaration och betala in moms när du valt kvartalsmoms. Programmet har då summerat momsen på de fakturor du utfärdat och fått betalt för under januari-mars. Under löpande år tar man i momsredovisningen aldrig med moms från fakturor som du inte fått betalt för.

Kombinationen kvartalsmoms och kontantmetod ger under löpande år därför en kredittid på upp till ca 130 dagar och under tiden får din firma ta hand om räntan på momspengarna.

När Kvartalsmoms?

Byte av redovisningsperiod för moms ska enligt Skatteverket ske enligt följande:

Kvartalsmoms → helårsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårs ingång

Är momsen alltid 25?

Här kan du räkna ut momsen både framlänges och baklänges genom kalkylatorn här nedan. Kalkylatorn anger även hur stor del som momsen är. Du kan välja mellan momssatserna 6%, 12% och 25%. Förinställt är det på 25% då det är den vanligaste momssatsen. Om du vill lära dig mer om moms kan du läsa sammanställningen nedanför momsuträknaren.

Du kan välja att fylla i vilket fält som helst så räknas de andra ut. Du kan välja momssatsen i rullistan. Där finns alternativen 6 %, 12 % och 25 % OBS! Notera att ingen avrundning sker i räknaren, vid prissättning och fakturering bör det göras.

Hur ändrar man Momsperiod?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Vilken Momsperiod?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Hur och när ska momsen betalas?

Momsdeklarationen ska innehålla information om företagets momspliktiga försäljning eller uttag, utgående moms på försäljning eller uttag, momspliktiga inköp vid omvänd skatteskyldighet, utgående moms på inköp, import, utgående moms på import, försäljning som är undantagen från moms samt ingående moms.

Momspliktig försäljning omfattar i princip försäljning av alla typer av varor och tjänster. Det finns några undantag som inte är momspliktigt, exempelvis sjukvård, tandvård och social omsorg, grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet, bank- och finansieringstjänster. Utgående moms är den moms som avser det som företaget sålt, som läggs på beloppet och är angivet på fakturor och kvitton. Med uttag menas här utvärdet på sådant som inte har sålts, men exempelvis använts för privat bruk eller för en vara eller tjänst som har givits bort. Momspliktiga inköp syftar på moms som avser det som företaget köpt, som är angivet på fakturor och kvitton.

Omvänd skatteskyldighet gäller för sådana situationer där köparen är skatteskyldig för momsen, vilket brukar anges på fakturan. Det innebär att ditt företag inte ska ta ut moms på fakturan som tas emot från en leverantör. Med utgående moms på inköp menas den moms som ska läggas på beloppet. Omvänd skatteskyldighet gäller bland annat för digitala tjänster som säljs från leverantörer utanför Sveriges gränser.

Alla typer av företag, oavsett företagsform, som driver en momspliktig verksamhet ska lämna in Momsdeklaration. Företaget ska då först registrera sig för moms.

När skall momsen vara betald?

För aktiebolag finns det två olika datumguider, en för mindre företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms och en för större företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms.

Mindre företag »

När ska Periodisk sammanställning lämnas kvartal?

 • Periodisk sammanställning varor för augusti 2023 lämnas senast 25 september 2023. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för september 2023 lämnas senast 25 oktober 2023. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för oktober 2023 lämnas senast 27 november 2023. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för november 2023 lämnas senast 27 december 2023. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för december 2023 lämnas senast 25 januari 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för januari 2024 lämnas senast 25 februari 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för februari 2024 lämnas senast 25 mars 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för mars 2024 lämnas senast 25 april 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för april 2024 lämnas senast 27 maj 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för maj 2024 lämnas senast 25 juni 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för juni 2024 lämnas senast 25 juli 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för juli 2024 lämnas senast 26 augusti 2024. Skapa påminnelse

Kan man ändra Momsperiod?

Hej,Kan man ändra momsperioden under pågående räkneskapsår? Från t.ex tre månads momsredovisning till månads redovisning?Inggerd

När ska momsen in kvartal?

Momsdeklaration och betalning av moms skall redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Vilka datum som gäller skiljer sig från olika bolag och beror på momsperiod, bolagsform, omsättning och räkenskapsår. Nedan ses möjliga perioder.

 • Enskilda firmor, månadsvis momsdeklaration, 0-40 mkr omsättning
 • Aktiebolag, månadsvis momsdeklaration, 1-40 mkr omsättning, räkenskapsår jan-dec
 • Handelsbolag, månadsvis momsdeklaration, 1-40 mkr omsättning, räkenskapsår jan-dec
 • För moms kvartalsvis och årsvis är detta noterat separat i kalendern när detta gäller
 • Specifika datum som endast gäller vissa bolagsformer är noterade