:

Hur mycket fastighetsskatt ska jag betala?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket fastighetsskatt ska jag betala?
 2. Hur mycket är fastighetsskatten 2023?
 3. Hur vet jag taxeringsvärdet på mitt hus?
 4. Hur mycket skatt betalar man på taxeringsvärdet?
 5. Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?
 6. Kan man slippa fastighetsskatt?
 7. Var kan jag se min fastighetsskatt?
 8. Hur räknar man ut underlag för fastighetsavgift?
 9. Vad är det för skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?
 10. Hur räknar man ut taxeringsvärdet?
 11. Var hittar jag taxeringsvärdet på min fastighet?
 12. När behöver man inte betala fastighetsskatt?
 13. Vad är skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?
 14. Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?
 15. Hur får man reda på värdet på en fastighet?

Hur mycket fastighetsskatt ska jag betala?

Den som står som ägare till fastigheten på lagfarten vid årets ingång ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften till Skatteverket. Vanligtvis fördelas denna kostnad mellan köparen och säljaren i likvidaavräkningen. När en fastighet har flera ägare fördelas kostnaden för fastighetsskatten eller fastighetsavgiften mellan dem.

Hur mycket är fastighetsskatten 2023?

Den eller de som äger fastigheten den 1 januari det aktuella året ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften för den fastigheten hela det inkomståret. Hur mycket skatten eller avgiften uppgår till är förifylld på ägaren eller ägarnas inkomstdeklarationer. Om det är flera ägare av fastigheten betalar varje ägare sin andel av fastighetsskatten eller fastighetsavgiften.

Som ägare av en bostadsrätt är man inte ägare av en fastighet utan ägare av en andel i en bostadsrättsförening. Lägenheter är vanliga som bostadsrätter men bostäder som villor, parhus, radhus och kedjehus kan också vara bostadsrätter. Eftersom att det är bostadsrättsföreningen som äger och deklarerar fastigheten är det den som ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Du som ägare av en bostadsrätt ska alltså inte betala någon fastighetsskatt eller fastighetsavgift.

Hur vet jag taxeringsvärdet på mitt hus?

Taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet som bestäms av Skatteverket. Är fastigheten ett hus består taxeringsvärdet dels av ett byggnadsvärde, dels av ett tomtvärde. Är fastigheten obebyggd består den endast av ett tomtvärde. Taxeringsvärde räknas ut på samma sätt oavsett om det är ett hus med bostadsrätter, en villa eller en jordbruksfastighet. Taxeringsvärdet ska motsvara 75% av marknadsvärdet på fastigheten.

- När Skatteverket räknar ut taxeringsvärdet räknar de på det sannolika marknadsvärdet i det värdeområde som fastigheten ligger i, säger Katarina Henriksson, privatrådgivare på Sparbanken Tanum.

Värdeområde är ett sätt att dela upp fastigheter utifrån vilket marknadsvärde de haft vid försäljningar under de senaste två åren samt om det finns geografiska faktorer som kan påverka en fastighets taxeringsvärde, till exempel buller från en motorväg. Andra saker som påverkar taxeringsvärdet är bland annat tomtstorleken, om det finns vatten och avlopp samt storlek och skick på bebyggelsen på tomten.

Hur mycket skatt betalar man på taxeringsvärdet?

Taxeringsvärdet är det totala värdet av en fastighet och det är det som avgör hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Taxeringsvärdet motsvarar 75 procent av marknadsvärdet.

Den vanligaste typen av fastighet i Sverige är så kallade småhus – till exempel villor, radhus eller fritidshus. Om fastigheten är bebyggd så består taxeringsvärdet av tomt- och byggnadsvärdet. Om den är obebyggd så består taxeringsvärdet enbart av ett tomtvärde. Om du inte äger marken som huset är byggt på får du ett taxeringsvärde som är baserat på byggnadsvärdet och markägaren får i sin tur ett taxeringsvärde baserat på tomtens värde.

Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?

För fastigheter betalas antingen statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. I vissa fall kan bägge dessa behöva betalas. Denna situation uppstår exempelvis om en hyresfastighet både har bostäder och lokaler för andra ändamål. För privatpersoner sker det däremot ytterst sällan. 

Det är den juridiska person som står som ägare på fastigheten den första januari som kommer att behöva betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift uträknat på taxeringsvärdet föregående år.  Vid flera ägare kommer summan att fördelas på dessa utifrån deras ägarandel. 

Kan man slippa fastighetsskatt?

Fastighetsskatten för 2023 betalar den som äger fastigheten den 1 januari 2023. Information om förändringar och oklarheter i ägande och besittning.

Om du korrigerade fastighetsuppgifterna på våren ska du vänta på ett nytt beslut innan du betalar skatten. Förfallodagarna för och skattebeloppet av fastighetsskatten kan ändras från det ursprungliga. Du får ett nytt beslut senast före utgången av oktober. Det nya beslutet kan alltså komma efter den ursprungliga förfallodagen.

Beställ en e-faktura. E- fakturan är det lättaste sättet att betala fastighetsskatten. Gör en e-fakturabeställning i din nätbank senast tre veckor före förfallodagen för fastighetsskatten. Du får e-fakturan i din nätbank cirka två veckor före förfallodagen. Läs mer om e-fakturan.

Betala via MinSkatt. Då överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. Beloppet dras från ditt konto på betalningsdagen.

Var kan jag se min fastighetsskatt?

Fastighetsavgiften är 0,75% av fastighetens taxeringsvärde, upp till ett maxbelopp som är 9 287 kr för inkomståret 2022 (som deklareras under 2023).

För att räkna ut fastighetsavgiften multiplicerar man fastighetens taxeringsvärde med 0,0075. Överstiger summan årets maxbelopp är det istället maxbeloppet som skall betalas.

Dessa förutsättningar gäller för vanliga hus/villor/småhus. Takbeloppet följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet. Cirka hälften av alla småhusägare i Sverige betalar maxbeloppet.

Nybyggda småhus är fria från fastighetsavgiften i 15 år från och med värdeåret. Värdeår är vanligtvis det år som huset blir färdigbyggt.

Du hittar värdeåret i ditt senaste beslut om fastighetstaxering eller på Mina sidor på Skatteverket.se

Hur räknar man ut underlag för fastighetsavgift?

Den som äger ett småhus betalar numera en fastighetsavgift istället för fastighetsskatt.

Den maximala fastighetsavgiften respektive inkomstår framgår av programmets Informationsbank.

När du skriver in taxeringsvärdet för inkomståret beräknar programmet den fastighetsavgift som ska betalas.

Vad är det för skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Fastighetsavgift och fastighetsskatt är två olika typer av avgifter som du kan behöva betala om du är fastighetsägare i Sverige.  

Hur räknar man ut taxeringsvärdet?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Det kan vara både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde beroende på hur ägarförhållandena ser ut. Taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Ju högre taxeringsvärde desto högre avgift. Men äger du ett hus som har ett taxeringsvärde över 1 060 000 kronor betalar du ändå inte mer än takbeloppet för fastighetsavgiften, vilket för inkomståret 2020 är 8 349 kronor för småhus.

Taxeringsvärdet på din fastighet kan också ha betydelse om du behöver ta ett banklån och vill ha din fastighet som säkerhet. Ditt försäkringsbolag kan också titta på taxeringsvärdet om du råkar ut för en skada på huset och de behöver räkna på ersättning. Dessutom använder kommunen taxeringsvärdet när de ska beräkna tomträttsavgälder. Och det används i vissa fall som underlag vid friköp av tomträtter, samt vid en fastighetsvärdering.

Var hittar jag taxeringsvärdet på min fastighet?

