:

Hur delar man ett aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur delar man ett aktiebolag?
 2. Måste man ha delägare i aktiebolag?
 3. Hur köper man ut någon ur aktiebolag?
 4. Kan man dela aktier?
 5. Kan man bli delägare i aktiebolag?
 6. Kan en delägare få sparken?
 7. Måste man vara två i ett aktiebolag?
 8. Får man ta ut pengar från aktiebolag?
 9. Kan man kräva att bli utköpt ur aktiebolag?
 10. Hur gör man en aktieutdelning?
 11. Kan två personer äga ett aktiebolag?
 12. Kan man tvinga en delägare att sälja?
 13. Kan man tvinga ut en aktieägare?
 14. Hur många kan äga ett aktiebolag?
 15. Måste man ta ut lön för att få utdelning?

Hur delar man ett aktiebolag?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga har jag förstått att du och ditt syskon äger var sitt aktiebolag (A och B) som i sin tur tillsammans äger ett annat aktiebolag (C) till 50% var. I aktiebolaget C finns det tillgångar och skulder som ni vill dela upp och föra till era egna aktiebolag A och B. Om målet är att dela upp tillgångarna och skulderna mellan era aktiebolag på bästa sätt, kommer jag att nedan försöka förklara hur man kan göra och vad de skatterättsliga konsekvenserna blir i sådana fall, jag utgår dessutom ifrån att A och B är privata aktiebolag som är helägda.

Måste man ha delägare i aktiebolag?

Grunden är att aktieägaren inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget företräds av sin styrelse, som utses av aktieägarna vid bolagsstämma. Bolaget kan också företrädas av eventuell verkställande direktör, som utses av styrelsen.

Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där bolaget riskerar att bli likviderat. För att skydda bolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Vi har lagerbolag med 25 000 kr i aktiekapital. Beställ online för snabb hantering, eller kontakta oss för mer information.

I en enskild firma är företagets organisationsnummer samma som ägarens personnummer. Ägaren kallas för egen företagare och är personligt ansvarig för alla företagets skulder.

Hur köper man ut någon ur aktiebolag?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Kan man dela aktier?

Att handla med aktier innebär alltid att du tar en risk då den aktie du köpt kanske går ner samt att du kanske måste sälja med förlust. Detta är något du måste räkna med eftersom aktiemarknaden inte alltid går upp. Aktier är ett tillgångsslag som handlas på förväntningar om framtida vinster, vilket alltid innebär en osäkerhet och en risk i att spara i aktier. Men det finns sätt att hantera riskerna så att de blir mindre. Det första och absolut viktigaste är att inte ha mer av sitt sparande på börsen än man har råd att förlora. Med andra ord att du inte riskerar att tvingas sälja om börserna faller kraftigt. Ett annat sätt är att du sätter upp ramar för dina investeringar, exempelvis att du bestämmer dig för att fokusera på bolag med stabila utdelningar eller bolag som väntas växa kraftigt. Investeringar där utfallet för hur bolaget ska utvecklas är oklar har en mycket högre risk än investeringar i bolag där man vet att efterfrågan alltid kommer att finnas. På så sätt innebär det alltså en högre risk att investera i ett bolag som till exempel bara har en produkt än att till exempel investera i ett bolag som säljer livsmedel.

Att inte bara vara investerad i ett lands eller regions aktiemarknad kan också vara ett bra sätt att minska risken, men framförallt att inte ha alla sina aktier inom samma sektor. Detta kallas för diversifiering och gör att risken blir lägre. Om till exempel verkstadsbolagen har en tuff utveckling betyder inte det att telekomoperatörer har det samtidigt då de drivs av andra faktorer i sin utveckling. Rent tekniskt kan man också få hjälp genom system där man kan lägga in villkor för vad som ska hända med ens aktier vid olika utfall. Stop/loss, som vi kommer att berätta mer om senare i aktieskolan, är en sådan funktion. Genom den kan du lägga in villkor att om en aktie faller till en viss nivå så läggs en automatisk säljorder in och du kan på så sätt undvika att behålla en aktie om den börjar falla kraftigt utan att man som investerare har hunnit upptäcka det. Likaså kan du åt andra hållet lägga in en bevakning. Om du är intresserad av att köpa en aktie till en viss kurs kan du få ett meddelande när aktien har nått den nivån.

Kan man bli delägare i aktiebolag?

Det finns en lång rad frågor som kan dyka upp i samband med att man ändrar ägarförhållanden i ett aktiebolag.

Från individens perspektiv kan det handla om frågor kring att köpa in sig i ett företag och därmed bli delägare. Eller gör en exit och sälja sina andelar.

Från bolagets sida kan det handla om funderingar kring vilka regler som gäller när en delägare vill lämna ett aktiebolag och hur man då köper ut honom eller henne på bästa sätt. Men även tvärtom – att ta in ny delägare och vad som gäller då.

 • Både fysiska personer och juridiska personer kan äga aktier i ett bolag.
 • Nationalitet spelar ingen roll – inte heller i vilket land man bor.
 • Inte heller har åldern någon betydelse för om man kan bli delägare i företag eller inte.

Däremot måste man vara minst 18 år för att bilda eller leda ett aktiebolag samt att på egen hand ha rätt att rösta på bolagsstämman, utan att företrädas av förmyndare.

Kan en delägare få sparken?

HallandEn 41-årig delägare i ett Falkenbergsföretag blev helt plötsligt utsparkad av sin kompanjon utan förklaring. Hans mobil spärrades, hans bankkort likaså, och han avstängdes från arbetsplatsen.

Uppdaterad för 1 årtionde sedan 23:09 - 28 feb, 2009

Måste man vara två i ett aktiebolag?

Aktieägarna kan skapa sina regler antingen genom att ta in dem i bolagsordningen eller genom att upprätta ett kompanjonavtal (aktieägaravtal).

Följande skäl talar för ett aktieägaravtal:

Får man ta ut pengar från aktiebolag?

Den vanligaste metoden för att ta ut pengar ur ditt aktiebolag är att betala dig själv en lön. Precis likt en anställd i övrigt så kan och bör du som företagsägare ta ut lön från företaget. Lönen är det som avgör hur stor den allmänna pensionen och sjukpenningen blir.

En lämplig riktlinje är att ta ut en lön upp till den gräns där statlig skatt börjar tas ut, något som varierar varje år och redovisas hos Skatteverket.

När du har nått den här lönegränsen kan det vara lämpligt att överväga utdelning istället. Det är sant att utdelning vanligtvis är förmånligare skattemässigt än lön, men skillnaden är inte så stor som många tror.

Kan man kräva att bli utköpt ur aktiebolag?

13 Oct 2020

Låt säga att du startar ett bolag tillsammans med några vänner eller investerar i en startup. Sannolikheten är stor att du då blir minoritetsägare, dvs att du äger mindre än 50% av aktierna i bolaget. Även om den största risken med unga bolag är att de inte lyckas bli lönsamma och stå på egna ben så finns det även en del risker med att vara minoritetsägare, särskilt om man inte har ett aktieägaravtal. Den övergripande risken är att pengar eller andra slags värden plockas ut ur bolaget på ett sätt som missgynnar minoritetsägaren - nedan följer några exempel på hur detta kan gå till:

Hur gör man en aktieutdelning?

Reglerna för utdelning i fåmansbolag kan vara lite komplicerade och det skiljer lite vad som gäller beroende på bolagets struktur. I den här artikeln förutsätter vi att

 • Du äger minst 4% av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen. Om du alltså utbetalar utdelning 2023 så ska du ha ägt aktierna vid ingången av 2023.
 • Du uppfyller kraven på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Lite förenklat ska ni då vara maximalt fyra ägare som kontrollerar mer än hälften av rösterna.

