:

Hur snabbt kan man sälja ett hus?

Innehållsförteckning:

 1. Hur snabbt kan man sälja ett hus?
 2. Hur länge måste man äga ett hus innan man säljer?
 3. När får man pengarna om man säljer ett hus?
 4. Hur mycket skatt ska jag betala när jag säljer mitt hus?
 5. Vad händer om mäklaren inte lyckas sälja huset?
 6. Vad händer om man inte lyckas sälja sitt hus?
 7. Kan man köpa först och sälja sen?
 8. Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?
 9. Hur mycket får jag behålla vid försäljning?
 10. Måste jag betala skatt när jag säljer mitt hus?
 11. Får man dra av mäklararvode?
 12. Får man dra av mäklararvodet på vinstskatten?
 13. Hur kommer bostadsmarknaden se ut 2023?
 14. Måste man acceptera utgångspris?
 15. Får inte huset sålt 2023?

Hur snabbt kan man sälja ett hus?

Vilket som är bästa tidpunkten på året för en husförsäljning är svårt att sia om. Det avgörs till stor del av marknadsläget, konkurrens och efterfrågan. Det behöver inte ens vara en nackdel att sälja om många andra hus är ute till försäljning. Visningar i området kan snarare göra att spekulanterna passar på att titta på flera hus när de ändå är ute. Vi kan ditt område och kan hjälpa dig att plocka fram fördelarna med din bostad oavsett årstid. Vill du förbereda din försäljning, för vara redo när tiden är inne – ta en titt på vår tjänst På gång.

Inför försäljningen kommer vi att ge dig en frågelista att fylla i. Här ska du svara på frågor om sådant som är bra för en köpare att veta. Försök att sätta dig in i köparens situation när du svarar! Du kommer också behöva ta fram detta:

 • Ritningar och tomtkarta

 • Uppgifter om inteckningar och uttagna pantbrev

 • Information om nyttjanderätter och eventuella servitut

 • Energideklaration

 • Förbered dig inför en besiktning

Hur länge måste man äga ett hus innan man säljer?

Det vanligaste alternativet är att du säljer din bostad innan du köper en ny, enligt Swedbank. Framförallt är det den ekonomiska aspekten av bostadsköpet som blir säkrare genom att sälja först. När du säljer först vet du hur mycket pengar du har fått loss för att använda inför kommande köp, vilket underlättar processen. 

Vill du läsa mer om bolån hos Swedbank? Klicka här.

Risken med detta är att det kan skapa en stress över att behöva hitta ett nytt boende snabbt. Är du ute i god tid och har bra marginaler, bör det dock inte vara något problem.

När får man pengarna om man säljer ett hus?

 • Du riskerar inte att stå utan bostad
 • Du kan flytta över bundna bolån till den nya bostaden
 • Du försäkrar dig om att du fått ut det slutpris som du önskar för din bostad
 • Du vet exakt hur mycket pengar du har att köpa en ny bostad för
 • Du minskar risken att bli stående med dubbla boendekostnader under en längre tid

Hur mycket skatt ska jag betala när jag säljer mitt hus?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag tolkat din fråga undrar du över hur mycket skatt som kommer behöva betalas om du skulle sälja din bostad. Eftersom jag inte har tillgång till några belopp och liknande i just ditt fall kommer jag beskriva generellt och ge räkneexempel som du kan använda för att beräkna den kapitalvinstskatt som skulle betalas vid en försäljning.

Vad händer om mäklaren inte lyckas sälja huset?

Jämför mäklararvoden i just din kommunMäklarnas provisioner kan skilja sig åt mellan olika områden och kommuner. För att få en tydlig överblick över vad mäklarna kan erbjuda i form av tjänst och arvode i just ditt område kan du använda den kostnadsfria hemsidan Hittamäklare.se. Du fyller i dina uppgifter och får sedan hjälp med att samla in offerter och att jämföra mäklarna som är aktiva i ditt område.Tjänsten är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du skickar in din ansökan på Hittamäklare.