 • Vad är en fastighetsbeteckning?
 • När krävs fastighetsbeteckning?
 • De lättaste sätten att hitta din tomts fastighetsbeteckning
  • Hitta fastighetsbeteckning genom Eniro kartor
  • Hitta fastighetsbeteckning genom Lantmäteriets gratistjänst
  • Hitta fastighetsbeteckning genom betaltjänst från hitta.se
  • Få mer information om din fastighet genom Skatteverket
 • De lättaste sätten att hitta information om någon annans fastighet
  • Hitta någon annans fastighetsbeteckning genom gratistjänster på nätet
  • Hitta någon annans fastighetsbeteckning genom Lantmäteriet
 • Hitta information om flera fastigheter som företag
  • Hitta fastighetsbeteckningar som företag genom FastighetSök
  • Hitta fastighetsbeteckningar som företag genom Geodataplatsen och Lantmäteriet
 • Webbsidor där du kan hitta din fastighetsbeteckning
 • Vanliga frågor om fastighetsbeteckning

En fastighetsbeteckning är det unika namn en fastighets har givits. En fastighet betyder i detta fall en tomt, en bit mark, där det kan stå byggnader, men inte nödvändigtvis behöver göra det. Fastighetsbeteckningen visar vem som äger den specifika biten mark, samt ägarhistoriken, alltså tidigare ägare till fastighet eller de som tidigare ägt marken.

För att ansöka om bygglov måste man ange fastighetsbeteckningen, men denna används även vid försäljning av fastigheter för att identifiera rätt ägare samt vid annan kontakt med byggnadsnämnd, skatteverk och kommun i liknande frågor. 

För att ta reda på korrekt fastighetsbeteckning finns idag flera tillvägagångssätt. Det enklaste sättet att hitta ditt hus fastighetsbeteckning eller din tomts fastighetsbeteckning är att söka med hjälp av verktygen som finns gratis på nätet. 

Uppgifter om fastighetsbeteckning är offentliga och du ska utan större problem kunna få information om detta helt gratis. Du kan enkelt hitta fastighetsbeteckning med adress eller via karta.

När behöver man inte betala fastighetsskatt?

Fastighetsskatt är en typ av skatt som ska betalas av ägare till fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder.

Sedan den 1 januari inkomståret 2008 är det kommunal fastighetsavgift på bostäder som gäller i stället för statlig fastighetsskatt. Alla bostäder i hyreshus, ägarlägenheter och småhus har en kommunal fastighetsavgift .

Statlig fastighetsskatt betalas dock fortfarande för obebyggd tomtmark och för bostadsbyggnader som är under byggnation.

LÄS MER: Stora guiden till att köpa villa eller lägenhet 2018

Vad är skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Den som står som ägare till fastigheten på lagfarten vid årets ingång ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften till Skatteverket. Vanligtvis fördelas denna kostnad mellan köparen och säljaren i likvidaavräkningen. När en fastighet har flera ägare fördelas kostnaden för fastighetsskatten eller fastighetsavgiften mellan dem.

Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?

En försäljning väcker ofta en hel del tankar och funderingar. Hur mycket kan jag få för min bostad? När är bäst läge att sälja? Hur får jag till en trygg och säker försäljning? Här gör vi vårt bästa för att besvara de vanligaste frågorna.

Det finns flera olika sätt för dig att få en uppfattning om av vad din bostad är värd.

 • Håll koll på värdet på din bostad med hjälp av Hemnets värderingsindikator. Där kan du enkelt och snabbt göra en bostadsvärdering online, och få en uppskattning om vad din bostad är värd. Värdera din bostad gratis här.
 • Se vår smidiga guide om vad du ska tänka på vid en husförsäljning.

  Hur får man reda på värdet på en fastighet?

  Publicerad 2018-05-14

  Lita mindre på magkänslan och lägg mer möda på att kolla jämförelseobjekt.Så gör man bättre värderingar av småhus och bostadsrätter, enligt Fredrik Brunes, bygg-och fastighetsekonom vid KTH.