:

Vad är skattehemvist i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skattehemvist i Sverige?
 2. Vem har skattehemvist i Sverige?
 3. Har vi skattehemvist i Sverige?
 4. Hur vet man var man har skattehemvist?
 5. När har man hemvist i Sverige?
 6. Vad är skattehemvist Swedbank?
 7. Kan man vara skriven i Sverige om man bor utomlands?
 8. Vad avgör hemvist?
 9. Vad räknas som hemvist?
 10. När frågar banken om transaktioner?
 11. Hur mycket pengar kan man sätta in på banken utan frågor?
 12. Är jag skattskyldig i Sverige om jag bor utomlands?
 13. Kan man förlora sitt svenska personnummer?
 14. Hur länge kan man vara utomlands som svensk medborgare?
 15. Får banken fråga vart pengarna kommer ifrån?

Vad är skattehemvist i Sverige?

Skatterättslig hemvist Skatterättslig hemvist är det land där du betalar skatt och deklarerar din inkomst, vanligen där du bor eller arbetar. För att ansöka om att bli kund via internet måste du ha din skatterättsliga hemvist i Sverige.

Om du har din skatterättsliga hemvist i annat land än Sverige kan du läsa mer i blanketten nedan. Den kan du fylla i och personligen lämna till närmaste SEB-kontor.

Vem har skattehemvist i Sverige?

Enligt skatteförfarandelagen och avtal mellan Sverige och andra länder måste banken lämna upplysningar om sina kunders finansiella tillgångar och inkomster till Skatteverket. Skatteverket skickar i sin tur uppgifterna vidare till skattemyndigheten i det land där kunden har skatterättslig hemvist.

För att informationen ska lämnas på ett enhetligt sätt finns en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, som benämns CRS, Common Reporting Standard.

Har vi skattehemvist i Sverige?

FrågaSvar Vad är CRS?

CRS (Common Reporting Standard) är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Den innebär att bankerna måste identifiera finansiella konton som innehas av kunder med skattehemvist utomlands. Syftet med CRS är att förhindra internationell skatteflykt.

Hur vet man var man har skattehemvist?

 • ^ Exempelvis Frankrike: Förslag till avgörande av generaladvokat Jean Mischo, föredraget den 13 mars 2003, Mål C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant mot Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
 • När har man hemvist i Sverige?

  Enligt den amerikanska lagen FATCA måste finansiella institut över hela världen rapportera uppgifter om amerikaners konton. Många länder, däribland Sverige, har valt att teckna ett särskilt avtal med USA om FATCA. Det innebär att svenska finansiella institut ska lämna uppgifterna till Skatteverket, som i sin tur ska lämna uppgifterna vidare till den amerikanska skattemyndigheten IRS (Internal Revenue Service).

  Avtalet har blivit svensk lag. Enligt avtalet ska även IRS skicka uppgifter rörande svenskars kontoinnehav i amerikanska banker till Skatteverket.

  Vad är skattehemvist Swedbank?

  Publicerat och färdigställt tisdagen den 28 februari 2023 kl. 19:03.

  Som ABB-ägare behöver du göra ett aktivt val för att inte drabbas av 35% schweizisk beskattning på din utdelning. Det är inte så svårt som det låter.

  Kan man vara skriven i Sverige om man bor utomlands?

  Det beror i första hand på hur mycket tid du tillbringar i Sverige respektive utlandet.

  Om du har enkel bosättning i Sverige, dvs. om du tillbringar mindre än 52 dagar per år i utlandet (mindre än en sjundedel av tiden) ska du även i fortsättningen vara folkbokförd i Sverige. Om förhållandet är det omvända, dvs. att du har enkel bosättning i utlandet, ska du anmäla flyttning till utlandet.

  Vad avgör hemvist?

  Enligt inkomstskattelagen delas skattskyldigheten in i allmän och begränsad skattskyldighet. Inkomstskattelagen innehåller dessutom vissa specialbestämmelser om skattskyldighetens omfattning. Personer som bor i Finland är allmänt skattskyldiga och personer som bor utomlands är begränsat skattskyldiga. Allmänt skattskyldiga betalar skatt i Finland på inkomster som de erhållit i Finland och också på inkomster som de mottagit utomlands (global skattskyldighet). Begränsat skattskyldiga betalar skatt i Finland endast på de inkomster som de intjänat i Finland.

  Vad räknas som hemvist?

  Som bosatt i Sverige räknas den som har sin verkliga bosättning här, d.v.s. normalt alla som är folkbokförda här eller som annars tillbringar dygnsvilan här. Den som är bosatt i Sverige räknas alltid som obegränsat skattskyldig även om personen vistas utomlands eller är utländsk medborgare.

  Det som sägs här om bosättning avgör dock inte om en person har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete eller dubbelbosättning och för hemresor.

  När frågar banken om transaktioner?

  Penningtvättslagen ställer krav på alla banker att förhindra att det finansiella systemet utnyttjas för att tvätta pengar eller finansiera terrorism. Det innebär att vi behöver ha god kännedom om dig som kund och förstå syftet med de tjänster du vill ha hos oss och hur det ska användas. Av den anledningen ställer vi frågor till dig när du ansöker om till exempel lån eller konto.

  Du måste också kunna identifiera dig med BankID i samband med att du ingår avtal om tjänst. Vi ställer samma frågor till alla kunder och den information du lämnar omfattas av banksekretessen.

  Hur mycket pengar kan man sätta in på banken utan frågor?

  I Bankomats automater kan du ta ut svenska kronor och utländsk valuta med ditt bank- och kreditkort. Nordeakort kan i dagsläget inte "blippas", varken i Bankomat eller andra ATM:er. Du behöver sätta in kortet i kortläsaren för att ta ut kontanter.

  Vilka valutor som finns tillgängliga varierar. Det är vanligast med automater med euro, men det finns även andra valutor, lite beroende på var automaten är placerad.  Exempelvis finns det automater i Malmö, Helsingborg och vid färjeterminalen i Göteborg med danska kronor, i Strömstad kan du ta ut norska kronor och på Arlanda är Bankomaterna laddade med euro, pund, dollar och turkiska lira. 

  Det finns även andra aktörer i Sverige som har uttagsautomater; ICA Banken, Kontanten och Forex, där du kan göra uttag med ditt bank- och kreditkort.

  För dig som enbart använder kontanter. Kortet fungerar enbart i uttags- och insättningsautomater och inte i fysiska butiker eller för köp via internet (e-handel). Kontakta Kundservice eller besök ditt närmaste bankkontor så berättar vi mer.

  Är jag skattskyldig i Sverige om jag bor utomlands?

  Det räcker inte att bara flytta utomlands om du vill sänka skatten på din pension. Du måste även se till att följa andra regler och därmed ”klippa banden” med Sverige. Om du gör detta på rätt sätt kommer du inte längre att ha väsentlig anknytning till Sverige.

  Om du som pensionär bosätter dig utomlands och samtidigt vill erhålla en lägre skatt på pensionen måste du därmed tillse att:

  Kan man förlora sitt svenska personnummer?

  Om du planerar att bo utomlands i ett år eller mer ska du rapportera det till Skatteverket minst en vecka före avresa. Detsamma gäller om du i början bara har planerat att stanna utomlands en kortare period men sedan bestämmer dig för att förlänga din vistelse till ett år eller mer. Det är viktigt att notera att detta gäller alla som bor i Sverige, oavsett om de har svenskt pass eller inte. Om din avresa ställs in eller skjuts upp måste du meddela Skatteverket senast det tidigare angivna avresedatumet. Du kan läsa all uppdaterad information på Skatteverkets hemsida, där hittar du också formuläret du behöver fylla i: Flytta utomlands. 

  Hur länge kan man vara utomlands som svensk medborgare?

 • 1

  Du kan ansöka om uppehållstillstånd i Finland om du har arbetsplats, studieplats eller en familjemedlem i Finland. Ansök om uppehållstillståndet innan du kommer till Finland.
 • 2

  Enligt EU:s viseringskodex är ett av villkoren för att Schengenvisum ska beviljas att personen lämnar Schengenområdet innan visumets giltighetstid går ut. Av den orsaken kan visum inte beviljas personer som är på väg till Finland för att ansöka om uppehållstillstånd eller som väntar på beslut i en pågående behandling av uppehållstillstånd. Detta gäller också familjemedlemmar till finska medborgare.
 • När du ansöker om ditt första uppehållstillstånd för studier, testa guiden för studerande. I guiden hittar du enkelt information som gäller just dig. Med guidens hjälp kan du också göra en minneslista över de bilagor som du behöver för din ansökan. 

  Får banken fråga vart pengarna kommer ifrån?

  Den gemensamma nämnaren mellan de två olika brottstyperna penningtvätt och terrorismfinansiering är att förövarna i stor utsträckning använder de finansiella systemen för att uppnå sina mål och syften. Därför kan de också bekämpas med liknande metoder och behandlas i samma lagstiftning.