:

Hur bokför man Bilkostnader?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man Bilkostnader?
 2. Vad bokförs på konto 5619?
 3. Vad är konto 5611?
 4. Vad bokförs på konto 6530?
 5. Hur bokför man bilförmån?
 6. Hur man bokför i Bokio?
 7. Vad bokförs på 6991?
 8. Vad bokförs på 6990?
 9. Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?
 10. Är bilförmån inkomst av tjänst?
 11. Är det arbetsgivaravgifter på bilförmån?
 12. Vilket konto ska jag bokföra på?
 13. När bokför man en kostnad?
 14. Vad bokförs på 6992?
 15. När används konto 2640?

Hur bokför man Bilkostnader?

En redovisningsenhet som betalar drivmedel för egna bilar och/eller för privata bilar vid tjänsteresor och för andra transportmedel i näringsverksamheten har utgifter för biogas, bensin, diesel eller olja avseende transportmedel.

Utgifter för drivmedel till bilar och andra transportmedel i en näringsverksamhet uppstår i redovisningsenheter som använder transportmedel i sin huvudverksamhet såsom i exempelvis taxibolag, transportbolag och jordbruk.

Vad bokförs på konto 5619?

En redovisningsenhet med egna fordon såsom personbilar, lastbilar och traktorer måste teckna en fordonsförsäkring för vart och ett av sina fordon om de används ute i trafiken.

En fordonsförsäkring tecknas hos ett försäkringsbolag och fordonsförsäkringar är anpassade till den typ av fordon som de avser. En fysisk eller juridisk person som äger ett fordon är skyldig att teckna en trafikförsäkring för detta fordon. En trafikförsäkring syftar till att ersätta skador som har uppstått på medtrafikanter, på anndras egendom och/eller på andras fordon vid en olycka.

Vad är konto 5611?

En reparation av firmabilen kostar 4 000 kr [5613] plus moms [2640] och ­betalas kontant [1910].

Om du vill se hur mycket bränsle, reparationer och annat kostar under året kan du använda BAS-konto­planens separata ­konton för t ex

Vad bokförs på konto 6530?

Hej, Jag har fått fakturan från det bokföringsföretaget vi anlitar. Där står det "Konsultation, utbildning". Jag själv sköter den löpande bokföringen men har tänkt att anlita detta företag för bokslut. Nu hade vi ett möte där vi gick igenom det jag bokfört hittills plus att det givetvis var frågor osv.

6530 Redovisningstjänster

Hur bokför man bilförmån?

Vad är en förmån? Om du exempelvis har en leasingbil i företaget som du även kör privat behöver du förmånsbeskattas för den. Att förmånsbeskattas innebär att man får ett högre beskattningsunderlag när du räknar ut sociala avgifter och källskatten på lönen.

På exempelvis en leasingbil får du fram förmånsbeloppet genom att räkna ut det hos Skatteverket. 

Hur man bokför i Bokio?

Bokio är en del av en ny generation smarta bokföringsprogram som framförallt riktar in sig till småföretagare och redovisningskonsulter. Idén bakom Bokio uppstod när två studenter gick igenom processen av att själv göra bokslut och ansåg att det var allt för krångligt. Bokföringen skulle bli betydlig smidigare med ett automatiserat flöde. Huvudkontoret ligger i Göteborg och i dagsläget har bolaget över 100 000 användare. Bokio är det snabbast växande bokföringsprogrammet i branschen och har ett enkelt och modernt användargränssnitt.

Enkelt att använda En av de största fördelarna med Bokio för småföretagaren är att programmet det är intuitivt nog för den vanliga användaren men samtidigt funkar lika bra för redovisningskonsulten. Detta gäller både utseende, guider och framför allt hur du sköter bokföringen.

Smarta bokföringsmallar Väljer du Bokio Premium ingår den kallade smarta bokföringen. Om du exempelvis har köpt en IT-tjänst i Sverige väljer du att utgiften var en ”IT-tjänst 25 % moms” och då sköter Bokio konteringen för tjänsten och momsen åt dig. Du kan också använda dig av dina egna mallar för specifika utgifter om det gör processen smidigare för dig. I de flesta bokföringsprogrammen behöver du manuellt fylla i debet och kredit. Vill du så kan du självklart granska hur verifikatet kommer att se ut eller manuellt kontera också.

Fakturering och lönehantering ingår En annan fördel med Bokio är att det inte bara är ett bokföringsprogram. Om du väljer Bokio Premium får du både faktura- och lönehantering med i systemet. Att ha allt samlat i ett system är en klar uppsida för många småföretagare. När du har skapat en faktura och registrerat betalningen, eller när du har lagt in dina löner och markerat utbetalt så slipper du att bokföra detta manuellt eftersom Bokio sköter bokföringen åt dig.

Vad bokförs på 6991?

    konto 6990,6991,6992 2009-11-08 13:13 hade lagt upp diverse kostnader i konto 6990 externa kostnader, såg sedan att det fanns konto 6991 -II- -II- avdragsgilla, samt 6992 -II- -II- ej avdragsgilla

flyttade då mina kostnader till konto 6991, för att känna mig säker på att det är avdragsgillt ,

Vad bokförs på 6990?

