:

Hur långt i förväg bör man komma till en begravning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur långt i förväg bör man komma till en begravning?
 2. Hur lång tid tar det mellan död och begravning?
 3. Vilken veckodag brukar man ha begravning?
 4. Hur kan jag få reda på när en begravning ska ske?
 5. Vem bestämmer var man ska bli begravd?
 6. Måste man gå på en begravning?
 7. Måste man gå fram till kistan på begravning?
 8. I vilken ordning ska man gå fram till kistan?
 9. Hur mycket kostar det att begravas?
 10. Måste man ta ledigt för begravning?
 11. Hur lång tid tar det innan dödsfall registreras?
 12. Vad ska man inte ha på sig på begravning?
 13. Är kroppen i kistan vid begravning?
 14. Måste man gå fram till kistan vid begravning?
 15. Vilka går fram till kistan först?

Hur långt i förväg bör man komma till en begravning?

Att gå på en begravning idag skiljer sig en hel del från hur det gick till förr i världen. Då fanns det väldigt många måsten, och nåde den som inte följde reglerna och gjorde som man skulle göra.

Numera har dessa krav och oskrivna lagar lättats upp och det är inte lika stor risk att du som är gäst på en begravning gör bort dig.

Den som ordnar med en begravning idag kan alltså ta sig avsevärt större friheter. Det måste inte vara mörkt och dystert. Man behöver inte läsa samma texter eller sjunga samma psalmer som man gjort sedan urminnes tider.

Om du t.ex. är ytligt bekant med den avlidne, stövla inte fram till de främsta bänkraderna i kyrkan (eller kapellet) och sätt dig. Du är inte på bio. Det finns vissa regler för hur begravningsgäster ska sitta. Så avvakta lite tills du vet vad som gäller. T.ex. så sitter de närmast anhöriga i regel allra längst fram och i de högra bänkraderna. Vänner och bekanta placerar sig på vänster sida. Men det finns undantag – därav rådet att avvakta en stund innan du sätter dig. Det finns tillfällen där de anhöriga sitter till vänster. Övriga släktmedlemmar sitter i raderna bakom de närmast anhöriga. Begravningen kan ju också hållas utomhus – vid en sjö eller ute i skogen. Då finns inga bänkrader till din hjälp. Om du verkligen inte vet var du ska sätta dig så följ med strömmen. Eller – fråga!

Hur lång tid tar det mellan död och begravning?

Idag, imorgon eller om några veckor när allt har lagt sig?

Att förlora någon man älskat eller hållit av är smärtsamt. Döden har för vana att linda in oss i en bottenlös känsla av tomhet. Den matar oss med förtvivlan samtidigt som den översköljer oss med sorg. Att i denna situation ta tag i en begravning kan för många kännas övermäktigt. Nästan omöjligt.

Vilken veckodag brukar man ha begravning?

Man måste inte ha en begravningsceremoni, men för de allra flesta är ceremonin ett tillfälle att få ta farväl av den döda.

Om den döda inte var medlem i Svenska kyrkan, kan det ändå vara möjligt att få en kyrklig begravning. Det ska dock inte strida mot den dödas vilja. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döda personen till Gud. 

En kyrklig begravningsgudstjänst kostar ingenting för den som varit medlem i Svenska kyrkan.   

Läs mer om övriga kostnader för en begravning och vad som täcks av begravnings- och kyrkoavgiften.

Hur kan jag få reda på när en begravning ska ske?

Kroppen tar i de flesta fall sjukhuset, servicehuset eller - vid en olycka, polisen hand om. De ser till att kroppen förs till bårhuset.

De anhöriga planerar oftast för begravningen tillsammans med en begravningsbyrå. Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

Vem bestämmer var man ska bli begravd?

 • Kistgravplats. Den döda kroppen placeras i en kista, och kistan begravs i jorden. Över kistgraven reser de anhöriga ofta en gravsten. Eller så används en redan befintlig familjegrav.
 • Urngravplats. Den döda kroppen kremeras. Askan läggs i en urna, som begravs i jorden. Över urngraven reser de anhöriga ofta en gravsten. Eller så används en redan befintlig familjegrav.
 • Askgravplats. Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen, ofta placerad tillsammans med andra askgravplatser på ett område.

  Askgravplatsen är en gravplats med begränsad gravrätt. Det innebär att huvudmannen sköter om de enskilda gravplatserna och de allmänna ytorna omkring dem och tar ut en avgift för skötseln av gravplatsen. Huvudmannen bestämmer också över gravanordning och utsmyckning.

  En askgravplats upplåts på 25 år, men gravrätten kan förnyas. Efter gravsättningen gör huvudmannen en notering i gravboken.

 • Minneslund. Askan strös ut eller grävs ner i en minneslund, som är ett område där askan efter fler döda finns. Minneslunden är anonym – där finns inga personliga stenar. Anhöriga får inte delta när askan grävs ner eller strös ut.
 • Askgravlund. Askan strös ut eller grävs ner på ett område där askan efter fler döda finns. På en gemensam yta finns deras namn angivna. Anhöriga får delta om de önskar.

I Sverige är de flesta begravningsplatser så kallade allmänna begravningsplatser. Oftast ligger dessa platser på kyrkans mark. Den som är folkbokförd i Sverige har efter sin död rätt till en gravplats i 25 år, utan extra kostnad. Ofta kan de anhöriga förnya en gravrätt efter dessa 25 år.

Måste man gå på en begravning?

