:

Är det moms på lokaler?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på lokaler?
 2. När får man dra momsen på hyra?
 3. Vad gäller vid uthyrning av lokal?
 4. Vad har 25% moms?
 5. Hur bokför man hyra av lokal?
 6. Vilka verksamheter är momsfria?
 7. Måste momsen stå på fakturan?
 8. Vilka företag är momsbefriade?
 9. Hur sker hyressättning för lokaler?
 10. Kan privatperson hyra ut lokal till företag?
 11. Är moms 20 eller 25 procent?
 12. Vad ingår i 12% moms?
 13. Är lokalhyra avdragsgill?
 14. Kan man skicka faktura utan moms?
 15. Måste man alltid betala moms?

Är det moms på lokaler?

Skatteverket (SKV) har alltid stretat emot detta men måste nu ge med sig efter Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom, 2023-05-05, mål nr 5329-22.

I princip kan alltså hyran för ett rum, utrymme, som får disponeras av fler än en hyresgäst numera beläggas med moms. Det kan till exempel vara en kontorsplats (utan kontorsservice), ett konferensrum eller ett personalrum som två företag gemensamt får nyttja och var och en betalar en hyra till samma hyresvärd för den nyttjanderätten.

När får man dra momsen på hyra?

Många hyresvärdar har ställt sig frågan hur momsen ska redovisas på förskottshyror som en följd av de nya reglerna om frivillig skattskyldighet den 1 januari 2014, där Skatteverkets beslut om frivillig skattskyldighet ersatts med hyresvärdens debitering av moms på hyran.

En fråga som uppkommit är om en förskottsdebiterad moms som tas ut innan skattskyldigheten inträtt är en sådan ”korrekt” debiterad moms som krävs för att skattskyldighet ska inträda när hyresgästen tillträder?

Vad gäller vid uthyrning av lokal?

Driver du ditt aktiebolag hemifrån? Du vet väl om att du kan låta företaget betala hyra för arbetsplatsen. Men inte hur som helst. Det finns några förutsättningar att ta hänsyn till för att Skatteverket ska godkänna det – i den här artikeln berättar Sanja Skiljo, redovisningsexpert på Wint, allt du behöver veta för att hyra ut en del av din bostad som kontor.

Sitter du hemifrån och arbetar och funderar på att börja ta ut hyra från ditt aktiebolag? Det har du all rätt att göra, men inte till vilket pris som helst. Hyran som du tar ut får nämligen inte överstiga marknadsmässig hyra – gör den det kallas det för överhyra och det betyder att den överskjutande delen kommer att beskattas som lön. Det finns med andra ord ingen vinning för dig att ta ut en hyra som inte är skälig.

Vad har 25% moms?

Hur räknar man ut moms? På den här sidan kan du använda vår momsräknare för att beräkna moms på ett pris och se summan exklusive samt inklusive moms.

Vår momsräknare hjälper dig att lägga till eller ta bort moms på ditt pris. Välj mellan 6%, 12% och 25% moms eller skriv in en egen momssats.

I Bokio får du hjälp att beräkna moms helt automatiskt. Både när du bokför, fakturerar dina kunder och ska göra momsdeklaration. Skapa konto och kom igång med enkel bokföring, fakturering och mycket mer!

Hur bokför man hyra av lokal?

Under perioden april–juni 2020 kunde hyresvärdar inom vissa branscher komma överens med sina hyresgäster om sänkt hyra och få 50% av sänkningen kompenserad via statligt stöd, dock maximalt 25% av den ordinarie hyran. Det är hyresvärden som erhåller och redovisar stödet; hyresgästen får en sänkt hyra [5010]. Om uthyrningen är momspliktig ska hyresgästen stå för momsen eftersom stödet är momsfritt. 

Här kan du läsa mer om stödet vid hyresnedsättningar

Vilka verksamheter är momsfria?

