:

Hur beskattas onoterade aktier?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas onoterade aktier?
 2. Måste man deklarera onoterade aktier?
 3. Vad gör man med onoterade aktier?
 4. Hur ska man äga onoterade aktier?
 5. Kan man sälja onoterade aktier?
 6. Vilka aktier är onoterade?
 7. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
 8. Måste man betala skatt när man säljer aktier?
 9. Hur mycket kan man förlora på onoterade aktier?
 10. Vad händer om en aktie i ett ISK blir onoterad?
 11. Får man sälja aktier till sig själv?
 12. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 13. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 14. Hur mycket kan jag sälja utan att betala skatt?
 15. Måste man deklarera sålda aktier?

Hur beskattas onoterade aktier?

Om det företag som du äger aktier i försätts i konkurs eller går i likvidation betraktas det som om du avyttrat (gjort dig av med) aktierna. En aktie anses avyttrad den dag det företag som gett ut aktien försatts i konkurs. Försäljningspriset för dina aktier är då noll kronor. Detta gäller oavsett vilket land företaget kommer ifrån.

Om företaget blivit likviderat får du normalt inte avdrag för förlusten förrän likvidationen är avslutad. Om du får utdelning i likvidationen, tar du upp det beloppet som försäljningspris.

Banker och kreditinstitut lämnar normalt en kontrolluppgift till Skatteverket när du sålt eller löst in aktier. På kontrolluppgiften får du information om försäljningspris för aktierna efter avdrag för försäljningsprovision (courtage), hur många aktier du sålt och namnet på aktierna.

Måste man deklarera onoterade aktier?

Sparar du i ”vanliga”, noterade aktier är det närapå en självklarhet att du förvarar dem på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring. Det eftersom att skatten blir betydligt lägre givet att du har en viss avkastning, vilket du förstås tror att du kommer att få, eftersom att du valt att äga aktierna.

Om du är intresserad av att investera i onoterade aktier gör du det antagligen för att du tror på en rejäl uppgång, eftersom du annars inte tar den stora risk som det oftast innebär.

Vad gör man med onoterade aktier?

För onoterade aktier saknas den noggranna process som börsnoterade bolag går igenom i samband med notering. I en sådan process granskas flera aspekter inom bolaget, bland annat dess ekonomi och dess kvalitet på processer för informationsgivning. Utöver detta så säkerställs det att bolaget uppnår en erforderlig nivå när det gäller dess rapportering till bland annat myndigheter. Syftet med en sådan granskning är till för att säkerställa att bolaget är moget för börshandel. Då dessa processer saknas för onoterade aktier finns det således en högre risk med investeringen, det ställs då högre krav på dig som investerare att granska bolaget och bedöma den finansiella informationen som finns tillgänglig inför ett investeringsbeslut.

För onoterade bolag saknas generellt avtal med marknadsplatsen eller andra aktörer gällande informationsdelning till allmänheten. För noterade bolag finns detta på plats för att säkerställa att kurspåverkande nyheter och övrig finansiell information når allmänheten samtidigt. Detta för att undvika ett informationsövertag för parter som handlar aktier.

Hur ska man äga onoterade aktier?

Eftersom dessa aktier inte handlas på en vanlig börs, är det inte möjligt att köpa eller sälja när man vill. Förvärv av onoterade aktier sker oftast när bolaget genomför en nyemission. Ett annat sätt att köpa onoterade aktier är att köpa upp aktier från befintliga aktieägare som av en eller annan anledning vill avyttra sitt innehav. Det kan vara svårt för privatpersoner att hitta lämpliga bolag att investera i men också att bli tillfrågad när bolaget väl genomför en emission eller när befintliga aktieägare vill avyttra aktier.

Spridningsförbudet innebär att privata aktiebolag eller dess ägare inte får försöka sprida sina aktier till allmänheten. Spridningsförbudet är den avgörande distinktionen mellan privata och publika aktiebolag. Förbudet finns reglerat i ABL 1:7. En central del av spridningsförbudet kallas Annonseringsförbudet.

Det finns ett antal organiserade närverk som faciliterar kontakt mellan investerare och boalg som söker kapital genom nyemissioner. Connect Sverige är den största aktören för att hjälpa entreprenörer att hitta tillväxtkapital men också investerare att hitta intressanta bolag att investera i. Det finns även ett stort antal ängelnätverk man kan ingå i för att få hjälp att hitta relevanta bolag att investera i. Alternativt kan man bygga ett relevant dealflow med företag man vill visa intresse för att eventuellt investera i via Mitt dealflow i Invono One. En tjänst byggd av investerare för investerare.

