:

Vilken dag brukar man ha begravning?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken dag brukar man ha begravning?
 2. Hur lång tid mellan död och begravning?
 3. Hur tar man avsked vid kistan?
 4. Hur mycket kostar det att begravas?
 5. Får man köra kistan själv?
 6. Måste anhöriga betala begravning?
 7. Har man kläder på sig i kistan?
 8. Vilka går fram till kistan först?
 9. Måste man vara döpt för att begravas?
 10. Hur mycket pengar sätter man in vid begravning?
 11. Vem går först fram till kistan?
 12. Hur snart ska begravning ske efter dödsfall?
 13. Vad ska betalas först vid dödsfall?
 14. Vem lägger ros på kistan?
 15. Vilken färg på blomma lägger man på kistan?

Vilken dag brukar man ha begravning?

Idag, imorgon eller om några veckor när allt har lagt sig?

Att förlora någon man älskat eller hållit av är smärtsamt. Döden har för vana att linda in oss i en bottenlös känsla av tomhet. Den matar oss med förtvivlan samtidigt som den översköljer oss med sorg. Att i denna situation ta tag i en begravning kan för många kännas övermäktigt. Nästan omöjligt.

Hur lång tid mellan död och begravning?

Kroppen tar i de flesta fall sjukhuset, servicehuset eller - vid en olycka, polisen hand om. De ser till att kroppen förs till bårhuset.

De anhöriga planerar oftast för begravningen tillsammans med en begravningsbyrå. Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

Hur tar man avsked vid kistan?

Som regel bör du alltid försöka gå på begravningar, även när du är avlägsen släkting eller vän till den avlidne, eller den avlidnes familj. Det betyder ändå mycket för familjen att du kommer.

Det händer dock att de anhöriga vill hålla begravningen inom en liten krets av de allra närmaste. Ibland kommer dödsannonsen då efter begravningen, med tillägget ”Begravningen har ägt rum”.

Hur mycket kostar det att begravas?

Det är en hel del olika val du skall göra när du planerar en begravning. Valen avgör hur kostsam begravningen blir. Innan du börjar planera bör du bestämma dig för vilken budget du har för begravningen.

Vanligtvis betalar dödsboet för begravningen. Om du är arvinge så är det ditt arv som pengarna dras från.

Får man köra kistan själv?

Fastställda i kyrkofullmäktige 2021-11-10

 FÖRVARING AV KISTOR OCH ASKORHur ser lokalen för förvaring av kistor och askor ut?Kistor förvaras i frys- och kylrum och urnor förvaras i särskilda urnrum. Frys- och kylrum samt urnrum finns både på Norra griftegården och i Stora Tuna gravkapell.

Måste anhöriga betala begravning?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Har man kläder på sig i kistan?

Respekt och värdighet är givna ledord för oss som ska ta hand om en nyligen avliden människa. För sjukvårdspersonal och begravningspersonal finns tydliga etiska riktlinjer som vi alla anser självklara att följa. För att mycket enkelt sammanfatta dem: Agera alltid som om de anhöriga är närvarande.

De flesta dödsfall sker inom sjukvården. Därför är det oftast sjukvårdspersonal som ansvarar för omhändertagandet av en avliden. Det innebär att man gör iordning den avlidne för de anhörigas avsked. Man stänger ögonlocken, tvättar och rakar den avlidne och kammar håret. Därefter klär man den döde i antingen en bårskjorta eller i dennes egna kläder. Innan de anhöriga anländer tar man bort eventuell sjukvårdsutrustning.

På många sjukhus har man särskilda rum där de anhöriga kan besöka den avlidne för att ta avsked. Där bäddar man ner personen i en säng, tänder ljus och placerar ut några stolar i rummet.

Men det är också många som avlider i hemmet. När det händer är det vanligt att de anhöriga vill ta avsked utan att den avlidne först transporteras till ett bårhus. I detta fall kommer vi hem till er i bostaden. Vi har då med oss en kista och tar hand om den avlidne och bäddar ner honom eller henne. Detta förutsätter dock att man som anhörig tar ett snabbt beslut om kista och kläder.

Vilka går fram till kistan först?

När du ska gå på begravning är det bra om du anländer till ceremonilokalen åtminstone 15–20 minuter innan det börjar. Om det förväntas komma många gäster kommer du tidigare än så. Då finns det tid att hälsa på de närmast anhöriga och att hinna hänga av sig ytterkläder innan man går in och sätter sig.

Det händer lite då och då att gäster på en begravning blir stående i lokalen och inte vet vart de ska ta vägen. Traditionellt sett sitter de närmast anhöriga längst fram i kyrkan, på höger sida. Övrig släkt sitter i bänkraderna bakom dem. Vänner och bekanta sitter i regel på motsatt sida. Men detta är inte hugget i sten. I vissa kyrkor och kapell sitter de närmaste på vänster sida.

