:

Hur mycket är källskatten?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är källskatten?
 2. Vad menas med källskatt?
 3. När betalar man källskatt?
 4. Hur mycket av källskatten får man tillbaka?
 5. Får man tillbaka källskatt på KF?
 6. Vad är bäst ISK eller KF?
 7. Vem betalar källskatt?
 8. Varför ska man ha utländska aktier på KF?
 9. När lönar det sig att ha ISK?
 10. Vad är nackdelen med ISK?
 11. När slutar ISK vara lönsamt?
 12. Vem har högst skatt i Sverige?
 13. Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?
 14. När blir ISK skattefritt?
 15. Hur många har en miljon på ISK?

Hur mycket är källskatten?

I samband med utdelningen från vissa länder betalar svenska aktieägare källskatt. Det är en skatt som återbetalas till landet som utdelningen kommer från, eller källstaten. Hur mycket skatt som betalas bestäms av vilket land bolaget har sitt legala säte i. Skattesatsen kan skilja sig beroende på vilka skatteavtal Sverige har med respektive land.

Oftast betalar man 15 procent i utländsk källskatt i samband med utdelningen. Om man får 100 kronor i utdelning betalas alltså 15 kronor tillbaka till källstaten, vilket ger en total inbetalning på 85 kronor på det egna kontot. Det finns dock undantag. Om utdelningen till exempel kommer från Danmark är källskatten 27 procent. 

Vad menas med källskatt?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

När betalar man källskatt?

När du får utdelning från bolag som har sitt legala säte i annat land än Sverige så drar ursprungslandet en skatt (utländsk källskatt). Den utländska källskatten är ofta 15% av utdelningsbeloppet, men kan variera från land till land. Källskatten redovisas i din transaktionshistorik i samband med att utdelningen bokas in på ditt konto.

Hur sker avräkning på ISK? På ISK sköter Skatteverket avräkningen av utländsk källskatt. Om du är berättigad avräkning så sker den året efter du erlagt källskatten i samband med deklarationen (beloppet är förtryckt). Observera att den högre skattesatsen som gäller för finska och norska utdelningar behöver sökas åter mot respektive skatteverk enligt rutinerna här och här.

Hur mycket av källskatten får man tillbaka?

Vad är utländsk källskatt?

När du får aktieutdelning från bolag som har sitt legala säte i ett annat land än Sverige så drar ursprungslandet en skatt (utländsk källskatt). Den skatten ligger oftast på 15% av utdelningsbeloppet men kan variera från land till land. Här nedan kan du läsa hur det funkar om du har aktierna i en Kapitalförsäkring. (Gäller också dig som har aktierna i en Tjänstepension, Privat pensionsförsäkring eller Kapitalpension)

Får man tillbaka källskatt på KF?

När du får utdelning från bolag som har sitt legala säte i annat land än Sverige så drar ursprungslandet en skatt (utländsk källskatt). Den utländska källskatten är ofta 15% av utdelningsbeloppet, men kan variera från land till land. Källskatten redovisas i din transaktionshistorik i samband med att utdelningen bokas in på ditt konto.

Hur sker avräkning på ISK? På ISK sköter Skatteverket avräkningen av utländsk källskatt. Om du är berättigad avräkning så sker den året efter du erlagt källskatten i samband med deklarationen (beloppet är förtryckt). Observera att den högre skattesatsen som gäller för finska och norska utdelningar behöver sökas åter mot respektive skatteverk enligt rutinerna här och här.

Vad är bäst ISK eller KF?

Här jämför vi likheter och skillnader mellan sparformerna ISK och kapitalförsäkring. Till exempel hur de beskattas, om fler än en person kan vara innehavare och vad som händer vid dödsfall. Vill du titta närmare på detaljer kan du också jämföra investeringssparkonton - ISK och kapitalförsäkringar - sparande.

Både kapitalförsäkringar och investeringssparkonton (ISK) fungerar som förvaringsplats för fonder, aktier och andra värdepapper. Det är ofta de  produkter som rådgivare föreslår om du frågar efter lämpliga investeringar på lite längre sikt, till exempel som eget sparande till pensionstiden. Men tänk på att det kan vara bra att spara och investera på flera olika sätt. På konsumenternas.se hittar du information om olika sparformer, investeringar och pension.

Vem betalar källskatt?

Kortfattat kan kupongskatt beskrivas som en statlig, definitiv källskatt på utdelning till en begränsat skattskyldig person. Kupongskatten ersätter i dessa fall inkomstskatt.

Kupongskatt tas ut med 30 procent av utdelningen. I de flesta skatteavtal med andra länder har Sverige emellertid reducerat sitt skatteanspråk eller helt avstått från rätten att beskatta utdelning.