Kan man sälja onoterade aktier?

Hos Pareto Securities kan du köpa och sälja onoterade aktier. Få tillgång till investeringmöjligheter i svenska bolag i en tidig fas.

 • Investera i aktier som inte går att handla i marknaden
 • Unik tillgång till bolag som befinner sig i en tidig fas
 • Handel och förvaring på depå  

Vilka aktier är onoterade?

Onoterade aktier är aktier som inte handlas på en marknadsplats, såsom en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform (MTF).

Placeringar i bolag i onoterad miljö kan ha en högre risk än placeringar i bolag som är noterade på en reglerad marknad eller en MTF. Vänligen läs mer om riskerna förknippade med handel i onoterade aktier nedan under ”Risker med handel i onoterade aktier”.

Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

Hem > H > Hur Mycket Kan Man Sälja För Utan Att Betala Skatt?

Reglerna i korthet. Du ska betala skatt om du tjänat mer än 20 135 kronor totalt under 2021. Om du tar uppdrag då och då så ska du deklarera din inkomst som tjänst. Dokumentera dina inkomster och utgifter och spara avtal och kvitton.

Måste man betala skatt när man säljer aktier?

Jag har sålt marknadsnoterade aktier. När och hur ska jag deklarera försäljningen?

Kapitalvinster beskattas och kapitalförluster dras av vid försäljningstidpunkten, vanligtvis fondnotans (avräkningsnotans) affärsdatum/avslutsdatum.

Hur mycket kan man förlora på onoterade aktier?

Då kommer frågan, varför investera i onoterat överhuvudtaget? För att genomsnittet på en väldiversifierad onoterat portfölj ligger på lite över 20 procent om året om man gör det väl. Värdeökningen i ett välskött onoterat bolag är väldigt hög. Många affärsänglar har som mål att potentialen i de onoterade bolag de investerar i ska kunna öka med 100 % om året.

Man måste ha det målet för att det ska motivera risken att 9 av 10 kommer vara förluster. Matematiskt är det också relativt enkelt för ett litet onoterat bolag att göra det. T.ex. värderas onoterade bolag på 5 gånger årsvinsten. Säg att ett bolag gör 1 miljon i vinst på 10 miljoner omsättning. Nästa år ökar de omsättningen och till 15 miljoner och 2 miljoner i vinst. Då har värdet på bolaget gått från 5 till 10 miljoner, det vill säga 100 procent ökning i värde.

Vidare gäller vanliga principer för riskspridning, dvs lägg inte alla äggen i samma korg. Problematiken är att det är svårare eftersom många gånger är minsta investeringsbelopp ligger på runt 100 000 kr, i bästa fall. Det är inte ovanligt med ribbor på 1 Mkr eller till och med 10 Mkr. Säg då att du ska in i 10 - 20 bolag för att få en bra riskspridning och minimera bolagsrisken, då pratar vi minst 2 Mkr.

Det jag brukar rekommendera de flesta som på allvar är intresserade av onoterat är att bli medlemmar i Connect Sverige 24 och ALMI Invest 20. Inte för att de har bra investeringar, men för att det är det bästa och snabbaste sättet att lära sig komma igång. Man kan gå på:

 • Språngbrädor - styrelsemöten på låtsas med riktiga företag där man kan komma med tips
 • Investeringsluncher - typ draknästet där företag kan pitcha och man kan lyssna
 • Utbildningar - för affärsänglar där man kan lära sig mer och träffa andra investerare

Så utifrån ett läro-perspektiv så finns det enligt mig veterligen inget bättre ställe i Sverige. Det finns dessutom inga krav på att man måste investera.

Vad händer om en aktie i ett ISK blir onoterad?

Om det företag som du äger aktier i försätts i konkurs eller går i likvidation betraktas det som om du avyttrat (gjort dig av med) aktierna. En aktie anses avyttrad den dag det företag som gett ut aktien försatts i konkurs. Försäljningspriset för dina aktier är då noll kronor. Detta gäller oavsett vilket land företaget kommer ifrån.

Om företaget blivit likviderat får du normalt inte avdrag för förlusten förrän likvidationen är avslutad. Om du får utdelning i likvidationen, tar du upp det beloppet som försäljningspris.