Ofta faller det sig naturligt var du ska sitta, då man ser vart de andra sätter sig. Är du osäker så fråga värden eller värdinnan, som oftast möter upp i entrén till ceremonilokalen.

Måste man vara döpt för att begravas?

Här hittar du en folder med de vanligaste frågorna om katolsk vigsel som heter ”Vi ska gifta oss”. Foldern ger information om hur den katolska kyrkan ser på äktenskapet och besvarar många praktiska frågor kring hur man går till väga om man planerar en katolsk vigsel.

Foldern vänder sig både till par som planerar sin vigsel och till dem som av allmänt är intresserade av katolsk äktenskapssyn.

Hur mycket pengar sätter man in vid begravning?

Cancerfonden och våra samarbetspartners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Du väljer vilka typer av cookies du tillåter utöver de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Vem går först fram till kistan?

Begreppen arvsavsägelse och arvsavstående tar sikte på två olika situationer med den gemensamma nämnaren att en arvinge frivilligt gör avkall på rätten till arv. Nedan går jag igenom den allmänna innebörden av respektive begrepp och vad som praktiskt skiljer de båda företeelserna åt.

Arvsavsägelse innebär att en arvinge avsäger sig rätten till arv innan arvlåtaren har dött (arvlåtaren är den person som efterlämnar ett arv). Möjligheten att göra arvsavsägelse följer av 17 kap. 2 § ärvdabalken. Arvsavsägelsen kan göras genom att arvingen antingen skriftligen godkänner ett testamente, som utesluter arvingen från arv, eller tillhandahåller arvlåtaren ett meddelande där arvingen klargör att han eller hon inte har något anspråk på arv. För att en arvsavsägelse ska vara giltig krävs att arvingen är myndig och i allmänhet kapabel att tillvarata sina rättsliga intressen. Personer som har förvaltare eller som försatts i konkurs kan därmed inte avsäga sig rätten till arv.

Hur snart ska begravning ske efter dödsfall?

Kroppen tar i de flesta fall sjukhuset, servicehuset eller - vid en olycka, polisen hand om. De ser till att kroppen förs till bårhuset.

De anhöriga planerar oftast för begravningen tillsammans med en begravningsbyrå. Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

Vad ska betalas först vid dödsfall?

För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra vid dödsfall och i vilken ordning. Börja med att informera om dödsfallet, förbereda begravning, avsluta abonnemang och autogiron.

Du kan använda Efterlevandeguidens checklista för att se vilka praktiska saker du behöver göra först.

Ta en sak i taget och börja med det viktigaste. 

Vem lägger ros på kistan?

De flesta gäster som deltar på en begravning tar med sig en så kallad hand-blomma. Det brukar röra sig om en enda blomma, oftast en ros, som placeras på kistan. Skulle du istället vilja beställa en mindre bukett går det också bra. Det mest traditionella valet är den röda rosen, men även vita rosor är vanliga. Däremot finns det inga måsten, utan du är fri att välja vilken blomma du vill. Precis som i valet av kransar eller begravningsdekorationer brukar man välja blommor som på något sätt representerar den avlidne. Att välja en blomma som du tror att denne skulle uppskatta är inte heller fel. Huvudsaken är att du väljer en smakfull blomma eller bukett som visar din respekt och tillgivenhet.

Utöver handblomman är kransen den vanligast förekommande traditionen. Den främsta anledningen till det är kransens runda form, som symboliserar evigheten. Idag finns det en mängd olika alternativ att välja bland, och du kan själv välja vilken typ av krans du vill ha. När du beställer i god tid inför begravningen har du möjlighet att låta din fantasi flöda och få precis kransen du önskar dig. Många blomsteraffärer gör det dessutom möjligt att leverera kransar utomlands, så branschen erbjuder i princip vad du än söker.

Vilken färg på blomma lägger man på kistan?

Som gäst på en begravning är det vanligaste att man tar med sig en handblomma, ofta en röd ros. Det är dock okej att välja någon annan blomma eller ha en mindre bukett. När man tar sitt farväl lägger man handblomman på kistan eller i graven. 

Det är även möjligt att ha blommor som är i form av en krans eller bukett, som man lägger vid kistan. Då kan man köpa de blommor begravning man tycker passar och skriva en personlig hälsning. Hälsningen ska givetvis vara till den avlidne och man kan skriva några ord på antingen kortet eller blombandet. Det är okej att gå ihop flera personer för en krans eller bukett. 

Om man vill skicka blommor till de ansvariga för begravningen, oftast de närmast anhöriga, går det bra. Då rekommenderas man att skriva ett kort där man deltar i sorgen och finns till om det behövs.