:

Hur mycket betalar man i skatt på föräldrapenning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket betalar man i skatt på föräldrapenning?
 2. Är det skatt på föräldrapenning?
 3. Hur mycket pengar får jag ut föräldrapenning?
 4. Hur mycket får man i föräldrapenning efter skatt?
 5. Hur är smartast att ta ut föräldrapenning?
 6. Kan man ha lön och föräldrapenning samtidigt?
 7. Hur mycket skatt drar Försäkringskassan på föräldrapenningen?
 8. Hur maxar jag min föräldraledighet?
 9. Måste man ta ut 5 dagar i veckan efter 1 år?
 10. Har man rätt till semester när man är föräldraledig?
 11. Får man vara föräldraledig utan att ta ut föräldrapenning?
 12. När kan man förlora sin SGI?
 13. Hur tar man ut föräldrapenningen smartast?
 14. Kan man vara föräldraledig utan att ta ut föräldrapenning?
 15. Får man ta föräldraledigt istället för semester?

Hur mycket betalar man i skatt på föräldrapenning?

Det intyg om graviditet som tidigare skickats in till försäkringskassan fungerar som en första anmälan om föräldrapenning.

(Du har ju även rätt att ta ut hel eller del av föräldrapenning före beräknad förlossning, max 60 dagar i förväg. Läs mer om vilka ersättningar som kan vara aktuella under graviditeten.)

När barnet är fött och den andra föräldern så småningom vill ta ut föräldrapenning, behöver ni göra en ny ansökan. Detsamma gäller om någon av er arbetar en period och sedan vill återuppta föräldrapenningen.

Om du arbetat tidigare får du i regel en föräldrapenning som grundar sig på din SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Den ligger på knappt 80 procent av din inkomst. Ett exempel: Om du haft en årslön på 240 000 kr så blir din föräldrapenning drygt 500 kr/dag. Men tjänar du till exempel 475 000 kr om året baseras din SGI på 80 procent av 443 000 kr, som är taket i skrivande stund.

Observera att det gäller för veckans alla dagar, du kan alltså få föräldrapenning även under helger.

Har du inte arbetat så länge (normalt 240 dagar) att du kan få en föräldrapenning som baserar sig på inkomst, då får du ersättning på grundnivå. I dagsläget (2018) innebär det 250 kr/dag.

Är det skatt på föräldrapenning?

Föräldrapenning och vissa andra ersättningar enligt socialförsäkringsbalken i samband med vård är skattepliktiga.

Föräldrapenningsförmåner, närståendepenning och vårdbidrag enligt SFB som betalas ut i samband med vård är skattepliktiga (11 kap. 31 § första stycket IL).

Hur mycket pengar får jag ut föräldrapenning?

 • du är förälder till barnet
 • du avstår från att arbeta, söka arbete eller studera för att ta hand om ditt barn
 • barnet bor i Sverige, i ett annat land inom EU/EES, eller i Schweiz
 • du är försäkrad i Sverige.

Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå)

De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. När ni har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå också. Det är ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå för barnet som räknas.

Hur mycket får man i föräldrapenning efter skatt?

Vad är föräldrapenning, hur beräknas den och hur mycket får jag egentligen ut i föräldrapeng? Här svarar vi på de vanligaste frågorna!

Hur är smartast att ta ut föräldrapenning?

I Sverige finns det olika rättigheter som gäller för dig som behöver vara ledig från jobbet och föräldraledighet hör till de rättigheterna. När du är föräldraledig kan du ansöka om föräldrapenning. Det är en ersättning som betalas ut av Försäkringskassan för att du ska ta hand om ditt barn istället för att jobba.

Kan man ha lön och föräldrapenning samtidigt?

Ytterligare en fråga, mer om topic:

Kan man jobba i sitt bolag samtidigt som man är föräldraledig? (Det kan ju inte varit tanken).

Hur mycket skatt drar Försäkringskassan på föräldrapenningen?

Sjukpenninggrundande inkomst. Räknas ut av Försäkrings­kassan och ligger till grund för hur mycket pengar du får i ersättning om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig.

SGI beräknas på hur mycket du tjänar under ett år. Det som räknas är lön före skatt, ob-tillägg, övertidsersättning och provision. Däremot får du inte räkna med andra ersättningar som a-kassa, sjukpenning eller studiemedel.

Har du samma lön varje månad är det månadslönen gånger 12. Om du inte har samma lön varje månad kan du räkna ut din genomsnittliga års­inkomst med hjälp av den lön du fått de senaste sex månaderna.

Hur maxar jag min föräldraledighet?

Vad är föräldrapenning, hur beräknas den och hur mycket får jag egentligen ut i föräldrapeng? Här svarar vi på de vanligaste frågorna!

Måste man ta ut 5 dagar i veckan efter 1 år?

I Sverige finns det olika rättigheter som gäller för dig som behöver vara ledig från jobbet och föräldraledighet hör till de rättigheterna. När du är föräldraledig kan du ansöka om föräldrapenning. Det är en ersättning som betalas ut av Försäkringskassan för att du ska ta hand om ditt barn istället för att jobba.

Har man rätt till semester när man är föräldraledig?

Du tjänar in betald semester när du är sjukskriven. Däremot är frånvaro på grund av sjukdom semesterlönegrundande i maximalt 180 dagar under ett helt intjänandeår enligt 17 § semesterlagen. Om du är frånvarande oavbrutet under ett helt intjänandeår upphör din rätt att tjäna in semester under sjukskrivningen. 

Vid frånvaro på grund av arbetsskada räknas all sjukfrånvaro under intjänandeåret. För både sjukdom och arbetsskada gäller att frånvaron inte längre är semesterlönegrundande då frånvaron löpt under ett helt intjänadeår, utan längre avbrott än fjorton dagar i en följd. 

Får man vara föräldraledig utan att ta ut föräldrapenning?

En medarbetare som är gravid har rätt att vara helt ledig i samband med sitt barns födelse. Hen har rätt att vara ledig under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen.

När kan man förlora sin SGI?

Du som har ansökt eller ska ansöka om till exempel sjukpenning, föräldrapenning eller vab. Guiden kan även användas av dig som vill veta hur SGI påverkas i olika situationer.

Hur tar man ut föräldrapenningen smartast?

För att få föräldradagar på sjukpenningnivå ska du ha arbetat 240 dagar innan beräknad förlossning – och det gäller att ha jobbat dessa dagar i följd. Blir du arbetslös bör du anmäla det till Arbetsförmedlingen. Den nivå som klubbas för föräldrapenningen är sedan skyddad fram till barnets tvåårsdag.

– Det är också alltid klokt att kontrollera hur olika beslut, som deltidsjobb, studier eller arbetslöshet, påverkar SGI:n, säger Frida Bratt.

Kan man vara föräldraledig utan att ta ut föräldrapenning?

En medarbetare som är gravid har rätt att vara helt ledig i samband med sitt barns födelse. Hen har rätt att vara ledig under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen.

Får man ta föräldraledigt istället för semester?

Fråga: Kan arbetstagare ta ut föräldraledighet i stället för semester och med hur långt varsel ska det i så fall ske?