:

Får man rotavdrag för sommarstuga?

Innehållsförteckning:

 1. Får man rotavdrag för sommarstuga?
 2. När gäller inte ROT-avdrag?
 3. Kan man dra av rot på Attefallshus?
 4. Vem har inte rätt till rotavdrag?
 5. Måste man bo i huset för att få rotavdrag?
 6. Får man rotavdrag för garage?
 7. Får man rotavdrag för luftvärmepump?
 8. Får man bo permanent i ett attefallshus?
 9. Kan man bli nekad rotavdrag?
 10. Får man bo permanent i sitt fritidshus?
 11. Får man ha badrum i attefallshus?
 12. Hur mycket rot har jag rätt till?
 13. Hur stor får en sommarstuga vara?
 14. Vad är skillnaden mellan villa och fritidshus?
 15. Måste attefallshus ha avlopp?

Får man rotavdrag för sommarstuga?

Regel nummer ett är enkel - du måste helt eller delvis äga den fastighet (bostadsrätt, villa, radhus, fritidshus) som du köper hantverkartjänster till, för att få göra ROT-avdrag enligt konstens alla regler. det göra att du alltså inte kan göra skatteavdraget om du bor i hyresrätt, i andrahand eller liknande.

Är ni två personer som äger en bostad tillsammans kan ni om ni vill dela upp ROT-avdraget mellan er eller låta den ena parten stå för hela avdraget. Om den ena t.ex. saknar inkomst är det klokt att låta den som har inkomst göra hela avdraget. Rent praktiskt innebär detta att ni pratar ihop er med företaget ni anlitar och ber de ställa fakturan till antingen en av er på hela beloppet, eller att de delar upp det i två fakturor, en till var och en av er.

Tips! Ställ egna frågor och få hjälp från proffs på vårt ROT-forum.

När gäller inte ROT-avdrag?

För 2024 höjs ROT-avdraget från 50 000 kr till 75 000 kr per år och person. En höjning med 50% av ROT-avdraget!

Om renovering utförs över årsskiftet kan ROT-avdraget för både 2023 och 2024 användas, till ett totalt avdrag på 125 000 kr per person, om betalning sker enligt reglerna vilket år ROT-avdraget används för.

Kalle och Lisa har anlitat ett företag för en stor renovering i deras villa. Arbetskostnaden är 200 000 kr och materialkostnaden 100 000 kr, dvs total kostnad på 300 000 kr.

Med ROT-avdraget på 30% dras 60 000 kr från arbetskostnaden. Totalkostnaden blir således 240 000 kr. 

Eftersom Kalle och Lisa äger huset tillsammans, där vardera person får göra ROT-avdrag på upp till 50 000 kr per år, kan de utnyttja hela ROT-avdraget på 60 000 kr, och de kommer också att ”få kvar” 40 000 kr i ROT-avdrag för året.

ROT-avdrag är en skattereduktion som privatpersoner får när man använder hantverkstjänster i sin bostad. ROT står för reparation, om- och tillbyggnad. I praktiken innebär det att du får hantverkstjänster tjänster till ett kraftigt rabatterat pris. ROT-avdraget gös direkt på din faktura och vi sköter hanteringen med Skatteverket, så det innebär inget extra besvär för dig att utnyttja ROT-avdraget.

ROT-avdraget är 30 % avdrag på arbetskostnaderna för hantverkstjänster, inklusive moms. Det gäller alltså inte kostnader för material och övriga kostnader som hantverkarna kan ha, såsom resekostnader.

ROT-avdraget är maximalt 50 000 kr per person och år. Det gäller för varje person som är delägare och bor i bostaden. Om ni till exempel är två personer i hushållet så är därmed summan ni kan använda i ROT-avdrag 100 000 kr per år. ROT-avdraget kan fördelas mellan personerna hushållet som ni vill, men max 50 000 kr per person. Om ni vill ändra fördelningen som blev så går det bra att göra det på din skattedeklaration också. 

Kan man dra av rot på Attefallshus?

Här är de regler och förändringar som gäller för att göra ROT-avdrag 2016. I stort är vad du får dra av oförändrat men nu kan du bara få skattereduktion för 30% av arbetskostnaden i 2016 års rotavdrag upp till 50000kr.

Vissa frågetecken har funnits kring ROT-avdraget med anledning av valresultatet 2014, men just ROT-avdraget kommer inte att förändras – 50 000 kronor i möjligt avdrag per person och kalenderår fortsätter att gälla, förändringen för rotavdraget 2016 är att endast 30% av arbetskostnaden räknas.

Vem har inte rätt till rotavdrag?

Rotavdraget är ett skatteavdrag på 30 procent av arbetskostnaden till privatpersoner för reparationer och underhåll. "Rot" står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och infördes officiellt i december 2008. Rotavdraget testades egentligen första gången den 15 februari 1993 för att stimulera byggindustrin. 2008 permanentades rotavdraget för att göra om svartjobb till vita jobb, samt att ge privatpersoner ökade möjligheter att bygga om och renovera sina bostäder.

