:

Hur får jag reda på en persons personnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får jag reda på en persons personnummer?
 2. Vad betyder siffrorna i personnumret?
 3. Vad betyder de fyra sista siffrorna i personnumret?
 4. Hur får jag reda på de fyra sista siffrorna i personnumret?
 5. Är hela personnumret offentligt?
 6. Kan man söka i folkbokföringen?
 7. Är ens personnummer hemligt?
 8. Kan man ha 0000 i personnummer?
 9. Är det farligt att ge ut 4 sista?
 10. Är mitt personnummer offentligt?
 11. Vad händer med personnumret när man fyller 100?
 12. Får man publicera andras personnummer?
 13. Kan man se någon annans personnummer?
 14. Hur ser man sin folkbokföringsadress?
 15. Hur kan man se vilka som är folkbokförda på en adress?

Hur får jag reda på en persons personnummer?

Företag, myndigheter och andra får som huvudregel bara behandla ditt personnummer när du lämnat ditt samtycke till det. Men det finns undantag. Ditt personnummer får behandlas utan ditt samtycke när det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat beaktansvärt skäl.

Vad betyder siffrorna i personnumret?

I Sverige har alla medborgare sedan 1947 ett personnummer. Det är numera tiosiffrigt och består av tre delar: födelsetid, födelsenummer och kontrollsiffra.

Födelsenumret avslöjar en del om dig. Den tredje siffran anger kön. Den udda för pojkar och jämn för flickor. De båda första siffrorna i födelsenumret talar om var du är född. Detta gäller för personer födda 1947 eller senare. För den som är född före 1947 anger siffrorna istället folkbokföringsplatsen 1947.

Vad betyder de fyra sista siffrorna i personnumret?

En man, som utbildar sig till domare, får behålla sitt jobb som fiskal, trots att han bötfällts för sexuellt ofredande. Mannen har onanerat framför en kvinna på ett tåg, men Statens ansvarsnämnd bedömer att det var en engångsföreteelse.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, kräver Migrationsverket på kränkningsersättning sedan en provanställd nekats fortsättning. Enligt DO missgynnades hon på grund av vård av barn.

En majoritet av alla ansökningar om omställningsstudiestöd får avslag. ”Fyra av tio avslag berodde på att utbildningen man sökt omställningsstudiestöd för var för lång”, konstaterar analytikern Linnea Morild vid Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Den förra regeringen beslutade att bygga fler statliga servicekontor. Men utöver det programmet blir det inga fler, skriver regeringen i budgetpropositionen.

Nu inleder Riksrevisionen en granskning av bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord för tio år sedan. Syftet är att ta reda på om bildandet har gett de effekter riksdagen avsåg med beslutet.

STs förbundsordförande Britta Lejon kan väljas till ny ordförande för Public Services International, PSI, den globala federationen för fackförbund inom offentlig sektor. ”Det känns både häftigt och oväntat”, säger hon.

Hur får jag reda på de fyra sista siffrorna i personnumret?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att få ut personnumret från en avliden måste du begära ut de fyra sista siffrorna från folkbokföringen hos skatteverket. Du kan antingen ringa in eller göra det via deras webbtjänst. Eftersom skatteverket är en myndighet så är alla handlingar de tillhandahar allmänna handlingar och dessa har alla rätt att ta del av (så länge de inte är belagda med sekretess) enligt offentlighetsprincipen.

Är hela personnumret offentligt?

Det svenska personnumret är en offentlig handling, vilket innebär att vem som helst med enkla medel kan komma över ditt personnummer. Detta är en bidragande faktor till varför ID-kapningar är ett så utbrett problem. Så ofta som var tredje minut utsätts någon för ID-kapning i Sverige (Sifo 2019), och det får ofta allvarliga konsekvenser för den drabbade. Har du mySafetys ID-skyddsförsäkring och misstänker att du blivit utsatt för en ID-kapning så hjälper vi dig.

Det enda som behövs för att stjäla din identitet är att ha tillgång till ditt personnummer. En bedragare kan till exempel ha fått tag på det via en myndighet, kommit åt det genom din post, noterat det när du sagt det högt i en butik för att registrera ett kundklubbsköp, när en sajt blir hackad eller genom att ditt fysiska pass eller legitimation blivit stulet.

Kan man söka i folkbokföringen?

Uppgifterna kommer huvudsakligen från dig när Skatteverket registrerat din ansökan eller anmälan och uppdaterat databasen med den nya uppgiften. Det gäller när du vill:

 • ansöka om namn för ett nyfött barn
 • ansöka om att byta namn
 • anmäla flytt inom Sverige
 • anmäla särskild postadress
 • anmäla flytt till Sverige
 • anmäla flytt till utlandet
 • ansöka om hindersprövning

Från andra myndigheter kommer domar eller beslut som ska registreras i folkbokföringen.

Är ens personnummer hemligt?

Du bjuder in din duo- eller familjemedlem till UC ID-Skydd genom att logga in på minUC.se med BankID och gå in på Inställningar. Välj sedan ID-Skydd - Min grupp och följ stegen som anges på sidan.

Kan man ha 0000 i personnummer?

Jag ska dra ut lite på det här inlägget och ge dig som läsare lite mer bakgrund först.

I Sverige finns cirka 1,9 miljoner fysiska och juridiska personer registrerade för näringsverksamhet. Av dessa redovisar 1,2 miljoner inkomst av näringsverksamhet. Huvuddelen är hobbyföretag där ägaren inte tar ut någon lön. 306 690 företag redovisar en utbetald lön och/eller beskattningsbar förmån över en (1) krona. 215 882 betalar ut lön/beskattningsbar förmån över 100 000 kronor per år.

Är det farligt att ge ut 4 sista?

Ja, dina fyra sista siffror ditt personnummer är offentliga uppgifter. Trots att vi forfarande blir uppmärksammade på att vara försiktiga med att lämna ut våra fullständiga personnummer är de offentliga handlingar.

Det är idag mycket lätt att få tag på ett fullständigt personnummer, då de finns tillgängliga via olika sidor på internet. En hemsida som publicerar personnummer har i regel utgivningsbevis, vilket innebär att företaget bakom hemsidan har grundlagsskyddad rätt att publicera uppgifterna.

Är mitt personnummer offentligt?

Du bjuder in din duo- eller familjemedlem till UC ID-Skydd genom att logga in på minUC.se med BankID och gå in på Inställningar. Välj sedan ID-Skydd - Min grupp och följ stegen som anges på sidan.

Vad händer med personnumret när man fyller 100?

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

Antalet unika personnummer som Skatteverket har att fördela är begränsat. Sveriges nu gällande system med en tredje siffra som könsbestämmande och en fjärde som kontrollsiffra innebär att det för varje dag finns ca 540 personnummer tillgängliga, ca 270 för män och ca 270 för kvinnor. Redan år 2007 larmade Skatteverket om att personnumren för vissa datum var på väg att ta slut. Regeringen tillsatte då en utredning som konstaterade att personnummersystemet måste innehålla stora marginaler för att klara en omfattande invandring. Den dåvarande regeringen drev igenom ett förslag om att ge Skatteverket en möjlighet att, då det saknas födelsenummer att tilldela för en viss födelsetid, i stället ange dagen med en födelsedagen närliggande dag i samma månad vid fastställande av personnummer.

Får man publicera andras personnummer?

Med behandling av personuppgifter menas allt du gör med personuppgifter. Till exempel samla in, ta emot, anteckna, registrera, fotografera, filma, spela in, lagra, läsa, ändra, redigera, organisera, sammanställa, samköra, kopiera, radera, skriva ut, publicera, skicka eller på annat sätt överföra.

Dataskyddsförordningen gäller för all behandling av personuppgifter som är digital. Hit räknas även behandling som är delvis digital, till exempel när personuppgifter samlas in i en pappersenkät som sedan förs över i Word.

Dataskyddsförordningen gäller dessutom helt pappersbunden behandling av personuppgifter, om personuppgifterna ingår eller kommer att ingå i ett manuellt register som är sökbart.

Kan man se någon annans personnummer?

Med id-kapning menas att någon köper varor eller tar krediter i ditt namn. Ha kontroll på dina id-handlingar och var försiktig med dina inloggningsuppgifter. Var vaksam om någon tar en kreditupplysning på dig och polisanmäl så snart som möjligt.

Id-kapning handlar om att någon använder ditt namn, personnummer och hemadress för att beställa varor på internet. Bedragaren går sedan till ett utlämningsställe, visar upp en id-handling – som kan vara falsk – och hämtar ut varan.

Id-kapning kan också handla om att dina personuppgifter används för att få ut bank- eller kreditkort, lån, speltjänster eller för att köpa varor på kredit i butiker.

Hur ser man sin folkbokföringsadress?

Uppgifterna kommer huvudsakligen från dig när Skatteverket registrerat din ansökan eller anmälan och uppdaterat databasen med den nya uppgiften. Det gäller när du vill:

 • ansöka om namn för ett nyfött barn
 • ansöka om att byta namn
 • anmäla flytt inom Sverige
 • anmäla särskild postadress
 • anmäla flytt till Sverige
 • anmäla flytt till utlandet
 • ansöka om hindersprövning

Från andra myndigheter kommer domar eller beslut som ska registreras i folkbokföringen.

Hur kan man se vilka som är folkbokförda på en adress?

1 februari 2022 kl 08:30

Nyheter Du ska vara skriven där du bor. Men det är fortfarande många som inte känner till att det finns ett folkbokföringsbrott. Hem & Hyra reder ut vad det är som gäller.