Som uppdragsgivare brukar du kunna välja mellan 3 st olika alternativ:

1. Fast arvode Fast arvode är en fast summa som inte ändras oavsett vilket slutpris bostaden landar på. Exempel: 50 000 kr i fast arvode.

Vad händer om man inte lyckas sälja sitt hus?

 • Det är du som bestämmer – hur trygg vill du känna dig? Vad passar bäst för dig?
 • Hur ser marknaden ut där du bor och där du vill bo?
 • SBAB behöver vanligtvis ett undertecknat försäljningskontrakt innan du flyttar in i den nya bostaden.

Kan man köpa först och sälja sen?

För dig som ska köpa lägenhet, villa eller radhus finns det all anledning att överväga hur du vill gå tillväga. Det finns för- och nackdelar både med att sälja eller att köpa först (vi kommer till dem snart).

Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?

Mäklararvode är det du betalar för att mäklaren förmedlat din bostad till en köpare. Vilket arvode mäklaren har rätt till regleras vanligen i det förmedlingsuppdrag du skriver med mäklaren. Du och mäklaren är fria att avtala om vilket mäklararvode mäklaren ska ha rätt till och hur det ska beräknas. Har ni inte avtalat något blir mäklararvodet enligt lag provisionsbaserat. Om mäklaren har ensamrätt i uppdraget har hen rätt till provision om överlåtelse sker under ensamrättstiden, oavsett om mäklaren anvisat köparen eller inte.

Hur mycket får jag behålla vid försäljning?

Skatten på bostadsförsäljningar är 22% av vinsten. Vinsten beräknas som mellanskillnaden på inköpspriset och ett högre försäljningspris (minus avdrag).

Vi har skapat ett par enkla räknare som du kan använda för att själv räkna ut vilken vinst och vinstskatt du kommer att få på en försäljning.

När du säljer din bostad till ett högre pris än du köpte den för ska du betala skatt på mellanskillnaden. Skatten du ska betala är 22 % av vinsten.

För de allra flesta går det dock att minska den skatten genom att utnyttja ett eller flera avdrag. Du har dels rätt att göra avdrag för kostnader du haft för att genomföra försäljningen, men även för de kostnader du haft för att förbättra bostaden.

För bostadsrättsägare kan det även finnas möjlighet att göra avdrag för kapitaltillskott och ändringar i andel av den inre reparationsfonden.

Måste jag betala skatt när jag säljer mitt hus?

Reavinst eller realisationsvinst är det äldre uttrycket för kapitalvinst, det vill säga den vinst du gör när du säljer en bostad för mer än du köpte den för. Och för kapitalvinsten betalar du (rea)vinstskatt . Om du istället sålde din bostad för mindre än du köpte den för har du däremot gjort en reaförlust, och det kan du läsa mer om längre ner. Oavsett om du gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

När du har deklarerat din kapitalvinst måste du betala vinstskatt på den. Här råder ofta förvirring kring om det är 22 % eller 30 % skatt som gäller. Så låt oss räta ut alla frågetecken – vinstskatten på privatbostäder är 22 %. Du kan läsa mer detaljerat om den längre ner under Om du har sålt med vinst.

Får man dra av mäklararvode?

Skatteverket anser att vid försäljning av en fastighet utan samband med en verksamhetsöverlåtelse är omsättningen undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § ML. Den köpta mäklartjänsten används för att genomföra en omsättning som är undantagen från skatteplikt. Mäklartjänster får anses ha ett direkt och omedelbart samband med försäljningen av fastigheten på motsvarande sätt som advokattjänster vid avtalsskrivning och tjänster i form av biträde vid förhandlingar med förvärvarna vid en aktieöverlåtelse (se RÅ 2010 ref. 56). Skatteverket anser därför att kostnaden för mäklararvode i detta fall har ett direkt och omedelbart samband med en från skatteplikt undantagen omsättning av fastighet enligt 3 kap. 2 § ML. I och med det finns inte rätt till avdrag för ingående skatt på mäklararvodet.

