:

Vad innebär ett investmentbolag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär ett investmentbolag?
 2. Vilka investmentbolag finns det?
 3. Vilka investmentbolag ska man satsa på?
 4. Vilka investmentbolag finns på börsen?
 5. Hur beskattas investmentbolag?
 6. Varför investera i investmentbolag?
 7. Vilket är Sveriges bästa investmentbolag?
 8. Vad är skillnaden på en fond och ett investmentbolag?
 9. Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?
 10. Vad bör man satsa på 2023?
 11. Är investmentbolag säkert?
 12. Vad kostar det att starta ett investmentbolag?
 13. Varför ska man investera i investmentbolag?
 14. Är det värt att investera i Investor B?
 15. Varför startar man ett investmentbolag?

Vad innebär ett investmentbolag?

Innan vi går in på det mer teoretiska delarna summerar vi de bästa investmentbolagen sett till deras avkastning i procent under de senaste 1, 3, 5 och 10 åren samt en kort beskrivning av respektive investmentbolaget så att du ska kunna få en bättre bild av vilket investeringsfokus företaget har – vissa investmentbolag fokuserar nämligen enbart på att äga aktier i andra börsnoterade företag, andra investmentbolag investerar bara i onoterade bolag och andra både och.

Dessa kan ses som inspiration till fortsatt fördjupning och längre ner finner du fler bra topplistor (och även utländska investmentbolag) för ytterligare fördjupning. Tänk dock på att framtida avkastning är ingen garanti och att en investering i investmentbolag, precis som andra typer av aktier, kan minska i värde.

Att en aktie är populär (baserat på antal ägare hos Sveriges största nätmäklare Avanza) är förvisso ingen garanti för att aktien kommer att stiga i pris, men det kan ändå ge en bra bild över hur andra investerar resonerar. Nedan finner du de 10 mest ägda investmentbolagen i Sverige idag.

I det fall det finns såväl en A- som en B-aktie (eller annan) så har vi bara listat den med mest ägare och ej slagit samman de båda aktierna.

Vilka investmentbolag finns det?

Ett investmentbolag är en organisation som ägnar sig åt att investera i olika tillgångar, såsom aktier, obligationer, fastigheter och andra värdepapper, i syfte att generera avkastning för sina investerare. Investmentbolag kan vara börsnoterade eller olistade och kan fokusera på att investera i en viss typ av tillgångar, såsom fastigheter eller aktier, eller på att investera i en mängd olika tillgångar. Många investmentbolag har också professionella investerare på sin personal, som har specialiserad kunskap om olika marknader och investeringsprodukter. Det finns olika typer av investmentbolag, inklusive mutual funds, hedge funds och venture capital-fonder, och varje typ har sina egna unika egenskaper och risknivåer.

Här är de investmentbolag som ägs av flest antal personer i Sverige just nu på Avanza: Investor B Kinnevik B Latour B Industrivärden Svolder B Bure Equity Lundbergforetagen B Ratos Creades Öresund Traction

Samuelssons Rapport startade en sparportfölj med köpvärda investmentbolag 2012 (Lat men smart). Den har slagit index med råge genom åren. Denna typ av investmentbolagsportfölj passar även för dig som önskar börja investera i en nybörjarportfölj. Här är några av de långsiktiga aktieinnehav som portföljen består av idag, och som haft bra ökning av värdet över tid.

För att ett företag ska ha rätt att ha en status som investmentbolag behöver  verksamheten i bolaget i princip uteslutande röra sig om att investera och förvalta (ibland sälja) värdepapper. Det vill säga – ha ägarandelar i andra företag. Om bolaget även har annan verksamhet ska den anses vara helt obetydlig i jämförelse. Investmentbolag kan genom verksamheten  investera i två typer av bolag:

 • Altor Equity Partners privat onoterat
 • Bure Equity börsnoterat
 • Creades, som kontrolleras av Sven Hagströmer med familj
 • East Capital börsnoterat
 • EQT (Inblandade parter: Investor AB) onoterat, indirekt via Investors delägande
 • Healthcap som investerar i bolag inom Life Sciences , onoterat
 • Industrivärden, med LE Lundbergföretagen som största ägare
 • Öresund, som kontrolleras av Mats Qviberg med familj
 • Investor B som kontrolleras av familjen Wallenberg.
 • Kinnevik B som växte under Jan Stenbecks ledning under 1980 -och 1990-talen.
 • KTH Chalmers Capital som investerar i bolag i tidiga skeden.
 • Latour B som kontrolleras av Gustav Douglas med familj via det privata bolaget Wasatornet
 • Lundbergforetagen B kontrolleras av Fredrik Lundberg m familj
 • Melker Schörling AB kontrolleras av Melker Schörling m familj
 • NAXS AB, börsnoterat
 • Nordic Capital privat, onoterat
 • Northzone privat, onoterat
 • PEQ, privat, onoterat
 • Proventus (Inblandade parter: Robert Weil), privat onoterat
 • Ratos, börsnoterat
 • Svolder B, börsnoterat
 • Segulah ,privat, onoterat
 • Traction, börsnoterat

Substansvärde, substansrabatt och substanspremie är viktiga begrepp att känna till när man handlar med investmentföretag. I synnerhet om man är nybörjare. I korta drag handlar det om vilket pris aktien handlas för i förhållande till sina tillgångar.

Här finner du en samlad guide till substans-värdet, substanspremie och substansrabatt.

Vilka investmentbolag ska man satsa på?

Sparande finns i många former. De flesta är med på att ett sparkonto är bättre än madrassen. Och om du vill ge dina besparingar möjlighet att växa mer än på ett sparkonto så är fonder ett naturligt nästa steg. Krångligt? Inte alls.

Vilka investmentbolag finns på börsen?

Affärsidén med att driva ett investmentbolag är att investera i andra bolag som äger aktier, så kallade aktiebolag. Detta innebär i sin tur att investmentbolaget köper och säljer aktier i andra bolag. Investmentbolag kan därför liknas med fonder, detta på grund av att det sker investering i andra företag. De aktieinvesteringarna som ett investmentbolag har kallas för portföljbolag. 

Dock måste investmentbolaget notera sig på börsen först, innan utomstående kan handla med aktier i bolaget. Investmentbolaget kan i sin tur både handla med aktier i icke-noterade företag och med företag som är börsnoterade.

Det finns flera svenska investmentbolag och nedan går vi igenom tio av dessa bolagen. De noterade svenska investmentbolagen har en bra historisk gällande avkastning och förhoppningsvis kan det fortsätta på den vägen i framtiden. Här kommer bolagen i bokstavsordning.

Hur beskattas investmentbolag?

Investmentföretag är en skatterättslig konstruktion som möjliggör kapitalplacering och aktieförvaltning i bolagsform. Flera stora svenska ägarsfärer har i stor utsträckning styrts med hjälp av investmentföretag, bland andra Investor och Industrivärden. Syftet med den särskilda skattemässiga behandlingen av investmentföretag är att undvika negativa konsekvenser av kedjebeskattning vid förvaltning av aktiebolag i Sverige.

Enligt inkomstskattelagen (IL 39:15) är ett investmentföretag ett aktiebolag eller ekonomisk förening som förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar, vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning, och som ett stort antal fysiska personer äger andelar i.

Varför investera i investmentbolag?

Sedan ett par år tillbaka arbetar Stockholmsbörsens investmentbolag hårt för att framstå som ett bättre sparalternativ än aktiefonder. Har de rätt?

Först kan man konstatera att i grunden är investmentbolag och aktiefonder liknande konstruktioner, båda erbjuder en portfölj med aktier som förvaltas aktivt för att maximera avkastningen.

Vilket är Sveriges bästa investmentbolag?

Investmentbolagsindex innehåller aktierna Investor, Industrivärden, Kinnevik, Latour och Lundbergföretagen med lika vikt. Tillsammans utgör dessa fem bolag ca 94% av börsvärdet för de noterade investmentbolagen på Stockholmsbörsens huvudlista. Nedan ser du utvecklingen.

Substansvärdet kan vara intressant att följa i dina investeringsbolag. Om du vill följa investmentbolag substansrabatt och substanspremie så kan du gör det nedan.