Du som har en försäljning på under 30 000 kronor om året är inte skyldig att vara momsregistrerad. Vi förklarar vad momsbefrielse innebär, hur du räknar ut beloppsgränsen och vad som är viktigt att tänka på.

Reglerna innebär att organisationer eller företag som är etablerade i Sverige, och har en försäljning inom landet som uppgår till högst 30 000 kronor, inte behöver vara registrerade för moms. De nya reglerna för momsbefrielse trädde i kraft 2017. Befrielsen gäller om skyldigheten att betala moms uppkommit från den 1 januari 2017 eller senare. 

Måste momsen stå på fakturan?

Momslagen reglerar fakturans innehåll för att momslyft ska medges när det gäller handel mellan företag. Detta gäller såklart även när du handlar på nätet.

Fakturan måste exempelvis innehålla både köparens och säljarens namn och adress, momssats, datum mm. Du bör därför vara väldigt tydlig med att ange att det är företaget som gör inköpet och inte du som privatperson. Reglerna för faktura till privatpersoner är nämligen inte alls lika omfattande.

Vilka företag är momsbefriade?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Hur sker hyressättning för lokaler?

De kollektiva förhandlingarna om hyran mellan hyresvärden och Hyresgästföreningen sker normalt en gång per år, på grundval hyresförhandlingslagen och ett avtal om förhandlingsordning mellan parterna. Resultatet binder hyresgästerna genom hyresavtalets förhandlingsklausul. Det finns ingen koppling till medlemskap i Hyresgästföreningen. Enskilda hyresgäster som inte vill företrädas av Hyresgästföreningen har rätt att få förhandlingsklausulen slopad, men det är väldigt få hyresgäster som valt att göra så.

Vad som ska ligga till grund för hyresförhandlingen regleras inte i lag eller avtal, utan det bestämmer parterna själva. Tidigare låg allmännyttans självkostnadskalkyler till grund för förhandlingarna inom allmännyttan och i praktiken även för det privata hyresbostadsbeståndet.

Den nya Allbolagens krav på att allmännyttan ska tillämpa affärsmässiga principer och avskaffandet av allmännyttans hyresnormerande roll har påverkat förutsättningarna för att bedriva hyresförhandlingar och det saknas idag partsgemensamma utgångspunkter för förhandlingarna. Det har lett till att det blivit svårare att träffa förhandlingsöverenskommelser på nivåer som bägge parter finner acceptabla.

I de allra flesta fall slutar hyresförhandlingarna med att parterna kommer överens, men ibland lyckas man inte. Om det är en allmännyttig hyresvärd hänskjuts frågan till Hyresmarknadskommittén (HMK), som i första hand medlar mellan parterna och i andra hand avgör ärendet. Det förutsätter konsensus eftersom Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen har lika stor representation i HMK. Om det är en privat hyresvärd anses förhandlingen ha strandat. Ärendet kan föras till Hyresnämnden som då ska pröva om den begärda hyran är skälig enligt bruksvärdesreglerna. Varje bostad prövas för sig, vilket innebär att det kan ta mycket lång tid innan resultatet är klart.

För att uppnå än effektivare tvistelösning på bostadshyresmarknaden har Sveriges Allmännytta föreslagit att ett opartiskt tvistelösningsorgan utvecklas. Tvistande parter inom allmännyttan såväl som inom det privata beståndet bör ha möjlighet att få tvister lösta av detta organ. Hur organet ska utformas och fungera i praktiken behöver utredas av SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen gemensamt.

Kan privatperson hyra ut lokal till företag?