Har du fått en påminnelseavgift från en leverantör? Då hanterar du det enklast i Bokio genom att ladda upp och bokföra den ursprungliga fakturan precis som vanligt. I ett andra steg bokför du påminnelseavgiften, separat från den första fakturan.

I exemplet nedan har vi en faktura med förfallodatum 2021-03-01.Vi har laddat upp och bokfört fakturan (på fakturadatum enligt fakturametoden) men glömt att betala i tid. Leverantören har därför skickat en påminnelseavgift. Den 2021-03-16 betalar vi det ursprungliga beloppet och påminnelseavgiften till leverantören. Vi kan därför registrera och bokföra betalningen av den ursprungliga fakturan på den dag då hela beloppet betalades, dvs 2021-03-16. Klicka på att Registrera betalning.

Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

Som företagare som säljer varor eller tjänster inom Sverige är det viktigt att du tar ut moms från dina kunder. Denna moms, också kallad utgående moms, är en skatt som du samlar in från kunden och redovisar vidare till staten. Det är viktigt att notera att moms inte är en kostnad för företaget, utan en form av inkomst genom skatt som samlas in från kunderna.

Är bilförmån inkomst av tjänst?

En tjänstebil är en bil som ägs (alt. leasas) av ett företag och som är avsedd att användas i tjänst. Det finns tjänstebilar som enbart får användas i arbetet, men det finns också tjänstebilar som den anställde får använda privat.

Är det arbetsgivaravgifter på bilförmån?

 • bilens nybilspris
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
 • om bilen är miljöbil
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Vilket konto ska jag bokföra på?

För dig som ännu inte startat bolag, kan det vara en bra idé att be om rådgivning hos banken för att ta reda på vad du faktiskt behöver. Ofta skaffar man ett företagskonto, men ett alternativ är också att använda sitt privata bankkonto. Det är en mer kostnadseffektiv lösning men däremot kanske inte riktigt lika bra på längre sikt. Risken finns att det blir svårt att skilja på vilka utgifter och inkomster som hör till företaget respektive är privata.

Har du satt upp ett företagskonto på banken så kan du bokföra alla intäkter och utgifter där detta används på bokföringskonto 1930 (Företagskonto). Skulle du använda ett privat bankkonto, får du istället bokföra på ett skuldkonto (se stycket om "Privata pengar").

Genom att kontinuerligt stämma av saldot på 1930 med det faktiska saldot på banken, får du en bra kontroll på att bokföringen stämmer. Har du inget fysiskt företagskonto, utan enbart ett privat, men ändå bokför på 1930 så kommer saldot på bokföringskontot aldrig kunna stämma med bankkontots faktiska saldo. Det här kan bli lite problematiskt, samtidigt som Skatteverket ej godkänner bokföring på ett företagskonto som inte existerar.

Utöver ett företagskonto på banken, kan man också ha ett kreditkort (som hör till företaget) för att betala utgifter i verksamheten. Har du gjort ett inköp med kreditkort så har det då affärshändelsen ägde rum, inte dragits några pengar direkt från banken. Däremot har du skapat dig en skuld till kreditkortsinstitutet. Detta hanteras på olika sätt beroende på om du använder kontant- eller fakturametoden. Är du osäker så kan du logga in på Verksamt.se för att se vilken metod du har i ditt bolag.

När bokför man en kostnad?

Tjänsteresa är resa som anställd gjort i sitt arbete och som är ett annat ställe än där arbetsuppgifterna vanligtvis utförs.

Utlägg för mat och dryck vid tjänsteresa som ej faller under representation, ska antingen bokföras under kost och logi (kontogrupp 58XX) eller som kostnadsersättning för traktamente till anställda.

Vad bokförs på 6992?

Ej skattemässigt avdragsgilla kostnader är kostnader som inte får inkluderas i det skattemässiga resultatet i inkomstdeklarationen och utgör därför kostnader som skall adderas till det redovisade resultatet i inkomstdeklarationen.

Man brukar bokföra ej skattemässigt avdragsgilla kostnader på egna konton i bokföringen där texten "ej avdragsgill" finns med som kontobeskrivning för kontot eftersom det då blir lättare att särskilja de avdragsgilla kostnaderna från de ej avdragsgilla kostnaderna när deklarationen skall upprättas. Om en kostnad inte är skattemässigt avdragsgill är normalt inte heller momsen avdragsgill som ingående moms och därför skall momsen bokföras som en icke skattemässigt avdragsgill kostnad.

När används konto 2640?

Ingående moms är den moms som företag betalar vid inköp.

När vi i stället säljer varor eller tjänster så fakturerar vi kunden utgående moms. I de flesta fall är den ingående momsen avdragsgill och kan dras av mot den utgående momsen.

Huvudkontot för bokföring av ingående moms är 2640 och huvudkonto för bokföring av utgående moms är 2610.