För att starta ett investmentbolag så kostar det 400.000 SEK och kräver att du startar ett aktiebolag samt erhålls tillstånd att bedriva handel med värdepapper på kommersiell nivå från Finansinspektionen. För att starta ett investmentbolag måste du alltså starta ett aktiebolag (eller en ekonomisk förening). Man måste sedan gå vidare med att ansöka om tillstånd att handla med värdepapper.

Detta tillstånd söker man hos Finansinspektionen. Att söka ett tillstånd för investmentbolag kostar 350 000 kronor i ansökningsavgift. Om du driver investmentbolaget som ett aktiebolag så måste du också ha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. Minimum för att starta igång detta är alltså 400 000 kronor. Ett investmentbolag startas alltså precis som alla andra företag, men måste ha tillstånd att bedriva handel med värdepapper. Detta tillstånd kan man ansöka om från Finansinspektionen.

Är denna typ av investmentbolag bra kandidater för nybörjare till att starta en nybörjarportfölj med? Jag skulle säga att denna typ av bolag är perfekta för detta. De fungerar nästan som en fond. De äger aktier i flera olika bolag och det betyder att du får exponering och diversifiering direkt på köpet. En annan fördel med att spara i investmentbolag istället för fonder är att du slipper betala dom höga årsavgifterna. Använder man ISK konto så kan man få noll i vinstskatt och noll i skatt på investeringsbolags aktieutdelning. Du betalar istället en årlig skatt på kapitalet. De har också gått upp mycket mer än börsen i övrigt de senaste 10 åren.

Det kanske mest attraktiva om du frågar mig är att du får några av Sveriges bästa företagsledare som tar hand om investeringen åt dig. Detta är också en bidragande orsak till att investmentbolag har gett god historisk avkastning.

En typ av investmentbolag är så kallade privatkapitalbolag (private equity), riskkapitalbolag som enbart investerar i onoterade bolag eller köper hela publika bolag så att de blir avnoterade (tas privata). När ett investeringsbolag eller riskkapitalbolag köper stora delar av ett företag så blir ägarspridningen så låg att det i vissa fall avnoteras från börsen om det är ett börsbolag.

Skillnaden mellan ett investmentbolag och ett private equitybolag (riskkapitalbolag)  är stor. De s.k. riskkapitalbolagen i Sverige – private equity – fungerar oftast som rådgivare till en fond som i sin tur äger investeringsbolaget. Fonden i sin tur har ett stort antal investerare såsom amerikanska pensionsfonder. För att få status för denna typ av bolag så måste företagen inneha värdepapperen under en längre tid.

Omsättningen av deras ägandeandelar i de företag de investerar i ska på aktiemarknaden inte överstiga en tredjedel per år. De ska också ha god spridning inom olika stora företag inom olika branscher.

Det finns även en bra lista hos Avanza om man går till deras hemsida. Det är en lista med både utländska investmentbolag och svenska Investmentbolag.

Här kan du även läsa om Warren Buffets investmentbolag Berkshire Hathaway.

En kort 2 minuters video som förklarar vad ett investmentbolag är:

Vad är skillnaden på en fond och ett investmentbolag?

www.affarsvarlden.se is using a security service for protection against online attacks. This process is automatic. You will be redirected once the validation is complete.

Protected by StackPath

Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?

Att ta första steget är förstås viktigt för att komma igång med sitt sparande, men ibland fastnar man redan där. Vart ska jag spara mina pengar – vilket konto, fonder eller aktier ska jag spara i? Innan du börjar placera dina pengar i fonder eller aktier rekommenderar jag att du först bygger upp en buffert på ett vanligt bankkonto. Vilket konto du sparar på är inte så viktigt då räntan generellt är så pass låg. Har du 10 000 kr på ett konto blir en halv procents ränta bara 35 kr efter skatt på ett år. Fokusera i stället på att få till en rutin där du regelbundet sparar. Autogiro eller banköverföring den 25:e varje månad brukar vara en bra lösning.

Vad bör man satsa på 2023?

Halvårets kursvinnare är en salig blandning av olika bolag och branscher – vid första anblick verkar det som den enda gemensamma faktorn är att de varit just kursvinnare.

