:

Vad är en real tillgång?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en real tillgång?
 2. Vad klassas som en real tillgång?
 3. Hur gör jag en real?
 4. Hur skapar man en real?
 5. Vad är ett hushålls tillgångar?
 6. Vad är Real investering?
 7. Vem har tittat på min Reels?
 8. Vad är skillnaden på händelse och Reel?
 9. Hur får man många visningar på Reels?
 10. Vad är grejen med Reels?
 11. Hur räknar man ut tillgångar?
 12. Hur mycket pengar har ett hushåll tillgång till?
 13. Hur räknar man ut real tillväxt?
 14. Vad är real avkastning?
 15. Kan jag se vem som sett min Reel?

Vad är en real tillgång?

UB är en pionjär inom realtillgångsplaceringar i Norden. Realtillgångar erbjuder en hög och samtidigt tämligen stabil avkastningspotential. De lämpar sig utmärkt som en del av de flesta placeringsportföljer för att diversifiera risken och skydda portföljens värde mot inflation.

Med hjälp av realtillgångar är det möjligt att minska portföljens risknivå utan att på lång sikt behöva ge avkall på den förväntade avkastningen. Genom våra realtillgångsfonder får placeraren enkelt tillgång till en mer likvid form av fastighets-, infrastruktur- och till och med skogsexponering.

Vad klassas som en real tillgång?

Finansiell tillgång är en tillgång som ger finansiell avkastning. Det finns två huvudtyper av tillgångar att placera i:

Hur gör jag en real?

Få inspiration med meddelanden, tips och framgångsberättelser i vår blogg.

Är det första gången du använder Reels? Ta en titt på hur du kan använda reels för att bli upptäckt av nya kunder, engagera målgruppen och samarbeta med andra företag och kreatörer.

Att lägga till musik, experimentera med övergångar och integrera text är alla bra sätt att imponera på målgruppen. Kolla in de här tipsen för att ta del av enkla sätt att öka interaktionen i din nästa reel.

Hur skapar man en real?

Instagram är ju väldigt bra på att kopiera populära funktioner från andra appar. När Snapchat blev stort så kopierades formatet och blev Instagram Stories (som i användning idag är större än Snapchat). 

Den nya trendappen, framförallt bland unga, är ju idag TikTok. Om du inte har koll på TikTok så har jag gjort en guide för vuxna om appen här. TikTok bygger i korthet på korta videosnuttar. Något som skiljer TikTok från andra appar är att ljudet står i fokus och att man kan remixa, alltså göra egna varianter, av andras videos och ljud. 

Och det är detta format som Instagram nu försöker sig på med Instagram Reels. Där du alltså kan filma 15 eller 30 sekundersklipp till musiksnuttar. 

Vad är ett hushålls tillgångar?

Under fjärde kvartalet 2022 finansierade sig icke-finansiella bolag via räntebärande värdepapper i större utsträckning än tidigare kvartal under året, trots ett fortsatt högt ränteläge. Nettoemissionerna, nyemissioner minus förfall och återköp, uppgick till 57 miljarder kronor. Det är den största finansieringen via räntebärande värdepapper sedan andra kvartalet 2019. Lånefinansieringen minskade under kvartalet jämfört med de höga nivåerna som varit under de fyra föregående kvartalen. Lånefinansieringen var fortsatt den största finansieringsformen och de totala lånen uppgick till 3 898 miljarder kronor att jämföra med 1 580 miljarder kronor för räntebärande värdepapper.

I slutet av 2022 uppgick den marknadsvärderade statsskulden till 2 245 miljarder kronor.

Vad är Real investering?

Begreppet investering är spritt inom hela det ekonomiska fältet. I princip finns det tre typer av investeringar:

 • Reala investeringar: Investeringar i fysiska tillgångar, exempelvis infrastruktur, byggnader eller maskiner. Avkastningen av dessa tillgångar kan mycket väl komma i form av effektiviseringar.
 • Finansiella investeringar: Investeringar i värdepapper och andra finansiella instrument som förväntas ge direkta inkomster.
 • Immateriella investeringar: En mycket blandad grupp som kan bestå av rättigheter som patent och upphovsrätt, men även svåröverskådliga kostnader som forskning, produktutveckling och utbildning. Enligt vissa studier utgör denna grupp mer än hälften av alla investeringar i svenska företag[1].

Många faktorer spelar in när ett investeringsbeslut ska tas. Till exempel måste beslut fattas om investeringen stämmer in i den övergripande strategin, om det finns pengar att investera, med mera.

Om allting stämmer kan investeringens lönsamhet bedömas genom en investeringskalkyl. Det finns många metoder för investeringskalkylering. Några av de vanligaste är:

 • Payback-metoden - kontrollerar att investeringen blir lönsam inom en given tidsram.
 • Nuvärdesmetoden - ett sätt att sätta ett ekonomiskt rationellt dagspris på investeringen.
 • Annuitetsmetoden - ett sätt att jämföra olika investeringsalternativ som har olika lång ekonomisk livslängd.
 • Internräntemetoden - ger en slags räntesats för investeringens avkastning.
 • Slutvärdesmetoden - variant som oftast används för att bedöma privata sparformer med en given placeringshorisont.

Vem har tittat på min Reels?

Händelser, eller stories som det också kallas, är bilder och korta filmklipp som försvinner efter 24 timmar. Händelser på Instagram har blivit allt mer populärt de senaste åren och många tittar mer på händelser än i själva flödet. Händelser ger dig möjligheten att berätta historier eller följa händelser som utvecklas under 24 timmar.

En av de saker som gjort händelser så populärt är möjligheten till interaktivitet. Du kan ställa frågor till dina följare, ordna omröstningar och använda dig av en massa andra roliga funktioner. Du kan exempelvis göra ett inlägg om lekplatser i Malmö och be följarna rösta på sin favorit. Eller varför inte be dem om råd i en fråga och sen visa i nästa klipp vad som händer när du följt deras råd. Delaktighet skapar engagemang!

En händelse kan vara max 15 sekunder lång, lägger du upp en som är längre än så, så bryts den efter 15 sekunder och fortsätter i nästa händelse. Det blir då ett hack i både bild och ljud, så vill du lägga upp en video som är längre än 15 sekunder, skapa en naturlig paus efter 15 sekunder. Videon ska helst vara i stående format, då fyller den upp hela skärmen.

Vad är skillnaden på händelse och Reel?

Instagram har lanserat en ny funktion som kommer finnas tillgänglig i stories, funktionen kallas Reels och påminner väldigt mycket om TikTok som växer sig allt större.

Funktionen Reels låter dig göra 15-sekunders videor där du kan lägga på musik och effekter för att sedan posta och med lite tur hamna på “Top Reels” under fliken utforska. Förutom att välja musik från från biblioteket som finns i appen kan du även använda ljudet från andra användares videor och mixa med ditt eget material.

Men är inte Reels en kopia av TikTok? Instagrams produktchef Robby Stein svarar i en intervju “No two products are exactly the same, and at the end of the day, sharing video with music is a pretty universal idea we think everyone might be interested in using. The focus has been on how to make this a unique format for us.” Han fortsätter: “Your friends are already all on Instagram. I think that’s only true of Instagram.”

Reel hittas i stories bredvid Boomerang och  Superzoom, här kan du antingen spela in en video utan ljud, använda ljudet från en annan användares Reel som du hittat genom till exempel hashtags eller explore, eller lägga till musik från Instagrams ljudbibliotek. Du väljer ljudet till din video och kan sedan spela in eller ladda upp en eller flera videor att visa till det valda ljudklippet.

Du kan även lägga till text som visas under hela eller bara utvalda delar av din video.

Hur får man många visningar på Reels?

Mitt första steg var att bli solklar över min målgrupp och vad jag vill hjälpa dem med – min kärna. Och min kärna är att jag vill inspirera fler till att våga satsa för att få leva ett liv de älskar. Med sina egna styrkor och förutsättningar. I grunden handlar det väldigt mycket om att hitta just de styrkorna och våga kliva ur sin egen väg. Det är ju oftast vi som lägger krokben för oss själva.

Många ser dock inte det här målet så tydligt för sig utan tänker att de vill jobba med sociala medier, som influencers eller på något annat sätt med sitt personliga varumärke. Så det pratar jag om. Samtidigt som jag också visar och pratar om hur mitt eget drömliv ser ut. Och mitt drömliv innefattar inte några privatjets eller lyxvillor på Marbella utan en liten villa på den norrländska landsbygden och några höns. Ganska mycket mer relaterbart för de flesta.

Detta betyder också att jag inte bara pratar om sociala medier i mina kanaler. Men det är där jag fokuserar på att dra in nya följare – så att det är tydligt vad de får.

Om du hänger med mig på Instagram har du säkert märkt att jag lagt upp mycket mer grafiska inlägg där det senaste halvåret. Detta är något som gör att folk delar och sparar mina inlägg i en mycket högre utsträckning än tidigare. För när jag bjussar på ett inlägg där jag lär ut något eller ger tips, om du delar det till dina följare så har ju du i din tur bjussat dem på något värdefullt – utan att själv behöva skapa något.

