:

Vad menas med bokslutsdispositioner?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med bokslutsdispositioner?
 2. Varför använda bokslutsdispositioner?
 3. Hur gör man bokslutsdispositioner?
 4. Vad är resultat före bokslutsdispositioner?
 5. Vad är en Bokslutstransaktion?
 6. Vad är ackumulerade bokslutsdispositioner?
 7. Vad visar bokslut?
 8. Vad är en resultatdisposition?
 9. När brukar man ha bokslut?
 10. Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?
 11. Vad är skillnaden mellan bokföring och bokslut?
 12. Vad menas med vinstdisposition?
 13. Hur skriver man en vinstdisposition?
 14. Är bokslut och årsredovisning samma sak?
 15. Vad menas med Bokslutsdatum?

Vad menas med bokslutsdispositioner?

Bokslutsdispositioner är avsättningar och reserveringar som en redovisningsenhet i enlighet med skattemässiga regler får göra för att skjuta upp beskattningen av resultatet till ett senare tillfälle.

Bokslutsdispositioner är tillfälliga skattemässiga periodiseringar som minskar eller ökar det skattemässiga resultatet och inkomstskatten under det inkomstår då bokslutsdispositionerna görs. En bokslutsdisposition innebär att en redovisningsenhet gör avsättningar till eller återföringar från obeskattade reserver.

Varför använda bokslutsdispositioner?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Hur gör man bokslutsdispositioner?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad är resultat före bokslutsdispositioner?

I denna artikel introducerar vi dig till hur bolagets inkomstskatt beräknas och viktiga koncept som ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter.

Som en del av att man upprättar årsbokslut för ett aktiebolag ska man räkna ut eventuell inkomstskatt. Underlaget för inkomstskatten benämns "skattemässigt resultat" och kan, men behöver inte, skilja sig från företagets resultat i bokföringen. Bakgrunden är s.k. skattemässiga justeringar. Skattemässigt resultat kan förenklat beräknas enligt följande:

Vad är en Bokslutstransaktion?

SIE betyder Standard Import och Export och är ett standardformat för överföring av räkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige.

Om du har stängt period 1-12 i Mamut Business Software, men fått en SIE4 fil med bokslutstransaktioner från din redovisningskonsult som ska läsas in i programmet innan årsavslutet genomförs så ska du använda dig av importfunktionen Bokslut (SIE4).

Vad är ackumulerade bokslutsdispositioner?

Överavskrivningar är avskrivningar utöver plan som en redovisningsenhet får göra för att utnyttja skattemässiga avdragsmöjligheter och underavskrivningar är avskrivningar under plan som en redovisningsenhet måste göra om de planenliga avskrivningarna är större än vad som är skattemässigt tillåtet.

En redovisningsenhet gör planenliga avskrivningar för sina immateriella och materiella anläggningstillgångar i enlighet med den bästa bedömningen av hur dessa tillgångar förbrukas i redovisningsenheten. De planenliga avskrivningarna kan vara lägre än de skattemässigt tillåtna eller högre än de skattemässigt tillåtna och detta skapar behovet av att göra skattemässiga överavskrivningar respektive skattemässiga underavskrivningar.

Vad visar bokslut?

Överavskrivningar är avskrivningar utöver plan som en redovisningsenhet får göra för att utnyttja skattemässiga avdragsmöjligheter och underavskrivningar är avskrivningar under plan som en redovisningsenhet måste göra om de planenliga avskrivningarna är större än vad som är skattemässigt tillåtet.

En redovisningsenhet gör planenliga avskrivningar för sina immateriella och materiella anläggningstillgångar i enlighet med den bästa bedömningen av hur dessa tillgångar förbrukas i redovisningsenheten. De planenliga avskrivningarna kan vara lägre än de skattemässigt tillåtna eller högre än de skattemässigt tillåtna och detta skapar behovet av att göra skattemässiga överavskrivningar respektive skattemässiga underavskrivningar.

Vad är en resultatdisposition?

Årsredovisningen berättar historien om bostadsrättsföreningen med ord och siffror. Det är den rapport styrelsen lämnar efter ett avslutat räkenskapsår och som behandlas av medlemmarna vid föreningsstämman. Årsredovisningen består av fyra delar: 

Genom att gå igenom förvaltningsberättelsen tillsammans med resultat, balansräkning och notapparaten kan du skapa dig en bra bild över hur verksamheten går och även vilka planerade händelser som finns under det kommande året. Den ska återge en rättvisande bild utifrån årets resultat och den verksamhet som bedrivits under det föregående året. Exempelvis:

När brukar man ha bokslut?

Då var det dags igen. Dags för julklappar. Nytt år. Och för många som är egenföretagare: bokföringsstress. Stressen över att du inte hunnit göra det tidigare, och att du egentligen inte har tid för att göra det nu heller, när det är jul och allt.

Men ta det lugnt! Bokslutet behöver inte vara klart 1 januari. Är ditt räkenskapsår likadant som ett vanligt år, det vill säga tar slut 31/12, behöver ditt bokslut inte vara klart den 1 januari utan du kan med gott samvete ta sovmorgon på nyårsdagen.

När bokslutet skall vara klart beror på vilken bolagsform du har, men för en enskild firma är det i samband med deklarationen som gäller. Har du ett aktiebolag brukar du behöva lämna in det till bolagsverket först 7 månader efter årsskiftet. Vilka viktiga datum som gäller för just dig kan du se i skatteverkets kalender för företag.

När räkenskapsåret är slut behöver årets bokföring sammanställas för att ge en rättvisande bild över hur det har gått för företaget. Detta kallas bokslut. Ditt bokslut blir ett underlag för beslut om hur du ska ta ditt företag vidare. Det mynnar också ut i rapporter som måste skickas in till berörda myndigheter, till exempel Skatteverket och bolagsverket.

Bokslutet måste vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande och skickas till Bolagsverket där den blir en offentlig handling. Läs mer nedan om vad som gäller för din bolagsform.

Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

23 februari, 2017

Det är ”bokslutstider” hos oss på Bokoredo (och alla andra redovisningsbyråer också för den delen). Det innebär att vi gör bokslut för alla kunder, varpå arbetsbelastningen blir extra hög då vi trots allt måste sköta även den löpande bokföringen parallellt. Men vad är egentligen skillnaden mellan två nära förknippade begrepp: årsredovisning och bokslut. Bokoredo ger svaret!

Vad är skillnaden mellan bokföring och bokslut?

Uppdaterad 2023-06-26

Begreppen bokföring och redovisning används ofta för ungefär samma saker. Redovisning innebär bland annat att:

Vad menas med vinstdisposition?

Vinstdisposition är fördelningen av företagets vinst.

Vinst i aktiebolag kan fördelas på olika sätt. Det kallas för vinstdisposition. Vinsten kan dels betalas ut som utdelning till företagets aktieägare, men även sättas av till det egna kapitalet. Eget kapital delas in i bundet eget kapital och fritt eget kapital. Bundet kapital, till exempel aktiekapital, får bara disponeras i verksamheten medan fritt eget kapital, till exempel verksamhetens vinst, får användas till utdelning. Det kan vara skattemässigt fördelaktigt med utdelning istället för lön. Aktiebolagslagen reglerar hur mycket företaget får ge i utdelning till sina ägare. Genom vinstdisposition får alltså aktieägarna avkastning på sitt kapital men vinstdispositionen ska också skapa en stabil och trygg framtid för verksamheten. Företagets styrelse föreslår hur vinstdispositionen, eller en eventuell förlust, ska se ut och beslutet fattas av årsstämman.

Hur skriver man en vinstdisposition?

Vinstdisposition är fördelningen av företagets vinst.

Vinst i aktiebolag kan fördelas på olika sätt. Det kallas för vinstdisposition. Vinsten kan dels betalas ut som utdelning till företagets aktieägare, men även sättas av till det egna kapitalet. Eget kapital delas in i bundet eget kapital och fritt eget kapital. Bundet kapital, till exempel aktiekapital, får bara disponeras i verksamheten medan fritt eget kapital, till exempel verksamhetens vinst, får användas till utdelning. Det kan vara skattemässigt fördelaktigt med utdelning istället för lön. Aktiebolagslagen reglerar hur mycket företaget får ge i utdelning till sina ägare. Genom vinstdisposition får alltså aktieägarna avkastning på sitt kapital men vinstdispositionen ska också skapa en stabil och trygg framtid för verksamheten. Företagets styrelse föreslår hur vinstdispositionen, eller en eventuell förlust, ska se ut och beslutet fattas av årsstämman.

Är bokslut och årsredovisning samma sak?

 • Årsbokslut för enskild näringsverksamhet
 • Årsredovisning för aktiebolag
 • Årsbokslut eller årsredovisning för handelsbolag eller kommanditbolag
 • Årsredovisning för ekonomisk förening

Vad menas med Bokslutsdatum?

Bokslutet är alltid en översikt över den utgångna räkenskapsperioden. Om bokföringen är i ordning, kommer innehållet i bokslutet endast sällan som en överraskning.

Bokföringen görs i regel månatligen, och under räkenskapsperioden får man preliminär information om hur räkenskapsperioden ser ut. En god likviditetsförvaltning håller företaget i gång året runt.

Ju noggrannare bokföringen görs under räkenskapsperioden, desto tydligare ser företagaren hur företaget utvecklas och vilken prognosen för räkenskapsperiodens resultat är. Genom att följa upp bokföringen kan företagaren också kontrollera om den betalda förskottsskatten är tillräcklig eller inte.