Får man dra av mäklararvodet på vinstskatten?

Det finns fem stycken olika kategorier som man kan dela upp avdragen inom:

Du får göra avdrag för de renoveringar som du utfört under försäljningsåret och de senaste 5 kalenderåren innan försäljningsåret (om du sålt bostaden under år 2023 kan du alltså dra av för renoveringar från och med 2018).

Utöver att renoveringen är max 5 kalenderår gammal krävs det även att dina kostnader uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma år för att de skall vara avdragsgilla. Du får alltså inte dra av beloppet om du tex målat om hallen och kostnaden inte uppgick till 5 000 kr eller mer. MEN om du under samma år byter toalettstol och den totala kostnaden för dessa två förbättringar uppgår till över 5 000 kr så får du dra av totalkostnaden.

För att du skall få dra av en vanlig renovering krävs det att åtgärden är ”förbättrande”. Det kan man dock nästan alltid hävda att den är (om inte bostaden var ny när du köpte den). Skatteverket nekar väldigt sällan ett sådant påstående.

Om du under din boendetid bygger om och/eller lägger till något som tidigare inte fanns i bostaden så är detta avdragsgillt oavsett ålder så länge kostnaderna för åtgärderna totalt uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma kalenderår. Dvs om du bygger en altan och det inte fanns någon altan där tidigare så får du dra av denna kostnad oavsett om altanen är 5, 10 eller 15 år gammal.

För att få göra avdrag i denna kategori krävs det att åtgärden är en grundförbättring för bostaden. Det kan vara ny-, till- och ombyggnad samt nytillskott av utrustning som inte funnits tidigare i bostaden.

Många gör en ”fuling” och drar av sådant som egentligen borde ligga under renoveringar/förbättringar som ny- till- och ombyggnad. Om man exempelvis köpt en ny tvättmaskin som vid försäljningen är över 5 år gammal så kan man ju egentligen inte dra av den kostnaden. Då kan man ju dock köra en ”fuling” och hävda att det inte fanns någon tvättmaskin i bostaden när man köpte den. Då räknas ju tvättmaskinen som ett tillägg till bostaden.

Hur kommer bostadsmarknaden se ut 2023?

 • Faktorer som förklarar inbromsningen av bostadsbyggandet
 • Antalet påbörjade bostäder minskar med 55 procent i år
 • År 2022 påbörjades nästan 60 000 bostäder, men takten minskade markant i oktober
 • Halverad byggtakt under första kvartalet
 • Höga räntor och byggkostnader samtidigt med svag köpkraft
 • Finansieringen av bostadsbyggandet kärvar
 • Byggandet minskar snabbt under 2023, utvecklingen 2024 är mer osäker
 • År 2025 kan byggandet komma att öka något, men de höga kostnaderna gör att ökningen blir långsam
 • Byggandet minskar kraftigt i hela landet
 • Alla upplåtelseformer minskar kraftigt
 • Byggtakt långt under behovet
 • Antalet färdigställda bostäder minskar markant 2024 och 2025
 • Ny toppnotering för färdigställda hyresrätter
 • Kommunerna kan behöva anpassa sig efter det nya läget
 • Stora skillnader i hur mycket boendeutgifterna ökar
 • Byggkostnadsindex har ökat 27 procent sedan början av 2021
 • Den kraftiga ränteökningen har drivit byggkostnaderna det senaste året
 • Järn och stål har ökat 68 procent sedan januari 2020
 • Läget för nyproduktion fortsatte att försämras i april enligt Fastighetsbyråns Mäklarpanel
 • 61 procent färre sålda styckebyggda småhus de senaste tio månaderna
 • Antalet sålda nya bostadsrätter cirka 75 procent färre de senaste tio månaderna
 • Minus 95 procent netto för bokade bostadsrätter de senaste tio månaderna
 • Relaterad information
 • Bostadsräntorna kan tredubblas jämfört med 2021 men därefter falla något.
 • Byggkostnaderna har stigit med 27 procent sedan början av 2021.
 • Bostadspriserna kan falla cirka 20 procent från toppen.
 • Det kommer att dröja innan hushållens köpkraft återställs.
 • Den finansiella oron och en ovilja att binda kapital bromsar privat hyresproduktion kraftigt.
 • Kraftigt minskade bokningar och skärpta finansieringskrav försvårar finansiering av nya bostadsrätter kraftigt.