Måste man bo i huset för att få rotavdrag?

Skattereduktionen för rot- och rutarbete kallas ofta för rotavdrag respektive rutavdrag men är alltså inte ett avdrag.

Rutavdrag får uppgå till max 50 procent och rotavdrag till max 30 procent av den debiterade arbetskostnaden inklusive mervärdesskatt. Skattereduktionen för rot- och rutavdrag får uppgå till sammanlagt högst 75 000 kr per person och beskattningsår, varav rotavdraget högst får uppgå till högst 50 000 kr.

Det finns tre olika sätt att få rot- och rutavdrag på:

 • fakturamodellen – när köparen anlitar en utförare med F-skatt
 • när en anställd får rot- eller rutarbete som förmån
 • när köparen anlitar en person som inte har F-skatt.

För att få rot- och rutavdrag måste något av de tre sätten användas. Det absolut vanligaste sättet är enligt fakturamodellen.

Får man rotavdrag för garage?

Du tror kanske att allt arbete för villan eller fritidshuset ger rotavdrag. Glöm det. Kolla i våra listor så ser du att garage, friggebod, balkong och mycket annat inte ger rotavdrag.

Rotavdrag och rutavdrag för hushållsnära tjänster som barnpassning och städhjälp  gäller samma huvudregel:

Får man rotavdrag för luftvärmepump?

FAQ / Inför köp / Kan jag få ROT avdrag vid köp av ny värmepump?

ROT avdraget ger dig möjlighet att dra av 30 % av arbetskostnaden, dock max 50 000 kr/ägare och år. Kom ihåg att ROT-avdraget är sammanfogat med avdraget för hushållsnära tjänster.

Får man bo permanent i ett attefallshus?

 • Storlek på ett attefallshus
 • Strandskydd, väg och järnvägsområde
 • Vad får ett attefallshus användas till
 • Attefallshus ska följa Boverkets byggregler
 • Attefallshus får inte byggas på vissa platser
 • Avgifter
 • Om du bryter mot lagen
 • Överklaga ett beslut
 • Har du frågor?
 • Relaterad information

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

Du kan bygga flera attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 m2 tillsammans.

Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov.

Kan man bli nekad rotavdrag?

Det är inget roligt besked från byggfirman att meddela att det inte finns något ROT-avdrag kvar. Men om det inte står i avtalet att du kan bli skyldig att betala en annan summa om ROT inte godkänns av Skatteverket, är Villaägarnas bedömning att du inte är tvungen att betala det högre priset. Byggfirman står för risken att avdraget inte betalas ut, men om beställaren har agerat på ett sätt som kan anses belasta denne, till exempel uppgett felaktiga uppgifter, blir det en bedömningsfråga. 

- Svaret beror med andra ord helt och hållet på vad som är avtalat mellan dig och din hantverkare, säger Aurora Svallbring. 

Får man bo permanent i sitt fritidshus?

Om ditt hus inte har tillgång till kommunalt vatten och avlopp, kolla av med kommunen vad de har för planer. Kanske området planerar för just detta inom en snar framtid? Om inte behöver du få en enskild brunn installerad.

Kontrollera också vilket slags avlopp du har och att det har ett tillstånd. Annars betraktas det som att avlopp ”saknas”.

Anlita gärna en firma som på samma gång kan planera borrningen av brunnen och placera avloppet. Du kan göra ROT-avdrag för arbetskostnaden. På Avloppsguiden.se kan du ”testa” ditt avlopp, hitta information om företag som erbjuder lösningar och kontaktuppgifter till din kommun.

Gamla fönster är ofta både vackra och kan vara en del av husets personlighet.

De allra äldsta fönstren är också gjorda i virke av extremt hög kvalitet så det lönar sig att först titta på möjligheten att renovera och täta innan du funderar på nytt.

Om huset är gammalt kan englasfönster förbättras med upprustade, gamla innerfönster som sätts in på vintern eller genom en extra innerglasruta i själva fönstret.

Får man ha badrum i attefallshus?

Om du planerar att använda din friggebod för övernattning är en toalett troligen en viktig funktion. För det första innebär en egen toalett att du inte behöver gå ut i kylan eller regnet för att göra dina behov.

Detta är särskilt praktiskt om du eller dina gäster planerar att sova över natten i friggeboden. För det andra kan installation av en toalett även höja värdet på hela huset. Vem vill inte det?

Hur mycket rot har jag rätt till?

Rot- och rutavdrag är skattelättnader som gör det billigare att anlita arbetskraft för hantverk eller hushållsnära tjänster. Rot står för Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad och Rut står för Rengöring, Underhåll, Tvätt.