Så om du äger aktiebolaget själv, eller t.ex. till hälften vardera tillsammans en annan person så uppfyller du förutsättningarna.

Kan två personer äga ett aktiebolag?

Många bolag ägs av två ägare med hälften var. Det är en ägarfördelning som många gånger är förståelig, men som vi avråder ifrån. Anledningen till det är att Aktiebolagslagens beslutsprocesser fungerar extremt illa i 50/50-bolag.

Ett aktiebolag styrs av en styrelse som utses av bolagsstämman. Enligt ABL skall den anses vald som får flest röster, men i ett 50/50-bolag kommer ingen att ha fått flest röster om inte ägarna är helt överens. Då säger lagen att det är lotten som avgör och bolagets vidare öden är alltså helt utelämnade åt slumpen.

Kan man tvinga en delägare att sälja?

Bostad & Fastighet

Min man och hans bror äger ett fritidshus tillsammans som de ärvt av sin mor. Nu har brodern föreslagit att hans dotter med sambo skall få köpa fritidshuset. Kan brodern tvinga min man att sälja sin del till broderns dotter med sambo?

Kan man tvinga ut en aktieägare?

Det finns en lång rad frågor som kan dyka upp i samband med att man ändrar ägarförhållanden i ett aktiebolag.

Från individens perspektiv kan det handla om frågor kring att köpa in sig i ett företag och därmed bli delägare. Eller gör en exit och sälja sina andelar.

Från bolagets sida kan det handla om funderingar kring vilka regler som gäller när en delägare vill lämna ett aktiebolag och hur man då köper ut honom eller henne på bästa sätt. Men även tvärtom – att ta in ny delägare och vad som gäller då.

 • Både fysiska personer och juridiska personer kan äga aktier i ett bolag.
 • Nationalitet spelar ingen roll – inte heller i vilket land man bor.
 • Inte heller har åldern någon betydelse för om man kan bli delägare i företag eller inte.

Däremot måste man vara minst 18 år för att bilda eller leda ett aktiebolag samt att på egen hand ha rätt att rösta på bolagsstämman, utan att företrädas av förmyndare.

Hur många kan äga ett aktiebolag?

Att starta aktiebolag är både enkelt och utmanande – många har tusen frågor när de ligger i startgroparna. Här får du svar på några av de viktigaste!

I mitt jobb som revisor möter jag både erfarna företagsledare och nybakade företagare som är hungriga och vill framåt snabbt. När du står inför att starta aktiebolag finns många frågor att ta ställning till och regler att hålla reda på. Det allra bästa är förstås om du gör rätt redan från början – här ger jag dig några tips på vägen. 

Måste man ta ut lön för att få utdelning?

 • Skapa en gratis offertförfrågan på dorunner.se.
 • Jämför och välj bland flera leverantörer. Du får upp till 5 offerter.
 • Få jobbet utfört av ett kvalitetssäkrat proffs.

”Vad som är mest fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv beror på din situation; hur hög lön du har och hur du tänker kring pension och andra sociala förmåner”.

Den allmänna tumregeln är att du bör ta ut lön om du hamnar under gränsen för statlig inkomstskatt. Då är det fördelaktigt att ta ut lön från bolaget. När i månaden eller på året du tar ut lön spelar ingen roll, det står dig fritt att välja själv. Som vi tidigare nämnt ligger lönen till grund för viktiga sociala förmåner och ersättningar och därför är det viktigt att lönenivån är rimlig. Det ger en trygghet som utdelning inte ger.

Även denna tumregel har förstås undantag; har du till exempel kort tid kvar till pensionen kan situationen se annorlunda ut. På Skatteverkets webbplats kan du alltid läsa mer och där hittar du också de senaste siffrorna.

När man pratar om lön och brytpunkt syftar man på gränsen för statlig inkomstskatt. När du tar ut lön från ditt aktiebolag ligger brytpunkten år 2021 på 537 200 kronor. Därefter betalar du ytterligare 20 procent i statlig inkomstskatt.