:

Vad är gemensam verifikation?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är gemensam verifikation?
 2. När får en gemensam verifikation användas?
 3. Hur sorteras verifikationer?
 4. När ska verifikation bokföras?
 5. Måste man ha olika Verifikationsserier?
 6. Är Swish en verifikation?
 7. Måste man skriva ut alla verifikationer?
 8. Hur bokför man verifikationer?
 9. Är en faktura en verifikation?
 10. Vad är syftet med dubbel bokföring?
 11. Kan man ta bort en verifikation?
 12. Kan man bli lurad när någon betalar med Swish?
 13. Kan man kapa BankID via Swish?
 14. Hur ska en verifikation se ut?
 15. Är ett kvitto en verifikation?

Vad är gemensam verifikation?

En verifikation ska dokumentera en affärshändelse eller en vidtagen justering i bokföringen och får inte samtidigt utgöra grundbok eller huvudbok. Det innebär att det inte räcker med att spara fakturor i en pärm för att bokföringsplikten ska ha fullgjorts, oavsett vilka anteckningar som görs på fakturorna.[2]

Om företaget inte tagit emot någon uppgift om affärshändelsen ska företaget självt sammanställa en verifikation, en så kallad bokföringsorder.

En verifikation ska enligt bokföringslagen innefatta uppgift om när den har sammanställts, när affärshändelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall ska verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för affärshändelsen samt var dessa finns tillgängliga.[3]

När får en gemensam verifikation användas?

En gemensam verifikation är en verifikation som sammanför och dokumenterar flera affärshändelser (5 kap. 6 § tredje stycket BFL). En gemensam verifikation ska innehålla de uppgifter som anges i 5 kap. 7 § BFL för var och en av de affärshändelser som verifikationen avser. I vilken omfattning uppgifter får uteslutas i den gemensamma verifikationen bedöms på samma sätt som för enskilda verifikationer. BFNAR 2013:2 ger möjligheter att ersätta vissa uppgifter med andra. Läs mer om vilka uppgifter som ska ingå i en verifikation på sidan Underlag för bokföring av affärshändelser.

En gemensam verifikation får användas för inbetalningar som görs under en dag vid försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning (5 kap. 6 § tredje stycket BFL). Bestämmelsen avser situationer där säljaren får betalt direkt i anslutning till att varan levereras eller tjänsten utförs. Försäljning mot förskottsbetalning, t.ex. vid försäljning genom postorder eller internet, omfattas inte av möjligheten att använda gemensam verifikation vid kontant försäljning (BFNAR 2013:2 kommentaren till punkt 6.4).

Hur sorteras verifikationer?

Jag sitter här och skriver ut mina verifikationer i tur och ordning och det mesta går bra. Men nu har jag kört fast...

Jag numrerar mina utskrivna verifikationer 1, 2, 3 osv... Nummer A11 (inne på Visma-programmet) är en kundfaktura som är bokförd den 25/8. Nummer A12 (inne på Visma-programmet) är också en kundfaktura som är bokförd den 30/8. Nummer A13 (inne på Visma-programmet) är även den en kundfaktura som även den är bokförd den 30/8. Det är först nummer A14 som är inbetalningen av faktura A11, men den bokfördes den 27/8 (då inbetalningen gjordes direkt och inte enligt förfallodatumet).

När ska verifikation bokföras?

 • när verifikationen har upprättats
 • när affärshändelsen har ägt rum
 • vad affärshändelsen avser
 • vilket belopp det gäller
 • vilka köpare och säljare som är inblandade
 • vilka dokument som har legat till grund för affärshändelsen och var originalhandlingarna förvaras (om den inte finns bland verifikationerna)
 • verifikationsnummer eller något annat identifikationstecken samt andra uppgifter som är nödvändiga för att man ska kunna sammankoppla verifikationen med den bokförda händelsen.

Måste man ha olika Verifikationsserier?

För att röra dig mellan de olika kolumnerna på dina verifikationsrader så kan du använda tangentbordet antingen genom att trycka på pilarna, Tab eller Enter.

Vill du ha en ny verifikationsrad kan du istället för att trycka på plustecknet trycka Ctrl+Enter på ditt tangentbord.

Är Swish en verifikation?

Allt fler konsumenter vill kunna betala med swish när de handlar. Swish är en populär betalningsmetod i Sverige både Uppkopplad och i butik. Fler företag väljer att erbjuda swish eftersom det har visat sig leda till både högre kundnöjdhet och antalet köp. I den här artikeln går vi igenom hur du som företagare ska boka swishbetalningar och vad som ska ingå i verifieringen.

Att kunna erbjuda swish som betalning är en stor konkurrensfördel. Det är också bra för små företag som inte behöver hantera betalkort och stora summor kontanter. Swish-betalningar räknas som ett elektroniskt betalningsmedel, det vill säga samma regler gäller för swish som för kreditkort. Men hur bokar man swishbetalningar?

Måste man skriva ut alla verifikationer?

