:

Vad är momspliktiga uttag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är momspliktiga uttag?
 2. Måste man ta ut moms?
 3. Vilka är momspliktiga?
 4. Hur beskattas uttag?
 5. Kan man slippa betala moms?
 6. Hur bokför man eget uttag i AB?
 7. När är man momspliktig?
 8. Vilka företag är inte momspliktiga?
 9. Vilka varor är inte momspliktiga?
 10. Hur vet man om ett företag är Momspliktigt?
 11. Måste man bokföra egna uttag?
 12. Är eget uttag en kostnad?
 13. När upphör momspliktig verksamhet?
 14. Hur beskattas uttag från aktiebolag?
 15. Måste man bokföra eget uttag?

Vad är momspliktiga uttag?

Syftet med uttagsbeskattningen är att en vara eller tjänst som en beskattningsbar person tar ut för privat användning ska behandlas på samma sätt som när en konsument köper en vara eller tjänst av samma slag.

Metodiken vid uttagsbeskattning innebär att du först måste konstatera om det är ett uttag eller inte. Om uttaget är momspliktigt kan du därefter räkna fram beskattningsunderlaget för uttaget. Uttag av varor eller tjänster som är undantagna från momsplikt kan alltså inte bli föremål för uttagsbeskattning.

Måste man ta ut moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Vilka är momspliktiga?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Hur beskattas uttag?

och lösöre i din verksamhet är det bäst att sälja sakerna – både ur hållbarhets- samt ekonomisk synpunkt. Du kan även skänka till välgörande ändamål. Vissa välgörenhetsorganisationer erbjuder, vid större partier, även upphämtning.

För inventarier och lösöre som ej går att sälja bör det återvinnas i så hög grad som möjligt. Farligt avfall ska hanteras på korrekt sätt. Här finns mer information: Avfall, farligt avfall (naturvardsverket.se)

Kan man slippa betala moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Hur bokför man eget uttag i AB?

Eget uttag (även egna uttag) är ett begrepp inom bokföring som innebär att ägaren till ett företag eller en medlem i en förening tar ut kontanter, varor, inkomst eller egendom ur företaget eller föreningen. Den exakta betydelsen av begreppet eget uttag skiljer sig beroende på företagsform.

En enskild näringsidkares uttag av kontanter, varor eller tjänster ur näringsverksamheten kallas för eget uttag. Du som driver en enskild firma kan inte ta ut någon lön i vanlig mening ur din firma, eftersom du som enskild näringsidkare inte anses som anställd i ditt eget företag. Av företagets vinst tar du ut lön vilket då räknas som eget uttag. När du gör eget uttag minskar eget kapital, det vill säga firmans skuld till dig som ägare. Hur stor del du kan ta ut av företagets vinst beror på hur mycket du ska betala i skatt och som egenavgifter. Eftersom du betalar skatt och egenavgifter på verksamhetens överskott ska du inte betala skatt för de egna uttagen.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

När är man momspliktig?

Ja, har du för avsikt att driva ett företag som säljer varor eller tjänster som är momspliktiga ska du registrera dig.

Avsikten att bedriva en momspliktig verksamhet ska kunna styrkas med så kallade objektiva omständigheter. Här är några exempel på sådana:

 • Att den som bedriver verksamheten säljer varor eller tjänster.
 • Att det har köpts in tillgångar som bara kan användas i en ekonomisk verksamhet.
 • Att det finns lokaler som är särskilt anpassade för en ekonomisk verksamhet. 
 • Att verksamheten aktivt marknadsförs på ett ändamålsenligt sätt.

Vilka företag är inte momspliktiga?

Sedan 2017 gäller en omsättningsgräns för moms på 30 000 kr. Den innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr kan välja om man vill redovisa moms eller inte. Den som väljer att bli momsbefriad behöver i så fall inte lämna några momsdeklarationer eller periodiska sammanställningar. Någon utgående moms får inte anges i fakturorna.

Riksdagen har nu beslutat att omsättningsgränsen höjs från 30 000 kr till 80 000 kr. Anledningen är att man vill förenkla för ännu fler av de minsta företagen.

Vilka varor är inte momspliktiga?

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Det finns ett antal olika momssatser som är helt beroende på vilken typ av vara eller tjänst som försäljningen gäller. De olika momssatserna är 25, 12 och 6 procent där 25 procent är den vanligaste använda satsen. 12 procent används vid försäljning av livsmedel, restaurang- och cateringtjänster, camping och rumsuthyrning men även försäljning och import av konstverk. Momssatsen 6 procent används vid försäljning av buss-, flyg- och taxiresor, tidningar, böcker biblioteksverksamhet och vissa typer av rättigheter. Dock finns det undantag när det gäller moms och vissa varor och tjänster är inte momspliktiga.

Hur vet man om ett företag är Momspliktigt?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

Måste man bokföra egna uttag?

Funderar du på att göra ett eget uttag av pengar eller kanske ett eget uttag av varor? Häng med så förklarar vi reglerna och visar hur du bokför.

Ett eget uttag innebär att du tar ut pengar från ditt företag för att använda privat, detta minskar företagets eget kapital. Uttag av lön bokförs också som eget uttag eftersom en ägare i en enskild firma inte räknas som anställd. Mer information om vad eget uttag innebär finns i vår artikel Eget uttag -Vad är eget uttag och på Skatteverkets hemsida Lön och egna uttag. 

Är eget uttag en kostnad?

Eget uttag finns i aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening och enskild firma. Det fungerar på lite olika sätt beroende på vilken företagsform det handlar om. Generellt kan man säga att när något förflyttas från företagets tillgångar till privat bruk så kallas det för eget uttag.

När upphör momspliktig verksamhet?

Företagets momsskyldighet upphör då företagets hela verksamhet (eller åtminstone den momspliktiga verksamheten) läggs ned.

Momsskyldigheten kan upphöra delvis så att företaget till exempel lägger ner primärproduktionen, men fortsätter med den övriga affärsverksamheten. Då ska du med ändringsanmälan ange vilken del av företagets momspliktiga verksamhet som upphör.

Momsskyldigheten kan upphöra om räkenskapsperiodens omsättning är ringa (högst 15 000 euro). Företaget kan dock även efter upphörandet av verksamheten fortsätta som momsskyldigt under den tid då företaget säljer affärsegendom som blivit kvar i dess besittning. En nedläggningsanmälan ska lämnas in senast när affärsegendomen har sålts.

Hur beskattas uttag från aktiebolag?

08 / 11 / 19Aktuellt Coelis jurist

I den här artikeln kommer jag beskriva hur du som bosatt i Sverige får ut dina pengar i ditt bolag till lägsta möjliga skatt och hur du ska tänka kring förvaltningen av ditt kapital så länge pengarna finns kvar i bolaget och, om du har ett trädabolag, vad du ska göra när de fem åren har gått.

Måste man bokföra eget uttag?

Funderar du på att göra ett eget uttag av pengar eller kanske ett eget uttag av varor? Häng med så förklarar vi reglerna och visar hur du bokför.

Ett eget uttag innebär att du tar ut pengar från ditt företag för att använda privat, detta minskar företagets eget kapital. Uttag av lön bokförs också som eget uttag eftersom en ägare i en enskild firma inte räknas som anställd. Mer information om vad eget uttag innebär finns i vår artikel Eget uttag -Vad är eget uttag och på Skatteverkets hemsida Lön och egna uttag.