Skattelättnaderna är generösa och generella. Till exempel ryms trädgårdsarbete, snöskottning och flytthjälp i rutavdraget och de flesta sorters renoveringar i rotavdraget. Skattelättnaderna gäller arbetskostnaden, inte resor eller material.

Den som utför tjänsten är den som ansvarar för att ansöka om avdraget. Som beställare betalar man sin faktura som vanligt, där är avdraget redan inräknat. Det enda man behöver göra som beställare är att hålla lite koll på hur mycket rot- och rutavdrag man har gjort under året.

 • Rutavdraget är maximalt 75 000 kronor och rotavdraget är maximalt 50 000 kronor under 2023.
 • Sammanlagt får man inte göra rut- och rotavdrag över 75 000 kronor, men avdragen är personliga.
 • Om en i hushållet har utnyttjat sina avdrag kan man låta den andra personen i hushållet betala kommande fakturor och därmed kan hushållet fortsätta få avdrag.
 • Avdraget gäller bara arbetskostnaden. Man får som maximalt dra av 30 procent av arbetskostnaden på rotavdraget.

Rutavdraget är mer generöst, här kan man dra av upp till 50 procent på arbetskostnaden. Man behöver inte själv hålla koll på de procentuella gränserna, det ordnar företaget som utför jobbet. Självklart kan du göra rut- och rotavdrag när du anlitar Veterankraft.

Du kan göra avdragen så ofta du vill så länge den sammanlagda summan av rutavdrag och rotavdrag inte överstiger 75 000 kronor. Där kan maximalt 50 000 kronor vara för rotavdraget medan 75 000 kronor gäller för rutavdraget. Du måste också betala in skatt som täcker avdraget som du vill göra eftersom det är från skatten avdraget görs.

I normalfallet betalar man in tillräcklig skatt för att täcka avdragen, men är man osäker kan man höra av sig till Skatteverkets kundtjänst eller utnyttja deras e-tjänster för att räkna ut sin skatt. Har man fått rutavdrag eller rotavdrag man inte är berättigad till betalar man tillbaka det till Skatteverket före eller i samband med deklarationen.

Hur stor får en sommarstuga vara?

Vill du veta mer om att bygga fritidshus? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om bygglov, byggnadstekniska regler, hur du väljer byggföretag och entreprenadform, arkitektritat kontra nyckelfärdig modulhus, isolering för permanentboende och mycket mer. Känner du till alla kostnader vid ett husbygge? Följ våra råd och undvik de vanligaste misstagen!

Ett fritidshus kan vara en fjällstuga, ett torp vid en skogssjö, ett sommarhus på västkusten men också något mycket mer. Många drömmer om att köpa eller bygga fritidshus där de kan koppla av. En del tänker framåt och bygger ett fritidshus som kan fungera som ett permanentboende efter pensionen. Andra vill lämna stadslivet under helger och semesterveckor och komma närmare naturen. Kanske tillhör du den lyckliga skaran som äger en tomt där det redan står ett skruttigt fritidshus som har gjort sitt, och som du kan riva och ersätta med ett nytt.

Beroende på om du vill bygga ditt fritidshus på en tomt i ett koloniområde där föreningen äger marken eller om du har en friköpt tomt i ett stugområde, har du olika förutsättningar att ta hänsyn till när du ska bygga fritidshus. I ett koloniområde kan det till exempel finnas föreningsregler som styr hur stora stugorna får vara, det vill säga boendeytan får vara bara upp till ett visst antal kvadratmeter, eller regleringar för om fritidshusen måste vara i ett plan eller om det är tillåtet att bygga så högt att det blir ett sovloft.

Om du har en friköpt tomt som du planerar att bygga ett fritidshus på har du större friheter, både byggnads- och storleksmässigt. Här är det istället den kommunala detaljplanen, som vi kommer ta upp senare i artikeln, som kan påverka dina planer.

Vad är skillnaden mellan villa och fritidshus?

Att köpa sommarstuga ska vara ett lustfyllt och spännande steg i livet. Vår guide hjälper dig att göra processen precis så smidig och säker som den ska vara.

Oavsett om du längtar efter att köpa en stuga i skogen, ett sommarställe på landet eller ett torp vid havet, så finns det ett antal aspekter att ta hänsyn till. Våra erfarna mäklare på Bjurfors har full koll på processen, och du är alltid välkommen att ta kontakt med din lokala mäklare för att prata bostadsdrömmar.

Måste attefallshus ha avlopp?

Förråd/friggebod

En friggebod är ett komplement till ett bostadshus och kräver i regel inget bygglov. Det enda kraven för att kunna påbörja byggandet är att det redan finns ett bostadshus på tomten, friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med annan byggnad. Sammanlagt byggarea får inte överstiga 15 kvadratmeter och högsta höjd från mark till taknock får maximalt vara 3,0 meter.