:

Hur mycket kostar det att lägga till ett mellannamn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar det att lägga till ett mellannamn?
 2. Kan man ha mellan namn?
 3. Vad gäller för mellannamn?
 4. Kan man ha ett mellannamn och två efternamn?
 5. Kan mellannamn vara tilltalsnamn?
 6. Hur många mellannamn kan man ha?
 7. Kan man ha två mellannamn?
 8. Kan man lägga till ett namn?
 9. Kan man ha mellannamn i Sverige?
 10. Kan man ha två förnamn?
 11. Hur mycket kostar det att lägga till ett förnamn?
 12. Får man inte ha mellannamn längre?
 13. Är mellannamn olagligt?

Hur mycket kostar det att lägga till ett mellannamn?

Jag har ett mellannamn, hur kan jag ändra det?

Du kan ändra ditt mellannamn på följande tre sätt:

Kan man ha mellan namn?

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om hur man kan lägga till flera förnamn.

Vad gäller för mellannamn?

Både mellannamnet och efternamnet räknas som dina officiella namn. Det innebär att båda namnen kommer att synas hos myndigheter och andra organisationer som hämtar information från folkbokföringen. Det gäller oavsett om du har ett mellannamn och ett efternamn eller ett dubbelt efternamn.

Kan man ha ett mellannamn och två efternamn?

Sedan den 1 juli 2017 finns det en ny namnlag i Sverige. Namnlagen reglerar i Sverige boende svenska medborgaren skyldigheter och rättigheter rörande personnamn. Det fanns tidigare enligt namnlagen tre typer av namn; förnamn, mellannamn och efternamn. I den uppdaterade lagen så har man tagit bort möjligheten att ansökan om mellannamn.

Namnlagen gäller för alla svenska, finska, danska och norska medborgare som bor i Sverige. Är du inte medborgare i ett nordiskt land kan du ändå, om du vill, anmäla namn och byte av namn till Skatteverket enligt svensk lag om du bor i Sverige. Även statslösa personer omfattas av den svenska namnlagen om de bor i Sverige.

Det är dock inte säkert att ett namnbyte som du gör i Sverige godkänns i ditt hemland. Vill du undvika problem med ditt hemlands myndigheter bör du därför, innan du byter namn, ta kontakt med ditt hemlands ambassad och ta reda på vad som gäller.

Kan mellannamn vara tilltalsnamn?

Anonym (Theresa) skrev 2018-07-10 03:09:39 följande:

Du sa inte vad det är för skillnad på förnamn och tilltalsnamn?

Hur många mellannamn kan man ha?

Sedan den 1 juli 2017 finns det en ny namnlag i Sverige. Namnlagen reglerar i Sverige boende svenska medborgaren skyldigheter och rättigheter rörande personnamn. Det fanns tidigare enligt namnlagen tre typer av namn; förnamn, mellannamn och efternamn. I den uppdaterade lagen så har man tagit bort möjligheten att ansökan om mellannamn.

Namnlagen gäller för alla svenska, finska, danska och norska medborgare som bor i Sverige. Är du inte medborgare i ett nordiskt land kan du ändå, om du vill, anmäla namn och byte av namn till Skatteverket enligt svensk lag om du bor i Sverige. Även statslösa personer omfattas av den svenska namnlagen om de bor i Sverige.

Det är dock inte säkert att ett namnbyte som du gör i Sverige godkänns i ditt hemland. Vill du undvika problem med ditt hemlands myndigheter bör du därför, innan du byter namn, ta kontakt med ditt hemlands ambassad och ta reda på vad som gäller.

Kan man ha två mellannamn?

Fram till införandet den 1 juli 2017 av den nu gällande namnlagen i Sverige (2016:1013) om personnamn, så kunde en gift person eller registrerad partner välja att behålla sitt eget efternamn och lägga till sin makas, makes eller partners efternamn som mellannamn, eller anta makans/makens/partnerns efternamn och ta sitt eget efternamn som mellannamn. Det "egna" efternamnet kunde vara ett som förvärvats genom ett tidigare äktenskap. Makar eller partner fick inte anta varandras namn för att få likalydande kombinationer av mellan- och efternamn.

Ett barn som får den ene förälderns efternamn kunde få den andra förälderns efternamn som mellannamn. Som vuxen kunde man själv uppta en förälders efternamn som mellannamn om man bar den andre förälderns namn som efternamn. Detta gällde dock bara ett efternamn som någon av föräldrarna bar, och inte någon förälders tidigare burna namn. Om ens föräldrar var gifta och bar exempelvis faderns namn när man föddes kunde man inte lägga till moderns efternamn som ogift som mellannamn.

Ett mellannamn kan, till skillnad från ett lagligt efternamn, inte ärvas eller tas av make/maka vid giftermål och kan inte tilldelas vid den reguljära namnanmälan efter födseln.

Kan man lägga till ett namn?

Hos Skatteverket kan du ansöka om att lägga till, byta ut, ändra stavning på och stryka förnamn nästan helt som du själv vill. Du kan ändra namn flera gånger, och du behöver inte behålla något förnamn du haft tidigare. Du kan välja förnamn fritt, oavsett vilket juridiskt kön du har.

Det kostar 250 kronor att göra ändringar av förnamn.

Kan man ha mellannamn i Sverige?

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om hur man kan lägga till flera förnamn.

Kan man ha två förnamn?

Övrigt/annat

Kan jag lägga till mitt mellannamn som mitt andra tilltalsnamn för att sedan lägga till ett efternamn (utan att bli av med några namn)?

Hur mycket kostar det att lägga till ett förnamn?

Övrigt/annat

Kan jag lägga till mitt mellannamn som mitt andra tilltalsnamn för att sedan lägga till ett efternamn (utan att bli av med några namn)?

Får man inte ha mellannamn längre?

Skatteverket registrerar alla människor som bor i Sverige med födelsenummer och namn och godkänner eller avslår alla ansökningar om namn.

När ett barn föds ansöker man hos Skatteverket inom tre månader om vad barnet ska heta i förnamn och vilket efternamn barnet ska ha. Exempel: Erik Lindberg och Anna Andersson får en son som de kallar för Johan Axel med Johan som tilltalsnamn. Han kan få ett dubbelt efternamn: Andersson-Lindberg eller Lindberg Andersson eller också väljer föräldrarna ett av sina efternamn (Lindberg eller Andersson) till honom.

När man gifter sig måste man också ansöka hos Skatteverket om vilket eller vilka efternamn man vill ha efter vigseln. Om man vill ha ett dubbelt efternamn ska man också ange om namnen ska sitta ihop med ett bindestreck eller inte.

Är mellannamn olagligt?

SFS nr: 2016:1013 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 2016-11-17 Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1295 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna lag finns bestämmelser om förvärv och ändring av personnamn. Med personnamn avses efternamn, förnamn och gårdsnamn.