Men om man kikar närmare på bolagen kan man dock se några saker de har gemensamt – de har utvecklat affären och presterat bra under året. Till exempel klädjätten H&M, hårdvarubolaget Hanza och bioteknikbolaget Saniona har visat rejäla uppsving i sina rapporter. Dessutom är drygt hälften av bolagen lönsamma, vilket brukar vara till fördel när det skakar på börsen eftersom det generellt betyder lägre risk och bevisat fungerande affärsmodell.

Är investmentbolag säkert?

Det som vi tycker är huvudpunkterna i dagens avsnitt är följande för- och nackdelar med investmentbolag:

Denna artikel berör eller kan beröra information om att placera pengar i finansiella instrument. Historiskt har ett långsiktigt sparande enligt forskningen varit ett bra sätt att få sina pengar att växa. Det finns mycket som talar för att det kommer vara så även i framtiden, men ingen kan förutsäga framtiden och det finns tyvärr inga garantier.

Allt sparande innebär en risk och du kan både tjäna och förlora pengar. I värsta fall är det inte ens säkert att du får tillbaka pengarna du satt in. Därför vill vi, för undvikande av missförstånd, påminna om att:

 • investeringar kan och kommer i perioder att både öka och minska i värde,
 • i värsta fall kan du förlora det hela placerade kapitalet,
 • investera därför aldrig mer än du har råd att förlora,
 • historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning,
 • det är viktigt att själv sätter dig in i det som du investerar i och inte investerar i något du inte förstår, och
 • ta kontakt med en oberoende finansiell rådgivare (lista här) om du är osäker och vill ha tips kring din egen personliga situation.

Precis som vanligt så kan du lyssna på hela den här artikeln som ett poddavsnitt via din poddspelare. Avsnittet finns där poddar finns t.ex. iTunes, Acast, Spotify eller SoundCloud. Du kan även titta på den tillhörande videon via Youtube.

Jan: Varmt välkommen, idag är det dags för avsnitt 214. Det är en fortsättning på vår serie om att investera i investmentbolag.

Caroline: Detta är del 2. Kan man lyssna på avsnitten fristående?

Jan: Absolut. Förra avsnittet var mer en introduktion och historik kring de svenska investmentbolagen.

Caroline: Kan vi inte bara säga snabbt vad ett investmentbolag är?

Jan: Ett investmentbolag är ett bolag vars affärsidé är att äga andra bolag och många gånger även utveckla andra bolag. Det som är speciellt med investmentbolag är att många har en väldigt lång tidshorisont. Investor har ägt samma bolag i snart 100 år.

Caroline: Men när du säger att de äger andra bolag så har jag förvirrat mig kring detta, det betyder alltså att de äger andelar eller att de äger hela bolaget.

Vad kostar det att starta ett investmentbolag?

Investmentbolagsindex innehåller aktierna Investor, Industrivärden, Kinnevik, Latour och Lundbergföretagen med lika vikt. Tillsammans utgör dessa fem bolag ca 94% av börsvärdet för de noterade investmentbolagen på Stockholmsbörsens huvudlista. Nedan ser du utvecklingen.

Substansvärdet kan vara intressant att följa i dina investeringsbolag. Om du vill följa investmentbolag substansrabatt och substanspremie så kan du gör det nedan.

För att starta ett investmentbolag så kostar det 400.000 SEK och kräver att du startar ett aktiebolag samt erhålls tillstånd att bedriva handel med värdepapper på kommersiell nivå från Finansinspektionen. För att starta ett investmentbolag måste du alltså starta ett aktiebolag (eller en ekonomisk förening). Man måste sedan gå vidare med att ansöka om tillstånd att handla med värdepapper.

Detta tillstånd söker man hos Finansinspektionen. Att söka ett tillstånd för investmentbolag kostar 350 000 kronor i ansökningsavgift. Om du driver investmentbolaget som ett aktiebolag så måste du också ha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. Minimum för att starta igång detta är alltså 400 000 kronor. Ett investmentbolag startas alltså precis som alla andra företag, men måste ha tillstånd att bedriva handel med värdepapper. Detta tillstånd kan man ansöka om från Finansinspektionen.