Banker och kreditinstitut lämnar normalt en kontrolluppgift till Skatteverket när du sålt eller löst in aktier. På kontrolluppgiften får du information om försäljningspris för aktierna efter avdrag för försäljningsprovision (courtage), hur många aktier du sålt och namnet på aktierna.

Får man sälja aktier till sig själv?

Välj en bank eller ett finansinstitut som erbjuder aktiesparkonton. Aktiesparkontot kan exempelvis öppnas på internet genom elektronisk identifiering med bankkoder. När kontot har öppnats kan pengar sättas in på kontot för inköp av aktier via bankens system. Jämför noggrant de avgifter som olika serviceleverantörer tar ut. Vid slutet av 2020 är det möjligt att öppna kontot i Danske Bank, Mandatum, Nordea, Nordnet eller Ålandsbanken.

Enbart pengar, och inte befintliga aktier, kan sättas in på aktiesparkontot. Du kan föra över just de belopp och i den takt som passar dig. Maximalt kan 50 000 euro sättas in på ett aktiesparkonto. De insatta medlens värde kan växa fritt och insättningsgränsen inverkar inte på det.

Om gränsen på 50 000 euro uppnås, kan du göra insättningar på kontot på nytt efter att ha tagit ut pengar. Det finns inga uttagsgränser, varken i fråga om belopp eller tidsintervall.

Exempel: Du sätter in 50 000 euro på ditt aktiesparkonto och värdet ökar till 80 000 euro. Du tar ut 40 000 euro. Hur mycket kan du därefter sätta in på kontot? I enlighet med Börsstiftelsens kalkyl utgörs det uttagna beloppet i detta fall beräkningsmässigt av 25 000 euro i startkapital och 15 000 euro i värdeökning, det vill säga i samma förhållande som de totala medlen på kontot fördelar sig. Hälften av värdet på kontot har tagits ut, och även på kontot finns det kvar 25 000 euro i startkapital och 15 000 euro i värdeökning. Ytterligare 25 000 euro nytt kapital kan alltså placeras på kontot innan insättningsgränsen uppnås.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 20 008 kronor eller mer under år 2020. Skatten beräknas då på hela beloppet, inte bara den del som överstiger gränsvärdet på 20 008 kr.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

 • Om du får överskott från din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt. Du ska då också betala egenavgifter på överskottet.
 • Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som gått med underskott (förlust) men du måste spara alla underlag för verksamheten.
 • Om du inte får någon vinst och det blir underskott ett år får du spara det och dra av det från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem följande åren.
 • Du får bara göra avdrag för de utgifter som hör till hobbyverksamheten och som du har betalat under inkomståret.

Skattereglerna om hobbyverksamhet kan bara användas om verksamheten inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital.

Hur mycket kan jag sälja utan att betala skatt?

Blocket, köp- och säljgrupper på Facebook eller mer nischade säljsajter. Idag finns en uppsjö möjligheter att sälja begagnade saker. Sofia Hagelin, pressansvarig på Tradera, ger sina bästa tips på hur man bäst tjänar pengar.

Om man vill sälja av saker för att tjäna pengar, vad ska man tänka på? Tänk utifrån säsong. Sälj barnens urvuxna vinteroveraller och din skidjacka på vintern. Vänta med sommarklänningarna och trädgårdsprylarna tills det börjar bli säsong för det. Sen kan man sälja fler saker än man tror. Märkeskläder i gott skick, läsplattor, mobiltelefoner, böcker, sticklingar och kamerautrustning säljer bra. Och glas, porslin och inredning är jättepopulärt. Men även verktyg, leksaker och samlarsaker som kan vara allt från mynt och frimärken till barbiedockor, smurfar och vinylskivor.

Måste man deklarera sålda aktier?

En deklaration kan ta olika lång tid beroende på situation, vilket gör att vi inte kan erbjuda ett fast pris. Vi debiterar därför löpande timtaxa (2 250 kr*) och vid ditt första möte med juristen får du en tydligare prisbild som gäller just i ditt fall. Du väljer sen själv om du vill gå vidare eller inte.

* Priserna gäller på kontor som ägs av Familjens Jurist i Sverige AB. Variationer kan förekomma på våra franchisekontor.

Ibland kan det kännas tryggt att ta hjälp av en jurist när du ska göra din inkomstdeklaration. Hos oss får du hjälp att upprätta din deklaration och fylla i K4-blanketten, så att du kan vara säker på att du deklarerar aktier och andra värdepapper på ett korrekt sätt.