 • Försäkra er om att alla anhöriga är ense om att ha en begravning utan ceremoni, i synnerhet om den avlidne inte har uttryckt en egen önskan om det.
 • Vid ett dödsfall skall, enligt svensk lag, gravsättning eller kremering ske inom 30 dagar. Väljer du kremering utan att först hålla en ceremoni, har du upp till ett år på dig att bestämma hur och var gravsättning skall ske. Naturligtvis kan begravningsceremoni med urnan ske i samband med gravsättningen.
 • En begravning utan ceremoni kan ske om ni som anhöriga inte vill ha någon begravningsakt alls.
 • Det kan också vara ett lämpligt alternativ om ni vill ha en privat ceremoni i stillhet, utan kista.
 • Vid direktkremation sker ofta gravsättning utan att de anhöriga är närvarande.
 • Om askan skall spridas till havs är det vanligt att man håller en begravningsceremoni ombord på båten.
 • Kista är obligatorisk, även vid en begravning utan ceremoni.

Många kan tycka att det verkar lite känslokallt att begrava en anhörig utan att hålla en begravningsceremoni. Men det finns flera anledningar till att man väljer att gå tillväga på det sättet.

Många gånger handlar det om att man inte har möjlighet att samla släkt och vänner förrän senare. Därför väljer man direktkremation för att kunna hålla en ceremoni vid ett senare tillfälle. Antingen i samband med gravsättning på en begravningsplats eller för att sprida askan i naturen eller till havs.

Många som avlider har uttryckt en önskan om att få begravas i hemlandet. När detta är avsikten håller man i regel ingen ceremoni här, utan väljer att kremera kroppen för att därefter föra askan utomlands och genomföra begravningsakten där.

Måste man gå fram till kistan på begravning?

En klassisk begravning i svensk tradition sker med ceremoni enligt Svenska kyrkans ordning i kyrka eller kapell.

Begravningen planeras tillsammans med begravningsbyrån. 

I vilken ordning ska man gå fram till kistan?

För närmast sörjande

Hur lång tid före begravningen man skall vara på plats beror på olika saker, bl a hur många gäster som kommer. Om det är ett mindre antal gäster, kanske bara familjen som närvarar, kan det vara helt valfritt när man vill komma. Begravningsbyråns representant är färdig med sina förberedelser cirka 30 minuter innan begravningsakten börjar, varefter anhöriga gärna kan komma in i ceremonilokalen. Det kan finnas en stor trygghet att i lugn och ro bekanta sig med lokalen, kistan och blommorna för att känna lugn inför begravningsaktens början.

Hur mycket kostar det att begravas?

 • Begravningsbyråns arbetskostnader.
 • Nödvändiga transporter som hämtning av avliden och transport till bårhus. Ev. transport för kremation. Transport av kista eller urna till ceremonilokal.
 • Kista och ev. urna
 • Dödsannons/minnesrum
 • Enklare kistdekoration med blommor alternativt bårtäcke
 • Omhändertagande med kistläggning av den avlidne.
 • Präst/officiant samt representant från begravningsbyrån vid ceremonin
 • Eventuella avgifter till församlingen som t ex. hyra av församlingssal.
 • Minnesstund med enklare förtäring som kaffe med kaka.

Måste man ta ledigt för begravning?

Det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig med lön vid exempelvis begravning, men de flesta kollektivavtal erbjuder den möjligheten. 

Hur lång tid tar det innan dödsfall registreras?

Du får veta den avlidnes namn (i vissa fall yrke), ålder eller födelsedatum, hemort, anhörig, ur vilket arkiv originaluppgifterna är hämtade, tidpunkt för dödsfallet och begravningen samt dödsorsaken.

Källan är kyrkans död- och begravningsbok. Dödboken är en i datum kronologisk förteckning över avlidna personer i församlingen. Registret innehåller uppgifter från församlingar i Gotlands, Jämtlands och Västernorrlands län. Observera att en del av församlingarna kan förekomma i mer än ett register.

Vad ska man inte ha på sig på begravning?

Det är upp till de anhöriga att välja vilken klädkod de vill att gästerna ska följa. Men oavsett vilken klädkod du klär dig för bör det vara diskret och värdigt. Det behöver inte nödvändigtvis vara helt i svart, men det är inte heller ett tillfälle att sticka ut. 

Är kroppen i kistan vid begravning?

När det kommer till placering i kyrkan vid begravning styrs det oftast av olika traditioner, men skiljer sig ibland också mellan kyrkor och kapell. Gemensamt för samtliga begravningar är att den närmaste familjen sitter längst fram. 

Det vanligaste är att de närmast anhöriga sitter på höger sida och de bekanta på den vänstra, oavsett om begravningen hålls i kyrka eller annan lokal.

Den högra sidan ses från perspektivet när du kliver in i kyrkan eller lokalen och brukar kallas hjärtsidan, eftersom det är den sidan den avlidnes hjärta finns. De närmast anhöriga sitter alltså närmast hjärtat. Om begravningen enbart är till för de närmaste sitter alla på den högra sidan.

Måste man gå fram till kistan vid begravning?

Det vanligaste idag för män är att man bär mörk kostym eller kavaj. Svart slips är alltid korrekt. De som tillhör de närmaste kan även ha vit slips. För kvinnor kan det vara mörkt dräkt, klänning, kjol, byxor, mörka strumpor och en vit scarf. Barn och ungdom kan alltid ha sina finkläder.

Vilka går fram till kistan först?

Det vanligaste idag för män är att man bär mörk kostym eller kavaj. Svart slips är alltid korrekt. De som tillhör de närmaste kan även ha vit slips. För kvinnor kan det vara mörkt dräkt, klänning, kjol, byxor, mörka strumpor och en vit scarf. Barn och ungdom kan alltid ha sina finkläder.