Varför ska man ha utländska aktier på KF?

Jag planerar att köpa min första utländska aktie men blir inte klok på om det ska vara ISK eller KF. Har läst en massa olika åsikter på olika sidor men tycker inte det blir klarare. Är det någon som orkar reda ut det åt mig?

okt '21

När lönar det sig att ha ISK?

Rent matematiskt finns en enkel tumregel att gå efter. Om du placerat i tillgångar som du tror kommer ge högre avkastning än statslåneräntan plus påslaget så har du med fördel tillgångarna på ISK/KF. Det vill säga, om du tror att din portfölj kommer att avkasta mer än 2,94 procent (statslåneräntran + 1 procentenhet) så lönar det sig att ha dina värdepapper på ISK. Det gäller ju även om du investerar i aktier som ligger stilla men där utdelningen överstiger 2,94 procent.

Det gör att ISK inte lämpar sig för tillgångar och värdepapper som förväntas avkasta mindre än så, som korta räntefonder. De passar bättre att ha på en vanlig depå. Där får du dessutom kvitta vinst mot förlust i deklarationen, och sedan skatta 30 procent på det som blir kvar efter kvittning.

Till saken ska dock tilläggas att ISK ju är en bra sparform fortfarande, framför allt för dess enkelhet. Du slipper deklarationskrångel. Men den högre skatten kräver att vi tänker till allt mer kring lågrisksparande.

Vad är nackdelen med ISK?

Investeringssparkonto infördes som en ny sparform 2012 för att underlätta för småsparare att spara i fonder och aktier. Tidigare var den vanligaste sparformen det som kallas aktiekonto, där du var tvungen att betala 30 % skatt på all vinst du gjorde vid försäljning av aktier eller fonder.

Med ett investeringssparkonto betalar du i stället en årlig schablonskatt på det totala beloppet som finns på ditt konto.

När du köper och säljer aktier via ett aktiekonto behöver du deklarera din förluster och vinster i deklarationen. Det innebär att du måste betala skatt på eventuella reavinster och när du tar ut pengar från kontot. Samtidigt, om dina aktier skulle gå i förlust, behöver du inte betala någon skatt. Istället kan du kvitta dina förluster i din deklaration. Ett aktiekonto är således mer förmånligt om du skulle redovisa en kapitalförlust på dina aktier, och ett investeringssparkonto är mer förmånligt om du skulle redovisa en kapitalvinst.

När slutar ISK vara lönsamt?

Investeringssparkontot (ISK) gjorde entré med buller och bång i januari 2012 och firar i år 10 år. Aktiespararna var initiativtagare till ISK. Ambitionen var att stimulera till ökat sparande genom att göra det enklare och billigare att spara långsiktigt.

I stället för en fast skatt på realiserade vinster kunde man nu utgå från en fast schablon som är baserad på kontots genomsnittliga värde.

Vem har högst skatt i Sverige?

När du tjänar pengar och betalar skatt i Sverige så går den främst till regionen (tidigare kallat landsting) och kommunen du bor i. Tjänar du mycket pengar betalar du också skatt till staten – men hur lite eller mycket du än tjänar så betalar du till din kommun och region. Den skatten dras på din bruttolön och kallas för kommunalskatt.

Det är staten som bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på – men det är sedan varje kommun som får bestämma själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna från skatten ska fördelas. Det är därför skattesatsen kan skilja några procentenheter jämfört med olika kommuner. Hur hög kommunalskatten är beror på vilka politiska partier det är som styr i kommunen och hur de politikerna resonerar med sin budget.

Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

Tillbaka

Jag vill skänka bort en större summa pengar till mina fem barnbarn, men jag är osäker på hur mycket man måste betala i gåvoskatt?

När blir ISK skattefritt?

Regeringens budget innehåller ingen sänkt skatt på ISK, trots att ett sådant förslag fanns med i Tidöavtalet. Den höga räntan gör att skatten i stället kommer höjas rejält nästa år.

Enligt Tidöavtalet skulle skatten på sparande i det populära investeringssparkontot (ISK) sänkas. Regeringen med stöd av Sverigedemokraterna lade fram ett förslag som innebar att de första 300 000 kronorna på ISK skulle vara skattefria. Men i budgeten finns skattesänkningen inte med.

Hur många har en miljon på ISK?

Den som placerade sina sparpengar på ISK-konto för tio år sedan har dragit en skattemässig vinstlott. Och det är många förmögna svenskar som hittat dit – över 200.000 sparare har över en miljon kronor på kontot.

I dagarna firar det skattegynnade sparandet tio år.