Är denna typ av investmentbolag bra kandidater för nybörjare till att starta en nybörjarportfölj med? Jag skulle säga att denna typ av bolag är perfekta för detta. De fungerar nästan som en fond. De äger aktier i flera olika bolag och det betyder att du får exponering och diversifiering direkt på köpet. En annan fördel med att spara i investmentbolag istället för fonder är att du slipper betala dom höga årsavgifterna. Använder man ISK konto så kan man få noll i vinstskatt och noll i skatt på investeringsbolags aktieutdelning. Du betalar istället en årlig skatt på kapitalet. De har också gått upp mycket mer än börsen i övrigt de senaste 10 åren.

Det kanske mest attraktiva om du frågar mig är att du får några av Sveriges bästa företagsledare som tar hand om investeringen åt dig. Detta är också en bidragande orsak till att investmentbolag har gett god historisk avkastning.

En typ av investmentbolag är så kallade privatkapitalbolag (private equity), riskkapitalbolag som enbart investerar i onoterade bolag eller köper hela publika bolag så att de blir avnoterade (tas privata). När ett investeringsbolag eller riskkapitalbolag köper stora delar av ett företag så blir ägarspridningen så låg att det i vissa fall avnoteras från börsen om det är ett börsbolag.

Skillnaden mellan ett investmentbolag och ett private equitybolag (riskkapitalbolag)  är stor. De s.k. riskkapitalbolagen i Sverige – private equity – fungerar oftast som rådgivare till en fond som i sin tur äger investeringsbolaget. Fonden i sin tur har ett stort antal investerare såsom amerikanska pensionsfonder. För att få status för denna typ av bolag så måste företagen inneha värdepapperen under en längre tid.

Omsättningen av deras ägandeandelar i de företag de investerar i ska på aktiemarknaden inte överstiga en tredjedel per år. De ska också ha god spridning inom olika stora företag inom olika branscher.

Det finns även en bra lista hos Avanza om man går till deras hemsida. Det är en lista med både utländska investmentbolag och svenska Investmentbolag.

Här kan du även läsa om Warren Buffets investmentbolag Berkshire Hathaway.

En kort 2 minuters video som förklarar vad ett investmentbolag är:

Varför ska man investera i investmentbolag?

Börsens investmentbolag är favoriter bland både nybörjare och mer erfarna investerare. Med all rätt. Det finns åtminstone tre riktigt bra skäl till att låta ett eller ett par av Stockholmsbörsens 11 investmentbolag ta plats i portföljen. Låt mig förklara varför.

Ett investmentbolag är ett bolag som har som affärsidé att äga aktier i andra bolag och de fungerar därför lite som en fond, fast med färre innehav. Att du får flera innehav i ett, gör investmentbolagen till bra nybörjaraktier, eftersom du får en automatisk riskspridning.

Är det värt att investera i Investor B?

Ett investmentbolag är ett bolag vars affärsidé går ut på att tjäna pengar genom att handla aktier i andra bolag, noterade som onoterade.

Likt en aktiefond blir du automatiskt delägare i ett antal olika underliggande bolag när du ska köpa aktier i ett investmentbolag.

Om du nu vill öka din riskspridning ytterligare kan du kombinera både fonder och investmentbolag genom att köpa investmentbolagsfonder. Det är en fond med ett innehav fördelat på en mängd av olika investmentbolag.

När du köper andelar i fonden får du en aktiv förvaltning för de underliggande innehaven, men inte minst en mycket diversifierad portfölj.

Syftet med att äga en fond är oftast att du ska låta någon annan skapa din avkastning utan att du behöver göra något aktivt, nackdelen med en investmentbolagsfond är det blir svårare att få en total överblick över alla innehav.

Varför startar man ett investmentbolag?

Ett investmentbolag bedriver ingen egen verksamhet – utan verksamheten går ut på att äga aktier i andra företag. Genom att investera i företag som kan vara lönsamma på lång sikt tjänar ett investmentbolag pengar på att köpa aktier när det är billigt och säljer av sitt innehav när företaget har uppnått önskvärt resultat. Affärsidén kan sammanfattas som att äga, förvalta och utveckla andra företag på sikt.

När man är inne på börsen är det inte helt sällan man stöter på investmentbolag. När du köper aktier i ett investmentbolag äger du indirekt aktier även i de företagen som investmentbolaget äger. Detta är ett sätt att sprida ut sina risker eftersom man indirekt har investerat i flera olika företag i olika branscher.