Och tänk själv – vad är större chans att du delar? En grafisk bild med ett tips eller citat – eller en bild på mig? Jag tror svaret är ganska självklart (lovar, jag blir inte kränkt ).

Vad är grejen med Reels?

Reels är korta, kreativa videoklipp och Instagrams snabbast växande format.

Lättsmälta kortvideos är uppskattade över ett brett åldersspann. Fler och fler tittar på Reels för underhållning, fördjupa sina intressen eller upptäcka nya kreatörer och varumärken.

Hur räknar man ut tillgångar?

Formeln är tillgångar-skulder=nettoförmögenhet. För att kunna räkna ut ditt nettovärde så behöver du ta reda på alla dina tillgångar och alla dina skulder. Vissa saker kan vara både en tillgång och en skuld, exempelvis boende och bil. Men då räknar du på vad exempelvis ditt boende är värt – hur stort bolån du har.

Ett bra sätt att ta reda på sitt nettovärde är genom att använda appen zlantar. Där samlas alla dina tillgångar och lån i ett.

Hur mycket pengar har ett hushåll tillgång till?

Under efterkrigstiden upplevde Sverige de så kallade rekordåren med en stor BNP-tillväxt och ökade lönenivåer. Samtidigt ökade också utrikeshandeln, och ny arbetskraft kom till Sverige.

Samhället blev mer urbant och traditionella branscher fick ställa om i högre grad. Tillverkning, handel och- tjänstesektorn blev större, och livsmedels- och alkoholransoneringen försvann under mitten på 1950-talet. På 1960-talet kom föräldraledigheten för arbetande kvinnor och femdagars arbetsvecka.

Det här innebar att hushållen fick mer fritid och större förmögenhet, vilket ledde till en ökad konsumtion. Under den här tiden stod livsmedel och dryck för ungefär 40 procent av konsumentkorgen, och i den ingick bland annat tandkräm, blodpudding, falukorv, snus och analog kamera.

Under 1970- och 80-talet blev samhället alltmer påverkat av omvärlden.  Rekordåren hämmades av två oljeprischocker under 1970-talet, och den genomsnittliga KPI-inflationen låg länge på höga 10 procent. Samtidigt urholkades den svenska konkurrenskraften, där vissa branscher skulle förlora marknadsandelar som de aldrig skulle få tillbaka. En större andel produkter från internationella leverantörer började dyka upp i konsumentkorgen. 

Intresset för miljö ökade och det blev direkt synligt i korgen, som började fyllas av fler produkter kopplade till friluftsaktiviteter. Bland dessa fanns till exempel husvagnar, fiskeredskap, joggingskor och tält. 

De ekonomiska och sociala skiftena ledde till en mer varierad korg av varor och tjänster med ett större utbud. De utgifter som relativt sett ökade under den här tiden var fordon, möbler, och utgifter inom rekreation och kultur.

Hur räknar man ut real tillväxt?

1. a) Vad är skillnaden mellan nominella BNP-förändringen och reala BNP-förändringen från ett år till nästa?

b) Var det reala eller nominella BNP-förändringen som åsyftades när t.ex. Konjunkturinstitutet (http://www.konj.se/) i december 2009 gjorde prognosen att BNP-tillväxten 2009 skulle bli -4,4 procent (kalenderkorrigerad tillväxt -4,3 procent), dvs. BNP skulle minska?

Vad är real avkastning?

RJ har med betydande marginal uppfyllt de avkastningsmål som styrelsen ställt upp för stiftelsens finansiella verksamhet.

Från starten hade finansavdelningen som mål att minst värdesäkra kapitalet realt, det vill säga behålla kapitalets värde med hänsyn taget till inflationen. Detta ändrades 1997 till att avse en real avkastning på fem procent över tiden. 2003 sänktes målet till fyra procent.

Kan jag se vem som sett min Reel?

Stories (går även på svenska att säga händelser) är bilder och videos som delas och sen försvinner efter 24 timmar. De som följer er kan se dessa hur många gånger de vill fram tills att dessa 24 timmarna har passerat. En video på Stories kan vara mellan 1-15 sekunder lång och det går bra att lägga till flera efter varandra. En bild visas i ca 5 sekunder innan nästa kommer.

När du skapat en story blir det en färgad ring runt profilbilden, både i er profil och högst upp i vanliga flödet. I de bilder och videos som läggs upp kan det adderas text, musik, klockslag, plats, GIF-animeringar, omröstningar, frågor och en massa andra roliga funktioner.