Att hyra ut sin bostad till ett företag har både fördelar och nackdelar. När du fått tillstånd att hyra ut din bostad kan det därför vara bra att göra en avvägning om du ska gå vidare med företaget du hittat eller om du istället ska vända dig till en privatperson. Detta kan då vara bra att tänka på:

Innan du kan hyra ut din bostadsrätt eller hyresrätt krävs det att du får tillstånd att hyra ut. Beroende på vilken sorts bostad du planerar att hyra ut kan tillståndet fås på olika sätt. Vad som generellt gäller för alla bostäder som kräver tillstånd att hyra ut är att du har giltiga skäl. Du kan läsa mer om hur du ordnar ett tillstånd för uthyrning i vår guide om andrahandsuthyrning för respektive bostadsform:

 • Hyra ut bostadsrätt (tillstånd av bostadsrättsförening krävs)
 • Hyra ut hyresrätt (tillstånd av hyresvärd krävs)
 • Hyra ut hus (tillstånd behövs inte)

Vad som kan vara bra att tänka på vid uthyrning till företag är att vissa hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar vill veta vem som ska bo i bostaden. Kontakta den du ansöker om tillstånd hos eller hör med företaget du planerar att hyra ut till.

Är moms 20 eller 25 procent?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Vad ingår i 12% moms?

Behöver du snabbt och enkelt räkna ut moms baklänges på ett kvitto som skall redovisas vill vi rekommendera vår momskalkylator.

När du skall göra en snabb & enkel momsberäkning, använd vår momskalkylator, välj momssats som du vill räkna ut och fyll i priset inklusive eller exklusive moms. Klart!

Är lokalhyra avdragsgill?

Har du lokalen hemma, dvs i din lägenhet eller i din fastighet, blir reglerna speciella. Har du aktiebolag är det inget problem. Då hyr du ut till företaget och beskattas för hyran (minskat med ett rimligt avdrag för uthyrningen = 1 000–3 000 kr/år för ett kontorsrum eller ett garage) i inkomstslaget kapital med 30% skatt så länge den är marknadsmässig. Eventuell överhyra beskattas du för som lön.

Har du enskild firma har du två sätt att välja mellan för att dra av kostnaderna. Det vanligaste sättet är att du har en särskilt inrättad lokal i bostaden eller näringsfastigheten/bostadsrätten. Denna metod beskrivs utförligt nedan. Det andra sättet är att dra av enligt schablon. För att få göra det måste du ha arbetat i bostaden minst 800 timmar under året.

Kan man skicka faktura utan moms?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

Måste man alltid betala moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en konsumtionsskatt som betalas på de flesta varor och tjänster.

Alla företag måste betala moms, eller mervärdesskatt som det egentligen heter. Alla privatpersoner och företag betalar moms för varor och moms för tjänster. Här är det absolut viktigaste du måste tänka på när det gäller moms när du är egenanställd och fakturerar utan företag som privatperson:

I princip alla tjänster och varor är momsbelagda i Sverige. Momsen är en del av fakturans värde du inte kan räkna som dina pengar – de betalas alltid in till staten som skatt. När du fakturerar som egenanställd fakturerar du genom Cool Company och det är Cool Companys momsuppgifter som står angiven på fakturorna

 Cool Company ansvarar för att betala in rätt momsbelopp till Skatteverket för hela sin verksamhet, inklusive den från alla egenanställdas fakturor. Som egenanställd behöver du inte göra någonting. När du är egenanställd, fakturerar utan företag och plockar ut lön genom Cool Company kommer du i kontakt med moms vid två tillfällen: När du fakturerar då du anger dina priser exklusive moms. När du hanterar kostnader för utlägg eller ersättningar för resor eller traktamente då du anger kostnaderna inklusive moms.

Som egenanställd sätter du alltid ditt pris innan moms läggs till beloppet, det man brukar kalla pris exklusive moms. Momsen påverkar inte din vinst och är inte heller någon kostnad eller intäkt.

När du skickar fakturan till din kund, finns momsbeloppet redan med i fakturamallen som du använder i webbtjänsten. På så vis ser din kund hur mycket som är ditt pris och hur mycket som är moms. Kontrollera att du använder rätt momssats för dina tjänster eller produkter som du säljer. Du hittar mer information om olika momssatser för olika tjänster längre ner i den här guiden.