Den mycket snabba förändringen av inflation och räntor leder till en hård inbromsning av bostadsbyggandet. Antalet påbörjade bostäder minskar med 55 procent i år och med 20 procent under 2024. År 2025 kan byggandet komma att vända uppåt, men det höga kostnadsläget gör att ökningen blir långsam. Antalet färdigställda bostäder minskar snabbt under 2024 och 2025, då takten förväntas vara långt under byggbehovet.

Bostadsbyggandet nådde en topp år 2021 då över 71 000 bostäder påbörjades inräknat nettotillskott genom ombyggnader, varav cirka häften var hyresrätter. Byggtakten avtog snabbt från och med oktober 2022. Under år 2022 påbörjades nära 60 000 bostäder.

Under första kvartalet påbörjades cirka 8 800 bostäder, varav 600 var nettotillskott genom ombyggnad. Det var ungefär en halvering jämfört med motsvarande kvartal förra året. Tolvmånaderstakten vid utgången av första kvartalet var knappt 51 000 bostäder. Det är troligt att det faktiska byggstarterna är lägre, kanske betydligt lägre, än vad startbeskeden visar.

Måste man acceptera utgångspris?

Utgångspriset är en viktig del av bostadsförsäljningsprocessen. Det är det pris som säljaren och mäklaren bestämmer ska vara startpunkten för budgivningen. Det är dock viktigt att notera att utgångspriset inte nödvändigtvis är det pris som bostaden kommer att säljas för. Budgivare kan lägga bud som är både högre och lägre än utgångspriset, och säljaren har rätt att acceptera eller avvisa dessa bud baserat på sina egna preferenser och behov.

Utgångspriset kan sättas hur högt som helst, men det finns regler för hur lågt det kan sättas. Detta är för att förhindra så kallade lockpriser, vilket innebär att en bostad marknadsförs till ett pris som är betydligt lägre än vad säljaren faktiskt är villig att acceptera. Detta är olagligt eftersom det kan vilseleda potentiella köpare och skapa en ojämlik budgivningsprocess.

För att fastställa ett lämpligt utgångspris bör mäklaren göra en noggrann analys av bostadsmarknaden, inklusive jämförbara försäljningar i området, bostadens skick och eventuella unika egenskaper. Utgångspriset bör ligga på samma nivå eller något lägre än det marknadsvärde som mäklaren tror att bostaden kommer att säljas för.

I takt med att bostadspriserna sjunker har accepterat pris blivit vanligare på bostadsmarknaden igen. Accepterat pris infördes av mäklarbranschen med ambitionen att få bort lockpriserna och för att köpare skulle slippa budgivningar där slutpriset hamnade högt över utropet.

Accepterat pris innebär att utgångspriset ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris om inget högre bud inkommer. Men även här kan budgivning förekomma om det är fler som är intresserade av bostaden.

Får inte huset sålt 2023?

 • Effektiva kvadratmeter  
 • Energieffektivitet och bra uppvärmningskälla  
 • Attraktivt läge/område  
 • BRF: föreningens belåning/Villa: möjlighet att ladda elbil  
 • Kök och badrum i bra skick utan renoveringsbehov.  

Det viktigaste att tänka på om du vill köpa bostad under 2023 att ta dig tid att finna det rätta boendet utifrån dina behov. Försäljningsprocessen tar längre tid nu än den marknad vi har vant oss vid vilket gör att du kan ta dig lite mer tid att reflektera. Viktigast är att du har koll på din ekonomiska budget. Ett konkret tips är att sälja din nuvarande bostad innan du köper nytt. På så sätt vet du vad du har råd med, inte bara vad du kan köpa, utan också för att bo i.