Visst går det att arbeta digitalt och följa bokföringslagen men i vissa fall behöver vi höja blicken och se vilka andra saker som påverkas förutom hanteringen av till exempel fotade kvitton och skannade leverantörsfakturor. Vi ska i den här artikeln berätta om några saker som kan vara bra att tänka på.

När det gäller frågan om vad som är räkenskapsinformation och i vilken form den ska sparas skiljer bokföringslagen på räkenskapsinformation som företaget har tagit emot från någon annan och den som företaget har upprättat självt. När det gäller till exempel fakturor och kvitton som företaget tar emot från någon annan ska dessa alltid sparas i den form som de togs emot. Det innebär att om fakturan tas emot på papper ska den sparas på papper och om den tas emot i elektronisk form ska den sparas i elektronisk form. Enligt 7 kap. 6 § bokföringslagen får företaget efter tre år dock kasta pappersfakturan om den skannats in. Regeln i bokföringslagen som innebär att pappersfakturan eller papperskvittot inte kan kastas direkt kritiseras ofta eftersom många företag arbetar med att skanna fakturor eller med appar där anställda enkelt kan fota sina kvitton och lämna in dem tillsammans med reseräkningen. Det är också en fråga som regeringen genom Justitiedepartementet lyft för diskussion och har för avsikt att se över.

Hur bokför man verifikationer?

Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Verifikationsregistreringen är hjärtat av din bokföring, det är här alla affärshändelser registreras. Utifrån underlaget anger du verifikationsdatum och verifikationstext/rubrik. Vad du skriver som rubrik för verifikationen är upp till dig, tänk på att skriva något som gör att du enkelt hittar bland dina verifikationer. I matrisen i fönstret registrerar du kontonummer och debet-/kreditbelopp för de rader du vill kontera. Under Mer – Inställningar har du möjlighet att styra över vilka kolumner som ska visas i verifikationsregistreringen.

Är en faktura en verifikation?

När bokföring görs ska det finnas underlag för alla affärshändelser. Dessa underlag kallas för verifikationer och kan vara en faktura, kvitto eller annat både fysiskt och elektroniskt dokument. Varje affärshändelse ska ha en egen verifikation. En verifikation kan också vara en justering i bokföringen när en bokföringspost behöver justeras eller rättas.

Enligt lag ska alla verifikationer sparas i sju år i vanlig läsbar form, som mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel eller som kan läsas eller avlyssnas med hjälp av andra medier.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Vad är syftet med dubbel bokföring?

Bokföringen regleras bland annat av bokföringslagen och mervärdesskattelagen. Reglerna varierar enligt olika bolagsformer och företagets storlek.

Bokföringslagen anger i detalj hur företag av olika storlekar ska sköta sin bokföring. Till exempel kravet på förvaring av verifikat och tidtabellen för upprättandet av bokslutet är lagstadgade. Följande råd utgår från bokföringslagen och etablerad praxis i branschen.

Bokföringen kan vara enkel eller dubbel. För en företagare med firma kan enkel bokföring räcka. Du hittar bokföringsskyldighetens kriterier i bokföringslagen.

Kan man ta bort en verifikation?

Om det är den sista verifikationen i verifikationsserien så kan du klicka dig in på verifikationen och sedan välja Ta bort.

Kan man bli lurad när någon betalar med Swish?

I början av juli gick polisen i Huddinge ut med att ett nytt tillvägagångssätt gällande bedrägerier har anmälts vid ett flertal tillfällen.

Det handlar bland annat om att personer har fått SMS från bedragare som påstått vara från betalningsappen Swish, med uppmaningar om att kontakta Swishs säkerhetsavdelning, ringa spärrservice eller klicka på en specifik länk.

Nyheter24 kontaktade därför Swish för att reda ut på vilka sätt du kan bli bedragen på pengar.

Kan man kapa BankID via Swish?

Ett felswishat belopp till ditt konto eller en förfrågan om att tillfälligt hjälpa en kompis med pengar är två sätt som bedragare använder för att lura till sig pengar, och det är inte alltid lätt att genomskåda att det handlar om bedrägeriförsök. Det vet både Sandra Norén från Rättvik och Eric Stein från Leksand som nu vill varna andra för detta. Båda var i veckan med om den här typen av bedrägeriförsök.

— Det började av att jag blev uppring av en liten flicka tidigt på morgonen som berättade att hon swishat 62 kronor av misstag till mitt konto och ville att jag skulle swisha tillbaka pengarna till henne, säger Eric som direkt blev misstänksam.

Hur ska en verifikation se ut?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Är ett kvitto en verifikation?

När bokföring görs ska det finnas underlag för alla affärshändelser. Dessa underlag kallas för verifikationer och kan vara en faktura, kvitto eller annat både fysiskt och elektroniskt dokument. Varje affärshändelse ska ha en egen verifikation. En verifikation kan också vara en justering i bokföringen när en bokföringspost behöver justeras eller rättas.

Enligt lag ska alla verifikationer sparas i sju år i vanlig läsbar form, som mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel eller som kan läsas eller avlyssnas med hjälp av andra medier.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra