:

Vad menas med att kvitta?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med att kvitta?
 2. Får man kvitta fakturor?
 3. När kan man kvitta?
 4. Får man kvitta lön?
 5. Kan man kvitta aktieförlust mot inkomst?
 6. Vad betyder kvitterad faktura?
 7. Kan man sälja sina fakturor?
 8. Vad är kvittning av lön?
 9. Kan man anställa någon utan lön?
 10. Kan man klaga på sin lön?
 11. Hur länge kan ett bolag gå med förlust?
 12. Vad kan man kvitta Aktieförluster mot?
 13. Hur tar man bort en kreditfaktura?
 14. Vad är Leveranskvittera?
 15. Vem köper fakturor?

Vad menas med att kvitta?

Kvittning regleras i skuldebrevslagen avseende den situation att ett skuldebrev har överlåtits och att en gäldenär som har en fordran på överlåtaren vill kvitta den fordringen (genfordringen) mot den nye borgenärens fordran på gäldenären (huvudfordran).

För löpande skuldebrev regleras detta i 18 § SkbrL. Som huvudregel framgår av första meningen att kvittning ej må göras gällande, vilket mot bakgrund av löpande skuldebrevs negotiabilitet (omsättningsbarhet) som kommer till uttryck i 15 § är ganska självklart (det vore ju föga lukrativt att förvärva löpande skuldebrev om dessa kunde kvittas mot en skuld gäldenären har mot en tidigare borgenär). Därefter följer två undantag Det första säger att om genfordrans indrivande skulle äventyras genom kvittningsrättens upphörande och nye borgenären uppenbarligen insåg detta då skuldebrevet kom i hans hand får kvittning göras gällande. Situationen avser alltså att den ursprunglige borgenären närmast är på obestånd och den nye borgenären kände till detta vid förvärvet samt kände till att gäldenären skulle få svårt att driva in sin fordran därav. Uppenbarligen insåg innebär kvalificerad ond tro, med andra ord full insikt vid besittning.

Får man kvitta fakturor?

Om hela fakturan ska tas bort behöver du inte skapa en kreditfaktura att kvitta mot. Då kan du istället ångra fakturan.

Om du har en kundfaktura och en kreditfaktura för samma kund kan du helt eller delvis kvitta dem mot varandra.

När kan man kvitta?

Ett medgivande från den anställde kan exempelvis finnas i ert befintliga anställningsavtal eller annars i ett fristående avtal (exempelvis skuldebrev) eller e-post. Även om den anställde tidigare har gett sitt medgivande kan denna återkalla sitt samtycke till kvittning och ett samtycke som gavs för en lång tid sedan anses oftast tyvärr inte heller giltigt om inte arbetsgivaren kontrollerar med arbetstagaren att hen fortfarande står kvar vid sitt medgivande. Om den anställde inte medger kvittning återstår bara en ytterst begränsad möjlighet till tvungen kvittning av skulden.  

Får man kvitta lön?

Ett medgivande från den anställde kan exempelvis finnas i ert befintliga anställningsavtal eller annars i ett fristående avtal (exempelvis skuldebrev) eller e-post. Även om den anställde tidigare har gett sitt medgivande kan denna återkalla sitt samtycke till kvittning och ett samtycke som gavs för en lång tid sedan anses oftast tyvärr inte heller giltigt om inte arbetsgivaren kontrollerar med arbetstagaren att hen fortfarande står kvar vid sitt medgivande. Om den anställde inte medger kvittning återstår bara en ytterst begränsad möjlighet till tvungen kvittning av skulden.  

Kan man kvitta aktieförlust mot inkomst?

Att sälja värdepapper med förlust är aldrig roligt. Däremot kan du göra det bästa av situationen genom att låta ditt förlorade belopp agera krockkudde för att minska skatten på dina vinster.

Du måste nämligen betala 30 % skatt på alla vinster på noterade värdepapper. Det innebär att du som avslutar året med en sammanlagd aktievinst på 50 000 kr skulle behöva betala 15 000 kr i skatt.

Den som istället avslutar året med en aktieförlust kan tillgodoräkna sig en så kallad skattereduktion som innebär att du får göra avdrag på skatten på 70 % av underskottets värde. Om du skulle ha en sammanlagd förlust på 50 000 kr blir skattereduktionen alltså 10 500 kr.

Vad betyder kvitterad faktura?

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De ställs vanligtvis in på att endast svara på åtgärder som görs av dig, som utgör en begäran om tjänster; till exempel inställning av dina personliga preferenser, inloggning eller fyllning av formulär.

Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen fungerar inte då. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar information.

Kan man sälja sina fakturor?

Att sälja fakturor eller factoring som det också kallas kan vara ett mycket bra alternativ för ditt företag för att öka inkomsterna. Det handlar ju faktiskt om pengar som företaget redan har men inte har tillgång till förrän fakturan är betald. Det innebär ju också att man slipper att ta exempelvis ett företagslån och betala onödig ränta.

  Nedan listar vi de 38 st företagen som köper din faktura.

  Letar du efter företagslån hittar du det här

Kostnaden för att sälja en faktura till ett kreditbolag kan variera beroende på fakturabeloppet, kreditbolagets krav och konkurrensen på marknaden. Generellt sett tar kreditbolag ut en avgift som baseras på fakturabeloppet och en ränta för de dagar som fakturan är obetald. Avgifterna kan variera mellan olika kreditbolag och kan vanligtvis variera från några procent till upp till 5-6% av fakturabeloppet. Räntan kan också variera beroende på kreditbolagets krav, storleken på fakturabeloppet och längden på betalningstiden. Kreditbolag kan ta ut en ränta på mellan 1-3% per månad för de dagar som fakturan är obetald. Utöver dessa kostnader kan det också finnas andra avgifter som tillkommer, till exempel administrativa avgifter och eventuella kostnader för kreditkontroll av kunden som ska betala fakturan.

Vad är kvittning av lön?

Kvittningslagen gäller om din arbetsgivare av misstag har betalat ut för mycket lön till dig. Enligt lagen har arbetsgivaren inte rätt att utan vidare dra av det på din nästa löneutbetalning.

I stället säger kvittningslagen att arbetsgivaren först ska söka ditt medgivande till kvittning. Först därefter kan kvittningen ske, antingen med eller utan ditt medgivande. Om du inte har gått med på kvittning krävs en klar och förfallen fordran.

Kan man anställa någon utan lön?

Inom den kommunala sektorn ställer verksamheten särskilda krav. Bisysslor indelas i tre slag, nämligen förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande. I lagen om offentlig anställning regleras de förtroendeskadliga bisysslorna för anställda i kommuner, regioner och kommunalförbund. Sådana bisysslor är aldrig tillåtna, här finns en rätt för arbetsgivaren att kräva att den otillåtna bisysslan upphör. För övriga bisysslor återfinns regler i AB. Om bisysslan inte är tillåten kan arbetsgivaren kräva att den upphör.

Kan man klaga på sin lön?

Konsten med att förhandla lönen och hur du lyckas att öka lönen är viktigt för att få en bättre privatekonomi.

Ett sätt att förbättra sin ekonomi är att spara pengar på ett sparkonto och få ränta på pengarna. Ett annat är att öka sina inkomster, då oftast från ens arbete.

Det bästa tillfället att öka sina inkomster är på lönesamtalet eller löneförhandlingen. Under mötet sitter du ner med chefen eller HR-ansvarig och diskuterar vilken lön du ska få.

Innan du sätter dig ner och förhandlar lönen bör du fundera på varför du är värd en högre lön och sedan arbeta på dessa argument. Här är 5 saker att tänka på inför lönesamtalet.

Hur länge kan ett bolag gå med förlust?

Hej och tack för din fråga!

Aktiebolagsformen erbjuder mängder av möjligheter. Grundkonceptet med bolagsformen är att du som aktieägare ska kunna investera kapitalet i aktiebolaget utan att riskera något mer utöver det. Det investerade kapitalet registeras hos Bolagsverket och utgör vad som normalt kallas det registrerade aktiekapitalet. För ett privat aktiebolag gäller för nuvarande ett krav på att aktiekapitalet ska uppgå till minst 50 000 kr (1 kap 5 § Aktiebolagslag). Historiskt har idén med ett minsta tillåtna aktiekapital beskrivits utgöra ett minimiskydd för aktiebolagets borgenärer. Intressant nog pekar det mesta mot att kravet kommer att sänkas till 25 000 kr till den 1 jan 2020.

Vad kan man kvitta Aktieförluster mot?

K4 är den blankett som du ska lämna in i samband med din deklaration i början av maj. Där redovisar du dina värdepappersförsäljningar med inköpspris (omkostnadsbelopp), antal och försäljningssumma vilket på sista raden ger en vinst eller förlust som du ska skatta för.

Hos oss kan du beställa en färdig K4 där alla transaktioner som ska redovisas till Skatteverket kommer med. Du kan beställa den hos kundservice eller själv via din internetdepå. Beställer du den via internet och skriver ut den själv kostar den 99 kronor. Om du vill få din K4 hemskickad och beställer den av kundservice, kostar den 199 kronor.

Hur tar man bort en kreditfaktura?

Att helt ta bort faktura är inte möjligt i vårt program, du måste istället makulera den. För att makulera en kundfaktura går du in på aktuell faktura och sedan klickar du på makulera längst ner till vänster på skärmen.

Vad är Leveranskvittera?

Denna checklista beskriver vad som behöver göras vid leverans av en vara eller tjänst.

 • Kommer inte leveransen inom föreskriven tid? Ta kontakt med leverantören om denne inte aviserat leverans vid den tidpunkt som överenskommits.
 • Kommer leveranser alltid för sent? Informera inköpsenheten om en leverantör inte håller de leveranstider som överenskommits. Detta är särskilt viktigt när det gäller inköp som sker genom avrop på ramavtal.

Vem köper fakturor?

Att sälja fakturor innebär att man säljer en fordran eller kundfakturor för att få betalt snabbare och lösgöra likviditet i ett bolag. Fakturaköp med andra ord, det innebär att du säljer dina fakturor till ett finansbolag som tar över fordringen och du får betalt direkt för fakturan istället för att vänta 30, 90 eller upp till 120 fakturadagar.

Du kanske ofta hör begrepp som fakturaköp med och utan regress, fakturabelåning, pantsätta fakturor, factoring eller överlåtna fordringar. De finns flera olika benämningar men allt innebär indirekt att man säljer sina fakturor för att på så sätt lösgöra kapital som i vanliga fall ligger låst i reskontran samt en enklare administration.